lördag 21 juli 2018

East Capital om RysslandRyssland har gjort en beaktansvärd resa, från ett land präglat av matbrist och betalningsproblem till en av världens mest inflytelserika tillväxtmarknader (se graf 1 nedan). Under de senaste tjugo åren har BNP per capita ökat sexfaldigt, från 1 976 dollar 1998 till 11 946 dollar i år enligt IMF. Och även när det gäller andra viktiga nyckeltal ligger Ryssland steget före andra tillväxtmarknader. Till exempel är internetpenetrationen 73 procent i Ryssland, jämfört med 66 procent i Brasilien och 53 procent i Kina 2017. Enligt Världsbankens Ease of Doing Business Index 2018 rankas Ryssland på 35:e plats i världen, vilket är bättre än Italien och Grekland och långt bättre än Kina på 78, Indien på 100 och Brasilien på 125. Även på normalt svagare områden, som förväntad livslängd, har vi sett en påtaglig förbättring från 65 år 2003 till dagens 73 år.

För egen del har vi på nära håll bevittnat Moskvas omvandling, och kunder och andra som kommer hit blir alltid positivt överraskade av staden och dess fortsatt snabba utveckling. Till exempel har tunnelbanans kapacitet fördubblats på tjugo år och spåren utökats med ytterligare 180 kilometer. All kollektivtransport i staden erbjuder dessutom gratis wifi, vilket är rätt unikt i ett globalt perspektiv.
Omvandlingen har främst finansierats med hjälp av stigande oljepriser, men en annan viktig men ofta ouppmärksammad faktor är den förbättrade kvaliteten hos landets beslutsfattande institutioner. När inflationen toppade på 120 procent 1999 – vem hade då kunnat tro att den ryska inflationen knappt tjugo år senare skulle vara 2,2 procent, i nivå med den amerikanska (2,1 %). Förklaringen är en trovärdig och oberoende centralbank och ett klokt och framsynt finansministerium. Vi är knappast ensamma i vår uppfattning att de tillhör de mest kompetenta på tillväxtmarknaderna.


Tack vare oljeintäkterna har statsskulden i förhållande till BNP minskat från 144 procent 1998 till runt 17 procent 2017, en av de lägsta nivåerna både på tillväxtmarknaderna och i utvecklade länder. På senare tid har regeringen försökt närma sig den norska modellen när det gäller hanteringen av olje- och gasintäkter. Numera köper de automatiskt utländsk valuta med alla skatteintäkter från olja och gas som överstiger deras basscenario för oljepriset på 40,8 dollar fatet 2018. På så vis minskar rubelns volatilitet och dess korrelation med oljepriset väsentligt. Detta är ett bra exempel på den typ av varsamma reformer som sakta men säkert håller på att förbättra landet.

http://www.eastcapital.com/sv-SE/Look-East/News-articles/Articles-2018/20-years-investing-in-Russia/

måndag 16 juli 2018

De två Golar och hur MLP fungerar

När ni söker på Golar på t.ex Avanza så kommer ni hitta två bolag:

http://www.golarlng.com/  (moderbolaget)

http://www.golarlngpartners.com/ (börsnoterade dotterbolaget)
Hilli Episeyo med LNG tanker på besök

Det jag äger är alltså moderbolaget och detta är en rätt vanlig lösning i USA's s.k MLP space som kanske inte alla känner till. I korta drag kan man sammanfatta det som att moderbolagen mot långa kontrakt med motpart (t.ex oljeproducenter) bygger infrastruktur (t.ex pipeline eller i fallet Hilli en flytande LNG producent).

När avtalet är klart och infrastrukturen färdig så har vi i princip en ström av hyresbetalningar enligt kontrakt under säg 5-20 år. Moderbolaget hade kunnat behålla detta förstås men vill ofta realisera värdet snabbt för att få loss kapital till nästa projekt. Hilli är ett typexempel, GLNG vill ju bygga många fler sådana enheter.

Vad man då gör är att man säljer rätten till hyresbetalningarna till ett börsnoterat dotterbolag (GMLP) som har i uppgift att äga infrastrukturen, belåna den samt ta in hyresbetalningarna. Mellanskillnaden mellan hyresinbetalningar och kostnad för upplåning delar man i princip ut till aktieägarna. Man är ett yield company, utdelningsföretag eller ett klassiskt amerikanskt MLP företag. Notera att man INTE är ett självständigt bolag man är kontrollerat av föräldern och man har gemensamt management.

Vad hindrar moderbolaget från att blåsa dotterbolaget isåfall?
1. Oberoende konflikt grupp ska godkänna att pris på försäljning av infrastruktur från föräldern till dotterbolaget är "accretive" eller värdeskapande för dotterbolaget. På amerikanska kallas detta "drop downs eller kort bara "drops".
2. Föräldern äger aktier i dotterbolaget.
3. Föräldern äger utöver aktier även s.k IDR (incentive distribution rights) vilket kort betyder att föräldern har typ en svensk marginalskatt på "utdelningskapaciteten" hos dotterbolaget (tänk lön till dotterbolagets aktieägare). Ju högre utdelning/lön dotterbolaget kan dela ut (dvs ju bättre affärer de gjort med moderbolaget) ju mer marginalskatt går till moderbolaget via IDR. I princip går detta mellan 2% hela vägen upp till 50%. När dotterbolaget gjort så många bra affärer att man nått IDR 50% så brukar en "återställning" ske. Moderbolaget får fler aktier i dotterbolaget mot att marginalskatten igen flyttas ner på trappan till 2% vilket gör det enklare att göra "värdeskapande affärer" (drops). De två Golar har nyligen gått genom detta.

GMLP delar idag ca 15% per år och är inget oattraktivt case.
https://finance.yahoo.com/quote/GMLP/
Skälen att jag inte äger dem är två:
1. Jag äger mycket och hellre GLNG och eftersom deras framtid har hög korrelation så behöver jag välja.
2. GMLP är ett bolag som funnits rätt länge och de är nu i en fas där vissa äldre fartyg kommit av kontrakt vilket gör att man inte fullt för tillfället täcker sin utdelning via hyror. Bolaget har flaggat för att man kan sänka utdelningen men att det beror på flera faktorer framöver. Exempel på dessa faktorer är att få nya uppdrag för äldre FSRU's (dvs de flytande fartyg som förvandlar LNG, flytande naturgas till vanlig naturgas igen, dvs motsatsen till Hilli som är FLNG) samt att ta (och få finansiering av) nya drops från föräldern.

Jag uppskattar det till 50% risk att de sänker utdelningen med 20% och 50% chans de kan behålla den via bl.a ytterligare drop av andel i Hilli.

På det ämnet, låt oss klara av ytterligare en komplicerad komponent ni behöver få grepp om och som nästa blogg kommer handla om.

FLNG fartygen Hilli Episeyo har fyra st s.k TRAINS vilket är fikonspråk för oberoende produktionsenheter av LNG. Dvs frysskåp som kyler naturgas till (flytande) LNG.

När Hilli startade så hade man kontrakt på enbart hälften av detta, dvs två trains. Av dessa två så har 50% dvs netto ETT train droppats från GLNG till GMLP.

"The sale price for the Interests, as described below, is $658 million less net lease obligations under the financing facility for the Hilli (the "Hilli Facility") that are expected to be between $468 and $480 million. " Dvs projektet har sin egen belåning (baserat på två trains) vilket följer med köpet snarare än att GMLP tog eget lån på köpet.

The acquired interest in Hilli LLC represents the equivalent of 50% of the two liquefaction trains, out of a total of four that have been contracted to Perenco Cameroon SA and Société Nationale Des Hydrocarbures pursuant to a Liquefaction Tolling Agreement ("LTA") with an 8 year term, as well as a 5% interest in any future distributions generated by the currently uncontracted expansion capacity of Hilli Episeyo. The acquired interest will not be exposed to the oil linked pricing elements of the tolling fee under the LTA.

Vad GMLP köpt är alltså hälften av dessa hyresinkomster:
The commercial tolling rate commencing will immediately add approximately $164 million in EBITDA* of base tolling income per year plus an additional $45 million operating cash flow per year based on the oil price linked element of the contract (assuming that Brent remains at an average of $75/bbl). MEN GMLP har ingen andel i oljebonusen som ägs fortsatt helt av GLNG och som ungefär fungerar så att mellan 60 och 102 usd Brent olja så får GMLP från två trains (den halva av Hilli som är igång) mellan 0 och 90 musd utöver själva grundaffären.

Vad ni alltså ser är att ett train av Hilli är värt 658 musd, avrunda till 600 musd för 5% interest som nämns. Dvs hela Hilli värderas till ca 2.4 miljarder usd exklusiver oljebonus om 45 musd vid dagens Brent olja. Värdera den bonusen till 300 musd (glöm att det står 8 år på avtalet ovan, teknisk livslängd är minst 40 år på Hilli och regionen där Hilli startat upp badar i stranded gas) så hamnar vi alltså på värde 2.7 miljarder på Hilli idag. Budget för att bygga Hilli var 1.2 miljarder USD men man landade på 1.1 miljarder.

Av dessa 1.1 miljarder har GLNG alltså redan fått tillbaka 658 musd via drop av 1/4 av fartygskapaciteten till GMLP och inom kort räknar jag med att två saker händer:
1. Train 3 får beslut att starta enligt option till kunden (LNG är hyperlönsamt nu, kommande vinter lär bli makalös för LNG producenter).
2. Drop av gissningsvis ett halvt train till görs för 300 musd så att av 3 trains som är igång så äger GMLP 1.5 st och GLNG 1.5 st (+ oljebonus). Totalt har då GLNG fått tillbaka 958 musd av satsade 1.1 miljarder usd och man äger:
a) 1.5 train igång
b) 95% av train 4 som lär komma 2019.
c) Hela oljebonusen från train 1 och 2 (dvs 45 musd/år idag)
d) Hela oljebonusen från train 3 (22 musd/år) samt en trolig oljebonus från train 4 under 2019.

Golar har idag ett börsvärde på 2.8 miljarder USD. Deras hyperintressanta LNG flotta är värderad till 1.7 miljarder usd. Jag hoppar i detta skede över att ange var skulderna ligger på då det är aningen lurigt baserat på vad som ska ligga på dotterbolaget (följer med Hilli ägandet) etc. Å andra sidan listar jag inte heller någon stor kassa för betalningen för Hilli. Poängen är att skulderna ändrar inte "the big picture".


Detta var bara det första fartyget... eller så här långt... t.om bara första halva fartyget. BP bör inom kort (FID flaggat före årsskiftet) beställa 1 eller inte helt otroligt 2 fartyg typ Hilli följt av ytterligare 2 ett par år senare. Utöver det gissar jag Ophir (Fortuna projektet) säljer majoriteten av sitt projekt till operatören som producerar gas åt Hilli idag.. före årsskiftet för att Ophir inte ska tappa licensen. En order på ytterligare en FLNG därifrån lär komma som ett brev på posten. I USA driver man ytterligare ett projekt där Golar skulle leverera 4 st enheter (Delfin projektet) för att exportera amerikansk gas.

Man kan aldrig veta. Jag har haft både rätt ett antal gånger och fel ett antal gånger när jag pekat på bolag som kan bli "livsförändrande" för investerare. Golar LNG är ett nytt sådant case och det lär dominera bloggen framöver. Som jag ser det är uppsidan svindlande, både i form av tillväxt och i form att bolaget börjar värderas som ett tillväxtbolag utan egentliga konkurrenter kommande 5 år. Kanske blir formella storordern från BP den stora triggern både för värdering och för att alla ägare av stranded gas assets att rusa till Golar.


torsdag 12 juli 2018

Bull case Golar LNG & lösningen för "stranded gas assets"Detta är ett aningen komplicerat företag med fyra delar. MEN, den komparativa fördelen ligger kommande 5 år i att deras lösning för tillverkning av flytande LNG fabriker är MYCKET billigare än alla konkurrenter, typ halva priset. Världen är full av offshore gasfält där företag dragit en djup suck av besvikelse när deras fina träff visat sig vara värdelös då den huvudsakligen består av gas snarare än olja och långt ifrån tänkbar marknad.. Plötsligt finns en riddare i skinande rustning... Golar LNG är inte ett shipping företag, det är en high tech projektoperatör med kanske ett femårigt försprång som garanterar mycket hög lönsamhet inom Kina's nästa råvaru-bull-market...
Hilli och Fortuna är båda Golar design

Konkurrenter kommer dyka upp men detta är extremt komplicerade fartyg i jämförelse med t.ex s.k FSRU som gör tvärtom dvs förvandlar LNG till naturgas igen. Lättast illustrerat genom att ett FSRU fartyg kostar ca 230 musd medans ett FLNG fartyg kostar minst 1200 musd. Inget man gör utan att veta vad man gör... OCH varvet i Singapore är upplåst och får inte tillverka FLNG åt andra...

Nåväl, citat:
"The commercial tolling rate commencing will immediately add approximately $164 million in EBITDA* of base tolling income per year plus an additional $45 million operating cash flow per year based on the oil price linked element of the contract (assuming that Brent remains at an average of $75/bbl)."

Detta är siffrorna för fartyget Golar Hilli Episeyo. VID HALVT KAPACITETSUTNYTTJANDE. Dvs summa 209 musd. Inom kort (före årsskiftet) väntar jag mig 75% takt. Full kapacitet ger således ca 400 musd EBITDA från Hilli.

Nästa projekt (Tortue) tillsammans med BP kommer behöva 2-4 skepp som är hyperlönsamma för alla parter vid LNG priser 35% under dagens sommarpriser.. Delfin projektet som diskuteras läggas utanför Louisiana är ytterligare upp till 4 fartyg.

Krånglande (ägs av svagt litet oljebolag som behöver ta in partner) Fortuna projektet ett fartyg och pipelinen är full med ytterligare projekt, bara hos Kosmos.. (partner till BP), handlar egentligen mest om hur mkt Golar och dagens varv mäktar med och på det ämnet kan vi väga in tidigare Golar kommentarer om att 2 skepp per år är ett mål... Normal livslängd (t.ex BP projektet förväntas köra 30) är minst 20 år men fartygen kan köra minst 40 år.

Citat från Ophir om Fortuna projektet häromdagen:
“As already mentioned, we are in active discussions to secure a partner and the status of the financing and timing of FID will become clear in the coming months. Depending on how these discussions progress, the carrying value of the Block R licence ($604 million as at 31 Dec 2017) may need to be reassessed as part of our interim reporting process,” Ophir said in an update on Thursday."

Med detta i minnet, anta 6 skepp i drift om 5 år som tillsammans avkastar EBITDA 2500 musd, säkerligen 2 skepp till då under byggnation och en riklig pipeline, dvs GLNG är då i fasen man värderas som ett tillväxtföretag. 10x EBITDA dvs 25 miljarder usd känns inte orimligt för mig som ett bull case om 5 år. Det är 8x dagens börskurs...

MEN.. säger den skeptiske.. du har ju helt struntat i finansiering av 5 skepp eller typ 6 miljarder usd... :-) de lär ju utfärda nya aktier hela vägen till månen för det...

Ja kanske får vi se utspädning men jag är inte så säker... Orsaken är två huvudskäl:
1. När du tecknar 20 års kontrakt med typ BP så får du låna runt 80% av investeringen (man låg runt det på Hilli med betydligt svagare motpart och "förstaskeppsrisk") så på 1200 musd så måste Golar ut med 240 musd. Fem skepp är alltså 1200 musd.
2. När jag räknade mitt bull case ovan så struntade jag i de tre andra delarna av Golar.. Låt oss titta på varför det är relevant...

a) LNG fartygen: Dessa i sig är kanske bland det mest intressanta man kan investera i inom shipping kommande två år pga fundamenta. Värdet på dessa fartyg idag brutto är närmare 2000 musd. GLNG har signalerat på tidigare conf call att dessa inte är kärnverksamhet. Vad som kan hända är: 1. Försäljning till extern part 2. Långsiktiga kontrakt (idag vanligt på 5-7 års längd) vilket gör att man antingen kan sälja dom till dotterbolaget GMLP som är en traditionell utd MLP eller att Golar helt enkelt lättare själv kan låna på fartygen baserat på långa kontrakt.

b) En verksamhet som förblir kärnverksamhet är deras också mycket intressanta JV att inte bara sälja på LNG importörer en FSRU (där konkurrensbilden tuffnat) utan att helt enkelt bjuda på långa kontrakt att leverera elektricitet. Dvs JV't levererar FSRU, infrastruktur och modernt gasvärmekraftverk till något av världens otaliga länder som nu behöver komplettera solkraft med rörlig gaskraft då man saknar vattenkraft. Även dessa affärer (första är mycket lönsamt under byggnation) droppas sedan ner till dotterbolaget och redan här finns alltså ett stort projektvärde att realisera kommande år.

Sammanfattning: Dotterbolaget GMLP är den naturliga nivån för Golar att (själv)finansiera sig och man har tre... möjliga produkter att droppa ner till dem. Men.. man har också alla möjligheter att sälja av sin moderna LNG flotta och finansiera kommande 5 FLNGs. GLNG har ett oerhört intressant försprång kostnads och teknikmässigt. Man har en solklar pipeline för minst 5 högst synliga ytterligare skepp, utöver det en i sig hyperintressant LNG - El försäljningsavdelning (som mycket väl kan knoppas av) och marknaden värderar idag bolaget som ett shippingbolag snarare än ett tillväxtföretag. Företagets Bull case är ovanligt kraftfullt och ta gärna en titt till på BP videon jag lade nedan så ser ni att här pratar vi om en högst reell pipeline.

Kombinationen sommarstiltje, Trump oro och idag en större mäklare som sänker dom till HOLD (vilket ofta inom shipping skapar de bästa tillfällena om man kan sina bolag väl) skapar i mitt tycke en högst intressant möjlighet att komma in på fortfarande rimliga nivåer runt 28 idag som det ser ut.

Ja, vi har en allmänt stökig situation i världen men det är ett ämne för andra bloggar, men när BP gör vad de säger i videon och tar FID (final investment decision) så borde saker och ting klarna för marknaden. Detta väntas under hösten tillsammans med hel rad andra triggers som boomande LNG transportmarknad och besked att gå till 75% kapacitet på Hilli. Jag ökade kraftigt i GLNG igår (troligen för tidigt), delvis som trejding, delvis för att hålla. Skälet var pris men även att jag får allt bättre struktur på kunnandet i detta aningen komplexa företag. Något jag även räknar med att ni och marknaden i stort kommer få inom en månad eller två. I väntan på det kan man alltid fräscha upp kunskaperna med senaste presentationen: http://hugin.info/133076/R/2199931/853113.pdf

Kanske en avslutande viktig kommentar är att LNG är i en begynnande bullmarket pga Kina som idag förbrukar ca 10x mer kol än gas men nu har som mål att ändra det pga miljöskäl och för att gas är smidigare komplement till förnyelsebart. Det mesta jag har tjänat som aktieplacerare har handlat om när Kina har dragit igång efterfrågan på en produkt. Den produkten är nu LNG och jag kan inte tänka mig något företag som kommer tjäna mer på detta än Golar LNG.


Jag minns när jag pratade med min fru om potentialen i vad Vostok Nafta kunde göra för vår ekonomi. Golar LNG ger mig samma känsla, uppsidan är kittlande... och Vostok Nafta och sedemera Vostok Gas blev revolutionerande för oss.. men historien vore förstås inte komplett om jag inte nämnde att Vostok också föll mycket dramatiskt, dvs i det fallet var det viktigt att ta vinster och sälja i tid vilket jag till största del också gjorde våren 2008. Vi lever i en mycket turbulent värld. Golar LNG är i mitt tycke bästa möjliga risk vs reward i dagsläget inom min investerar horisont.

tisdag 10 juli 2018

Min aktieportfölj i nuläget

1. GLNG i USA, dvs Golar LNG moderbolaget. Mycket hög övertygelse. Jag har tom ökat på 29.73 usd nyligen. Fanns en tid då jag hade tänkt ta lite vinst där. Så blev det inte, hög övertygelse som sagt.
2. Golden Ocean, notering i Oslo men även hygglig likviditet i USA. Moderna dry bulk capes, play inför säsongsmässigt starka perioden i höst. Köpt mycket och är i marknaden på köpsidan men det är likvid aktie.
3. MPC Container i Oslo. Bästa bolaget i branschen är även det klart billigaste. Noterat bara i Oslo, USA notering i höst är trigger. Låg likviditet, jag trejdar löpande.
4. Scorpio Bulkers, SALT i USA. Dry bulk, moderna mindre fartyg för bl.a spannmål. Marknaden inser ännu inte hur Kina leder miljöutvecklingen i världen, moderna fartyg kommer bli allt viktigare. Jag har ju tjänster på hur up to date substansvärden ligger för företagen. Detta är undervärderat relativt substans fast det borde vara tvärtom.
5. Navios Maritime partners NMM i USA, kombination dry bulk och containers, utdelningsföretag. Lite äldre fartyg, lite sämre management när det gäller att lita på dem att agera rationellt även för små ägare. Mkt låg värdering ger enorm hävstång.
6. TGOD warranter. Ligger idag på nivåer där man kan fundera på att helt enkelt äga den rakt genom den turbulenta period som kommer i senhöst när mycket aktier blir fria. Märklig situation som jag beskrivit där kursfall till säg 5 cad på aktien fram till i vår bör betyda kanonaffär för warrant innehavare. Bolaget imponerar i sig stort i en riktigt intressant bransch.
7. Höegh LNG i Oslo. Kraftigt undervärderat pga finansiell risk med svag marknad. Well... marknaden har vänt, uppsidan därför mkt stor.
8. Standard Lithium. Vill äga pga potential, trejdar löpande för att hålla min cost i schack vs marknadskursen då den haft det tufft.

Fattas aktier? Japp, jag omsätter väldigt mycket och jag tittar på relativa värden. Jag är väldigt positiv till KNOP och CPLP, men... de har värderats upp lite (är ju typen där jag söker små vinster till låg risk) men jag vill också i det ljuset nämna att i båda fallen så har jag viss misstänksamhet mot kommande rapport innan jag ger grönt ljus minst 12 månader, men det är inte frågan om någon säljrek, mer att kommer jag inte in igen billigare så vet jag att jag har mängder med andra case jag garanterat kommer lockas av. 5-10% upp kan låta lite men jag ligger med väldigt hög andel när jag går in i sådana säkrare bolag och jag är "bara" ute efter 20% per år (nått 18% i SEK så här långt i år) eller så vilket gör att få 5-10% på säg 30% av portföljen är en stor pusselbit. Vill ni läsa bloggen och ha full nytta av den så behöver ni förstå hur jag tänker och mitt mål är alltid att ge er verktygen att förstå hur jag tänker i olika bolag även om jag av naturliga och många skäl inte alltid kan ge er uppdatering i realtid.

fredag 6 juli 2018

Bästa kreditkort är COOP och de klarar vad American Express inte gör

COOP MER

Kortet för dig som reser mycket. Det ger poäng på allt var som helst i världen och vi tar inte ut något valutaväxlingspåslag eller någon uttagsavgift utomlands. Bra både hemma och på resa.
  De klarade av att vara flexibla och smidiga med mig som har inkomster via ISK och KF snarare än taxerad inkomst (man sänker bara krediten och uppmanar mig sätta in pengar i förväg). Exakt vad bl.a American Express och SEB inte klarade av eller snarare inte orkade bry sig.
  Varför är Coop bäst?
  - Bra reseförsäkring, ev MYCKET BRA, jag behöver researcha mer.
  - Vare sig uttagsavgift eller spread påslag (sistnämnda mkt viktigt) på uttag och köp utomlands.
  - Bra bonus om än lite krånglig. Jag ser den som 1% och ser framför mig mycket biobiljetthämtningar till våra tre barn... men jag handlar också faktiskt alltmer hos Coop vilket nog kommer öka ytterligare.

  Idag mitt klart största innehav

  Golar LNG. Låt mig presentera uppföljaren till Hilli projektet, TORTUE, på flera sätt flera gånger större än megaprojektet Hilli.

  Troligen 2 st fartyg med 4 st "trains" omedelbart och troligen 2 st fartyg till senare. Troligen kontrakt om 20 år per fartyg.


  Hilli ger vid full kapacitet EBITDA på 420 musd årligen (vid Brent bonus nivå 75 usd). Inget tyder på att Tortue fartygen kommer vara annorlunda. Golar börsvärde är ca 3 miljarder usd.

  onsdag 4 juli 2018

  Den ologiska warranten

  Aktien TGOD ligger dryga 6 cad. Warranten som ger rätt att teckna en sådan aktie för 3 cad ligger i 1.90.

  Teckningstiden är närsomhelst mellan nu och sista februari 2021.

  Det var länge sedan jag läste optionsteori men en enkel princip är att se två värderingskomponenter, ett realvärde och ett tidsvärde.

  Rent instinktivt och logiskt borde warranten ju handlas i minst 6 - 3 =3 cad.

  Men.. med warranten har man fördelar som motiverar ett extra värde.

  Fördelar:
  - Du binder och riskerar mindre kapital för att kontrollera en aktie. Tänk om politikerna tänker om och förbjuder allt.. har du en warrant så förlorar du priset för den snarare än priset för aktien.
  - Hävstång. Om aktien kostar 6 och dubblas till 12 så har du tjänat 6 en dubbel. Vid aktien 12 bör warranten som ger rätt att teckna aktie för 3 teoretiskt handlas i 9, dvs trippel.

  Principen brukar vara att ju längre tid dvs mer tidsvärde, dvs mer premium, rätt logiskt. En annan princip är att ju mer volatil underliggande aktie är desto större chans till åtminstone en tillfällig häftig rörelse. Cannabis aktier är erkänt volatila som bekant vilket alltså ska ge en högre värdering av en warrant.

  Tillbaka till TGOD, med rätten att teckna för 3 cad så har vi alltså ett teoretiskt värde på 6-3 samt ett teoretiskt mervärde utöver 3 cad grundat på tid och aktiens volatilitet. I båda fallen något av högsta betyg... lång tid och hög volatilitet. Man kan räkna på detta enligt en formel som jag hade prov på för 30 år sen... jag tänker inte lägga tid på det för det bygger på framförallt volatilitetsantagande + att jag är för lat. Jag nöjer mig med att konstatera att warranten troligen vorde värderas till ca 4 cad. Dvs om aktien gick till 12 sista feb 2021 så skulle warranten vid slutet av tidsvärdet ha gett dig resa från 4 till 9 cad och du har bundit mindre pengar. Gick aktien till 18 dvs trippel (kom ihåg, vi konstaterade att cannabis aktier är volatila) så skulle warranten gå från 4 till 15 osv.

  MEN, warranten handlas inte till 4 cad utan till 1.90... vad är fel?

  Kanada och dess listor är trixarnas land och olika övriga villkor adderas som påverkar. Följande är min tolkning av varför det ser ut som det gör och när vi förstår det så är tanken att det är lättare att fatta rationella beslut.

  När nya bolag noteras så är mycket aktier ofta inlåsta för att först framöver bli fria för handel. Så även i fallet TGOD. Inte minst flera av er där ute sitter säkert med aktier låsta till november om jag minns månaden rätt. Marknaden är helt enkelt rädd att kursen på TGOD oavsett den rasande tillväxttakten och oavsett relativ värdering till peers, att kursen pga kraftigt ökat utbud av fria aktier ska tryckas ner i november. Vi kan även se det som troligt när vi tittar på short statt för TGOD som stadigt växer.

  Vad har då detta med warranten att göra?

  Så här fattar jag det:
  - Warranten kan konverteras till aktie närsomhelst, MEN, det blir då en aktie som är låst för handel fram till i vår någon gång.. dvs efter november. Dvs arbitrage mot dagens aktiekurs (köpa warranten, konvertera och sälja aktien) är inte möjligt.

  - Många av dagens köpare i TGOD är ETFs och dom är visserligen hyggligt långsiktiga men de är inte smart kapital eller har spärrar på sig. De köper aktien, inte warranten.

  - Många av dagens TGOD aktieägare har sina aktier låsta enligt ovan MEN warranten är fri att sälja... som lök på laxen har en annan ej handlad warrant triggats av bolaget så att de måste upp med pengar för att köpa fler (låsta) aktier eller förlora den warranten.. Man säljer för att få loss pengar.

  - Ytterligare ett skäl kan vara ett missförstånd. Folk tittar på warrantkursen 1.90 och tänker.. detta kan inte vara 3 cad warranten... jag måste ha missat något, det måste vara 7 cad warranten som gavs ut i samband med IPO'n... högst förståeligt att folk blir vilsna bland alla warranter MEN... bara 3 cad warranten handlas, punkt slut.

  Slutsats: 
  Man kan äga aktien om man ser triggers som kommer inom ett par månader, före november kort sagt. Är man mer långsiktig än så bör man definitivt äga warranten istället.

  Jag vet inte vad som händer med aktiekursen in november... MEN... en sak är jag säker på och det är att när säljtrycket är över från novembers fria aktier så kommer warranten börja handlas på ett normalt teoretiskt sätt beskrivet enligt ovan igen. Så låt oss ta lite teoretiska siffror på det:

  Om aktien handlas i 5 cad, ja då är teoretiskt warrantvärde 2 cad + tidsvärde, säg 2.80 cad?
  Om aktien handlas i 4 cad, ja då tror jag warranten i nya året handlas runt 2 cad.

  Min slutsats är att vi närmar oss en kurs där warranten börjar bli intressant även vid "worst case scenarion" i November.


  söndag 1 juli 2018

  Mining presentationer samt kommentar om Standard Lithium

  EDIT 2 Juli: http://www.chemengonline.com/extracting-lithium-waste-brine-without-ponds/  The growing demand for lithium-ion batteries (LIBs) has created incentives to improve processes for extracting lithium from brine. Current Li-extraction processes involve pumping brine from underground into shallow pools for evaporation and concentration. But the traditional method has several significant limitations, including its requirement for large flat areas for ponds and a dry climate for evaporation. Further, the process takes over a year, only recovers 50% of available Li and comes with challenges in achieving high purities.
  Standard Lithium Ltd. (Vancouver, B.C.; www.standardlithium.com) has developed a new process to overcome these limitations, while taking advantage of waste brine from another process as a resource. As a raw material, the process utilizes brine that has already been pumped from underground for the extraction of bromine. The company has partnered with Lanxess AG (Cologne, Germany; www.lanxess.com), which owns a bromine-extraction operation in southern Arkansas that is part of its flame-retardant chemicals business.
  Standard Lithium developed a proprietary process that uses a solid ceramic adsorbent material with a crystal lattice that is capable of selectively pulling Li + ions from the waste brine after it has gone through the bromine-extraction step. The ceramic adsorbent materials are mounted in stirred-tank reactors that contain the brine. In the second step, the adsorbent releases the Li + ions for recovery.
  “The technology piggybacks on all of the R&D work that has been conducted for LIBs,” says Robert Mintak, CEO of Standard Lithium. “We are able to bolt this new adsorbent-based extraction process onto the back end of the bromine operation, where we have access to large volumes of brine that are already at the surface.”
  The Li-extraction process (diagram) takes advantage of the fact that the brine leaves the bromine process heated to approximately 70°C. This means that no additional energy is required, and the reaction kinetics for the adsorption are suitable, Mintak explains. The process is capable of reducing the time required for Li extraction from months (with the evaporation pools) to hours, and is capable of producing a high-purity LiCl solution for further processing in the battery industry.
  The Li-extraction operation is currently operating as a “mini-pilot project,” and a larger skid-mounted pilot plant will be deployed at one of Lanxess’ Smackover Brine processing sites later this year.
  ------------------

  Registrering

  Läste på IKN att intresset var förödande lågt. Kanske säger lite om nuläget för mining sektorn.

  Vi som varit med ett tag vet att det inte betyder att man ska ta blicken från sektorn. När det drar så drar det hårt. Personligen föredrar jag dock vinklingen IPO's framför redan noterade bolag. Finns undantag, jag äger och ser fortsatt Standard Lithium som ett jättespännande bolag (men inte i presentationen ovan). Om något är det dock mer likt en blandning av ett amerikanskt oljebolag och ett vattenbehandlingsföretag.

  Jag bara konstaterar, att fungerar deras pilotanläggning så kommer kapitalet och uppsidan för aktieägarna troligen livsförändrande. Litium batterier är framtiden och SLL har en enorm resurs, eller snarare två i USA i dagens Trumpna värld. Får dom vattenkemin fungera så watch out.

  Å andra sidan kan man invända att uppsidan är så stor att man inte behöver äga jättemycket. En rätt bra kombination, ha dramatisk uppsida men inte äga så mycket att sådant vi nu upplever gör allt för ont.

  Mitt eget sätt att hantera det hela är att försöka minimera förlusterna i nedgång genom trading. Adderar lite extra risk då jag ibland blir lite för tung tillfälligt. Å andra sidan vet jag att det kommer nyheter, om än försenat, som kommer handla om bland annat storleken på resurserna de 43-101 har i backen.

  Vad vi alltså pratar om är alltså att SLL köpt sig rätten att ta en existerande s.k brine där kemijätten Lanxess, https://lanxess.com/, producerar brom i "vattenreningsprocess" där man alltså avskiljer brom och innan dess diverse andra oönskade rester som petroleum residuals men lämnar kvar lithium i restprodukten man skickat tillbaka ner i backen. Vad SLL vill göra och behöver bevisa är egentligen att man kan addera en komponent som fäller ut litiumet. Jag vill inte på något sätt trivialisera detta men inte heller göra det till hokus pokus.

  Alla skåningar vet t.ex att ni har jättemycket kalk i vattnet som kommer från grundvatten (till skillnad från Ringsjön, Vomb) och alla bohuslänningar vet att ni har skit i vattnet såsom järn och mangan och en hel del annat...  Sådant har världen sedan länge lärt sig att fälla sen filtrera, sedimentera etc. SLL säger att de har lösningen på detta när det gäller att avskilja litium.

  Jag vet inte, jag bara konstaterar att det kursen talar emot att de har det... liksom att andra lithium producenter inte klarat av det (även om det fram till nyligen inte fanns någon anledning att direkt försöka) samtidigt som det för mig som jobbat med vattenrening inte låter som någon omöjlighet.

  Utan tvekan har SLL skaffat sig en stor fördel genom att hos Lanxess bara kunna kliva in på en existerande produktion. Glöm inte att bara tillstånden att ta upp brine, för att inte tala om att skicka ner det igen.. normalt kostar stora pengar och mycket tid att fixa. SLL har löst den biten jättesnitsigt och jag ser fram emot deras "flow sheet" på hur utvinningen mer exakt ska gå till vilket också väntas inom kort (ofta ingen idé släppa innan sommaren är över). Därefter hoppas jag de har bevis nog för att knyta till sig en partner som kan finansiera dom t.ex mot rätten att köpa all produktion med vad vet jag... 10% rabatt vs market eller något.

  Att ha kanske någon procent av portföljen i SLL tycker jag är en ovanligt bra lottsedel vid 1.15 CAD. Men man ska inte sätta mer än att man lätt kan skaka av sig en 90% förlust.

  Jag tycker sedan gott man kan läsa bolagets egen senaste uppdatering som kom nyss:

  have engaged Hunt Guillot & Associates LLC (HGA) of Ruston, Louisiana, to provide engineering services for site preparation, utility connections and brine supply/disposal pipeline connections at the Company’s Pilot Plant site location in El Dorado, Southern Arkansas.  HGA experts are very familiar with the plant location, and their scope of work includes geotechnical investigations and civil infrastructure required to site the pilot plant modules; design and tendering of any structures required to house and protect the pilot plant infrastructure; all utility and brine pipeline interconnections; and pilot plant installation.
  Dr. Andy Robinson, COO and President of Standard Lithium commented, “Our engagement of HGA is another key step accomplished in our goal to installing our full-scale, continuous Pilot Plant.  The location that has been selected for installation is ideal; utility and brine pipeline connections are immediately adjacent, and we expect that with HGA’s extensive experience in the region, installation of the pilot plant will be a relatively straightforward process.  Our process engineering team is now full-swing in the design phase for the pilot and we look forward to observing the build-out of all the pilot plant modules over the second half of 2018.”
  Robert Mintak, CEO of Standard Lithium commented, “With the engagement of HGA to provide site engineering services, we demonstrate the continued execution of our development strategy.  There are many companies pursuing and proposing extraction technologies and process developments to unlock lithium resources.  We stand apart from the crowd, and have secured brine projects with permitted, producing operators, have signed contracts to build and install our demonstration plant in Southern Arkansas, and we are well funded to meet our development timelines.”
  Jag kan inte garantera framgång. Sannolikheten säger att framgång är sällsynt för junior mining. Erfarenheten säger att junior mining inte är rättvis mot små investerare. Jag vet dessa fakta bättre än de flesta efter mina år som investerare. Men med allt det sagt så är SLL ett case där jag valt att äga ett över tiden om envetet innehav även om jag trejdar det. Jag gör det för att jag ser litium som en solklar tillväxt bransch, det låter inte omöjligt att lyckas med den vattenbehandling SLL vill göra och om de lyckas så ser jag en löjligt attraktiv möjlighet att sänka världens produktionskostnader för litium. Sydamerikas soltorkning skulle få det väldigt tufft.