tisdag 28 mars 2017

Canacol

Pressrelease, MD&A och årsredovisning ute, kort sagt otroligt mycket info och mycket av det som jag inte kommer hinna genom idag. Men mina intryck är kort så här:
- Oljeborrningen läggs i separat pressrelease idag 28e. Jag gissar negativt besked eller fortsatt pågående. Jag kan leva med det, nästan bättre om det var torrt än om de kämpar vidare med dyr teknisk borrning.
- Senaste gasborrning startade 25e dvs försenad start.
- Bolaget är nu mycket lönsamt precis som sig bör. Man jobbar för att skatteoptimera vad som är ett land med rätt höga skatter (men fallande i närtid).
- Gasutbyggnad fortsätter enligt plan.

Kanske är den mest intressanta delen reserverna då det påverkar mycket analytikervärderingar. Framtida kassaflöden från dessa reserver diskonteras 10% dvs 1 dollar om ett år är värd 90 cent, 2 år 81 cent osv. Man har som vi vet främst borrat i kända marker för att få mer säkra reserver att backa upp ökningen från dagens 90 MMcf/d till 130 i slutet av 2017 och 230 i slutet av 2018.

Snabb kalkyl säger att den säkraste delen, bara gasens s.k 1P reserver efter diskontering är 5.10 cad. Det är för mig den godaste nyheten i dagens rapporter. Den tillsammans med hög och synlig lönsamhet och kassaflöde gör att CNE precis som vi vill blir ett säkrare företag med lägre risk.

Kan aktien backa på dagens rapport? Att inte ha med uppdatering på oljeborrningen kan skapa oro och många fokuserar inte primärt på de s.k 1P reserverna utan 2P som ökade betydligt mer modest. CNE behöver nu som nästa steg just börja fokusera på att öka 2P anser jag för övrigt.

Mitt agerande baserat på dagens snabba läsning är inga planerade försäljningar. Jag kan vara köpare beroende på kursutveckling, marknad och andra bolags utveckling. Dessa åsikter kan ändras vid ytterligare studier och jag kommer isåfall justera mina åsikter här eller i ny blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar