fredag 13 oktober 2017

Dry bulk

Min åsikt är följande:
Raterna för de större (järnmalm) skeppen har varit bra under Q3 och de är bra så här långt under Q4. Marknaden har dock handlat ner aktierna till ca 85-90% av substansvärdet på dry bulkföretagen generellt vilket är ovanligt lågt senaste året och intressant med tanke på att beg marknaden som är mycket stor är mycket aktiv och stark.

Vidare därför att vi nu går in i en period där det är klart begränsade leveranser av nya fartyg från varv kommande 18 månader ca.

Orsaken är att marknaden ser att Kina av utsläppsskäl stryper stålindustrin under de tre kallaste månaderna.

Men.. vad marknaden inte tycks ta hänsyn till är:
1. Stålmarknaden är mycket stark med fram till nu mkt låga lager (troligen ökat lite nu sist inför stoppen).
2. Dvs.. är det ens realistiskt att Kina ska hålla i dessa stopp? Och om de gör det.. kommer inte Japans stålverk som är näst störst att kompensera delar av det och då öka sin järnmalmsimport?
3. Med mycket låga järnmalmspriser.. och den STORA utsläppsboven OCH stora ineffektivitetsboven varandes att lokal järnmalm bara har hälften av normala 62% järnmalmshalten OCH att dessa i stor skala nu får sina tillstånd indragna.. är inte i stället den stora bilden att importen kommer öka och de inhemska lägga ner?
4. Om vi ser stora brister på stål i Kina och nedläggning av de små lokala gruvorna, kommer då inte kinesiska stålverken hänga på låsen och importera högklassig brasiliansk järnmalm under jan-feb för rivstart? Vem vill vid skyhöga stålpriser köra ineffektiv lokal malm? = förlänger smärtan för dessa och fler nedläggningar.

Jag har just nu på dessa 9.70-9.80 nivåer därför stora stabila (för att vara bulkbolag..) Star Bulk (SBLK.us) som stort innehav. De låg rätt inför den prisuppgång som varit med okontrakterade fartyg (se conf call Q2) och bör ha en stark Q3 rapport. Kort sagt min favorit för tillfället i branschen. Det var uttalat att de under Q3 och in i Q4 siktade på 6 månaderskontrakt vintersvacka. Baserat på ovan ser jag inte det som jätteviktigt men ändå okej.

Som nämnt tidigare.. syssla inte med Dry bulk shipping aktier om du inte förstår att ordet långsiktig inte är bra här.. och att det svänger mer än "utdelningsbolag" inom shipping. Risk som finns är.. att det är "short aktörer" som håller emot (säljer aktier de lånat) för att sen när säsongsmässig svaghet kommer.. köra ner aktierna och försöka hålla dem nere. Dvs den mer försiktige kan alltså spekulera i ytterligare svaghet INNAN man köper. Risken i det är att bra Q3 rapporter driver aktierna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar