lördag 25 februari 2017

Räddad av valutan och min syn på vad som händer i oljevärlden och bolagens värderingar

I skrivande stund är jag ner ca 3.5% från 12 månaderstoppen.

Orsaken att det faller är största innehavet, Canacol, orsaken att det inte faller värre är CAD/USD uppgång, trading, andra placeringar. Igår läst jag hur Canaccord skrev om att kapital i USA flödar från internationella oljeplays, specifikt kanadensiska, till amerikanska. Enligt något mått de hade så var värderingsskillnaden kraftigt ökad och huvudskälet man listade var det som jag funderat mycket över senaste veckorna men inte dragit slutsats av då det är så ologiskt för CNE, nämligen en amerikansk skatt på import och då specifikt på import av olja.

Jag ska repetera och utveckla vad jag skrivit ett av och till här senaste tiden:
1. USA har väldigt mycket olja i shale pga de tårtliknande formationerna med flera olika lager.
2. Kostnaden för att utvinna detta har fallit vilket man kan dela upp i två komponenter:
a) Tekniska framsteg
b) lågt kapacitetsutnyttjande driver ner priserna
A består och fortsätter utvecklas, B försvinner nu. En gissning är att de framöver kvittar varandra.
3. USA förbrukar knappt 20 miljoner fat/dag men producerar själv bara 9 miljoner fat/dag.
4. Världens oljeförbrukning ökar i det korta perspektivet med 1 - 1.5 miljoner fat/dag men min högst privata gissning är att vi inom 10 år är nere i nolltillväxt då olja till stor del är ett transportbränsle. Om det är ett korrekt antagande så finns det ett starkt incitament från alla oljeländer att snabbt producera sin olja.
5. Det är extremt logiskt agerande från USA's perspektiv i mina ögon att lägga en skatt på oljeimport. Varför låta Arabvärlden och Ryssland konkurrera ut den lite dyrare shalen när man kan jämna ut cost skillnaden tillräckligt mycket och sänka denna importnota för landet, på  köpet skapa mängder med jobb och finansiera nedplockning av USA's skyhöga företagsbeskattning och på så sätt skapa ännu mer jobb?
6. Om USA med tull på 5-10 usd på importerad olja höjer priset på inhemsk WTI olja.. vad händer?? Det är 48.000 dollar frågan. Min gissning är att shale olja i USA kommer bli en enorm boom sektor och att WTI blir dyrare än Brent. Det är den enkla biten. Frågan är vad som händer med Brent priset i resten av världen. Här är min gissning att priset faller (och dämpar den uppgång i WTI amerikanska konsumenter utsätts för) men jag får inte ihop det med rekordlånga positioner i Brent olja.

Så mycket tyder för mig på att amerikanska fonder och investerare dumpar internationella oljeinnehav och köper shaleproducenter.

Canacol har en lång historik av att trejda som ett oljebolag trots att det är löjligt och fel då man främst är en inhemsk colombiansk gasproducent med fasta USD take or pay gaskontrakt. Vid Brent 0 dollar så skulle man fortfarande vara ett mycket lönsamt företag som bara återigen satsar mer just på gasen som enkelt är billigare än LNG Colombia nu importerar.

Vi är rätt nära i tiden information om USA's skattereform. Vi är också rätt nära resultatet av vad som de facto är Canacol's första återstart att borra efter olja i en s.k high impact borrning.

Vad kan bryta kräftgången?
1. Träff på över 2000 fat/dag
2. Bra reservrapport på gasen (Colombia's rätt höga skatter på CNE sänks från 2019 rejält vilket kommer öka NAV).
Vi bör veta mer om båda dessa punkter inom 1-3 veckor.
3. Besked om USA's skatte-tull reform bör också vara precis runt hörnet. Faktum kvarstår att CNE inte borde påverkas mer än säg Golar LNG av den... men ändå dras man ner med sådant som Parex och Gran Tierra. Efter ett besked så kanske det med hjälp av analytikerrapporter kan bli en mer korrekt bedömning i marknaden av vad CNE de facto är för bolag. Dvs att man är ett extremt snabbt växande colombianskt gasbolag med fasta USD kontrakt i en värld där jag tror chansen för stark USD och stark USA ekonomi är god under nya administrationen (oavsett vad breda vänstern önskar).

Jag avslutar med att påpeka att ovanstående inte är någon absolut sanning. Det är vad jag tror/gissar/uppskattar. Jag kan ha helt fel, det kan finnas något bolagsspecifikt som jag trots intensivt letande missat. Kursen i CNE kan också fortsätta gå kräftgång även om jag har rätt baserat på att det vid besked i frågan kan dumpas ännu hårdare i kanadensiska "oljebolag".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar