söndag 22 april 2018

Vart går USD?

Vart går inflationen i USA?

Vart går guldet?

Extremt viktiga frågor som jag funderar och inhämtar mycket åsikter om. De flesta av mina källor är inte längre från "guldsektorn" men trots det eller kanske just därför.. (som många andra är jag aningen kritisk till vissa källor tyckare där) så är det ingen lätt fråga. Eller uttryckt på annat sätt, argumenten runt USD upp eller ner... inflation.. upp eller ner.. och mer som en konsekvens av det vart guld går känns minst sagt svårtippat.

Inte desto mindre är det av avgörande betydelse för mig även om jag inte så mycket PM exponering för USD ner slår hårt mot min USD baserade portfölj. Detta inte minst då kronan tenderar vara hävstång på EUR vs USD. Dvs 5% i nyllet genom att SEK rekylerar upp mot USD specifikt är något jag är nervös över som en möjlighet. På samma sätt så begrundar jag att den (under 2018) eländiga kronan är det jag mäter mina result i och då ser svagt plus på stora portföljen inte jätteimponerande ut.

Samtidigt visar silver viss styrka och guld kan ses som en enda lång stabilisering som i dessa tider av oro från USA har en viss logik som skyddande tillgång. Oljan stiger, iranska sanktioner från USA (och på europeiska företag som inte lyder USA kombinerat med tandlöst EU) påverkar liksom handelskrig m.m.

Juniorer är lottsedlar, optioner. Det kan vara värt att komma ihåg att sådana (köp) optioner kan fungera som risksänkande i en portfölj som min genom att guld kan (men inte med automatik) kan stiga brant vid börskrasch och allmän oro.

I dagsläget följer jag Endeavour Mining noga, det blev det kvalitetsföretag som vi pratade om. Men jag följer också två juniorer, lottsedlar: American Pacific Mining och Nevada Exploration. Intressanta lottsedlar i sig men också möjlig användbara som stötdämpare om guld och PM bolag bryter uppåt, vilket kan hända i närtid. Pga bolagsspecifik risk så ska man ha många bolag av den här typen med viktning som inte direkt påverkar totala portföljen om de går ner med 30% men där det påverkar om de dubblas eller vad som inte alls är omöjligt, lotten går in och man i positiv miljö ser många dubblingar. Hoppas av detta skäl därför fortsätta att addera flera bolag när bra tillfällen bjuds. Ett nytt i västafrika som jag själv kanske kan lite bättre än andra regioner är troligen på G. I väntan på det följer jag med intresse allt TA material och annat på USD som jag snubblar på i väntan på att tiden ska visa sina kort.

På ämnet ovan kan jag också uttrycka min kritik mot vad jag antar är lagstiftaren som inte tillåter optioner i KF och ISK (vad jag vet). Inte för att jag vill spekulera mera... men jag skulle vilja ha möjligheten att använda optioner för att sänka risken i min portfölj genom att hedga valutaexponering och t.ex ställa ut köpoptioner och ställa ut säljoptioner. Lagstiftaren avser skydda mig men misslyckas med det och höjer risken för mig och andra placerare, synd men inte överraskande. Kvar är i princip att gå likvid i valutan SEK om man oroas. En SEK som nästan alltid kraschar mot andra valutor vid minsta lukt av oro... Kanske är det mest av en mental historia där jag behöver inse att SEK inte är en lämplig eller ens speciellt relevant måttstock för mätande av tillgångar eller avkastning.

När vi pratar om Sverige och EU. En intressant tanke är om Sveriges åsikt spelade mer roll när vi var utanför EU eller när vi är inom EU "och kan påverka". Kanske är det bara synen av Stefan Löfvén (vs Merkel) som ger mig känslan... men jag har nog aldrig under min livstid haft intrycket att Sveriges åsikt varit så oviktig som idag. Å andra sidan.. vad gör det, egentligen.. och EU i sig är inte speciellt starkt gentemot USA som vi troligen snart kommer se när USA (men inte EU) återinför sanktioner mot Iransk olja men EU företag tvingas följa för att inte råka illa ut i USA (utan att få skydd av EU). Detta tillsammans med ämnet i förra bloggen nedan är viktigt för oljemarknaden och därmed för våra placeringar. Kanske kan det också vara en faktor som tvärsemot diverse TA etc tippar så att USD styrka är vad som väntar. Som sagt, lika viktigt som ämnet är för mig ekonomiskt lika svårtippat är det.

Om ett annat ämne, shipping, på måndag innan öppning är det dags för en viktig och intressant rapport för mig:
http://www.scorpiobulkers.com/media/company-news/2018/04-13-2018

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar