söndag 30 december 2012

Dagens citat

Från tidskriften Without Borders och ungefär: "De låga räntorna förlänger enbart stubinen medans mer krut fylls på i krut-tunnan". Syftade på Tyskland vilket väl mest illustrerar att de flesta länder kan påvisas vara kommande kraschobjekt.

Inte ens Sverige kan ju klara sig från det pga de väldigt höga höga bostadslån som i andra liknande länder fått statsskuld att gå från inget till värsting över natten (Irland-Island) när bankernas fordringar på hushållen imploderar tillsammans med huspriserna. Inget förutsägelse utan mer illustration att vi också är en krutdurk och dessutom en som fortsätter fyllas på. Sverige i sig är starkt men när dominos faller så tenderar dom som bekant att träffa varandra.

De flesta länder bygger successivt upp allt större skulder år för år och det sker i snabbare takt BNP tillväxten även om takten som sagt i vissa länder hålls nere både genom sedelpressköp av egna skuldsedlar med tillhörande låga räntor.

Men det är lite som på en bensinmack, vänligen låt bli att tända cigaretter i den miljön. 2013 blir spännande.

Den som har tid kan med fördel hålla sig uppdaterad om den intensiva debatt (videon nedan) som pågår i Storbritannien och som rimligen berör Sverige väldigt mycket även om debatten inte nått hit ännu.

Gott Nytt år

lördag 29 december 2012

USA's verkliga skattehöjning & verklig skuldsättning

och det gäller i högsta grad Japan och England också.

En kort sammanfattning av hur man kan se det:

Under 1990 - 2008 hade vi en enorm deflationistisk kraft i form av:
Kina och övriga Asien's framväxt som produktionscentra. Dyr västerländsk arbetskraft ersattes med arbetskraft som kostade en bråkdel. Även forna Sovjet imperiet bidrog liksom automation och ökat användande av datorer.

Detta gav utrymme för en lika kraftig inflationistisk impuls där penningmängden tilläts öka tämligen våldsamt i väst (om vi räknar Japan till väst så tjuvstartade dom rejält) genom krediter till hushållen vilket användes till husköp och allt högre priser (och ökad belåning) till allt lägre räntor pga de fallande priserna på prylar. Västs ekonomi ställdes om mot mer tjänsteproduktion och kanske framförallt i många länder byggande av fler hus som ju blivit allt högre värderade. Västs lånefinansierade köp av asiatiska prylar ledde gradvis till försämrad handelsbalans.

Kanske 2008 så förändrades tidigare mönster och idag läser vi om kraftig löneinflation i bl.a Kina, fallande huspriser och kreditförluster i banksystemets uppblåsta låneportfölj till hushållen. Dvs tidigare inflationscentra USA m.fl har förvandlats till naturliga deflationscentrum medans Kina har fått fastighetsboom, ökad belåning och ökade kostnader rent allmänt för att producera prylar (bortsett den naturliga fallande prisbilden för en pryl när den går från startfas till mognadsfas och stordrift).

Så väst kunde alltså under ett par årtionden utnyttja en gigantisk engångseffekt av att en enorm del av världen gick från misslyckad kommunistisk planekonomi till kapitalism och marknadsekonomi.

Nuläget för väst är som bekant att regeringarna i USA, England och Japan (samt Euroland riktat mot PIIGS) har möjlighet att nyttja den inneboende deflationen skapad av krympande mängd krediter till privata sektorn (överdrifter rättas till) till att finansiera enorma budgetunderskott med den dolda skatten tryckande av pappers/elektroniska pengar.

Alla politiker lär sig just nu att det visst finns en gratis lunch. Man kan trycka pengar utan konsekvens och de som pekat på riskerna för inflation är rejält tilltufsade på precis samma sätt som pojken som varnade för vargen. Allt färre byinvånare och politiker tror på vargen längre och länder som USA och England finansierar till största delen budgetunderskott upp mot 10% av BNP via centralbankernas tryckande. Pliktskyldigast så säger man att man ska sälja dom i skuldsedlarna i framtiden men inte ens de mest högljudda deflationisterna verkar föra fram den åsikten längre vad jag kan se.

Så våra politiker har valet att gå till val på att sänka dåliga ekonomier genom sparande/skattehöjningar eller att gå till val på att fortsätta underskott runt 10% av BNP helt utan bestraffning (ev krasch är ju verkligen i slow motion då 10% tillkommande budgetunderskott vid 1% upplåningsränta betyder ökade räntekostnader med 0.1% av BNP).

Inte svårt att gissa vad man väljer. Japan's nya premiärminister vann jordskredsseger på att bl.a hota centralbanken med att antingen höjer man drastiskt redan intensivt tryckande eller så ändrar dom grundlagen och avsätter folket där.

Vad jag tycker är dags att konstatera är att man rimligen måste börja fundera över ländernas skuldsättning nettad för de innehav av statliga skuldsedlar (obligationer) centralbankerna rimligen aldrig kommer släppa ut på marknaden. Konsekvensen av det är att USA's offentliga skuldsättning inte alls ökar i speciellt snabb takt för den finansieras av landets medborgare genom en dold inflationsskatt som för tillfället inte märks pga imploderande kreditmängd.

Hur länge kan det fortsätta och betyder detta att länderna med tryckpressar i väst inte har några problem? Kan det rentutav bli så att vi är i en fas som kommer avslutas med att vi kommer i balans igen genom att statligt skuldspenderande smidigt kvitteras mot imploderande krediter så länge det behövs och sen övergår i tillväxt som genom ökande skatteintäkter snabbt krymper budgetunderskotten utan att länderna dragit på sig alltför hög statlig nettoskuldsättning?

Kan inte direkt säga att jag har svaret på det... men vad man inte vill se om man ska hoppas på det scenariot är fortsatt låg tillväxt och tilltagande inflation eller för den delen att obligationsköpandet från centralbankerna misslyckas med att hålla nere räntorna.

Summerar man det så ligger vi utan tvekan i en "fas" som inte kan fortsätta i all evighet (krympande krediter och centralbankernas budgetfinansierande). Men stora frågan är vad nästa fas blir... Vad gäller Sverige så kan man möjligen säga att på samma sätt som Japan låg långt före väst så ligger Sverige långt efter huvudgruppen. Vår skuldsättning krymper inte utan ökar och är fortsatt riktad mot en stigande hus-sektor.

Mer på ämnet från Kyle Bass i lång video här:

fredag 28 december 2012

Läget i PSN som jag ser det

Fortsatt fallande kniv naturligtvis och därmed som alltid läge att vara försiktig.

Men till fakta som jag ser det, det mesta känner ni igen, det är saker vi fokuserat på tidigare:

Grundfakta idag:
81 miljoner aktier a 1.30 ger 105 mcad börsvärde.

Svagheterna:
1. Risk för fortsatta kreditförluster på utestående kreditportfölj om 125 mcad där knappa 40% är i bolag med investment grade. Dvs ca 75 mcad är utestående på mindre företag. Om vi konservativt räknar 50% kreditförlust på det så är det 37.5 mcad i kommande avskrivningar.

2. Svaghet två: Marknaden vek under Q3 för deras tjänster och som väntat har det fortsatt under Q4. Vi vet att bolaget i sin katastrofrapport för Q3 trots allt genererade EBITDA (vinst före skatt, räntor, avskrivningar etc) på 26,6 mcad.

3. Svaghet tre är att värdet i bolaget ligger i förmågan att generera vinst snarare än i stora substansvärden via nedplöjda fabriker etc.. Samma nyhetsbrev och analytiker som tidigare haussade företaget påpekar nu att om kreditförlusterna är tillräckligt höga så är substansvärdet och värdet på bolaget noll...

Mina svar:
1. Om bolaget förlorar 37.5 mcad i ENGÅNGSEFFEKT (man stramar ju åt sitt kreditgivningssystem stenhårt nu) så motsvarar det beloppet man sparar på att låta bli utdelningen under 5 månader.

2. Utan tvekan har EBITDA fallit vidare under Q4 men glöm inte att mkt av försämringen togs redan under vad som vid dagens värdering förefaller en våt dröm av lönsamhet (bolagsvärdering på 1x EBITDA räknat Q3). Vi vet inte hur långt vidare lönsamheten fallit under Q4 eller om bolaget har rätt i antagandet att det blir bättre Q1. Vad jag fokuserar på är istället hur känsligt bolaget är för att få sämre betalt. Jag ger tre nyckeltal för Q3:
Försäljningsbelopp: 41 mcad
EBITDA: 26,6 mcad
Omkostnaderna direkt knutna till försäljningsintäkten: 9 mcad.

För mig så visar detta som jag tidigare skrivit att bolaget tål rejäla prissänkningar innan man blir förlustdrivande. Uttryckt på ett annat sätt: När man nu i ett hugg skippat 22 mcad i kvartalsvisa utdelningar så är det vad jag kan se troligen ett lönsamt bolag som behöver åtgärda sin kreditprövningsavdelning grundligt, strypa alla nyinvesteringar (vilket man enkelt och utan kostnad kan göra) och bara avvakta bättre tider.

Inget jag kan se säger att fracking i USA vuxit färdigt, tvärtom och inget jag kan se säger att vattenfracking ersatts på bred front av konkurrerande tekniker.

En fördel med nedgångar är att misslyckade placeringar rent naturligt får lägre vikt i portföljen... jag ser det som att jag får lite utrymme att öka utan att bli för tung.... tog en post på 1.25 (red. GAV justerad genom trading, oförändrat antal. red 2. sålde det med hygglig vinst på trading kontot. Kändes skönt att för en gång skull tjäna något på PSN...) på mitt tradingkonto där jag för tillfället inte ägde några då jag trejdade ur de få med vinst som jag alltid siktar på där när jag ser vinst.

Avslutningsvis vill jag rätta en helt felaktig siffra jag nämnde när det gäller bolagets kassa. Kassan är mkt låg idag men man har låneutrymme på 50 mcad ca samt som sagt kundfordringar på 125 mcad av varierande kvalitet. Glöm andra uppgifter. Precis som i tidigare blogg så har ni helt exakta uppgifter i Q3 rapporten länkad.

lördag 22 december 2012

Intressant från Mish om explosionen i USA's offantliga sektor

USA lider av den sjuka som Sverige gjorde så länge. Offentliga sektorn växer okontrolerbart och är den direkta orsaken till att USA's ekonomi är i Medelhavsklass.

Notera att USA har ett inflationsmål på 2% om jag minns rätt så med ränta på ränta borde utgifterna mellan 2000 och 2012 alltså ökat klart under 30%.

USA lider av det som historiskt tenderar döda demokrati. De som inte betalar eller betalar mkt lite skatt kan inte låta bli att rösta på högre bidrag (till sig själva) som ska betalas med högre skatter (på dom andra).

Kruxet är bara som Thatcher så bevingat pekade på: "Problemet med socialism är att till slut får man slut på andra människors pengar". Ett land som kommer få uppleva det inom mycket kort är Frankrike och notera då att de fattiga där kommer råka mkt illa ut och min åsikt är att dom förtjänar det. Röstar man fram en galen socialist som omedelbart sänker pensionsåldern och ökar marginalskatten till 75% och hotar med att nationalisera företag som försöker rationalisera när dom går med förlust... ja då förtjänar man den skenande arbetslöshet man nu får. Rika och kreativa (inte alltid samma sak...) klarar sig alltid och i Frankrike så lämnar dom som ni märker snabbt under mobbskrik från de lokala socialisterna. Gissa hur det kommer sluta...

Federal Spending USA

The following table will show without a doubt the purported "revenue problem" in Congress, is without a doubt really an "out of control spending problem".


Department 20002012 estimatePercentage Increase
Legislative Branch2,8715,25382.97
Judicial Branch4,0577,58186.86
Department of Agriculture75,071150,680100.72
Department of Commerce7,78811,32645.43
Department of Defense--Military Programs281,028688,254144.91
Department of Education33,47698,467194.14
Department of Energy14,97138,998160.49
Department of Health and Human Services382,311871,836128.04
Department of Homeland Security13,15960,443359.33
Department of Housing and Urban Development30,78156,78884.49
Department of the Interior7,99811,24140.55
Department of Justice16,84634,556105.13
Department of Labor31,873127,157298.95
Department of State6,68729,937347.69
Department of Transportation41,55584,135102.47
Department of the Treasury390,524579,61848.42
Department of Veterans Affairs47,044129,186174.61
Corps of Engineers--Civil Works4,2299,184117.17
Other Defense Civil Programs32,80151,99158.50
Environmental Protection Agency7,2239,35229.48
Executive Office of the President28341446.29
General Services Administration741,0831363.51
International Assistance Programs12,08725,554111.42
National Aeronautics and Space Administration13,42817,63731.34
National Science Foundation3,4488,281140.17
Office of Personnel Management48,65587,46279.76
Small Business Administration-4213,157
Social Security Administration (On-Budget)45,121188,552317.88
Social Security Administration (Off-Budget)396,169638,50961.17
Other Independent Agencies (On-Budget)8,80353,199504.33
Other Independent Agencies (Off-Budget)2,029-5,120
Allowances..........125
Undistributed Offsetting Receipts-173,019-279,28961.42
(On-budget)-105,586-151,06643.07
(Off-budget)-67,433-128,22390.15
Total outlays1,788,9503,795,547112.17

En av de främsta skälen till att jag insett att EU i nuvarande form är alltmer skadligt är att det enda som hindrar att demokratiska stater spårar ur i en orgie av skatte & bidragshöjningar är konkurrens mellan staterna. Att folk som blir rånade alltmer absurt (jag menar 85% marginalskatt som svenska Socialdemokraterna införde på 70-talet är ju inte politik det är stöld/misshandel) har möjlighet att lämna.

EU talar vackert om skatteharmonisering. När man vill förbjuda Irlands låga företagsbeskattning eller Ungerns försök att försöka få igång sin ekonomi med s.k flat tax, ja då inser man att skatteharmonisering är ett socialistiskt paneuropeiskt projekt för att få stopp på de spärrar (konkurrens) som hindrar dom från att genomföra 100% socialism. Om man väljer kommunistiskt förbudsversion för folk att lämna länder eller socialistisk "exit tax" känns osäkert. Läget är ju volatilt och spännande fortsättning lär följa nere i Europa när alltmer desperata politiker vidtar alltmer extrema åtgärder som begränsar individernas och ländernas egen frihet till förmån för centralisering.

Idag fick jag en tidig julklapp. En fascinerande bok om de svenska socialister som under 1920-1930 talet lämnade Sverige för att vara med och bygga världens första socialistiska stat, Sovjetunionen. 

Dom uppmuntrades intensivt av främst ledande vänsterpartister på den tiden och detta är tydligen ett mkt nedtystat kapitel i svensk historia då Socialdemokratiska regeringen svek de sina och lämnade dom att ruttna i Gulag när ett misstänksamt Sovjetstyre vände sig mot alla avvikande inklusive utlänningarna. Många av svenskarna avrättades bokstavligen med nackskott och slängdes i massgravar tillsammans med andra som misstänktes för att vara motståndare till Socialismen. Återkommer säkert med en mer omfattande recension.

fredag 21 december 2012

Där small det....

Aurcana

Lydian

Missade få in min Lydian order med 1 sek. Men tog 30k AUN på 80 cent...

 Hoppas det var någon mer som fick nytta av "häxkväll" med O_B ;-)

Undrar om det kommer fler "slag" ännu lägre kommande 30-40 minuterna. 

Så var det dags igen för häxdagen på börsen

De senaste kvartalen detta skett har vi sett märkliga kursrörelser under sena kvällen och i efterhandeln i vissa aktier. Extrema rörelser som gav mig chansen att t.ex sälja flera hundra tusen Aurcana för 1.14 för att några minuter senare i efterhandeln köpa tillbaka ca 1/3 av dom för 90 cent (tredje fredagen i juni).

Jag har sparat likviditet inför denna dag så det ska bli spännande att se vad som händer. Avanza klarar ju att ha ordrarna kvar till efterhandeln men jag tror inte NN gör det. 

Igår var också premiär för mitt handlande utanför dessa två mer eller mindre missbrukande oligopolaktörer och jag invigde mitt CAD valutakonto med handel inom svensk skattemodell av samma typ som vi har oss Avanza och NN. Jag kommer återkomma om detta i kommande bloggar.

Triple witching hour

From Wikipedia, the free encyclopedia
Triple witching hour is the last hour of the stock market trading session (3:00-4:00 P.M., New York Time) on the third Friday of every March, June, September, and December. Those days are the expiration of three kinds of securities:
  • Stock market index futures;
  • Stock market index options;
  • Stock options.
The simultaneous expirations generally increases the trading volume of options, futures and the underlying stocks, and occasionally increases volatility of prices of related securities.
On those same days in March, June, September, and December, Single-stock futures also expire, so that the final hour on those days is sometimes referred to as the quadruple witching hour.[1]

Concept and usage

The term "triple witching" refers to the extra volatility resulting from the expiration dates of the three financing instruments, and is based on the witching hour denoting the active time for witches.
It is used often and is considered industry jargon.

onsdag 19 december 2012

Något att hålla noga ögon på...

Logiken är solklar och kapitalet är enormt.

Japanese pension funds are investing in gold for the first time in n effort to hedge against economic upheaval.
The Wall Street Journal reports that a small number of pension funds in Japan are breaking with precedent, shifting from holdings comprised almost exclusively of stocks and bonds to invest in gold and other physical assets.
The bonds and stocks heavy composition of Japan's pensions funds has led to dismal performances of late. Bond yields are at historic lows, while stocks have either plunged during crisis periods or simply languished in the doldrums.
Japan's Government Pension Investment Fund is the most prominent example, shedding 7.6% during the 2008 fiscal year as a result of the GFC, and 0.3% in 2010 when markets were perturbed by the Eurozone's debt woes.
A number of pension funds now hope that investing in gold will shelter them from the untoward vicissitudes of the global economy, with low interest rates as well as newly elected Prime Minister Shinzo Abe's demand for "unlimited easing measures" from the central bank further justifying the inclusion of non-yielding gold in their portfolios.
Okayama Metal and Machinery Pension is one of the pioneer gold investors amongst Japanese pension funds, first purchasing gold in March of this year.
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation has also said it has obtained more than Y2 billion from two pension funds for a gold fund founded in March.

Länk

tisdag 18 december 2012

En fallande kniv för den spekulativt lagde

Monterade tankar i drift
Ena dagen kurs 13.20 cad, utdelning 1.08 cad och riktkurser från ovanligt många mäklarfirmor på kurser runt 20 dollar, en riktig snabbväxande marknadsälskling m.a.o.

Sen kom Rapporten med stort R... bolagets Q3 och på en månad så har detta bolag med 81 miljoner aktier utestående omsatt 85 miljoner aktier, kursen har fallit till igår 3.36 cad och bolaget och dess ledning har blivit stämda för att ha målat framtiden i för ljusa färger.

Som de flesta antagligen noterat så har ny teknologi s.k. fracking gjort att Peak Oil tesen fått sig en rejäl törn. Världen har länge vetat att det fanns väldigt mycket både gas och olja i sten som inte var tillräckligt porös för att det skulle kunna utvinnas.

Vad som hänt är mycket kort att man tagit fram metoder för att med vatten, lite kemikalier och lite sand högtrycksspräcka dessa stenlager då man borrar horisontella borrhål (dvs åt sidan när man kommit ner).

Så helt plötsligt så ville alla bolag i Nordamerika inte bara ha ut  borriggar etc ut på vischan utan man behövde stora mängder vatten och förmåga att hantera vattnet... Vips så kom stora ståltankar om 500 fat volym på modet och enorma karavaner med lastbilar körde ut dessa tankar som bildade vad man kallar "tankfarmar". Osmidigt? Japp, ett alternativ som användes var därför också att lägga gummimattor i svackor/hål i marken och skapa konstgjorda sjöar. Där har ni för övrigt ett tungt skäl till att fracking har sådär miljörykte då vatten/kemikalieblandningen av och till läckte ut.
Ett oljebolag som "led av situationen" satte sig ner och funderade och kom fram till ett moduluppbyggt tanksystem med svängda stålbitar som monterades ihop som ett sorts lego på några timmar varpå man la platsinsats på insidan och kapaciteten var upp till 40.000 fat utan problem och utan spill, bolaget Poseidon Concepts var fött och blev efter börsintroduktionen en enorm succé under 2011 och 2012. Fram till 15e november i alla fall...

Som med alla "marknadsälsklingar" så var förväntningarna på rapporten höga och bolaget svek dessa grundligt.

Vad som hände var:
1. Man rapporterade att fracking och oljesektorn kring Bakken hade en cyklisk sväng ned som förväntas vara fram till årsskiftet när nya exploration budgetar läggs.
2. Rapporten innehöll utöver utebliven tillväxt eller t.om tappade kunder så rådde även prisfall på "lagringstjänster av vatten". Man pratade om 75% prisfall för ståltankssegmentet medans man själva var utsatta för 15-30% nedgångar.
3. Utöver detta så rapporterade man kreditförluster på knappa 10 miljoner dollar och den som tittar närmare ser att även på kvarvarande fordringar så ökar tiden dom varit utestående kraftigt. Allt tyder alltså på att bolagets kunder har det tufft MEN också att detta relativt nya bolag rejält slarvat med kreditprövning och säkerhet under de senaste två boom-åren. Mycket text i senaste rapporten skrivs om hur detta med kreditprövningar ska utföras i framtiden.  Man kan nog vara rätt säker på att en läxa lärs nu m.a.o.
4. Bolaget avbryter i princip nytillverkning av fler än de ca 450 tankar man redan har i väntan på bättre tider.

Okej... det här var ju inte så roligt... och analytikerna har slaktat bolaget. Haywood för att ta ett exempel sänkte riktkursen 15 november från 25 dollar till 14 dollar och när man fattat att kreditförlusterna nog kan fortsätta (på idag utestående fordringar) så fortsatte man den 28 november och klippte ner riktkursen till 7.50 cad. Kursen igår alltså 3.36 och då har den ändå stabiliserats ett antal dagar och kanske vänt försiktigt upp.

S&P meddelade häromdagen att bolaget åker ur en hel drös med olika index (dvs ETF'er och fonder säljer) och vi har på en månad sen rapporten omsatt häpnadsväckande 85 miljoner aktier med 81 miljoner utgivna. (3e dec var i Kanada 2 milj aktier shortade dvs inte uppseendeväckande).

Konkurs nästa? Kommer bolaget överleva? Tja nu kommer vi till frågan om marknaden överdrivit eller inte. Utan tvekan säger logiken att utöver fonder/ETF er så lär mängder med ägare sålt för att ta hem skattemässig förlust innan årsskiftet. 81 miljoner aktier innebär vid 3.36 ett börsvärde på 272 mcad för ett bolag som hade EBITDA under detta misslyckade Q3 på 26.6 mcad och vinst 7.8 mcad eller ca 100 resp 30 på helår (kvartalsinkomst var 41 mcad så det är ett mkt lönsamt företag även nu). Skillnaden var förutom de vanliga orsakerna bl.a rapporterade kundförlusterna på 10 mcad.

Bolaget har en långsiktig och bekväm kreditfacilitet (sommaren 2014 om den skulle sägas upp) på 100 mcad och har dragit 56 mcad på den men har working capital på 103 mcad. (Detta är en rättad del 28 dec där working capital INTE är samma sak som kassa, ni har exakt balansräkning i länken till Q3 rapporten nedan. Jag beklagar felskrivningen)

Så vad är marknaden så ursinnig på? Jo bolagets största utgift berörde vi tidigare och det är de 9 cent per månad man delar ut och fortfarande har kvar... 1.08 cad utdelning på årsbasis vid 81 miljoner aktier är knappa 90 mcad och japp, hygglig direktavkastning för den som tror bolaget stabiliseras på nuvarande EBITDA nivåer då investeringarna i dålig marknad i princip upphör.

Sen är man som sagt "ursinnig" på att tillväxten ersatts av stillastående eller backande marknad, fallande tidigare mkt höga marginaler och risken för kreditförluster. Stämningen är inte heller rolig.

Jag investerar för egen del därför att:
- Fracking fenomenet i Nordamerika lär fortsätta och Poseidon är visserligen marknadsledande men har bara 10% marknadsandel. Resten av världen lär också införa detta (England har fått stora träffar) och Poseidon har börjat expandera internationellt. Man har ju patent.
- Bolaget har bortsett utdelningen en mycket god lönsamhet och är inte på något sätt hotat av lägre beläggning eller sämre prisbild. Balansräkningen är okej och både balans och resultaträkningen kan dramatiskt snyggas till genom att spara 45 mcad årligen på halverad utdelning vilket ändå skulle ge mig häpnadsväckande 16.1%... (idag alltså 32%).
- Jag chansar att säljtrycket upphör efter årsskiftet.
- Jag har inte kunnat se att alternativ teknik kommer ersätta vattenfracking i närtid ej eller alternativa förvaringstekniker. Det finns hot på båda dessa sidor men det finns också möjligheter som talar för ännu mer vatten/tankar resp möjligheter för Poseidon att ta marknadsandel.

Poseidon har gjort över 2000 jobb och aldrig haft en olycka. Kan naturligtvis vändas till att ett utsläpp i framtiden med de stora volymerna vore klart negativt. Risker finns alltid.

Hemsida: http://poseidonconcepts.com/

Fulla Q3 rapporten: http://www.poseidonconcepts.com/_pdfs/Poseidon2012Q3_Whole.pdfBloomberg "App" och Samsung SIII (Android)

Live TV fungerar utmärkt där igen nu. Dom verkar ha ersatt Flash player som var orsaken att det inte funkade tidigare.

Jag tycker det är suveränt att sitta med live business TV och lurar på bussen måste jag säga. Bilden på S3 är ju kanonbra. Blir alltmer nöjd.

söndag 16 december 2012

Facit på vad som hände med REE (Dacha)?

Vi har diskuterat det tidigare men här är en bra Mineweb artikel som belyser att det är inte alls brist på efterfrågan som håller nere priserna utan det är västerländska företag som föredrar att köpa REE från smugglare (ofta via Nordkorea har jag läst) där REE kommer från enormt miljöförstörande småskalig utvinning som förstör floder etc i Kina.

Jag tror vi lugnt kan introducera begreppet: "selektiv moral".

lördag 15 december 2012

Scotia Bank bolagspresentationer 27-29 Nov

Detta har jag missat, julafton kommer tidigt...

Skilj på guld och vapen

Ni känner till det enligt mig och många andra ytterst vettiga tugget typ:
- Att inte trycka papperspengar i för snabb takt jämfört med BNP tillväxt
- Att uppmuntra sparande snarare än överdriven skuldsättning
- Att uppmuntra arbete snarare än bidragstagande
- Poängtera individens eget ansvar för sig och sin familj snarare än en stat som kontrollerar allting.

och i USA som ju är något av en trendsetter så finns hoppet för det landet i grupper som för fram just dessa bitar.

Jag har länge störsts av hur en stor andel av de som för fram dessa sunda åsikter också kopplar detta till rätten att äga vapen. Igår såg vi igen vad den rätten åstakommer. Totalt och massivt fruktansvärt, en skötsam kvinnlig lärare hade 3 vapen registrerade på sig, hennes son tog dessa och mördade 20 barn och 6 vuxna inklusive henne.

De flesta vet att väldigt många människor av olika skäl kommer gå genom en eller ett par livskriser under sitt liv. För logiskt tänkande människor borde det rimligen då vara självklart att det är en ytterst dålig idé att tillåta vapen i hemmet.Intressanta datum framöver

Fredag 21 december är tripple witch datumet som stökade till saker så mkt 3 resp 6 månader sedan (se blogginlägg för ca 3 månader sen). Det följs upp av sista dagen för tax loss selling för kanadensare måndagen den 24e december (för amerikaner 31 dec).

Båda dessa datum (21 o 24) har alltså en bias för att kunna se rätt märkliga affärer gissar.

I övrigt så vill jag påpeka att Elfenbenskusten (Ivory Coast) igår godkände lag om beskattning av guldproduktion som är av den typen att ingen investerare bör lägga tyngre vikt på att skapa välstånde i det landet. Dvs politikerna har med lagen som är godkänd av parlamentet men ännu inte presidenten valt att slakta kon snarare än att mjölka den. Min gissning är fortsatt att dom kommer fatta detta men att det kan bli en del turbulens innan poletten trillar ner. Bland annat verkar man inte fatta att man inte kan beskatta allt utöver rörliga kostnader som vinst, dvs att det måste finnas avskrivning av investerat kapital också. Skyll dock inte bara på landets regering, IMF har folk som åker runt och uppmanar till sådant här.

Det bolag som kan beröras av mina innehav är Endeavour Mining då man om ett drygt år ska vara igång med en första gruva i landet. Jag skulle inte bli förvånad om man tittar på att styra över utrustning till projekt i andra länder (samtidigt så exploderar politikernas skattevilja mot gruvproduktion överallt, och jag iaktar noga även Burkina Faso (antydningarna finns där och jag gissar det pressar Semafo) och som tidigare nämnt USA där frågan väckts igen om kraftiga royalty höjningar på federal land vilket vad jag förstår dock inte drabbar Aurcana som är privat mark). Summan för mig är att jag lättat en del på innehavet i EDV igår på 2.06 för att bygga likviditet inför datumen ovan. Jag håller även på att byta mäklare. Jag tycker inte man ska överdriva effekten för Endeavour, man har ju gruvor i 3 andra länder redan idag. Men kanske ger det en kortsiktig trejdningsmöjlighet om det blir skriverier.

Långsiktigt så är politikernas beskattningsvilja främsta orsaken till att vi kommer få se fortsatt råvaruinflation om än med turbulenta priser. Det är en enkelt ekvation som kallas utbud och efterfrågan=pris och vad politikerna gör är att dom höjer kostnaden för bolagens kapitalanskaffning genom att skapa osäkerhet (ett symptom på detta är fallande börskurser då investerarna vill ha lägre värderingar=högre avkastning på insatt kapital pga politikernas ständiga förändringar av reglerna).

Kanske måste man överväga att ge upp som investerare och inse att vänsterpolitikerna inte vill att vi ska investera i gruvor. Det kommer som sagt ge högre priser på metallerna och det finns ju sätt att köpa själva metallerna istället för att investera i produktion. Det är ju temat som vi ser för övrigt där guld och royaltybolag går så mkt bättre än de plågade producenterna. Ett självspelande piano för prishöjningar skapat av politikerklassen världen över.

Vi har en kraftig vänstersväng i världen och det skapar inte tillväxt utan skapar högre skatter och mindre välstånd. Frågan för mig är om väljarna inser det och rättar till vägvalet... eller om det mer är något långsiktigt typ romarrikets fall vi har framför oss i väst. En annan liknelse är ju hur rika framgångsrika Argentina fick sina socialdemokrater (peronisterna) och där väljarna trots att dom blivit så oerhört mkt fattigare, inte lyckats ta sig samman och få på plats fungerande marknadsekonomi och välståndsskapande låga skatter igen. Tvärtom så är det ett snäpp till av ofrihet där nu, valutareglering och förbud att köpa utländsk valuta och guld. Man får bara spara i den lokala politikervalutan Peso.

Bob Hoye ger hopp för att PM aktier står inför bottenkänning runt datumen vi diskuterar ovan samt därefter bra uppgång samt diskuterar Hotel California (fler som gillar den och konstaterar att där kan man checka in men aldrig checka ut appropå FED's obligationsköp)

Så varför inte tillägna denna till både Kaliforniens skattebetalare och Ben Bernanke:


lördag 8 december 2012

Ett tidigt nyårslöfte

Jag har tidigare skrivit att jag vill ha lägre volatilitet i min portfölj och att jag i viss mån är beredd att acceptera lägre avkastning för att nå det. Baserat på det har jag ju gått från att inte bara förkasta belåning utan också till att ha mycket konkreta mål att varje stark period i enskild aktie eller börs ska mötas av att jag "säljer mina dyrast köpta" eller tar vinst rent allmänt och som resultat av det går rätt rejält likvid inför nästa oundvikliga smäll.

Om jag skulle justera det något så är det genom att visualisera bilden av gevärsskytten som väntar, väntar och inte skjuter innan man ser fiendens ögonvita... kort sagt, jag upplever ibland att jag inte har nog tålamod när det gäller att vänta på att rekylerna ska gå djupt nog.

Men detta var inte nyårslöftet utan det är något mer skakande.. nämligen att sänka risken i portföljen genom att jobba mer även med andra branscher än råvaruproducenter och då specifikt bolag som sysslar med att tjäna pengar och inte är rädda att dela ut dessa vinster (dvs låga P/E räcker inte om bolagen inte delar ut generöst). Kommer då även att sikta på att bredda mig till andra marknader än Nordamerika. NTI (raffinaderi med mkt god utdelning) är ett första exempel på bolag jag vill ha mer av.

En tanke med att göra denna breddning av portföljen är att det ska bli ännu mer möjligt att trejda svängningarna i Kanada. Dvs om jag äger säg Tele 2 på svenska börsen och den går hyggligt när guld och silverbolagen går från billigt till absurt (händer ju regelbundet) så öppnar det för ytterligare möjlighet att trejda och nyttja svängningar. (Naturligtvis även tvärtom, jag kan vid styrka i PM marknaderna nyttja andra alternativ än att gå likvid).

Detta betyder inte att jag förkastar skälen att köpa guld och silver och därmed skälen att investera i producenterna av metallerna utan det handlar mest om hur jag som sagt vill ha ner volatiliteten och optimera mina verktyg att tjäna pengar på i en ekonomisk värld som pga ansvarslösa, hushåll, väljare, politiker etc i mitt tycke är för svängig för min smak och där jag dessutom inte ser direkt orsak att tro att oron ska minska.

Vi får se hur nyårslöftet utvecklas.. sånt här tar tid när man vill förstå vad man köper samt vänta på rätt tidpunkter. Men det ska ses som ett mål om framtida vägval baserat på missnöje med avkastningen sen ungefär början av 2011 dvs de senaste två åren. Att man klarar sig bättre än index är en klen tröst när index på ens marknader utvecklas uselt.

Rent kortsiktigt så är som jag nämnt min åsikt att vi nog har svagt någon vecka till medans vi på andra sidan årsskiftet förhoppningsvis har gott om köpare som ska ha tillbaka de aktier kanadensare sålde pga tax loss och jänkare sålde pga den lägre reavinstskatt 2012 än 2013. Dvs att kalla detta för ett nyårslöfte för 2013 har även en tajmingmässig orsak.

fredag 7 december 2012

Lydian International, uppköpskandidat, börsen & NTI

Mest sannolik köpare är Dundee (t.dpm) i mitt tycke då man redan har en gruva i Armenien. Jag har följt båda projekten under en längre tid och jag skulle säga att det är relativt politiskt och tillståndsmässigt stabilt. Det finns visst motstånd mot mining hos vissa "miljö"-grupper i landet men också både stöd lokalt och i regeringen så på det hela skulle jag säga bättre förutsättningar "än snittet".

För tillfället så äger jag aktier i båda bolagen. Lydian är mer nedtryckt än Dundee så jag upprepar att jag inte skulle bli förvånad över ett bud.

I videon nedan så hajade jag till lite att man tycks tro att man kan nå 5 miljoner ounce resurser tillslut. Det ser ut att kunna bli en stabil producent över många år.

Mer allmänt om börsen så är den ju exceptionellt svag... igen... Jag kan bara upprepa det jag tidigare skrivit om värdet att vara envis med att trejda och sälja hygglig del av portföljen på varje bra studs upp.

I guldaktierna så har det varit ett tag sedan den möjligheten kom men mitt innehav i NTI:US gav mig nyss möjligheten att skeppa "alla de dyraste" jag köpte in efter den strålande rapporten. Kvar är "alla de billigaste" samt kapacitet att handla den eller annat som pressas ner inför årsskiftet.

NTI är ju ett raffinaderi som i korta drag drar nytta av att WTI, Bakken, oilsand crude i stora delar av USA handlas långt under Brent pris samtidigt som raffens produkt bensin, diesel m.m säljs till världsmarknadspris vilket det faktiskt är i hela USA bl.a därför att den delen där NTI har sitt raff i är en "nettoimportör" av bensin, diesel etc från delar av USA som enkelt uttryckt ligger vid kusten och är "utsatt för Brent prissättning". Jag ligger fortsatt tung i NTI och gläds åt väldigt generösa kvartalsutdelningar vilka man dock ska räkna med svänger rejält.
tisdag 4 december 2012

Gärna medalj... men först en rejäl pension!

Socialdemokrat i Europa, fd statsministrar (två i familjen) och host, host pensionskonto i Schweiz i mammas namn eller snarare driftiga mamma påstås ha använt alias.

550 miljoner Euro.

Socialdemokratiska politiker och fackföreningsledare blir väldigt rika när dom får sitta länge. Jag själv imponeras över hur mycket pengar Göran Persson och hans sambo lyckats ro ihop under karriären vilket inte ska tolkas som att jag vill tillskriva honom och sambon annat än helt vita affärer. Däremot kanske jag skulle vilja tillskriva dom ovanligt välbetalda jobb som jag inte per automatik skulle gissat att dom var kvalificerade för och det inkluderar jobbet som Sveriges statsminister.

Det är bra att Socialdemokraterna granskas hårt i Grekland.

Jag läste nyligen att flera av Clinton's ministrar blivit miljardärer (i sek) på att fungera som rådgivare till Fannie Mae och Freddie Mac. Råden man gav var exakt de som ledde till de stora förlusterna som skattebetalarna fick ta hand om i USA. Obama skyller krisen på Bush och det är tacksamt för Bush var ju allt annat än en stjärna men för den som lägger 60 minuter på att sätta sig in i vad som orsakade subprime och USA's bankkris ser snabbt att det till absolut största del hör hemma hos USA's svar på Socialdemokratin och många ledande vänsterpolitiker där som sagt blev snuskigt rika tiden omedelbart efter sina offentliga uppdrag.

S och demokrater drar stor nytta av att man i sin väljarkår främst har människor med begränsat intresse och förmåga att förstå vad som händer.

lördag 1 december 2012

Snart dags för Japan

eller för den mer pessimistiskt lagde, dags för Asien.

Ju mer jag läser så känns det som att krisen på allvar startade eller snarare urartade på allvar 2008-2009 i USA. Massivt pengatryckande gav oss lugn och ro till EU tog över stafettpinnen 2011-2012.

Frågan är om nästa smäll blir kombinationen Japan och Kina 2013-2014. Inbromsning, fastighetsprisfall i Kina men i Japan betydligt allvarligare och mer åt hållet vad Grekland, Spanien m.fl upplever och kanske rentutav det första landet där inflationen tar fart på allvar och då kickstartat av en valuta som dramatiskt faller för att bättra på en konkurrenskraft där bytes och handelsbalans nu visar stadig försämring.

Det som ger mig kalla kårar är att "lilla" Japan har en statsskuld på 13 triljoner usd att jämföra med USA på runt 15 triljoner usd fritt taget ur huvudet. Det går ihop genom att USA är gravt skuldsatt med 100% av BNP i skuld medans Japan har 235% av BNP i skuld vilket kort sagt helt enkelt är långt bortom jämförelse med alla industrialiserade länder inklusive Grekland.

Många har säkert hört uttrycket "to big to bail" om Spanien eller i ännu högre grad Italien som för övrigt har världens tredje nominellt största statsskuld på runt 2 triljoner usd. Återigen, Japan har runt 6.5x Italien i statsskuld och man är en tung pjäs i världsekonomin på samma nivå som Kina i storlek. Till skillnad från Kina är man dock inte den stora råvaruförbrukaren och för guld specifikt misstänker jag att chansen är ytterst god att en kraschande Yen snarare kommer väcka sovande japaner att man måste börja investera i guld också även om säkert USD blir förstahandsvalet för många (USA gynnas igen m.a.o av att vara relativt sett mindre ful i skönhetstävlingen där man är tvungen att rösta på någon, dvs kapitalet måste hamna någonstans).

Många har förklarat Japans död tidigare och haft fel men som Asia Times nyligen skrev typ: Japan känns som en katt som just förbrukat sitt nionde liv...

Flikar in ett citat från Mish här om Japan, egentligen inget nytt för mig men värt att påpeka för folk som kanske inte funderat så mycket över nuläget i Japan:

Actually, Japan has extremely serious issues already, it's just that the market is ignoring them for now. If interest rates rise by a mere 2% or so, interest on the national debt will consume 100% of Japanese tax revenue.

Global imbalances are mounting. I suspect within the next couple of years (if not 2013) Japan will resort to the printing press to finance interest on its national debt and the Japanese central bank will start a major currency war with all its trading partners to force down the value of the yen.


Ett statsskuld som är klart värre än Grekland, en mentalitet rörande invandring och att släppa in utlänningar med friskt blod som skulle få varje Sverige-demokrat att lysa upp i ett stort leende, QE som matchar England och USA och på toppen ett samhälle som är byggt så att främst kvinnor gör ett aktivt val att inte skaffa barn vilket leder till att landet är på väg att få en upp och nedvänd befolkningspyramid med fallande befolkning, få unga och mängder med åldringar.

Frågan är väl närmast om 2013 eller 2014 blir året då Japan räddar Europa från strålkastarljuset på samma sätt som Eurozonen räddade USA från negativ uppmärksamhet.

Vår ekonomiska värld är verkligen en ekonomisk Ms Universum tävling i vem som är "minst ful" och det är på de premisserna USA i dagarna får en del positiv press.

Videon nedan berör mig på det sättet att jag känner mig mindre lockad av att "spela på" en fallande Yen genom att sätta PPM pengar i Japanfonder. Jag minns att jag för kanske 5-7 år sen (!!) funderade över att läget såg så bekymmersamt ut för Japan att man skulle kunna ta sitt huslån i Yen och räkna med att få betala tillbaka i lägre värderade Yen. Det hade inte varit en god affär och får tjäna som påminnelse att man kan ha rätt på lång sikt men fel på kort sikt och kort sikt kan ofta vara betydligt längre tid än man räknat med + att enskilda case som detta ständigt påverkas av en stor mängd andra omvärldsfaktorer. Ett bra exempel är hur USD blivit långt långt populärare än den förtjänat just därför att andra områden (Eurozonen) utvecklats mycket värre än de flesta förutsett och nu får vi som sagt kanske del två på den sagan där väl då Eurozonen hoppas slippa allt strålkastarljus och få njuta av att se "relativt sett mindre ful ut".

fredag 30 november 2012

Mart Resources intervju


Fortsatt intressant bolag att bevaka.

lördag 24 november 2012

Lite om hur jag tänkt och tänker angående strategi

Jag påminner om att denna bloggen av idag, till mångt och mycket är mitt eget verktyg för att samla ihop intressant material att läsa på smidigast möjliga sätt. Man kan se den som min egen dagstidning skräddarsydd med den fantastiska teknik som numera finns för det.

I "civila" livet jobbar jag med utrustning för vattenrening av och till
En blogg kan ställas in som öppen eller stängd för externa personer och jag håller den som öppen därför att den även fyller en social funktion och för att jag tycker jag kan bjuda på det och det är också därför att det liksom chattsidor är skoj att ha ett visst utbyte av åsikter samt skriva av sig ibland. Men ta bloggen för vad den är, en för er tämligen okänd person som skriver om lite ditt och datt som ibland är börsrelaterat. Jag är inte och vill inte vara en rådgivare utan har fokus på att tjäna hyggligt med pengar på börsen till mig och min familj. Ni bör alltså förstå att jag inte är er personlige rådgivare även om jag försöker svara vänligt och efter bästa förmåga på frågor därför att det är trevligt med visst utbyte som sagt.

Jag har placerat på börsen i över 30 år och Kanada ersatte Stockholms/Rysslandsintresset runt 2005 och denna bloggen drog igång 2009.

Dvs jag tycker jag är en rätt erfaren investerare som över åren avsevärt överträffat alla former av index (men då till priset av högre volatilitet i min portfölj vilken jag absolut vill minska).

Nyligen träffade jag en vice kontorschef på en svensk bank och han påpekade att det är ganska få som blir framgångsrika på aktiehandel men att de som blir det oftast har en mycket konsekvent strategi som dom följer.

Jag funderade lite på det i efterhand och hur det stämmer på mig. Om det är så att jag har en konsekvent strategi så är det isåfall att hela tiden försöka vara ytterst självkritisk och ifrågasätta/fundera över mitt agerande samt söka nya vägar så fort jag förlorat pengar. Jag ältar det noga och funderar över varför det gick fel och hur jag kan undvika det i framtiden.

Rent konkret har det inneburit att jag förvisso stannat kvar inom mining (skomakare förbliv vid din läst etc) men att jag över tiden bland annat gjort följande genomtänkta förändringar senaste åren (vilka i sin tur säkerligen kan ändras i framtiden...)
- Jag lämnade basmetallsektorn för länge sedan och gjorde det i tid, jag lämnade också uransektorn men gjorde det inte i tid.
- I dagsläget har jag en rejäl oro för världskonjunkturen vilket jag beskrivit här och kanske då speciellt Kina som är så avgörande för råvaror. Det gör att jag undviker insatsråvaror (till skillnad från precious metals) och då speciellt de råvaror där Kina har en oproportionerligt stor andel av världskonsumtionen (exempelvis ur huvudet så ligger man på 30-50% av basmetaller men bara 7-10% på olja).

- Jag var också tidig i att undvika belåning på råvarumarknaderna som en logisk slutsats av att svängningarna är så täta och kraftiga att belåning riskerar slå ut ens kapital vilket gör att när det väl vänder upp efter en nedgång så har man tvingats (av Mr Margin) att sälja av och kan inte delta med full kraft i uppstället. Då volatiliteten har förstärkts ytterligare har jag mkt aktivt försökt ta det tänkandet ytterligare ett snäpp upp till att jobba mentalt med förmågan att ligga likvid när jag sålt och det fortsätter gå uppåt. Speciellt denna punkten har jag sett folk i min omgivning som sagt att dom insett fördelarna med tänket men inte agerat i enlighet med det och inte heller agerat i enlighet med vad dom påstått för andra att dom gjort... Det visar mest för mig att det är ytterst svårt att undvika att använda belåning om du har tillgång till det på kontot och därav min uppmaning att ta bort tillståndet vilket ofta ger ledtid på en vecka eller så för att starta upp det igen (betänketid...).

- En andra absolut avgörande slutsats som jag känner skiljer min strategi från människor jag haft eller har kontakt med är att jag (återigen efter ältande i huvudet om vad som i vissa fall gått fel för mig och vad jag kan göra för att undvika det i framtiden...) är den gamla klyschan att inte "gifta sig med aktier". De flesta andra bloggar som skriver som jag gör jobbar som jag gjorde tidigare men nu jobbar hårt för att ändra... nämligen enligt metoden att adoptera ett eller flera bolag och sen köra med det bolaget år ut och år in där det krävs oerhört mycket för att man ska ge upp "sitt bolag". Ofta äger man då också så mycket aktier själv i det att en inneboende konflikt uppstår när det gäller objektivt skrivande vilket också orsakas av prestigeskäl och lojalitet mot management.

- Så giftemål/adoption av bolag är alltså något som jag aktivt försöker undvika och det hänger intimt samman med hur jag ser på marknaderna och bolagens omgivning i dagens mikro & makromiljö. Det är turbulent på alla fronter, skatter, penningpolitik, konjunktur, civilt i samhällena osv. Det i sig gör att jag valt att bli mycket mer kortsiktig och att jag ständigt är beredd att kasta ut bolag/länder och ersätta med andra bolag/länder eller åtminstone vikta om hur tung jag är. Den typ av tänk gäller även omviktningar mellan typer av bolag och då menar jag typ producerande stora, små och icke producerande etc snarare än branscher (där jag mer stabilt ser trenden som för PM).

- Ovanstående är alltså orsaken till att ni ser mig ofta skriva att jag är mer av en trejder idag än tidigare. Tänk till själva... hur många gånger har ni inte sett ert favoritbolag åka jojjo upp och ner.. Fundera vad det är som gör att ni inte nyttjat det? För mig är det en oerhört svårhanterlig och aningen irrationell känsla av "rädslan att tåget tillslut ska gå och jag som var med tidigt i bolaget skulle orättvist nog inte vara med". Det ligger trots allt något i det förstås. Jag själv ägde jättemycket Semafo och Ventana men klev helt av och missade ytterligare uppgångar på 5-10 ggr pengarna men återigen, jag försöker dra logiska slutsatser och logiken säger mig att hur många ggr ska man behöva se att kursen i favoritbolagen går upp 30% för att sen backa 25% innan man börjar inse att det borde gå att tjäna rätt hyggliga pengar på de svängningarna också? På köpet så sänker man också risken i portföljen avsevärt. Jag har tjänat mycket gott på dessa svängningar och hoppas jag kommer fortsätta göra det. Men i viss mån innebär det risk att jag en dag missar tåget igen i något bolag. I viss mån kan man dock hantera det genom att behålla en minimiviktning (så länge man tror på bolaget förstås).

Extrem illustration av ränta på ränta: vetekorn på schackbräde
Här vill jag också peta in en av mina absoluta favoritregler som jag haft ständigt nära i huvudet genom hela min "börskarriär" nämligen ränta på ränta exempel. Ta en någorlunda avancerad miniräknare och titta på vad som händer om du kan klara 20% avkastning (kanske då efter skatt och inflation) i 10 år. Svaret är alltså att 100 tkr blivit 620 tkr och fundera sen över hur snabbt (förutsatt att du är över 30...) de senaste 10 åren gått. Allt detta förutsätter förstås att du inte belånat dig under tron att på 10 år kommer du aldrig åka på en stjärnsmäll utan istället nå 30% per år... (en klassiker för mig är när en tidigare samarbetspartner motiverade sin belåning med att han hade mer bråttom att tjäna pengar än jag som redan tjänat bra.. vilket är värt att nämna för jag misstänker att han inte är ensam i att  "ha bråttom" snarare än att ha 10-20 års perspektiv.. kör 15 års beräkning på de 20% och du har mer än 15 dubblat kapitalet...).

Detta illustrerar också varför jag är ute efter att sänka volatiliteten i min portfölj och försöker tvinga mig att acceptera risken att ett och annat tåg skenar utan mig... 20% per år realt är nämligen långt mer än vad jag behöver som långsiktigt tänkande människa och kvar är då att försöka fixa det till lägsta möjliga risk vilket i min nuvarande strategi inkluderar regler ni sett mig skriva mkt om såsom att snitta ner, sälja mina dyraste på studsar upp även om jag tror på bolaget, att ha mentala styrkan att ligga likvid osv osv.

För mig och många andra misstänker jag så är Aurcana idag ett utmärkt exempel på hela diskussionen ovan.

Jo just det... ibland startar man en blogg med ett mål och så svävar det ut... vad jag också ville få med är att medan jag tycker Eric Sprott är ointressant att lyssna på så tycker jag hans kollega ofta har mycket intressanta åsikter om just strategi på börsen så här är länk till Rick Rule intervju.

Kan i det sammanhanget nämna att många i min omgivning inte verkar uppskatta Zeal artiklar lika mycket som jag gör. Värt därför att nämna att det är just hur strategi "ältande/tänkande" som jag uppskattar deras skrivande mest. Dvs jag tycker deras månadsbrev är prisvärt/läsvärt men inte veckobreven. Vilka bolag dom håller på med har jag aldrig brytt mig om så mkt.

fredag 23 november 2012

Nya Endeavour Mining får ny bevakning

Sammanfattning av Proactive Investors nedan:


Goldman Sachs (NYSE:GS) has initiated coverage on "well positioned" mid-tier gold producer Endeavour Mining (TSE:EDV) with a "Buy" rating and $3.15 target price.
"In a nutshell, EDV generates strong operating cash flow from its three operating mines which is sufficient to deliver two growth projects to double production," Goldman Sachs analysts said in a note.
Endeavour owns three producing gold mines in Ghana, Mali and Burkina Faso and has a fourth mine under construction in Côte d'Ivoire. Endeavour also holds a 40 per cent interest in the Finkolo Gold joint venture in Mali and a 38.5 per cent interest in NREI, which has the Lofdal Rare Earth project. The company expects to produce 187,000 to 200,000 ounces of gold at a cash cost of $670-$690 in 2012.
The investment bank believes that Endeavour’s shares are undervalued by the market as the following factors are under-appreciated: the company is well positioned to deliver strong growth over the next three years from an already established production base; the recent acquisition of Avion Gold has added the high-grade Tabakoto asset to the; all growth projects are fully funded and Endeavour’s management has proven in the past to be adept at managing mining projects which de-risked the current growth projects.
In terms of catalysts for the stock, the Goldman Sachs analysts highlighted: delivery of the pre-feasibility for Ouaré and Nzema Sulphide in Q4 2012; a successful ramp-up of the expanded mill operations at the Tabakoto mine; construction updates on Agbaou confirming gold production remains on course for Q1 2014 and confirmation by the government of Burkina Faso regarding a new mining tax code.

Fascinerande video

Klimatet hårdnar och "protect and serve the people" ersätts gradvis av något annat. Men den här killen får naturligtvis skylla sig själv som inte fjäskar med när myndighetspersonen i början känner behov av att visa sin makt.På temat att oroa sig för vart västvärlden är på väg så kan jag varmt rekommendera denna artikel från Der Spiegel. Finns en hel del man kan fundera över där både vad gäller hur stater, väljare, husägare har utvecklats och startskottet? Tja, det var ju det här med guld och allting hänger samman...

"Until 1971, gold was the benchmark of the US dollar, with one ounce of pure gold corresponding to $35, and the dollar was the fixed benchmark of all Western currencies. But when the United States began to need more and more dollars for the Vietnam War, and the global economy grew so quickly that using gold as a benchmark became a constraint, countries abandoned the system of fixed exchange rates. A new phase of the global economy began"

"There was always justification for new debt. The catchphrases included things like more jobs, better education and social equality, and the next election was always around the corner. Debt was justified at the communal level to expand bus service or build playgrounds, at the state level to hire more teachers or build bypasses and, at the federal level, to buy tanks and fund economic stimulus programs."

Reklam för guld?

Man får ju ta dessa "produkter" för vad det är. Skrämselpropaganda för att vinna fler själar till PM och rubriken är ju fel egentligen. Metallen man vill få folk köpa är den mindre och mer lättpåverkade marknaden nämligen silver. Vi ser många tema på det.

Men när ovanstående är sagt så kan jag ju säga att jag äger både fysiskt guld och fysiskt silver och känner att det ger mig och min familj ökad trygghet i en värld som är på väg åt fel håll. Vi får bara hoppas att den vägen inte inkluderar just scenariot nedan...

Speciellt träffsäkra tycker jag de hårda sparkarna mot Obama och de ständiga ursäkterna för att minska individens frihet och stänga ner oberoende åsikter så fort dom är obehagliga för de styrande är. Jag litar inte på Obama för fem öre när det gäller pressfrihet för att ta ett exempel. Men som sagt, USA's politiska arena är rent generellt inte speciellt upplyftande, det är inte bara presidenten m.a.o.

Andra tema som är värda att begrunda som inte helt osannolika är att valutor i framtiden återigen kan komma att backas upp med guld (ni ser ju hur centralbankerna i BRIC länderna m.fl handlar stora mängder) samt att den stora ETF en GLD i den vevan skulle kunna komma att nationaliseras (mot ersättning i papperspengar naturligtvis).

Ett annat tema att noga fundera över är nationalisering av producerande enheter. I filmen nämns att stater vid intensiv oro och stigande oljepriser ser producerande företag i sina länder som strategiska och nationaliserar dom. Det är som bekant inget nytt utan precis så skapades de stora nationella oljebolagen i Mellanöstern.

Men återigen, snutten är producerad av en källa som regelbundet skapar dessa underhållande filmer, man kan prenumerera på dom som ni ser och visst duger det till att spela upp för grannen om han skrattar åt dig när du visar ditt nyinköpta guldmynt....

Poängen är dock att det finns en hel radda sådana här scenarier som inte kan uteslutas och personligen blir jag nästan mer "skrämd" när jag funderar över det som Kyle Bass aningen mer "torrt" diskuterar i videon nedan. Dvs Japan och dess absolut ohållbara utveckling på alla plan och vad som skulle hända i världen om oro sprider sig över landets ekonomiska framtid och förmåga att betala sina skulder samt hålla en stabil valuta. Dvs det är kanske inte krig mellan Iran och Israel som ger oss stora uppgångar i guld utan något mycket tråkigare. Pensionsfonder och pensionärer i Japan som har allting i Yen obligationer och plötsligt inser att det kanske inte säkrar deras "Golden Years".


torsdag 22 november 2012

Kyle Bass är alltid intressant att lyssna på

Får han och andra rätt så närmar sig Japan nu sitt End Game och med den enorma ekonomin och skuldsättningen det är fråga om så är det ett svindlande scenario.


onsdag 21 november 2012

Nuläget på börsen i Kanada

Vi har ju en lätt märklig situation på börsen och då främst för amerikanska placerare vilket säkerligen orsakar en hel del märkliga kursrörelser i olika bolag nu och kommande 5-6 veckor.

Det är faktiskt lite av den osäkerhetstyp som vi som placerare i gruvbolag ständigt tvingas leva med nämligen att det ständigt finns politiker och människor som kanske inte skapar så mycket själva men som är väldigt angelägna om att ständigt förändra och försämra villkoren för andra som man ser tjänar pengar.

Kärt barn har många namn, skatter, royalties, supervinstskatt, förmögenhetsskatt ja fantasin är oändlig bland socialistiska regeringar och politiker. Vad dom skapar är instabilitet och osäkerhet vilket som bekant inte främjar långsiktigt tänkande och investeringar.

I Nordamerika och då speciellt USA så ligger man väldigt långt efter Sverige i arbetet att förenkla skattesystemet för placerare och det som för de flesta av oss bara är ett obehagligt minne och ger rysningar i sin opraktiskhet är där standard. Dvs varje enskild affär ska deklareras och i slutet av varje år ska alla lägga mängder med tid på skatteoptimering genom att i största möjliga mån ta fram förlustavdrag för att kvitta bort vinster man gjort under året.

Nu med Obama (som i mitt tycke är en socialist och valdes därför att USA inte ville ha en person från det andra partiet som sin vana trogen gick till val på KRIG, denna gång med Iran, dvs i mitt tycke har det stackars folket permanent valet mellan PEST och KOLERA), är det ovanligt illa och instabila spelregler. Som alla socialister så vill Obama år för år höja skatter och då speciellt på kapital samt människor med höga inkomster eller företagare och omfördela dessa inkomster till folk som lever på olika former av bidrag och tillhör hans partis kärntrupper.

Vad börserna i USA (och därmed Kanada) står inför är att Obama kommer verkligt chockhöja skatterna på utdelningar och reavinster. Jag är ingen expert på det amerikanska skattesystemet men det verkar också som han siktar på det som också är populärt bland politiker som honom, nämligen att göra det ännu mer komplext med variabla skattesatser, dvs det är svårt att enkelt beskriva exakt hur mkt dom tänker höja men det är mkt.

Resultatet är att alla amerikaner är fullt fullt upptagna med massivt skatteplanerande, det är inte bara frågan om att sälja förlustaktier för att kvitta bort vinster utan även alla vinster måste i största möjligaste mån realiseras för att slippa vad jag förstår är fördubbling i många fall efter årsskiftet.

Som kuriosa kan man påpeka som flera läsare här vet att USSA har väldigt aggressiv beskattning så det berör även oss här i Sverige som placerar i amerikanska bolag via t.ex KF och får utdelning. Källskatt dras och kanske kan fås tillbaka om dryga 2 år hos Avanza och NN. Fram till nu har den väl varit 15% men jag har ingen aning vad ny källskatt blir efter Obama nu lyckas höja och komplicera. Någon som vet? I min portfölj berör det ju NTI och skattereglerna är så komplicerade i USSA staten att inte ens Avanza verkar våga säga vad som gäller idag eller ännu mindre framöver. Massiv osäkerhet alltså och logiken säger att om en tillgång kan komma att ge sämre avkastning ja då är den inte värd lika mycket, dvs värderingarna sjunker och investeringar görs med fördel någon annanstans. (Fast det är ju inte så många delar av världen där politiker& väljare går åt rätt håll så konkurrensen är inte mördande)

Häromdagen läste jag att folkrörelser i Texas jobbar hårt för utträde ur unionen igen. Det är väl en rätt konservativ stat med hårt arbetande & sparande människor och det positiva skulle ju vara att dom skulle vara en stor framgångsrik ekonomi men alldeles för små för att stationera trupper i över 100 länder....

Tillbaka till det här med reavinstbeskattning och låt oss jämföra USA's system med det svenska ur budgetens och politikernas perspektiv, i alla fall om de sistnämnda tänkt logiskt vilket är sällsynt men det förekommer (de flesta har nog sett politiker erkänna att värnskatt och förmögenhetsskatt orsakar större förluster än vad de drar in men är nödvändiga av rättviseskäl).

Med det amerikanska Obama-systemet med vanlig och skyhög reavinstbeskattning och speciellt om reavinsten läggs på toppen av inkomst och inkomstbeskattas snarare än kapitalbeskattas, ja den inkomsten för budgeten kommer ju då variera med konjunkturen. När det är bra konjunktur går börsen ofta bra och det blir mycket vinster och höga skatteintäkter vilket politiker snabbt ser som bidragsutrymme. När konjunkturen sen vänder ner så faller reavinsterna och speciellt vid ett progressivt skattesystem (högre procentsats ju mer du tjänar) så rasar skatteintäkterna precis när staten som mest behöver dom bäst.

Detta amerikanska systemet kräver också ett oerhört omfattande kontrollapparat med enorma mängder anställda på IRS/skatteverket som ska kontrollera medborgarnas inskickade buntar med handlingar och av och till så hittar dom säkert personer som kan bidra till att USA har fler fängslade personer än Sovjet någonsin hade per capita...

Det svenska systemet som i princip är en kapitalbeskattning via "förmögenhetsskatt" när man har KF eller ISK ger staten i princip helt stabila inkomster över konjunkturcykeln och bidrar till att Sverige inte längre har dessa kraftiga svängningar från budgetöverskott till underskott (som i sin tur riskerar höja räntorna för husägarna vid sämsta möjliga tidpunkt och då fälla bostadsmarknaden) och det skapar ett minimi av administration för både medborgarna och Skatteverket.


Jag har sagt det förut, Sverige under Alliansen är ett av få västländer som går åt rätt håll vilket inte hindrar att det finns mycket kvar att göra. I mitt tycke så handlar det främst om att fasa ut de fullständigt vansinniga räntesubventionerna där staten alltså genom subvention driver upp huspriserna och uppmanar folk att skuldsätta sig mer, samt som andra viktiga punkt: det måste vara ekonomiskt klart fördelaktigt att vara småföretagare snarare än anställd.

Att vara företagare är mycket osäkrare än att vara anställd på ett företag och dom måste behandlas som de hjältar de är. Dvs vi som lönearbetar borde per definition alltid ha anledning att vara avundsjuka på alla bra villkor som lagstiftaren ger dom som vågar sig ur fågelboet och framgångsrikt flyger ut i världen.

Utan tvekan så finns det läsare som kan det amerikanska systemet bättre än vad jag gör så rätt mig gärna om jag missförstått eländet som sparsamma medborgare i det landet nu är mitt i och vilket då med stor sannolikhet påverkar börserna både i USA och Kanada intensivt för tillfället.

Min gissning är att vi som sagt har försäljningar både i förlustaktier (ett exempel på det hoppas jag NZ energy är, man kan ju aldrig veta om det är sådant eller annan för mig okänd info som orsakar säljtrycket där och i en del andra bolag. Ingen höjdare men som vanligt får man rent generellt söka efter möjligheter som skapas) och i vinstaktier inför årsskiftet. Det förstnämnda för att kvitta bort skatt och det sistnämnda för att skatta av vinster. Jag har också för mig att politikerna i sin oändliga vishet har en regel i åtminstone Kanada att man inte får köpa tillbaka aktien på 30 dagar för att det skall ses som en godkänd försäljning. Återigen, finns säkert läsare som kan detta mkt bättre. Men min fundering är att vi kan se pressade och ibland märkligt pressade kurser inför årsskiftet men att det direkt på det nya året kan vara rätt mycket kapital som ska tillbaka in på marknaden. En viss effekt av permanent lägre värderingar pga sämre avkastning efter skatt får dock nog leva med. Ironiskt nog så gynnas väl amerikanska statsobligationer som i princip inte ger någon avkastning av det jämfört med t.ex högavkastande bolag med bra utdelningar. Staten suger in kapitalet från näringslivet på flera sätt m.a.o.

torsdag 15 november 2012

Mr Margin

Dagar som den vi ser idag i Kanada beror som jag ser det på att många placerare efter en hygglig tid på börsen lockas att belåna sig. Det leder till vad som ofta kallas för kapitulation dvs när man ser absurda nedgångar i mer illikvida aktier när lånetorskar måste sälja och de mer ansvarsfulla drar öronen åt sig och tycker att man inte vågar gå tyngre in.

Jag personligen var rätt fullinvesterad redan efter igår men dagar som denna är på sitt sätt väldigt intressanta då man kan ta en hård titt på bolagen man äger och då speciellt de som man tänkt sig sälja på nästa studs upp men som nu med fördel kan säljas även med förlust då bättre bolag fallit ännu mer.

Sen finns det möjligheten att skifta från mer stabila bolag till de mer absurda möjligheterna. Ett exempel är att jag med förlust sålt Cameco idag. Förluster blir "relativa" en dag som denna.

Kort sagt, dagar som denna är intressanta som "omplaceringens dag".

Idag reagerar marknaden också på vårt kvalitetsbolags Endeavour Mining's rapport. I skrivande stund -0.92% så jag behöver väl inte berätta för er att dom gjorde vad dom skulle senaste kvartalet... Återigen, en dag som denna är allting relativt...

Jo en sista sak jag skulle vilja säga: Läs senaste nyheten från Dacha om ersättningar till tidigare styrelse och jämför med börsvärde och ta emot min ursäkt för att jag dämpat de som haft väldigt mkt negativt att säga om VD, styrelse och ägare. Jag hade fel och hur jag formulerar mig nu beror på att jag är högst medveten om att i denna värld kan man bli stämd. Hur Otto på IKN vågar köra som han gör är en gåta för mig... :-)   lite av en hjälte är han allt även om det inte på något sätt gör honom fläckfri...


NTI är på plus idag och EDV håller hyggligt....

onsdag 14 november 2012

Sk it dag på börsen så varför inte blogga om ngt mkt roligare...

Barnen får till slut som dom vill... vi ska skaffa husdjur så låt mig göra ett undantag och visa en bild på vår kommande och väldigt efterlängtade familjemedlem med det passande namnet Mowgli...


Mowgli är en katt av rasen Bengal och varför inte presentera mamma & pappa när vi ändå håller på...

Pappa Jojo
Mamma Envy
Den som vill titta på Mowgli's syskon och fler bilder på de vackra katterna kan via webben besöka Bromölla där vi när Mowgli fyller 12 veckor äntligen ska få hämta hem honom till Göteborg från. Länken är här.tisdag 13 november 2012

Conf call day idag...

Red: AUN conf call:
Just avslutat och alla fick ställa sina frågor och det fanns även möjlighet att skicka in e-mail. Bra gjort Aurcana men lite komiskt att deras främsta analytiker bevakning, Stonecap uppenbarligen hade tänkt till hur dom skulle hantera det här med max en fråga per person... två personer från bolaget ställde frågor :-)

Stonecap´s ledande analytiker inledde för övrigt med den enda tveksamheten som uppstod under conf callen. Han ställde frågan som jag och flera med mig undrat över, nämligen att tonnaget ökar och grades är ungefär oförändrat ändå ökar inte antalet ounce, dvs recovery måste minska. VD förnekade mkt överraskande det och angav en märklig siffra att den skulle ha ökat och hänvisade till att det var bättre att han och analytikern pratade om det privat.... Bolaget är skyldiga sina aktieägare ett mkt klart förtydligande på denna fråga. Har vi 74.5% eller 85% recovery och hur hänger matematiken ihop om vi har den högre siffran...

I övrigt så hävdade bolaget att "second escape way" är det som dröjt och orsakat försening i underjordsbrytning som man ännu inte startat men torde starta inom dagar. Rimligen så undrar man då vad som isåfall orsakat den substantiella fördröjningen med denna second escape way. Jag tror förseningen är mer komplex än så...

77% av tonnaget kommer från 43-101 vilket indikerar det vi vet, att tonnaget är större än det som är klassat vid La Negra (som är skitbra redan i sig).

20 hål borrat vid Shafter tyckte dom sa att 10 träffat mineralisering. Huvudsakligen targets under känd mineralisering.

Shafter 600 tpd idag och året ut, nya thickeners i jan 2013 krävs för vidare resa mot 1500 tpd.

La Negra 2300 tpd idag 3000 tpd i slutet på Q1.

Tja inte så mkt nytt och varken bra eller dåligt tycker jag. Misstänker dock att VD har gjort bort sig lite med diskussionen om recovery vilket lär verka... sådär.. men vi får se.
....................

Först ut den kanske hetaste aktien i min portfölj: Northern Tier Energy. Har ökat här idag efter suveräna rapporten och första rapporterade utdelningen sen introduktionen. Snacka om högavkastarare...

Kl. 17.00 sv tid: http://edge.media-server.com/m/p/vif4cv5u/lan/en

NTI är ett både lätt och svårt bolag att sätta sig in i. Jag tänker som jag skrivit inte ha så mkt på bloggen om det men jag har dubblat idag vilket gör det till ett betydande innehav. I korta drag är det ett raffinaderi som tjänar på att amerikanska oljepriserna är så låga i deras del av USA samtidigt som dom får betalt för sin bensin, diesel etc i priser som är närmare vad man får i "brent delen" av världen då det är ett underskott på raffinaderikapacitet i deras del av USA, dvs den delen importerar från områden i USA där Brent priser råder.

Nyintroducerat bolag och med utdelning för kvartalet (bara 2 av kvartalets tre månader pga introduktionen) på 1.5 usd vilket indikerar potentiellt mkt intressant årsutdelning (som kommer svänga kraftigt) vid kurs på under 25 usd där jag ökade idag efter att ha köpt första posterna på dryga 20.

Detta är alltså till stor del en play på skillnaden mellan Brent och WTI skapad av USA's regering och miljörörelser som blockerat utbyggnad av pipelines och därmed skapat stora störningar och ojämnheter i priserna inom landet. Detta kommer inte vara för alltid och just hur länge "överlönsamheten" består och till vilken grad finns det gott om olika åsikter om.
Bästa källan för att lära mer om bolaget är betalnyhetsbrevet: http://www.oilandgas-investments.com/ som jag tycker är värt att rekommendera.

Ett annat av mina innehav som gått mkt bra senaste dagarna är Victoria Gold. Utan att kunna så mkt om det så är det troligen så att efter längre tids nötande (där undertecknad nog bidragit stabiliserande) på motstånden 30-32 cent så har vi nu brutit tekniskt intressanta motstånd. Lite goda nyheter om finansieringsplaner av gruvan vore nu välkommet och med lite tur så stiger vi för att det närmar sig. Bolaget har ett lågt börsvärde i relation till den stora fyndigheten dvs även om finansiering kommer innebära utspädning i någon form så finns det gott om utrymme för "alla" att tjäna mkt bra vid en trovärdig och fullständig finansiering av projektet.

Tethys oil är annat nytt bolag i portföljen där den intresserade t.ex kan läsa vad som bloggas av denna skribenten: http://www.redeye.se/aktiebloggen/tethys-oil/tethys-oil-god-nog-chevron

Senare förstås Aurcana conf call och jag ska försöka slänga in lite funderingar efter jag lyssnat.

söndag 11 november 2012

Intressant lokalartikel om Aurcana igen

Mitt största innehav för tillfället vilket är orsaken att man måste gräva även efter riskerna. En slutsats man kan dra är att "kommersiell produktion" inte nödvändigtvis är tillfället då man ska andas ut, utan att man snarare ska följa hur det går med skiftet från den "oväntade" dagbrottsbrytningen som ersatt den förväntade underjordsbrytningen utan någon jättebra förklaring.

Det låter orimligt att detta (se artikeln nedan från My San Antonio) skulle kunna stoppa starten av underjordsbrytning. Men man börjar ju fundera över om det är något som bidrar till att fördröja kommersiell drift vid Shafter och bolaget har precis som förra gången meddelat att man vid det conf call som ska hållas på tisdag (länk) så stryper man frågestunden på samma värdelösa sätt (max 20 minuter och ingen får ställa följdfrågor) som förra kvartalet. Då fick man öppen kritik även av de mäklare som bevakar bolaget men väljer ändå att fortsätta på samma vis. Märkligt...

SHAFTER (länk till artikeln) — More than seven decades after its glory days as one of the richest silver mines in the Southwest, La Mina Grande is roaring back to life in a remote mountainous corner of the Big Bend.
Huge Terex and Volvo trucks are rumbling two shifts a day, hauling away waste rock and bringing ore to new on-site processing plant where the sparkling gray material is pulverized and then treated with cyanide to extract precious metals.

With the silver price hovering around $35 an ounce — up from $5 a decade ago — the mine's owners, Aurcana Corp., are looking clairvoyant.
“With production costs of significantly less than $10 an ounce, the idea of reopening this mine was a very good one,” said Greg Miller, a mining consultant for Aurcana, which bought the Rio Grande Mining Co. in 2008 for $40 million, since has invested $60 million to revive the operation.
Miller said some of the sweet spots are proving as rich as chocolate cake.

“Some of it's coming in at 500 ounces per ton. That's $15,000 per loader scoop,” he said.
But there are clouds on the horizon. Alarms being raised by several landowners who worry about the mine's plan to pump vast quantities of water from deep, flooded tunnels. They fear wells might go dry and that massive discharges might harm the desert.

fredag 2 november 2012

Har höjt likviditeten

senaste dagarna. Jag har även ökat andelen olja genom bl.a NZ Energy och minskat andelen guld något.

Min fundering är kort och gott att jag är lite orolig för hur guldmarknaden skulle ta en Romney vinst vilket jag känner inte kan uteslutas blir resultatet av tisdagens presidentval i USA. Är inte orolig på sikt utan det handlar mer om vad som kortsiktigt kan hända med guldpriset och bolagsvärderingarna.

Jag ser alltså risken att guldbolagen går ner pga Romney men ser inte Obama vinst som recept för kursrusning i vår bransch, slutsats för mig: minska tillfälligt, revar seglen.

Säljer inte på något vis alla guldbolagsinnehav men har lättat lite mer aggressivt än jag annars skulle ha gjort.

Lite olyckligt är att dagens handel blev så svag, fick ut en del innehav i starten till rimliga kurser men går det för lågt så får jag vända det till trejdning istället...
 

Fortsatta problem för Forbes Manhattan & Dacha

Från mina gamla kollegor (ungefär det sista som hände med OBR var att vi inte var eniga om att kritisera F&M, Aberdeen och Dacha vilket jag då gick vidare och ensam gjorde direkt till dom) så kommer nu informationen att det är fler än jag som varit missnöjda med vad som händer där och i gruppens företag (se även IKN's blogg om Sulliden).

En grupp som säger sig kontrollera 25% av Dacha vill avsätta ledningen med Scott Moore i spetsen vilket förklarar gåtan över varför någon köpte så mycket Dacha men inte AAB och naturligtvis ger oss det verkliga skälet att affären sprack.

Goodwood äger själva knappt 5 miljoner aktier eller något mer än jag själv gjorde som mest och med det i ryggen har dom samlat ihop vad jag hoppas är tillräckligt för att avsätta ledningen. Ungefär vad jag gärna hade gjort för ett år sedan men vilket var orealistiskt av bl.a skälen att aktierna låg i försäkringslösningar där man tappar rösterna... och att vi inte var eniga förstås.

Låt mig säga så här om Forbes Manhattan: Det ser för mig ut som att dom oftast försöker pengar till sina insiders huvudsakligen genom direkta kanaler snarare än den indirekta kanal som det innebär att vara stor aktieägare och se aktierna öka i värde. Det stannar sällan med gratisoptioner för management och styrelse som i andra bolag utan dyker väldigt ofta upp olika typer av separata och rejäla bonusar för den som läser MD&A och även där är det ibland svårt att hitta dom förrän dom utlöses (i alla fall är det min erfarenhet som ju kan bero på att jag inte läst tillräckligt noga).

Nedanstående är alltså en glädjande nyhet för mig. Det ger hopp om att marknaden kommer avlägsna ledningar som inte fullt ut tar hänsyn till andra ägare än grundaren (det är fel att säga huvudägaren för Forbes och familjen kontrollerar ofta inte så många aktier så i fallet Dacha så tror jag Goodwood kommer vinna även om jag inte känner till exakt hur gynnad sittande ledning är av reglerna. Den som har ISK eller vanligt VP konto bör naturligtvis rösta mot ledningen).

TORONTO , Oct. 26, 2012 /CNW/ - Goodwood Inc. ("Goodwood") announced today that formal notice has been provided to Dacha Strategic Metals Inc. ("Dacha") that Goodwood Fund 2.0 Ltd. will be proposing a new slate of directors for election at the upcoming annual and special meeting of the shareholders of Dacha (the "Meeting") scheduled to be held on November 28, 2012 .
Goodwood acts as investment manager to certain investment funds, including Goodwood Fund 2.0 Ltd., collectively owning 4,826,000 common shares of Dacha, or approximately 6.4% of Dacha's outstanding shares.
The notice provided to Dacha refers to Goodwood's recent discussions with certain other significant shareholders of Dacha owning or controlling a further 18,870,000 common shares of Dacha, or approximately 25.1% of Dacha's outstanding shares.  Those other shareholders have confirmed to Goodwood that they support the reconstitution of Dacha's board at the Meeting and intend to vote for the election of the new director nominees to be proposed by Goodwood Fund 2.0 Ltd.  Accordingly, Goodwood believes that the new slate of directors already has the support of the holders of approximately 31.5% of Dacha's outstanding shares.
Further information regarding Goodwood's intended reconstitution of Dacha's board at the Meeting, and the new proposed director nominees, will be set forth in a proxy circular which Goodwood intends to file with Canadian securities regulators in due course.

Avslutningsvis vill jag upprepa att jag tycker familjen och Forbesgruppen är duktiga entreprenörer. Jag hoppas ovanstående och liknande erfarenheter få dom att fundera över sin taktik och att man som duktig entreprenör kan tjäna bra med pengar även genom att hålla bästa möjliga aktieägarvänlighet och därmed nå premiumvärdering snarare än att ständigt som AAB, DSM och andra av familjens bolag handlas med skyhög rabatt.

tisdag 30 oktober 2012

OceanaGold rapport

NZ gruvorna fortsätter att utvecklas i motvind och årstakten var under kvartalet nere i 200k att jämföra med att man under en kort period var över 300k för några år sedan. Fallande produktion, grades och en över 5 års perioden mycket stor uppvärdering av NZD mot USD har också under den tiden mer än tripplat cash cost till 1081 usd/ounce.

Jag har sedan ett tag varit av åsikten att det är fel att titta på "nya OGC" som ett bolag som kommer tillverka 350k till säg 500-600 usd efter att Didipio kommer online.

Mitt sätt att se på bolaget är snarare att NZ verksamheten är av begränsat värde (då det avkastar begränsat fritt kassaflöde), man kan jämföra med de tillgångar i Australien som AuRico sålde av, medans Didipio står för större delen av värdet i bolaget och närmast ska jämföras med ett bolag som Medusa Mining (även om själva brytmetoden där är helt annorlunda)

Summerar man min åsikt så dissar jag inte Oceana i och med vad jag skriver ovan men jag vill bestämt påpeka att Didipio är vad man betalar för och ska betala bra för. För till skillnad från NZ där det inte är lätt att få lönsamhet i en gruva som Macraeus open pit, (refraktorisk, låggradig, open pit när valuta och dieselpris går emot en dvs kort sagt det är alltså alla faktorer som ledningen inte kan påverka) så finns det mycket stor möjlig lönsamhet och för den delen expansionsmöjlighet där.

Tveksamheten om NZ och att Didipio nu ska starta upp med de risker som tillhör det är vad som gjort att jag låtit bli aktien senaste halvåret. Marknaden har dock haft en annan uppfattning och värderat upp bolaget, så är det ibland som bekant. Jag fortsätter bevaka och försöka hitta rätt tillfällen att äga dom. Orsaken är Filippinerna och det faktum att bolaget först och främst bör kunna göra Didipio till en större produktionsenhet än vad som idag är planerat men också fortsätta att producera fler mycket intressanta områden från sina stora landområden i landet.

lördag 27 oktober 2012

Minco drömmer sig bort till tiden efter kvarvarande tillstånd...


och i väntan på tillstånden så är mitt mål att handla billigt och sälja dyrt.. Som andra silverjuniorer så är den volatil vilket går och skall vändas till ens fördel som jag ser det i alla fall. Egentligen så är det ingen fara att tillstånden dröjer så länge vi inte hittar indikationer på att dom inte kommer få dom överhuvudtaget (och dom indikationerna ska man nog som vanligt inte leta hos bolaget efter, utan idealet hade varit "google" bevakning på kinesiska & lokalpressen vilket är mig övermäktigt...).