fredag 4 maj 2018

Mina tyngsta aktieposter för tillfället

1. KNOP behöver ingen ytterligare presentation. Förblir mitt tyngsta innehav när vi nu tagit utdelning och går mot rapporten som bör vara mkt bra. 20.10 USD före rapporten känns som en attraktiv nivå.

2. Gamla bekantingen CPLP handlas på nivåer som lockat mig att på kort tid göra den till storinnehav: http://www.capitalpplp.com/investor-relations har också precis tagit utdelning samt redovisat rapport för Q1 redan. Jag skulle vilja att ni noterar ett par saker specifikt:
a) När detta bolag redovisar begreppet "coverage" så är det Väldigt konservativt räknat (finns ingen lagtext eller redovisningssed om detta). Min och andra kvalificerade bedömares uppfattning är att senaste kvartalets 1.0 i coverage egentligen är typ 1.5x utdelningen. Till det kommer min klara bedömning att vi under Q1 såg botten i deras coverage grad och att det nu kommer vara klart bättre siffror för varje kvartal som kommer. CPLP är ett bolag som amorterar ner sina skulder med en attraktiv fart.
b) Detta bolagets mer rörliga del är till stor del s.k MR clean tankers vilka har en lovande framtid men utan den finansiella instabilitet som ett bolag som STNG erbjuder..
c) Sen förstås då liksom 10% utdelning där de flesta gett upp tanken på höjningar men där man inte heller behöver vara rädd för sänkning om inget extraordinärt ovanligt händer.
d) Bolaget har tidigare irriterat mig med att utfärda egna nya aktier som såldes över marknaden, s.k ATM, detta upphörde helt senaste kvartalet vilket jag som trejder tycker är mkt viktigt. Jag är inte övertygad otyget är helt över dock, däremot är jag övertygad om att under 3.40 USD så är det väldigt osannolikt att den används. 3.07 USD efter tagen utdelning och slut på allt sämre rapporter när gamla kontrakt skrivs om till lägre nivå känns som en attraktiv nivå.

3. På tal om gamla bekantingar. Igår handlade jag Canacol som är 6 månader från sitt stora hopp i produktionen. Stor omfinansiering presenterades nyss där det nämndes att villkoren för det bl.a tillät utdelning. Efter expansionen som nu pågår till Cartagena ryktas ytterligare pipeline till Medellin 2020. Jag gissade 8 cad till årsskiftet... kanske tufft på 7 månader men jag är inte helt utan hopp... Bortglömd aktie känns det som vid 4.25. Hade jag fått önska hade jag velat flytta min målkurs till när Q1 2019 redovisas som första kvartal med nya jätteproduktionen.

4. Likaledes i Kanada handlar jag för tillfället ännu ett högavkastande bolag. Crius Energy (KWH.UN) som arbetar i USA med att sälja el och gas på mass retail nivå. Precis som i Sverige hög omsättning på kunder på sådana bolag men det som lockar är 11.3% utdelning som dessutom är täckt ca 1.5x under fjolåret. Snart Q1 rapport. Har varit attackerat av shortsäljare på Seeking Alpha vilket skapat stökig stämning. Jag ser dock inte speciellt mycket poänger i vad de skrev. Däremot förstår jag besvikelsen i att försäljningen av leasade solceller till hushåll inte tagit fart för dem utan tvärtom ger förluster. Fortfarande intressant dock, fast absolut inte prisat in.
Crius-IR-Presentation_Q4-2017.pdf   7.40 CAD och 11.35% var tillräckligt för att locka mig handla en bra bunt.

Alla dessa bolag har det gemensamt att jag följt dem i många år, ägt dem av och till och i skrivande stund tycker prissättningen är attraktiv.

Dry bulk drog iväg lite så den kommentar jag gjorde om att nämna nytt bolag denna vecka drar jag tillbaka.

På det hela taget så är det som ni märker en utdelningstung portfölj. Jag skulle kunna addera ytterligare ett 5e innehav nämligen DDR i USA, ett shopping center REIT i USA som ska delas i två delar. Känner mig inte 100% dock att diskutera det caset på samma sätt som bolagen jag följt i flera år. http://images.ddr.com/web/pdf/presentations/1q18-earnings-conference-call-presentation.pdf

Avslutar med att flika in att jag inte har någon negativ info om SLL och att jag ligger kvar med innehavet och fortfarande hoppas på mycket goda nyheter under maj och juni månad. Instämmer dock helt och fullt i att marknaden via kursen inte bekräftar det. Å andra sidan är mycket lithium, kobolt etc lika kallt nu som det var hett för en tid sedan. High risk reward m.a.o.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar