torsdag 2 mars 2017

Ny KNOP presentation

http://s1.q4cdn.com/942564266/files/OEM/KNOP-DNB-oil-offshore-and-shipping-conference-March-2017.pdf

Jag skulle vilja understryka ett par punkter här:
- Detta är INTE oljetankers som går kortare sträcka. Det är specialtillverkade fartyg som kostar upp till 50% mer än oljetankers av samma storlek. En av bitarna som förklarar detta är specialmotorer och navigationsutrustning för att detaljstyra fartygen ute i sjö utan att smälla emot produktionsenheten. En annan är pumputrustningen för överpumpning av oljan.

- Dessa s.k shuttle tankers har en de facto kortare livslängd än vanliga tankers (kunderna tecknar inte kontrakt som slutar när ett fartyg är äldre än 20 år). Däremot finns det liv efter avslutad shuttle tjänstgöring för dessa fina fartyg, antingen som ombyggnad till FSPO/FSO (men det är ombyggnationer som kostar flera ggr mer än vad en shuttle kostar..) eller som vanlig oljetanker. Ett fåtal kan också finna jobb i "taxi pool" hos de två stora, KNOP's moderbolag och TOO, för tillfälliga uppdrag vid små oljefält.

- Branschen står inför ett tydligt behov av fler shuttle tankers än det finns idag givet offshore fält som är på väg att komma online. Dvs fält där man redan investerat så mycket att de lär rulla igång åtminstone så länge oljan håller sig över 40 usd.

- Branschen har två tunga aktörer, störst är Teekay LNGs systerbolag, TOO/ Teekay offshore. Detta bolag har en stor andel fartyg som fyller 20 år kommande åren. Man är hårt pressad av pågående nybyggnationer inom annat såsom bogserbåtar och s.k FSPOs (tankers som byggs om till produktions och lagringsenhet och kommer in efter att en borrigg gjort själva fyndet). TOO är inte i form att beställa nya fartyg för att förnya sin flotta som det ser ut under överskådlig framtid. Bara det i kombination med den obefintliga orderboken på nya shuttle tankers i världen bör säkerställa att flottan krymper kommande fem år samtidigt som den behöver öka och det tar 2 år från beställning vid varv för leverans.

- Poängen med ovanstående är enbart att ni ska förstå att KNOP med sina moderna fartyg på kontrakt + option om förlängt kontrakt... att ni inte ska stirra er blinda på bara den fasta delen av kontrakten (sida 15 i presentationen) om 5 år snitt utan vi bör kunna känna oss rätt trygga i antagandet att när dessa moderna fartyg går av kontrakt så kommer desssa optioner användas och detta gäller även i den värld av högst osäkra oljepriser vi ser, om något så är just det förklaringen att det inte byggs shuttle tankers som de facto verkar behövas och mest sannolikt är i mina ögon kommande brist. Vidare bör ni fundera över om marknaden förstår det eller om den i mitt tycke låga värderingen (höga utdelningen som är väl underbyggd) hänger ihop med att marknaden blandar ihop branschen med annan mindre lyckad offshore verksamhet som support vessels och riggar.

- Vi kommer se dropdowns och utdelningshöjningar, dvs dagens utdelning på dryga 9.2% är inte bara väl underbyggd med bra kontrakt och väldigt trovärdiga optioner utan även årlig tillväxt på kanske 5% av denna utdelning vilket bör ge åtminstone motsvarande kursstegring om inte mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar