onsdag 8 februari 2017

Kunskap om elnätet

Vattenkraften har en viktig roll i balanseringen av elnätet, både över korta och långa tidshorisonter. Vattenkraftens svängmassa balanserar elnätet på delar av sekunden, reglering av vattenflödet genom turbinen balanserar elnätet på minutnivå och vattenmagasinen i kombination med extra kapacitet i turbiner och generatorer balanserar elnätet på dygns-, vecko- och säsongsnivå, säger Linn Saarinen.


Hon fortsätter:
– Jag har bland annat tagit fram en metod för intrimning av vattenkraftens regulatorer som kan förbättra vattenkraftens reglerförmåga. Det är viktigt för att kunna hålla elnätet stabilt även när elproduktionen från vind och sol ökar. Metoden bygger på optimering av det slutna systemets överföringsfunktioner i frekvensdomän. Målet är att minska både frekvensavvikelserna och det slitage på vattenkraftstubinerna som regleringen kan leda till.
Vattenkraftverkens dynamiska beteende har studerats genom mätningar på vattenkraftverk i Luleå- och Skellefteälven.

– När konventionell elproduktion ersätts av elproduktion från vind och sol så minskar elnätets svängmassa. Det gör elnätet mindre stabilt och ökar slitaget på de vattenkraftturbiner som reglerar nätet. Avhandlingen beskriver också en metod för att ersätta den förlorade svängmassan med ”syntetisk svängmassa” från exempelvis batterier. Det är en regulator som aktivt styr ett energilager så att det bidrar till att bromsa och dämpa frekvensändringar på nätet. Syntetisk svängmassa kan bli en viktig pusselbit för att både kunna klara driftsäkerheten i elnätet och minska slitaget på vattenkraften i framtiden.

http://www.uochd.se/nyheter/ny-metod-for-att-stabilisera-elnat/

https://www.euractiv.com/section/energy/interview/german-electricity-transmission-ceo-80-renewables-is-no-problem/

Sverige har idag knappt 15% vindkraft och det är pikant att det inte på många år har byggts så lite vindkraft som nu. Huvudorsaken tycks vara lokala miljöpartister ute i kommunerna som kör "Love it... But not in my backyard...."
Det kan man tycka vad man vill om.. men det viktiga är att som alla Socialister så är våra svenska miljöpartister hycklare som säger en sak och gör en annan.

Det här är en väldigt väldigt komplex fråga. Vi vill självklart ha vindkraft i Gnesta, samtidigt - det här är ett känsligt område, säger miljöpartiets gruppledare Gustav Edman.
Men hur ser du då de som kan tycka att jaha Miljöpartiet vill ha vindkraft, men inte här i Gnesta, not in my backyard? 
– Ja det är klart att det där är ju självklart en väldigt stor poäng, säger Gustav Edman. 
När kommunstyrelsen i Flen hade frågan uppe för en vecka sen avstod miljöpartiet från att rösta men det blev ändå majoritet för ett nej till vindkraft vilket är det förslag som också politikerna i KS Gnesta idag går till beslut om. 
http://schlaug.blogspot.se/2016/12/julklapp-2017-mp-lat-forsvaret-stoppa.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar