lördag 20 oktober 2018

Hoppla.. Ungern och Polen köper guld

Dessa två länder har ju en längre tid... låt oss säga... valt en annan väg än Angela Merkel när det gäller hur EU ska utvecklas. Samtidigt bör länderna ha en ganska god insyn i det EU som Merkel har skapat (The Guardian beskrev t.ex hur Tysklands enare, Helmut Kohl såg på Merkel:
 The two never reconciled. Kohl referred to her as the “traitor general”, even accusing his successor as party leader of “destroying my Europe”).

Oavsett vad man tycker om Merkel så kan man konstatera att EU och euron är fortsatt mycket instabilt och kan orsaka saker som kan få guld att rusa och Europa är knappast enda möjliga trigger till det.

Så detta är inte den enda gången senaste tiden jag fått en känsla av att jag inte ska glömma av guld i den värld vi har begåvats med genom dagens batch av politiker (runt om i världen). Jag kan inte säga att jag dragit några slutsatser av detta ännu vad gäller mina placeringar, vill mer säga att jag inte släppt intresset för metallerna och bolagen helt. Mer kortsiktigt kan jag tänka mig att många producenter kommer ha motvind vad gäller produktionskostnader pga oljan. Något man också ska ha i huvudet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar