tisdag 28 februari 2017

Bolag 5 i utdelningsportföljen blir Höegh LNG, HLNG i Oslo

Vid 88 nok så delar de ut 4.8% per år. Sista dag med detta kvartals utd kvar är 7e mars.
Amount: USD 0.125 per share
Declared currency: United States Dollar
Last day including right: 7 March 2017
Ex-date: 8 March 2017
-----------------------------------
Danske Bank:
Höegh LNG (Buy)
We reiterate our Buy recommendation on Höegh LNG post its Q4 16 figures and cut our 12M target price from NOK150 to NOK140. The key deviation from consensus was the USD0.125 quarterly DPS, a 25% hike from previous payout levels. We expect further increases once new projects generate cash flows, which makes Höegh LNG shares attractive when looking at future dividend potential.
----------------------------------------------------

Ni har tidigare mycket info om bolaget på bloggen. Förstå att detta är ett bolag där utdelningen framöver kan komma öka vilket utöver utdelning bör betyda värdestegring. Att kunna köpa den med denna höga utdelning så att detta tillväxtbolag passar in i en utdelningsportfölj är i mitt tycke mycket attraktivt. Se kommande utdelning på ca 1 nok som rabatt på inköpspriset, dvs betalar ni 88 nok så betalar ni egentligen 87.. Utdelning per kvartal är efter 25% höjning nu 0.125 usd dvs 0.5 usd/år.

Q4 presentationen från 28 feb

Vad jag skulle vilja tillägga är att det s.k IDR systemet som jag hoppas ni vid det här laget känner väl till då det finns i så många av våra utdelningsaktier (säg till annars), att det ligger i en fas som tillsammans med en idag god värdering av dotterbolaget HMLP (dvs det går för dem att dra in nya pengar till dropdowns) och den nu väldigt goda pipelinen av dropdowns kommande år, att detta tillsammans är gynnsamt klimat speciellt för moderbolaget som ju alltså får både ökad utdelning vid dropdowns OCH en 25% IDR på varje utdelningshöjning i HMLP, något vi borde komma se 1-2 st/år framöver. Kort sagt, utdelningshöjningen i moderbolaget HLNG vi nyss såg på 25% lär följas av fler.

Lägg till det att vi är på väg in i en väldigt gynnsam situation för deras verksamhet, nämligen väldigt snabb ökning i mängden LNG som produceras vilket kommer leda till attraktivt prissatt LNG vs alternativen vilket kommer leda till att fler länder (och regioner i redan importerande länder..) kommer vilja importera LNG med.. och det snabbaste och billigaste sättet att göra det är via FSRU och HLNG är kort och gott världsledande på segmentet idag. Fler aktörer kan komma och kommer men det är inte som vanlig shipping utan tekniskt mer avancerat i handhavandet och när man ankrar upp en jättelik gastanker med energi motsvarande ett antal atombomber i sig, ja då väljer de flesta trots att LNG i sig inte är jättefarligt (LNG i sig är inte explosivt även om läckande gas i luft kan vara det, speciellt om det finns LPG gaser/vätska i det snarare än ren metangas), nog även i framtiden den mest erfarna aktören.

Som jag ser det så är HLNG en aktie man med fördel kan sikta på att äga kommande fem år eller så med en portföljvikt på 5-10% av en utdelningsportfölj. LNG står som sagt inför en mycket snabb tillväxt och får vi en 2-3 skepp (dvs bara de som redan ligger i pipeline) neddroppade från moderbolaget till HLMP kommande 2 år så tar IDR ytterligare ett hopp upp till 50% av höjningen till moderbolaget. Förstå att det i god framtida FSRU/LNG marknad är präktig hävstång i moderbolagen i branschen och att det både kan/bör ge hög utdelningstillväxt och hög värdetillväxt. Attraktivt i mina ögon m.a.o och jag är mycket nöjd med att fått bolaget på plats som nummer 5 i utdelningsportföljen.

lördag 25 februari 2017

Mitt gissade nyhetsflöde Canacol i närtid 0-3 veckor

1. Nästa vecka om ingen fördröjning på 75 dagar borrning... så borde high impact oljeborrningen Mono Capuchino 1 komma på fredag 3e mars. Ni förstår själva att fördröjningar inte är något konstigt. Svagt resultat är allt under 2000 fat/dag vid 24h test skulle jag säga men jag är absolut ingen expert på detta! Sen är min åsikt att ett svagt resultat inte vore katastrofalt på något sätt. Många säger att CNE borde hålla sig till gasen.. men de äger ju dessa rätt spännande fält och efter lång tid av ständigt lyckade gasborrningar så vill man uppenbarligen vid dagens bättre oljepriser försöka sig på ett par av sina bästa oljeprospects. Så här strax före resultat så kan man konstatera att antingen så har resultat läckt ut vilket motsägs av att kursen pressats länge nu eller så är marknaden helt likgiltig inför möjligheten att det kommer ett mäktigt borrhål På avdelningen läckor så kanske man ska tänka sig för när det gäller att kliva av på plötslig studs uppåt närmaste tiden utan att resultatet av borrningen är pressreleasat. En sådan borrning är en stor historia med mycket folk på plats och CNE är noterat på börser i Kanada, USA och Colombia. Om man gör ett dåligt borresultat så har vi att ställa 7 musd net borrkostnad borta mot 700 musd i Enterprise value (dvs börsvärde + skuld). Dvs trist men inget som borde orsaka att dagens negativa miljö fortsätter lite längre än annars.
Ungefär så här ser Mono Capuchino1 borrplatsen ut just nu.

2. Nästa gasborrning,Cañahuate1, är sagd att inledas i februari och ta 2 veckor att borra. Denna kan alltså komma närsomhelst. En gissning är att bolaget kan få för sig att hålla ihop rapporteringen av dessa två för att ha den mer säkra gasborrningen som något positivt i pressreleasen i händelse av svagt resultat på punkt 1. Ren spekulation förstås. Borrningen har hög sannolikhet att lyckas men är just därför kanske inte mer än möjligen en psykologisk bekräftelse på att naturgasen fortsätter rulla på helt enligt plan och lite till.
Jobo gasuppsamling och bearbetningsstation, nuvarande borrning är ca 5km bort från denna plats.

3. Bolaget rapporterade sina årliga reserver mars 16, 2016 förra året, vilket för en producerande och snabbt kontraktsmässigt växande aktör som CNE är viktigt. Årets nya rapport kommer innehålla resultatet av ett antal lyckade gasborrningar förra året och ska underbygga trovärdighet i den nära trippling av produktionen från 90 MMcf/d idag till 130 slutet 2017 och 230 MMcf/d slutet 2018.

Tillsammans med USA besked om ev skatter på oljeimport, jag har sett spekulationer om 20% eller ca 10 usd/fat så kan man konstatera att efter rätt lång tid av nyhetstorka (även om nyheten med finansieringen nyss var helt okej) så står vi inför en intensiv period.

Canacol är främst en naturgasproducent och framtiden för naturgas och LNG är extremt spännande tycker jag. Det gäller speciellt naturgas i Colombia där dagens Chevron produktion faller i snabbare takt från tömda fält än Canacol hinner addera nytt vilket är orsaken till att Höegh LNG fått möjlighet att placera en FSRU där.

Tro mig gärna när jag säger att jag kritiskt granskat alla risker, inklusive om läckta resultat, men att jag inte kunnat hitta något som slagit hål på caset att CNE är ett gasbolag som idag är mycket lönsamt med fasta kontrakt och som på ca 22 månader kommer trippla sin gasförsäljning med mellansteget 45% tillväxt i slutet på detta året. Vidare så har Credit Suisse nyligen rimligen tittat mycket noga på bolaget och dess finansiella situation och valt att gå in som ny huvudbank i bolagets totala omfinansiering med sänkt räntekostnad som resultat.

Nötande säljande som driver kursen ner är mentalt jobbigt men det är bra terapi att gång på gång läsa genom och förstå exakt vad det är man äger och vilka riskerna och möjligheterna är. Om ni tycker sådant här är lätt slitsamt så är ni alltså inte direkt ensamma och jag talar till stor del till mig själv när jag säger att det är orsaken att man borde följa sina regler vad gäller att diversifiera och endast snitta ner till en viss gräns, även i bolag man tror väldigt mycket på och även när man tror att marknaden har helt fel (vilket jag tycker den ofta har).

Jag tror och hoppas på 8 cad senast i slutet av 2018 när bolaget förhoppningsvis når 230 MMcf/day i kontrakterad volym utan försening. Jag tror också såväl huvudägaren som Chevron eller möjligen om de träffar bra med shale oljan, Conoco Phillips kan komma köpa ut bolaget. Om jag inte ägde några aktier så hade bolaget stått högst upp på min köplista. Men jag hade inte nödvändigtvis rekommenderat mer än max 10-20% portföljvikt beroende på vad det är för typ av pengar/sparande/mål...

Vad jag INTE skulle vilja äga idag är GTE, PXT, LUPE etc. När det gäller sådana bolag så tycker jag det är motiverat med rejäla nedställ inför vad som kan bli en 10usd tull på oljeimport då detta kan förvärra fundamenta på världens oljemarknader rejält genom att ultrastimulera USA produktion för importsubstitution.

Räddad av valutan och min syn på vad som händer i oljevärlden och bolagens värderingar

I skrivande stund är jag ner ca 3.5% från 12 månaderstoppen.

Orsaken att det faller är största innehavet, Canacol, orsaken att det inte faller värre är CAD/USD uppgång, trading, andra placeringar. Igår läst jag hur Canaccord skrev om att kapital i USA flödar från internationella oljeplays, specifikt kanadensiska, till amerikanska. Enligt något mått de hade så var värderingsskillnaden kraftigt ökad och huvudskälet man listade var det som jag funderat mycket över senaste veckorna men inte dragit slutsats av då det är så ologiskt för CNE, nämligen en amerikansk skatt på import och då specifikt på import av olja.

Jag ska repetera och utveckla vad jag skrivit ett av och till här senaste tiden:
1. USA har väldigt mycket olja i shale pga de tårtliknande formationerna med flera olika lager.
2. Kostnaden för att utvinna detta har fallit vilket man kan dela upp i två komponenter:
a) Tekniska framsteg
b) lågt kapacitetsutnyttjande driver ner priserna
A består och fortsätter utvecklas, B försvinner nu. En gissning är att de framöver kvittar varandra.
3. USA förbrukar knappt 20 miljoner fat/dag men producerar själv bara 9 miljoner fat/dag.
4. Världens oljeförbrukning ökar i det korta perspektivet med 1 - 1.5 miljoner fat/dag men min högst privata gissning är att vi inom 10 år är nere i nolltillväxt då olja till stor del är ett transportbränsle. Om det är ett korrekt antagande så finns det ett starkt incitament från alla oljeländer att snabbt producera sin olja.
5. Det är extremt logiskt agerande från USA's perspektiv i mina ögon att lägga en skatt på oljeimport. Varför låta Arabvärlden och Ryssland konkurrera ut den lite dyrare shalen när man kan jämna ut cost skillnaden tillräckligt mycket och sänka denna importnota för landet, på  köpet skapa mängder med jobb och finansiera nedplockning av USA's skyhöga företagsbeskattning och på så sätt skapa ännu mer jobb?
6. Om USA med tull på 5-10 usd på importerad olja höjer priset på inhemsk WTI olja.. vad händer?? Det är 48.000 dollar frågan. Min gissning är att shale olja i USA kommer bli en enorm boom sektor och att WTI blir dyrare än Brent. Det är den enkla biten. Frågan är vad som händer med Brent priset i resten av världen. Här är min gissning att priset faller (och dämpar den uppgång i WTI amerikanska konsumenter utsätts för) men jag får inte ihop det med rekordlånga positioner i Brent olja.

Så mycket tyder för mig på att amerikanska fonder och investerare dumpar internationella oljeinnehav och köper shaleproducenter.

Canacol har en lång historik av att trejda som ett oljebolag trots att det är löjligt och fel då man främst är en inhemsk colombiansk gasproducent med fasta USD take or pay gaskontrakt. Vid Brent 0 dollar så skulle man fortfarande vara ett mycket lönsamt företag som bara återigen satsar mer just på gasen som enkelt är billigare än LNG Colombia nu importerar.

Vi är rätt nära i tiden information om USA's skattereform. Vi är också rätt nära resultatet av vad som de facto är Canacol's första återstart att borra efter olja i en s.k high impact borrning.

Vad kan bryta kräftgången?
1. Träff på över 2000 fat/dag
2. Bra reservrapport på gasen (Colombia's rätt höga skatter på CNE sänks från 2019 rejält vilket kommer öka NAV).
Vi bör veta mer om båda dessa punkter inom 1-3 veckor.
3. Besked om USA's skatte-tull reform bör också vara precis runt hörnet. Faktum kvarstår att CNE inte borde påverkas mer än säg Golar LNG av den... men ändå dras man ner med sådant som Parex och Gran Tierra. Efter ett besked så kanske det med hjälp av analytikerrapporter kan bli en mer korrekt bedömning i marknaden av vad CNE de facto är för bolag. Dvs att man är ett extremt snabbt växande colombianskt gasbolag med fasta USD kontrakt i en värld där jag tror chansen för stark USD och stark USA ekonomi är god under nya administrationen (oavsett vad breda vänstern önskar).

Jag avslutar med att påpeka att ovanstående inte är någon absolut sanning. Det är vad jag tror/gissar/uppskattar. Jag kan ha helt fel, det kan finnas något bolagsspecifikt som jag trots intensivt letande missat. Kursen i CNE kan också fortsätta gå kräftgång även om jag har rätt baserat på att det vid besked i frågan kan dumpas ännu hårdare i kanadensiska "oljebolag".

torsdag 23 februari 2017

Veckans statistik, okänd funktion på bloggen?

Jag vet inte om alla känner till att om man scrollar längst ner på bloggen så dyker all kommande relevant statistik från de stora länderna för veckans alla dagar inkl tidpunkt och konsensusprognos och utfall upp. Rätt användbart tycker jag.

Varför jag inte äger OceanYield vid 60 nok

Jag har ägt denna aktie tidigare, kanske ett år sen och då in på 51 för att sen sälja på 66 eller något sånt. Men jag var hela tiden medveten om svagheterna i bolaget och vid 65-70 nok så var min åsikt att inga av dessa var inprisade.

Nu är svagheten att de har oljeservicefartyg inprisat helt enkelt för att motparterna kommit ut ur garderoben som finansiellt svaga. Dvs idag är denna svaghet inprisad.

Det jag gissar inte är inprisat och som är orsaken att jag kör denna korta blogg (tillsammans med uppgiften på avanza att det bara hos dem finns 363 ägare till OY) är deras FPSO dvs en för stora pengar ombyggd tanker som producerar och lagrar olja offshore i Indien.

Min åsikt har hela tiden varit att jag är kritisk mot hur OY visar detta i sina presentationer enligt följande:
- Snitt 11 år kvar på kontraktstid säger man
- Motparten i Reliance står för 6% av totala orderstocken
- Utdelningen tar bara 76% av tillgängligt kassaflöde

Låter kanon va?

Kruxet är... följande siffror som aldrig finns i presentationerna från OY:
- Totala intäkter Q4 2016 är 82 musd av detta står FPSO'n för 35.3 musd, det är 43%... oops
- Kombinera det med: "The unit is currently on a contract with Reliance Industries Ltd. (RIL) that expires in September 2018." och att även om FPSO's inte är så illa som Seadrill's riggar där man letar olja... så är det inte heller strålande.. OY kan få förlängt avtal, ny kund, sänkta priser eller inget nytt avtal.  Väg allt det mot att utdelningen idag tar 76% av tillgängligt kassaflöde och att tillväxten i företaget har bromsat upp nu.
- Notera att företagets aktieägare är vana vid att få en utdelningshöjning varje kvartal på 0.5 usd cent och fundera på oddsen att det kan fortsätta 2018 och därefter..
- Notera att vi redan vet att kommande kvartal så slår tappade luckrativa oljeserviceavtal genom jämfört med Q4 2016.

Jag säger inte att OY är en dålig investering på 60 nok och 10% utdelning för den har redan backat en bra bit, men jag säger att jag gärna vill att mina kära läsare ska ha grepp om riskerna.

onsdag 22 februari 2017

Bolag 4 i utdelningsportföljen: Care Capital Properties CCP:US

Diversifiering handlar det om här, dvs inte shipping. Notera noga det jag nämnt tidigare nämligen att när jag rör mig ut från min kärnsektor så kommer jag ha sämre kunskap om bolaget/branschen men det är en risk jag är beredd att ta då vi jobbar med rätt hyggligt säkra företag uppbackade av solida nyckeltal. Lärandet blir också något av en löpande process och jag behåller placeringen så länge som det lärandet bekräftar tesen.

Nåväl, nr 4 är i branschen fastigheter för vårdbolag/avancerat vårdhem, dvs segmentet mellan sjukhus/rehab och ålderdomshem i USA. På engelska kallar man det "skilled nursing and healthcare". 

- Man har en utdelning på drygt 9% per år och den är väl uppbackad genom att bara 76% av intäkterna tillgängliga för aktieägarna delas ut. Nästa kvartalsutdelning ca mid mars 2017.

- Stort bolag med 340 fastigheter i 36 stater i USA. Man har över 40 operatörer som bedriver vården som hyrestagare med i snitt 9 åriga kontrakt.

- Balansräkning som ser vettig ut med 4.5x EBITDA och strategi att binda en avsevärd del av belåningen.

- Den som slutligen betalar för kalaset är Medicare och Medicaid. Man är i en demografisk tillväxtbransch och man är billigare än annan vård som direkt sjukhusvård vilket gör att målet för sjukvården alltid kommer vara att flytta patienter så snabbt som möjligt från dyrare vård till CCP vård.

Kursen idag är ca 25 usd och jag har betalat 24.25 rätt nyligen och jag har själv idag 3% portföljvikt mot dem så här långt. Omsättningen är i runda slängar 10-20 musd per dag... dvs extremt likvid. Aktien kan handlas av alla mäklare t.om Avanza. Räkna med källskatt på 15% i KF (ISK kan vara annorlunda, jag saknar erfarenheten av det förfarandet, men ska läsa på och ev addera info under denna blogg om regler för avräkning) vilken ni borde få tillbaka 2-3 år senare enligt gängse procedur där jag bara har erfarenhet av Avanza (som i det alltid gjort ett suveränt jobb, dvs lite positivt av gamla Avanza finns kvar).

PRESENTATION

HEMSIDA

Som alltid finns också ofta info på Seeking Alpha värd att skumma genom även om det (precis som jag här!) är en amatörsajt med tillhörande osäkerhet och brister samt behov av att bedöma skribentens kunskaper: http://seekingalpha.com/symbol/CCP

Som ni säkert minns så är bolag nr 1: TGP:us (ej Avanza handel),  nr 2: SLTB:us dvs Scorpio bulkers börshandlade obligation (ej Avanza handel), nr 3 KNOP:us (Avanza klarar handla)

Det är nu en vecka sen följande svar från Avanza om TGP

SVARET:
2017-02-15
Hej Johan,

Ska undersöka detta med våra jurister och kommer återkomma efter vi fått svar i ärendet.

FRÅGAN:
2017-02-14
Hej,
För ungefär ett år sedan enades vi om att s.k C-corp MLP's, oftast shipping utanför USA i Bahamas och liknande, att dessa inte hade MLP problematiken och ni öppnade för handel med dessa till mångas glädje. Säkert även Avanza's aktieägare som ju uppskattar kunder som handlar med aktier och som borde föredra glada kunder.

Reglerna är inte enkla men jag vill med detta meddelande ifrågasätta om ni har rätt när ni stoppar följande företag:
Värdepapper Teekay LNG Partners L.P.
ISIN MHY8564M1057
Detta bolaget har inte sitt säte i USA utan i Bermuda. 

Lagen säger att amerikanska MLP ska dra högsta använda källskatt skatt på utdelning till utländska investerare. Men TGP är inte amerikanskt och mycket riktigt har jag nu fått bekräftat att man drar ingen skatt på icke amerikaner. Dvs även om man är en MLP med K1 och således för amerikanska privatpersoner ska beskattas som andra K1 MLPs så är man ett annat case än amerikanska MLPs för oss icke amerikaner.

Jag vill därför göra gällande att ni (precis som i fallet börshandlade obligationer för övrigt) utan problem kan handla TGP vilket jag tämligen omedelbart skulle vilja kunna göra och många andra av era kunder skulle vilja göra.

En god början på ett problem är att försöka isolera enbart det verkliga problemet och jag menar att sådant som TGP:us och SLTB:us logiskt sett inte omfattas av er motivering med Skatteverket.

KOMMENTAR Här och nu till bloggläsarna:
Om jag varit jurist med Avanza som Key Account kund så hade jag svarat Avanza inom 24h. Det är så jag (Johan/OB) alltid försökte arbeta med mina kunder, speciellt Key account kunder..

Avanza i sin tur klassar ju mig som lite då och då som antingen PRO eller Private Banking dvs här finner jag mig i kundsituationen istället.

En vecka är lite i längsta laget tycker jag som kund, speciellt utan feedback på varför det drar ut i tid enligt principen att det ska inte vara kunden som behöver stöta på om vad som händer. Men okej, så kan det vara, jag har inte alla fakta, men jag blir besviken om svaret inte dyker upp kommande dagar måste jag som kund påpeka. Lite grand handlar det också om att jag har väldigt dålig erfarenhet efter de månader det tog att diskutera SLTB och börshandlade obligationer i Avanza Pension. Jag är kort sagt rädd för att det är ett återkommande problem.

torsdag 16 februari 2017

Canacol nerd?

Jag har fått den 89 sidiga mer djuplodande presentationen från bolaget som användes vid analytikerträffen nyss.

13 mb, den som önskar kan maila in till originalbraila at yahoo com så skickar jag över den.

Den som inte orkar lägga tid på det kan veta att det kom bra nyhet idag på omfinansiering, något jag länge sagt inte borde vara något att oroa sig för.. men när kursen är svag så hittar folk alltid skäl att oroa sig så därför var det mkt bra.

Jag är mycket förtjust i mitt flaggskeppsbolag Canacol's framtidsutsikter måste jag säga. Det i sig garanterar ju ingenting men så känner jag i alla fall.

Mer Canacol idag: http://seekingalpha.com/article/4046189-canacol-energy-natural-gas-producer-deep-value-hidden-gem Pro artiklar brukar vara bra. Om ni inte kan läsa utan att registrera er så se till att göra det (gratis), Seeking Alpha är ett av mina viktigaste verktyg.

(RED: JAG KÄNNER VISS OSÄKERHET OM EN FIL PÅ 13 MB KOMMER FRAM, DVS OM NI MAILAR OM DEN OCH INTE FÅTT DEN INOM RIMLIG TID, TVEKA INTE ATT KONTAKTA IGEN OCH FRÅGA, GÄRNA MED ALTERNATIV MAIL, Yahoo verkar i alla fall funka)

onsdag 15 februari 2017

KNOT offshore partners rapport och investor day

Bestående intrycket av Investor day var beundran för management som satt samman kanonintressant dag för oss med böjelsen shipping. Bolaget har nu en solid plats i min utdelningsportfölj.

KNOT-Offshore-Partners-LP-Fourth-Quarter-2016-Earnings-Presentation.pdf

/KNOP-Investor-Day-Presentation.pdf

Investor-Day-Fearnleys-Shuttle-Tanker-Presentation.pdf

Rapporten är ute för Q4:
LÄNK
Jag kommer blogga lite löpande om vad vi lär oss idag. Jag börjar med intrycket och tankar runt rapporten ovan.
Jag ser det som en stabil rapport som bekräftar att detta bolaget kan fungera som en liten komponent i min utdelningsportfölj som ska innehålla minst 10 bolag så småningom och avkasta 8-10% snitt. 
(Utöver den så kommer jag alltså ha "vanliga" aktier också..)

tisdag 14 februari 2017

Flera personer hör av sig med svaren de får från Avanza om att det är Skatteverkets fel

att ni inte kan handla.

Låt oss titta på det svaret:

1. Skatteverket förbjuder inte Avanza att handla SLTB, dvs börshandlade obligationer. Enbart Avanza förbjuder sina kunder det. Mig veterligen har Skatteverket aldrig uttalat några synpunkter om börshandlade obligationer.

2. Avanza säger att man tolkar Skatteverket annorlunda vad gäller s.k MLPs i USA än alla andra banker i Sverige och åtminstone en rejäl bunt andra i EU jag känner till och man hänvisar till ett möte med Skatteverket som mig veterligen vid det här laget måste vara 5 år sen eller något liknande. Självfallet kan jag inte veta om de haft några fler möten. Jag uppmanar Avanza att offentliggöra vad Skatteverket exakt har sagt och när.

Vad USA's skattemyndighet säger är tämligen klart, ge oss vår andel så är vi nöjda. Högre personskatt då MLP har lägre företagsskatt i USA betyder det.
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/partnership-withholding
The withholding tax rate for effectively connected income allocable to non-corporate foreign partners is 39.6%, and remains at 35% for corporate foreign partners. A publicly traded partnership must withhold tax on actual distributions of effectively connected income

Så Nordnet drar högre skatt och alla lever lyckliga därefter som goda skattemedborgare och Nordnet's kunder kan som i fallet Teekay LNG plocka även undervärderade MLP's och åtnjuta kursuppgångar när de är duktiga placerare. Men där USA vill ha den höga skatten då företagen är skattegynnade för att beskattningen enbart ligger på hårdare beskattade individer så betalar Nordnet den höga skatten. Vad är så svårt? 

År efter år har gått och ingen kund till Nordnet har råkat illa ut som Avanza pratar om. När når vi punkten att det är dags för Avanza att erkänna att Nordnet hade rätt och Avanza hade fel?

Nordnet's svar är transparent och lättförståeligt, de meddelar kunderna att det blir högre skatt på MLP's och kunderna säger uppenbart okej eller fattar själva beslutet att inte handla.

3. Avanza säger att kunderna kan råka illa ut i efterhand. Hurdå Avanza.. om det dras den högsta skatten precis som USA reglerna stipulerar och som vem som helst kan googla fram. Vad kan hända som är så fruktansvärt, berätta och ge oss en sportslig chans att förstå varför inte bara Nordnet utan alla andra aktörer tolkar reglerna annorlunda. Och vet ni vad, varför inte låta vuxna människor få bestämma själva, signera ett papper och få tillgång till åtminstone telefonhandel på individbasis.

När ovanstående är sagt så har jag precis sett att Nordnet precis som jag spekulerat över inte verkar någon skatt på utdelning från TGP. Ej heller Danske Bank har dragit några 35-39% skatt på TGP:us en s.k K1 MLP...

Vad kan detta bero på.. jo Teekay LNG är inte ett amerikanskt företag, som många andra shipping företag så har man sitt säte i Bermuda. Men man är noterade i USA och har den s.k MLP strukturen. Läser man lagreglerna som jag gör så innebär det att man inte omfattas av IRS regler ovan om att man som amerikansk MLP ska dra högsta skatten på utländska investerare och betala den till IRS... man ska inte dra någonting för Bermuda har inga sådana regler på utdelningar. Exakt detta bekräftas nu av verkligheten då Teekay LNG inte drar av någon skatt innan utdelning betalas och således är det som jag ser det solklart fel att Avanza inte ska kunna erbjuda handel med TGP, vi borde kunna handla imorgon.  Jag har för övrigt sänt ett meddelande till Avanza som går genom detta.

Om Avanza är ett kundorienterat företag så borde man vilja minimera problemet med arga och lämnande kunder så snabbt det går och slå på handel med TGP på basis av ovanstående eller motivera varför det är fel tänkt.

Vidare så borde man omedelbart slå på handel för börshandlade obligationer såsom SLTB där Skatteverket inte har några synpunkter på vad Avanza gör eller inte gör.
 
Lite grand känns det som att vi nu kommer märka om det är ett rent attityd problem hos Avanza eller om de fortfarande har någon form av känsla för att vilja anstränga sig för sina kunder. TGP och börshandlade obligationer som ett första snabbt okomplicerat steg, spännande att se vad som händer. För pessimisterna så vill jag påpeka att det var först efter sån här genomgång som vi kunder återfick möjligheten hos Avanza att handla i sådant som GMLP, DGLP och inte minst bolaget nedan KNOT OFFSHORE PARTNERS LP. Dessa var alla förbjudna hos Avanza innan undertecknad gick genom lagtexten med dem och de låstes upp. Avanza var mottagliga för argument precis som ett vettigt tänkande kundorienterat företag borde vara. Men när det gäller baby bonds som SLTB så var det plötsligt ett uppträdande som fick mig som kund att känna mig allt annat än uppskattad och då det inte fanns och fortfarande inte finns något skäl eller motivation från Avanza så undrar man ju.

Allt vi vill är ju att kunna handla så mycket som möjligt på Avanza. Är det för mycket begärt? Jag skulle uppmana er att fortsätta kontakta Avanza om detta, allt tyder på att de har fel i sak om börshandlade obligationerna, TGP och till och med om vanliga amerikanska MLPs även om jag här och nu ska utfärda ett löfte att inte ta upp den frågan på två år om de bara fixar de börshandlade obligationerna och TGP, dvs det där Skatteverket de facto aldrig uttalat sig.

Ett bolag jag äger som skulle kunna passa in i utdelningportföljen

har en s.k investor day imorgon 11.00 NY tid vilket webcastas och kommer sedan finnas som inspelning. Det är en bra chans att lära mer om s.k shuttle tankers något jag behöver, inte minst för att förstå hur de på ett avgörande sätt skiljer ut sig från den vanliga s.k Suezmax tanker klassen som jag pga liggande 2017 orderbok hos varven är negativ till.

Att jag idag äger en bra bunt sådana här aktier (på Avanza, dvs den handlas även där) är för att:
1. Klassiskt case där bolag jag följer gör PP och därför faller
 i kurs när nya aktier ges ut med rabatt. Skillnaden här var bara att det inte var någon drop down och utdelningshöjning direkt knutet till denna=extra sura miner=extra stor rabatt för mig att handla.
2. Jag ser baserat på tidigare conf calls att fler dropdowns kommer och med dessa utd höjningar från en nivå som redan är väl underbyggda 9.7%. Med väl underbyggd menar jag att man inte använder hela möjliga kassaflödet från de ut leasade fartygen utan att man har s.k 135% coverage på utdelningen vilket är bättre än de flesta.
3. God kontraktsbild med knappa 5 år kvar som snitt och en subsektor där det väldigt mycket verkar vara så att optioner förnyas. Det verkar inte finnas någon direkt spotmarknad på sådana här tjänster/fartyg och det finns bara en annan större konkurrent (Teekay offshore) och de är klart försvagade vilket i sig är en orsak att jag förväntar mig fortsatt god balans och möjligheter för starka KNOP.

Risker:
1. Ingen har ännu kunnat visa mig exakt varför inte Suezmax tankers inte skulle kunna konverteras till shuttle tankers. Dock är det ett faktum att jag aldrig stött på ett konverterat fartyg och jag läser rätt mycket. Inte heller har jag stött på tankeroperatörer som diskuterar att ge sig in i branschen. Men det är ändå min största osäkerhet.
2. Fallande offshore produktion i Nordsjön och Brasilien skulle långsiktigt kunna minska behovet. Mot det står att med TOO finansiellt svagt senaste åren (man har även oljeservicefartyg och riggar vilket varit illa) så finns det inte en antydan till spekulationsbeställningar eller överblivna shuttle tankers vad jag kunnat se. Tvärtom, när ett projekt ska sättas i drift så handlar det för sådana som Statoil att teckna för nyleverans av fartyg och teckna ofta 10 årsavtal med optioner som historiskt nästan alltid utnyttjas om fältet drivs vidare. Men ändå.. det känns som att man behöver vara obs på sektorn då jag är skeptisk till offshore olja. Vad gäller drop downs och ny business så är faktum att det finns gott om sådana från KNOP's förälder. Dvs inget hindrar tillväxt mer än värdering och kapitaltillgång.

Sanningen är alltså att jag tagit in en hel del KNOP på dessa nivåer då jag ser triggers i investor day och kommande dropdowns/utd höjning, kanske utan ytterligare capital raise. Jag imponeras av utd coverage och historik.

Imorgon tänker jag lära mer och om jag är nöjd så kanske jag bestämmer mig att sätta en mer långsiktig 2-3% av min portfölj i dem och göra dem till en tredje om än mindre komponent i min utd portfölj om 10 bolag där jag kommer sikta på att ha snitt 8-10% utdelning fördelat på 10 bolag som jag har hygglig koll på. Notera som sagt att det inte kommer vara lika delar. Jag har alltså inga planer på att vikta KNOP som SLTB och TGP.

I kommentarerna nedan är det en bloggläsare som skriver om hur han efter mailväxling med Avanza nu drar slutsatsen att det enda att göra är att byta till Nordnet. Jag tycker det är jättetråkigt att det utvecklas så snarare än att Avanza istället lyssnar på sina kunder. Jag har en över 10 år lång relation med Avanza och vill dem väl, det är därför jag pressar dem att göra bättre. När det är sagt så förstår jag mycket väl de som nu byter för bristerna för oss som vill hålla en balanserad riskprofil, inte minst då man har ett öga mot pension och att till del leva på utdelningar från bolag och börshandlade obligationer, de bristerna är katastrofala hos Avanza vs Nordnet.

http://www.knotoffshorepartners.com/investor-relations/Investor-Information/events/event-details/2017/Investor-Day/

Shipping igen, ja, det är min huvudsektor numera, där jag på flera plan har en edge vs andra placerare. Men bland de 10 så kommer det finnas andra bolag med, notera noga då att även om jag då läser på en hel del om bolagen så kan jag troligen inte den sektorn lika bra. Ett pris jag är okej med att betala för att få mer diversifiering. Ni själva ska ju som alltid läsa på och bara använda min blogg som uppslag för den researchen och de egna besluten om bolag och tajming. Men detta vet ju alla mycket väl.

söndag 12 februari 2017

Kommer 2017 på bloggen: Utdelningsportföljen

Under TGP bloggen så skrev jag lite om vad jag funderat över som nytt initiativ här på bloggen och varför jag tänker göra det.

I korta drag så bloggar jag om och äger främst det jag brinner för. När jag brinner för något så läser jag kopiösa mängder om det vilket förhoppningsvis gör att jag gör bättre placeringar vilket av och till avspeglar sig i bra blogginlägg. Jag är 48 år, idag mer eller mindre heltidsplacerare och med stor familj så behöver man ett visst mått av trygghet. Det som var nytt under framgångsrika året 2016 var att jag brann för tryggare placeringar på samma sätt som jag tidigare brann för gruvor och resultatet blev över förväntan. Viktigt att förstå är att shipping har hela spektrat från tämligen låg risk till väldigt hög risk. Orsaken är bland annat:
1. Bolagen jobbar med antingen på spotmarknad eller upp till 20 år långa fasta kontrakt med jättestora oljebolag som kunder och allting mellan detta.
2. Bolagen erbjuder ofta utöver vanliga aktier även preferensaktier med olika typer av säkerhetsgrad till den grad att de ibland nästan blir som obligationer (inlösentidpunkt eller hårda straff på bolaget) och börshandlade obligationer.

Kunskap är allt.. och kunskap får man betala för, antingen i tid eller pengar. Jag gör båda inom shipping men detta breddas snabbt mot andra sektorer, är dock ännu inte där när det gäller kunskap som jag är inom shipping. Det ideala resultatet av detta arbetet är modell portfölj med 10 stycken utdelande aktier där man kan tjäna pengar på minst tre sätt:
1. Utdelning
2. Väl tajmat köp, t.ex gör dessa bolag ofta plötsliga men för den kunnige enkla att hyggligt förutse nyemissioner för att växa vilket över natt oftast mkt tillfälligt sänker kursen 6-8% vilket oftast är återtaget inom en månad då förvärvet de gjorde de facto ökar både vinst och utdelning.
3. Trading. Om man har 10 bolag och i mitt fall bevakar ytterligare bolag som hela tiden konkurrerar om plats på listan så kommer vissa bolag av och till rusa för högt på rekar eller annat. Detta är inte gruvjuniorer.. oddsen att något fantastiskt hänt som vi missat/inte är pressreleasat är obefintlig.. snarare kan det vara mäklare som kör inför en nyemission (jag tror det alltid görs och är lagligt i USA..)
4. Allmän värdeuppgång.

Om man på detta sätt kniper 19% per år så dubblar man kapitalet på 4 år vilket är klart godkänt.

Min uppskattning är att de som har Danske bank ISK med valutakonto kommer kunna handla 90% av aktierna/pref/börshandlade obligationerna jag tar upp.

Min uppskattning är att de som har Nordnet ISK med valutakonto kommer kunna handla 100% av aktierna/pref/börshandlade obligationerna jag tar upp.

Min uppskattning är att de som har Avanza ISK med valutakonto kommer kunna handla 50% av aktierna/pref/börshandlade obligationerna jag tar upp.

Slutsatsen för mig är att om man sparar till pension så ska man undvika Avanza. Om man bara vill hålla på med typ gruvjuniorer etc så är Avanza utmärkt, samma sak om man bara placerar i Sverige.

Listan?
Jag har funderat på detta en månad typ, ni måste ge mig mer tid, detta är mest en blogg för att prata om vad som komma skall och förvarna för nackdelarna om man sitter med Avanza som mäklare.

Men ska jag ändå addera bolag 1 och 2 på listan så är det enkelt och inga nyheter:
1. TGP:US ca 3% utdelning med förhoppning om återställd utdelning 14% (vid 19 usd) om 11 månader samt värdestegring till 30 usd när utdelningen är återställd.

2. SLTB:US ca 11.5% årlig utdelning (inkl värdestegring och avräkning av utdelningen runt hörnet 27 feb)  Scorpio bulkers obligation. Under Q2 så återstår 6% av orderboken för denna typ av fartyg och mycket av det är troligen luft som aldrig kommer levereras. Lägger någon order nu så blir det leverans 2019. Oddsen att Scorpio bulkers ska gå i konkurs innan augusti 2019 då denna förfaller för återbetalning är som jag ser det extremt låg vilket är orsaken att jag sedan länge har mycket pengar i den.

Ingen bra start för Avanza användaren som synes (inget av dessa går att handla via Avanza ISK) men min gissning är som sagt att de tillåter handel i hälften av bolagen som kommer finnas på Top 10 listan. Danske klarar båda även om man felaktigt kallar SLTB obligationen för en pref.. NN båda förstås.

Slutsats: Om ni är kund eller aktieägare hos Avanza, ta er tid att ringa och klaga, skriva och klaga, stå utanför deras kontor och klaga.. och om ni inte är aktieägare eller kund men gillar aktivism.. klaga... Göra  dagens goda gärning? Klaga..

torsdag 9 februari 2017

Köptillfälle i bästa risk/reward bolag? Teekay LNG

Jag har ju skrivit lite grand om detta bolag men mest konstaterat att jag inte fick ut det på bloggen i tid. Men efter grunnande så det så här att efter 10% rekyl från topp (notering 18 usd igår på TGP:US) så är faktum att OM AVANZA tog sitt förnuft till fånga och blev kundorienterade som Nordnet eller Danske denna dag... ja då skulle jag raskt kasta om min portfölj med målet 10% minst på denna nivå och ytterligare 10% för totalt 20% portföljvikt om den backade ytterligare lite. För att ni ska förstå omfattningen av min frustration så kan jag nämna att jag gick till Danske och tog ett bolån för att kunna handla TGP (vilket jag gjorde på 15.30 usd).

Avanza vägrade mig för övrigt lån också på obelånad villa/obelånad ekonomi och trots total insyn i annars ej transparenta KP/KF ar.. :-)  kanske påverkade det att jag hade flyttat lånelikviden omedelbart till Danske/NN vilket jag ärlig som jag är naturligtvis berättade...

Detta gör på det hela att jag borde blogga lite mer om varför jag känner så här om Teekay LNG och för den delen varför jag INTE känner så om moderbolaget TK som Avanza handlar med.

Ger jag upp om Avanza? Nej, tre anledningar:
1. Jag är fastlåst där med det mesta av mitt kapital
2. När jag ville handla i GMLP och DLNG var det också förbjudet hos Avanza, med fakta och tålamod så lyckades jag ändra det (varsegod)
3. Det finns ingen logik i att vare sig stoppa börshandlade obligationer, s.k baby bonds (jag tror ärligt talat inte ansvariga på Avanza pension förstår vad det är, eller mer korrekt orkar kolla upp. Trots omfattande kontakter har jag aldrig fått en motivering mer än möjligen att "det finns ingen efterfrågan från våra kunder" vilket ju isåfall skulle vara ett fett finger till mig som stor kund.. och er.. då de bevisligen tekniskt klarar det), eller att inte göra som NN i fallet K1 baserade MLP's.

Teekay LNG är en s.k MLP med K1 status snarare än klassat som vanligt bolag (C-corp) vilket är orsaken till att Avanza vägrar. Faktum är att det är mer komplicerat än så då bolaget är Bermuda baserat snarare än USA baserat vilket gör att jag inte ens är säker på om detta ens är relevant just för TGP.. MEN jag tvivlar starkt på att Avanza vare sig har viljan eller kompetensen att titta på den biten. Rent generellt löser Nordnet K1 frågan vs C-corp genom att dra mer skatt på utdelningar från sådana bolag (dock av ovanstående skäl ännu okänt för mig om det dras någon skatt på Bermuda TGP med K1), skitenkelt och kundvänligt. 

Mitt svar är att ta ut allt jag kan från Avanza och flytta till Nordnet för problemet bara växer då TGP inte är första smällen med Avanza vs NN. De hindrade mig även från att köpa Scorpio bulkers NYSE börshandlade obligation SLTB:us på 19 usd (25 usd par och återigen inga problem att handla via NN och Danske då den handlas som vilken aktie som helst med helt vanlig utdelning) vilket kostat mig fläsk (och gjorde att ni inte fick blogg om det då jag fick antydningar om lösningar som inte visade sig stämma). Men jag är via min Kapitalpension tyvärr huvudsakligen fastkedjad vid Avanza. Det är inget nöje för mig att skriva negativt om Avanza men det är omöjligt att låta bli då de inskränker mina tänkta placeringar så massivt.

Om någon blir missnöjd med Avanza när ni läser detta eller befarar att inskränkningarna i framtiden kan drabba er så är min uppmaning att INTE per automatik byta till Nordnet. Gör mig och alla andra fastlåsta istället tjänsten att klaga först hos Avanza. De kan om de bara orkar och vill fixa allt detta över natten och ett framgångsrikt kundorienterat Avanza är en angelägenhet för alla investerare i Sverige. Sprid gärna denna artikel till andra ni känner som har Avanza, posta fritt valfria eller hela delen av bloggen var ni vill.. Avanza är för övrigt fritt välkomna att posta en svarsblogg om varför det som är enkelt för Nordnet är omöjligt för dem. 
LET'S MAKE AVANZA GREAT AGAIN!

Nåväl för er lyckliga som har pengar utanför Avanza:

Teekay LNG:
Bolaget påminner mycket om GMLP dvs Golar Partners och Dynagas partners som var en av mina stora vinnare H1 2016.

Det är ett dotterbolag till Teekay (TK:us) som har de s.k IDR rätterna precis som GLNG har det på GMLP, dvs i praktiken styrs bolagen och är helt till för sina respektive moderbolag. En skillnad är att TGP beställt rejält med fartyg själv snarare än att ta dropdowns löpande från föräldern som de övriga och det skapade den annorlunda situationen.

TGP är ett mycket större bolag med mycket fler fartyg än de övriga vilket mest är positivt men det gör också att jag av praktiska skäl måste bli mycket mer svepande i beskrivningen av deras situation vilket också är okej då varje individuellt fartyg och kontrakt betyder mindre i helheten.

Liksom GMLP och DLNG så finns TGP ur aktie(andels)ägarnas perspektiv för att ge utdelning. Normalt sett, annat än vid onormal MLP krasch som slutet 2015, så äger man dem för stabil och svagt stigande utdelning snarare än kursstegring och man ska vara medveten om att systemet med IDR är en sorts marginalskatt till förmån för moderbolaget (TK.us) när utdelningen passerar viss nivå.. i TGPs fall 50% försvinner på alla kvartalsutdelningar över 65 cent vilket fungerar som en kraftig broms på förväntade utdelningar över denna nivå. Detta är alltså till för att moderbolaget ska vara motiverad att jobba för höjd utdelning. Notera att GMLP också låg vid denna höga 50% marginalskatt men att man "köpte sig till en lägre nivå på framtida utdelningstillväxt" genom att utfärda aktier till moderbolaget GLNG. Det är normalt, bra och förväntat även av TK/TGP i framtiden men inget jag tar hänsyn till nu.

Tillbaka till caset och varför vi har attraktiv möjlighet.

Jag nämnde att TGP till skillnad från GMLP beställde egna fartyg snarare än tog drop downs. Det var exakt vad man hade gjort i massiv skala när krisen för MLPs slog till 2015. Man hade tecknade underbara årtionde långa kontrakt med stora oljemajors på fartyg som skulle levereras 2016-2020 och man planerade löpande finansiera dessa med nyemissioner i egna aktien. Fast forward, kris halverade LNG aktierna som ni minns där GMLP som idag handlas runt 23-24 usd och rakt genom hela krisen delat bra bit över 2 usd årligen baserat på fasta kontrakt.. handlades i 8(!!) usd som lägst..

TGP insåg snabbt att när kursen på 6 månader backat från 40 usd till 20 usd så hade man ingen lust att finansiera de nya fartygen genom att ge ut nya aktier på 18 eller vad som nu var möjligt.. 

Istället sa man under senhösten 2015 till aktieägarna--- vår uppgift är att skapa värde för er... vi kan inte finansiera Eget Kapital delen av de kommande fartygen med de suveräna fasta kontrakten genom nyemission utan att förstöra värde för er...

Istället kommer vi tillfälligt sänka utdelningen från 70 cent/kvartal, 2.80 usd/år till 14 cent/kvartal och använda dessa pengar för att nästan helt under kommande år finansiera eget kapital delen helt utan nyemission av vanliga aktier..

Vad tyckte pensionärerna som ägde TGP enbart för utdelning om detta? Tja lägsta noteringen jag hittar är 8.77 usd... massaker. Avanza hindrade mig som bekant att handla TGP så jag tittade knappt på dem utan fokuserade på DLNG och GMLP som ni säkert minns för de åkte med i svängen. Det var för övrigt rätt prioritering så här i efterhand.

Tiden går och TGP är inte lika hatat men rätt hatat med värdering av kassaflöde från pågående och kommande kontrakt långt under övriga bolag i branschen och låga riktkurser. Man fortsätter ta emot sina nya fartyg, kickar igång de suveräna kontrakten och inte minst viktigt med EK delen klar så lägger man bankbelåningsdelarna på plats (branschen jobbar med hög belåning).

Matten är rätt enkel, justerat för diverse små negativa händelser & avskrivningar så kommer TGP's kassaflöden från kontrakt från senhösten 2015 till tidigt 2020 öka med 50-55% utan utspädning samtidigt som fartygsflottan föryngras i snitt och kontraktslängden förlängs till överlägset bäst på marknaden (ca 13 år). Man är också störst och förtjänar därför premie.

Under 2015 så låg MLPs generellt och delade ut mer än man riktigt hade råd med. Det gällde även TGP så min bedömning när jag räknar att de hade råd med snarare 65 än de 70 cent/kvartal man delade innan sänkningen. Min beräkning är därför att konservativt räknat 50% tillväxt utan hänsyn till ökad kvalitet blir 1.5 x 65 cent (2.60 årligen) i utdelningskraft tidigt 2020 vilket blir 3.90 men ni kommer ihåg IDR effekten som bromsar? Kort sagt, bara hälften av den utdelningsökningen är relevant vilket jan 2020 tar oss till 2.6+0.65=3.25 eller 81.25 cent/kvartal. Det är en siffra som placerar mig väl på den konservativa sidan bland "tänkarna på området".

Men.. förstå att medans höjningen från 65 cent till 81.25 är tung pga IDR så är höjningen med mkt lägre IDR effekt/marginalskatt från dagens 14 cent till 65 cent (eller som det lär bli "återställa till 70 cent") mycket enkel. Det är orsaken till att redan inom 11 månader, ev tidigare än så räknar jag med att vi har 2.80 usd återställd utdelning.

Kurs vid 2.80 usd utdelning för TGP? Jag har väldigt svårt att tänka mig att den är lägre än 30 usd. Kurs ytterligare 2 år senare? Med 3.25 usd utdelning, varandes branschens blue chip och glömda problem och en het LNG shipping marknad som jag väntar mig 2018-2020 baserat på fundamenta så har jag mycket svårt att tänka mig kurs under 36 usd och till det ska då läggas tre år av totalt över 6 usd utdelning för 42 usd.

TGP för 18 usd är för mig bästa risk reward situation och jag fortsätter slita mitt hår över Avanza (Regaine årets julklapp från Avanza till USA handlande storkunderna?). Jag handlade via Danske & NN på 15.30 nyss. Kursen är bl.a driven av att UBS som första mäklare börjat inse att nytt läge är på gång och höjt riktkursen till 26 usd.
Spiro Dounis, an analyst at UBS, says the changes suggest Teekay LNG will start to return to the payout levels seen before a round of cuts in late 2015.
"We believe TGP [Teekay LNG Partners] will soon be in a position to refinance 2018 debt, which provides management with enough clarity to begin phasing-in the prior pay-out," Dounis said in a report today.


Vad gäller TK som moderbolag som alternativ. Jag tycker de redan idag är rätt värderade utifrån att jag räknar med 30 usd TGP om ett år dvs oattraktiva.

Avslutningsvis ett råd: Jag bloggar mest om bolag med god likviditet utan "rek effekt" det är ett avsiktligt val baserat på erfarenhet och omtanke om mina få läsare (även om jag räknar med att denna blogg borde få 500 unika par ögon). TGP är ett sådant case med runt 60 mkr i daglig omsättning. När det är sagt så är min uppfattning att man ska vara försiktig då handeln är trögstartad första timmarna. Med 60 mkr per dag så finns det ingen rek effekt av mig.. och all möjlighet att ta det lugnt och vänta in rätt tillfälle i händelse av att man vill handla.

onsdag 8 februari 2017

Kunskap om elnätet

Vattenkraften har en viktig roll i balanseringen av elnätet, både över korta och långa tidshorisonter. Vattenkraftens svängmassa balanserar elnätet på delar av sekunden, reglering av vattenflödet genom turbinen balanserar elnätet på minutnivå och vattenmagasinen i kombination med extra kapacitet i turbiner och generatorer balanserar elnätet på dygns-, vecko- och säsongsnivå, säger Linn Saarinen.


Hon fortsätter:
– Jag har bland annat tagit fram en metod för intrimning av vattenkraftens regulatorer som kan förbättra vattenkraftens reglerförmåga. Det är viktigt för att kunna hålla elnätet stabilt även när elproduktionen från vind och sol ökar. Metoden bygger på optimering av det slutna systemets överföringsfunktioner i frekvensdomän. Målet är att minska både frekvensavvikelserna och det slitage på vattenkraftstubinerna som regleringen kan leda till.
Vattenkraftverkens dynamiska beteende har studerats genom mätningar på vattenkraftverk i Luleå- och Skellefteälven.

– När konventionell elproduktion ersätts av elproduktion från vind och sol så minskar elnätets svängmassa. Det gör elnätet mindre stabilt och ökar slitaget på de vattenkraftturbiner som reglerar nätet. Avhandlingen beskriver också en metod för att ersätta den förlorade svängmassan med ”syntetisk svängmassa” från exempelvis batterier. Det är en regulator som aktivt styr ett energilager så att det bidrar till att bromsa och dämpa frekvensändringar på nätet. Syntetisk svängmassa kan bli en viktig pusselbit för att både kunna klara driftsäkerheten i elnätet och minska slitaget på vattenkraften i framtiden.

http://www.uochd.se/nyheter/ny-metod-for-att-stabilisera-elnat/

https://www.euractiv.com/section/energy/interview/german-electricity-transmission-ceo-80-renewables-is-no-problem/

Sverige har idag knappt 15% vindkraft och det är pikant att det inte på många år har byggts så lite vindkraft som nu. Huvudorsaken tycks vara lokala miljöpartister ute i kommunerna som kör "Love it... But not in my backyard...."
Det kan man tycka vad man vill om.. men det viktiga är att som alla Socialister så är våra svenska miljöpartister hycklare som säger en sak och gör en annan.

Det här är en väldigt väldigt komplex fråga. Vi vill självklart ha vindkraft i Gnesta, samtidigt - det här är ett känsligt område, säger miljöpartiets gruppledare Gustav Edman.
Men hur ser du då de som kan tycka att jaha Miljöpartiet vill ha vindkraft, men inte här i Gnesta, not in my backyard? 
– Ja det är klart att det där är ju självklart en väldigt stor poäng, säger Gustav Edman. 
När kommunstyrelsen i Flen hade frågan uppe för en vecka sen avstod miljöpartiet från att rösta men det blev ändå majoritet för ett nej till vindkraft vilket är det förslag som också politikerna i KS Gnesta idag går till beslut om. 
http://schlaug.blogspot.se/2016/12/julklapp-2017-mp-lat-forsvaret-stoppa.html

måndag 6 februari 2017

Tämligen ofta stöter man på folk som inte förstår vad shale break even ligger

Som avsiktligt eller oavsiktligt använder gamla siffror. Jag har lite grand som i fallet uran & kärnkraft väldigt svårt att förstå varför folk väljer och lura sig själva. Det är ju så lätt att justera sig och sina placeringar till den nya verkligheten.
http://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2017/02/asdfghjm.jpg

fredag 3 februari 2017

För vad det är värt

Jag tycker vi har ett bra tillfälle att handla Höegh LNG i Oslo på 91.50 där jag nyss ökade. Efter att tidigare ha tagit in på 90 jämnt så grunnade jag över varför jag inte köpte mer när jag hade chansen. Nu dök den upp igen med kursen dippad från +100 till under 92.

Då jag inte kommer åt favoriten TGP via Avanza (skaffa NN eller Danske) så försöker jag öka min exponering mot bra LNG företag bland det de tillåter handel i. Jag tror sektorn har en otroligt ljus framtid kommande år och vill vara bra exponerad.

Den listan inkluderar för mig förutom HLNG i Oslo även GLNG i USA och även om jag inte äger den idag GasLog moderbolaget om den dippar rejält någon gång.

Japan badar i uran man inte behöver

Mest en fråga vem som ska dumpa det på marknaden, japanerna eller Cameco.

Cameco will challenge Tokyo Electric Power Co's decision to terminate a contract that required Tepco to buy 9.3 million lb of uranium worth C$1.3 billion ($990 million), Cameco said Wednesday.

Tepco Tuesday had said it would not accept a uranium delivery scheduled for Wednesday and would not withdraw the contract termination notice it gave to Cameco on January 24, the Canadian company said in a statement.


http://www.platts.com/latest-news/electric-power/washington/cameco-says-to-challenge-tepco-termination-of-21767397

Inget av detta kommer hindra att skojare regelbundet kommer försöka köra små uranjuniorer... känner man att man är bland de första i det kedjebrevet så visst kan man försöka göra snabba pengar.. men det gäller att man inser att man spelar enligt "greater fool theory". Som många kanske besviket konstaterat så försöker jag hålla mig borta från att skriva om sådant. Orsaken är enkel, jag har lärt mig att jag själv bara ska hålla på med det när risk reward är extremt bra och de flesta ska inte hålla på med det alls. Främst därför att det är så svårt att sälja (alltså mentalt.. vilket inte hindrar att det också kan vara svårt att sälja rent praktiskt..) både stunderna när det går bra OCH när det går dåligt.. = folk blir sittande. Det fungerar inte med typen av företag där (99%??) förr eller senare efter en intressant resa blir problemföretag.

Enligt min bedömning är uranjuniorer INTE extremt bra risk reward.

onsdag 1 februari 2017

Mycket bra om Dry bulk (liksom förra artikeln, tack till Hellenic Shipping News)

Demand

Iron ore provides 30% of the demand for the dry bulk market and, during 2016, its related tonne-mile demand went up by 6%. This was the key factor behind the overall demand side growth of 2.2%.
From January to December 2016, Chinese iron ore imports went up by 7.5%. This means that, for the first time, imports (sea and land borne) exceeded 1bn tonnes in a calendar year. In 2016, all other regions except for China imported less iron ore.
This increase was influenced by Chinese steel prices, which have been on the rise since June when a tonne was priced at Yuan 2,705 (USD 390). By mid-December, the average price of hot rolled coil in China hit Yuan 4,060 (USD 585) per tonne. This has doubled in the last year, and represents a four-year high. It is due to an increase in demand for steel – coming from construction and from increased public spending on physical infrastructure works.
China’s coal import volumes were higher than expected but, as Indonesian exporters grabbed the lion’s share of the demand growth, the dry bulk sector could not reap the full benefit of this upside. This marks a significant change from 2013, when China offered many tonne-miles to the market by importing coal on long haul routes such as the US [read more on this story]. More recently, world coal imports decreased, bringing tonne-mile demand down by 0.6% in 2016. Despite this, there was a slim demand side improvement for the total dry bulk market, due to grains and other minor bulks.
Legislative actions by Chinese authorities were the swing factor behind higher coal imports in 2016. Their enforcement of the 276 working days per year policy in mid-April had an immediate effect. This policy was later suspended to secure domestic coal supply for the winter season, causing prices to decline.
Freight rates have improved gradually over the year for nearly all segments since the all-time-low we saw back in February 2016. Capesizes were the exception, experiencing a more volatile year as freight rates started to respond to increased demand – as the supply growth rate was no longer sky-high. The rise and fall of capesize rates showed their dependency on Brazilian iron ore cargoes. Rates on 25 November stood at USD 15,000 per day – only to sink to USD 6,500 per day three weeks later.
As BIMCO expected, Q4-2016 delivered the highest level of demand for dry bulk ships ever.

Supply

As the supply side grew by 2.25% in 2016 against a slightly weaker growing demand side (2.17%), the most recent data indicates that the market fundamentals worsened. 2016 saw 29 million DWT being scrapped, while 47 million DWT of new capacity was introduced. BIMCO’s forecast for next year is a supply growth rate of 1.6%. This is higher than the zero-supply side growth rate that BIMCO identified as necessary for market recovery in the dry bulk sector in our “road to recovery” analysis last year. It comes on the back of a continued slowdown in demolition interest – which is itself alarming. The work needed on the supply side is substantial and the low level of demolition merely postpones the recovery.
2016 saw the handymax (40,000-65,000 DWT) sector expand the most as it grew by 5%. In contrast, the capesize and panamax sectors had much lower growth. In 2016, the panamax sector almost neutralised its newbuild deliveries with its demolition activity, expanding by just 0.6%. Capesizes grew a little less with a fleet average of 1.9%.
In the newbuilding market, two things are worth mentioning.
The 31 x 400,000 DWT orders backed by 25-27 years of CoA deals with the Brazilian miner Vale. Of these, 30 were placed by Chinese state-owned interest and one was a Japanese deal.
Just 17 ships were ordered by other owners/investors.
All of which is unprecedented.
2017 will see more orders being placed. Newbuild prices for dry bulk ships have flattened out since mid-August 2016, but owners and investors may be tempted by low prices to go back to the yards for new ships. Lack of activity from the newbuilding yards has meant the second-hand market has been red hot. According to Vesselsvalue, 648 dry bulk ‘trading sales’ happened in 2016. The panamax segment was the busiest with 154 ships traded, equal to 7% of all panamax dry bulk ships. Average price and age of the traded ships was USD 8.4m and 10.2 years.
February saw an all-time low BDI and a record low in second-hand prices. This was an opportunity for those who engage in the asset-play and trusts in a mean-reversion of prices. For example: A linear decline in asset values from a newbuild at USD 25m, with a lifetime of 20 years to a scrap value of USD 3m, implies a 10-year-old ship has a value of USD 14m (the example is to be boxed out on the page). Those buying for trading may also benefit in the longer run as they re-set the cost levels, at least for some parts of their fleet. While those buying for the asset-play at USD 8.4 million may sell it again if prices revert to the mean.

Outlook

The first quarter always has an overall lower level of demand than any fourth quarter due to seasonality. 2016/17 is no different in that respect. Key indicative commodities (according to SSY) in combination, indicate that demand may contract by as much as 5.4%, from Q4-2016 to Q1-2017.
But normal seasonality will also play its part, as coarse grain exports out of Argentina, soya exports out of Brazil and wheat out of Australia will go higher in Q1-2017 compared to Q4-2016.
Another noticeable seasonality is the fact that January/Q1 always shows a disproportionate amount of newbuilds delivered. During 2013-2016, January deliveries accounted for 17% of the year’s total additional DWT-capacity and Q1 deliveries were 35% of the year’s total. If this is anything to go by, 2017 will see 5.3 million DWT delivered in January and 10.9 million DWT in Q1-2017.
China’s five-year plan involving transport connectivity will not only boost the economy in a “traditional” sense by increasing public spending, but also the planned investment into physical infrastructure improves the forecast for dry bulk imports. In support of the One-Belt, One-Road (OBOR) initiative, USD 259 billion is set to be spent on highway and waterway projects in 2017.
Moreover, as China expands its railway system in 2017-2020, plans to spend USD 503 billion on infrastructure investments also supports both OBOR and dry bulk shipping. As in past years, China’s investments in housing and connectivity is critical for the dry bulk shipping sector as the rest of the world isn’t growing its dry bulk imports.
Usually, by 15 March 2017 the Chinese winter heating period is at an end. During this period, Chinese coal mines benefit from an extension to the official national limit on the number of working days they can operate (from 276 to 330 days). This is to allow them to increase domestic production and thereby ‘control’ the coal price during peak demand seasons. The end of this extension during March may benefit dry bulk shipping if domestic demand for coal exceeds domestic supply while coal prices do not increase significantly as they did in the run from April to the start of the winter heating period.
For the coming months January-April, BIMCO expects supply to outstrip demand and a level of loss-making freight rates will follow in its wake.
BIMCO will provide more details on the “road to recovery” for the dry bulk shipping industry, with a new status update in February 2017.
Source: Peter Sand, Chief Shipping Analyst; BIMCO

Bra om USA olja

In EIA’s January Short-Term Energy Outlook, U.S. crude oil production is forecast to increase from an average of 8.9 million barrels per day (b/d) in 2016 to an average of 9.3 million b/d in 2018, primarily as a result of gains in the major U.S. tight oil-producing states: Texas, North Dakota, Oklahoma, and New Mexico. Of these states, Texas and North Dakota will continue to be the largest producers of crude oil because of the large amounts of economically recoverable resources in the Eagle Ford, Permian, and Bakken regions.
Source: U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, January 2017
Production in Texas, the largest oil-producing state, is driven by two major oil-producing regions, the Permian and the Eagle Ford. As defined in EIA’s Drilling Productivity Report, the Permian region makes up a large geographic area with producing zones each more than 1,000 feet thick and with multiple stacked plays. Because of its large geographic size, the Permian offers a lot of potential for testing and drilling, and the multiple stacked plays allow producers to continue to drill both vertical wells and hydraulically fractured horizontal wells.

Although overall U.S. oil production has been declining since mid-2015, production has continued to increase in the Permian region. In 2016, Permian production averaged 2.0 million b/d, a 5% increase from the level in 2015. EIA expects this trend to continue, with Permian production projected to average 2.3 million b/d in 2017 and 2.5 million b/d in 2018.

Compared with the Permian region, the Eagle Ford region has fewer overall drilling opportunities in core areas. The Eagle Ford region has a significantly smaller geographic area than the Permian region, and the region’s target producing zones are only about 200–300 feet thick, compared to the thousands of feet within the Permian. As with most shale and tight oil regions, the Eagle Ford region has wells with high initial production rates, but faster than average production rate declines. Because of these production rates, drilling fewer new wells has a more immediate effect on production. As low oil prices slowed the pace of drilling, production in the Eagle Ford region has declined since March 2015, with average annual production at 1.6 million b/d in 2015 and 1.3 million b/d in 2016.

Although declines in Eagle Ford production are expected to continue through the first half of 2017, EIA expects production in that region will begin increasing in the third quarter of 2017 and will continue to increase through 2018 as higher oil prices encourage more drilling activity. With the combination of the Permian’s continued growth and renewed production in the Eagle Ford, Texas is expected to continue to be the largest-producing state through 2018.

The Bakken and Three Forks formations drive crude oil production in North Dakota, which has been in decline since 2015 in response to lower prices. Unlike in Texas, producers in North Dakota have additional infrastructure constraints involved in transporting their products to market. During the winter, production costs increase as operators must deal with below-freezing temperatures and heavy snowfall. However, as in the Eagle Ford, new drilling is expected to increase, enabling overall Bakken production to stay at least flat through 2018.
Source: EIA