Varför jag avråder från USA handel med Avanza

Jag kan Avanza efter över 10 år som kund i Nordamerika:
Jag är kund hos Avanza sedan januari 2006 och jag torde vara en av deras större privata kunder på USA handeln, jag omsätter åtminstone rätt många hundra miljoner kr om året.

Så kund i över 10 år, heltidstrejder och nästan helt fokuserad på USA, dvs när jag nu tar det för mig smärtsamma steget att direkt varna för att använda Avanza om du har minsta intresse för den väldigt stora del av USA handeln som handlar om att bygga upp en portfölj med stabil, lite säkrare utdelning snarare än bara spekulativa juniorer eller vanliga storbolagsaktier.

Jag ska nedan försöka ge en så objektiv bild som möjligt varför jag tycker Avanza är ett dåligt alternativ vs i princip alla andra aktörer på marknaden med USA handel men speciellt Nordnet och Danske Bank. Jag kommer här också successivt samla information om andra tänkbara alternativ till ej fungerande Avanza, dvs arbetet blir ständigt pågående vilket är skälet att detta ämne får en fast plats.

Vad jag rekommenderar er att göra när ni blir övertygade om att Avanza inte är lämpligt för USA handel:
Om ni idag är Avanza kunder och blir övertygade att deras USA tjänst är undermålig och ni drar samma slutsats som jag, dvs man byter mäklare.. så glöm inte att motivera för Avanza varför ni byter. Jag är tacksam om ni gör det då min hemska situation är att jag har 80% av mitt kapital bundet via s.k Kapitalpension i över 10 år till hos Avanza. Dvs jag drabbas väldigt hårt av att de är så mycket sämre än andra mäklare jag önskade att jag kunde byta till. Även om ni idag inte är kund till Avanza så överväg dra en kort rad till Avanza där ni kort förklarar att ni tittat på deras ofullständiga USA utbud och valt bort dem som alternativ pga detta.
Använd e-mail: info@avanza.se

Forts, blogg följer inom kort med kartläggning av Avanza's brister, varför det förr eller senare drabbar dig och hur de uppträder arrogant och ointresserat gentemot även grupper av kunder som önskar bättre utbud genom att man exempelvis vägrar motivera utan bara snabbt önskar kunden lycka till hos annan mäklare..underförstått, .--vi struntar i er småsparare, vi är jättestora mäklaren Avanza--

Utöver att blogga här är mitt mål att via andra bloggar och media på ett aktivistiskt sätt försöka påverka Avanza genom att upplysa existerande och potentiella Avanza kunder varför jag tycker de har en undermålig produkt och varför jag tycker de inte är kundorienterande. Det kommer att inkludera pdf fil för spridning.

FEM PUNKTER SOM GÖR AVANZA UNDERMÅLIGA FÖR USA HANDEL:
1. I USA handlas många obligationer precis som aktier med utdelning på de vanliga börserna. Denna typ av obligationer handlas online utan som helst problem t.ex Nordnet. Exempel: Om bolag ha ger ut en obligation som löper 5 år och kostar 25 usd och ger ränta 8% så handlas den på NYSE som en vanlig "aktie" med 2 usd utdelning (0.5 usd/kvartal). Om obligationen handlas under 25, säg 24 usd så får man även den kapitalvinsten på 1 extra usd vid inlösendatumet.

Per definition så är företagsobligationer naturligtvis säkrare än t.ex aktier eller preferensaktier. Avanza har inte lämnat något skäl alls varför de inte tillåter handel med dessa. Man gjorde det tidigare men tog bort det av vad som verkar vara ett policy beslut. Mina kontakter med Avanza indikerar om jag ska vara elak att det kan handla om att de inte förstår skillnaden mellan vanliga obligationer och börshandlade obligationer. Sista mailkontakten handlade just också att de inte vill lägga pengar på att lära sig något om sånt här. Just det faktum att man inte vill motivera sitt beslut att inte handla något som man redan haft upplagt som handel (dvs plattformen är på plats) tyder på att man inte har kunskapen.

Avanza's kunder kan få ett bredare utbud och lägre portföljrisk genom att byta till Nordnet som erbjuder även dessa börshandlade obligationer på exakt samma sätt som aktier i USA.

2. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar