lördag 24 juni 2017

Lithium och kobolt för batterier

Efter diverse diskussioner med bl.a Volvo folk så har jag blivit övertygad om att detta är en sund marknad i sig. Jag baserar det på att det inte bara handlar om elbilar's genomförande utan att det även är spikat och klart att alla bilar kommer ha ett andra batteri vid sidan om det traditionella vilket kommer ha som uppgift att återvinna energi, lagra den och använda den för diverse elkrävande uppgifter i bilen. Bara det garanterar vad jag förstår att lithium kobolt kommer kicka igång på allvar kommande år ej inräknat ev elbilsrevolution.

Kort sagt, jag kommer försöka sätta av tid att läsa och visa intresse för denna branschen. Vi får se om det mynnar ut i bloggar eller inte. Logiskt sett så lär det väl göra det om jag känner mig mer bekväm i att jag har något vettigt att säga på området.

Placeringsmässigt så lär jag agera mycket försiktigt vad gäller procent i enskild investering och med mål om riklig diversifiering. Det enda bolag jag äger i dagsläget är liten post i http://www.advantagelithium.com/ och det är inte så stor idé att fråga mig vad jag tycker om dem eller diverse andra bolag, jag lär känna till dem men ännu inte känna att det är vettigt för mig att kommentera med alldeles för begränsade kunskaper.

LÄNK TILL INTRESSANT ARTIKEL om lithium, Advantage Lithium m.m.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar