onsdag 4 januari 2017

Glöm inte den långa trenden

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-03/for-cheapest-power-on-earth-look-skyward-as-coal-falls-to-solar

Men den enklaste slutsatsen av detta är inte att kol är "doomed" utan att man för guds skull inte ska initiera 10 års projekt för att bygga ut kärnkraft.

Jag har här på bloggen upprepade gånger under lång tid ifrågasatt ledande Moderaters och Folkpartisters intellektuella eller i alla fall ekonomiska förmåga... Endast om man är förblindad av ideologi eller totalt okunnig så kan man tycka att ny kärnkraft är en bra idé.

Men det stannar inte vid ny kärnkraft utan som vi varit inne på så kräver alla gamla vrak till kärnkraftverk som vi har i Sverige idag jätteinvesteringar i obligatorisk ny säkerhet vilket kräver subventioner för att inte slutsatsen är att lägga ner dinosaurierna på grundläggande ekonomiskt tänk ens innan vi begrundat ev risker och hur man ser på kärnkraft ur det perspektivet.

Detta är också orsaken till att jag helt avvisat konceptet uran gruvbolag under längre tid. En uppdaterad tanke om det är följande:
När uran kommit ner så lågt som 20 usd/pound så kan det förvisso säkert gå upp tillfälligt med fina procentsiffror men om någon känner för att spekulera i det så säkerställ då noga att det blir stora vinster vid säg 25 usd. Sist jag tittade på bolag när uran låg på 30-40 usd så krävde de flesta kommande producenter typ 50 usd för att gå runt.. så sätt ev 20-30% uppgång i uranpriset i rätt perspektiv om ni ska spela den marknaden.

Kol och bulk sjöfart? Koltransporter till sjöss är ingen tillväxtbransch men den rasar inte heller ihop och förändringarna går mycket långsammare än fundamenta i själva torrbulksmarknaden dvs fartygens utbudssida gör, dvs flottans ålderstruktur är mycket mer intressant än ev små årliga minskningar inom en bulkråvara. Vidare så är som vi varit inne på Kina's agerande när det gäller egen produktion vs import också mycket viktigt och inte knutet till världens totala konsumtion av kol.

Men långa trenden är klar, förnyelsebart är framtiden och nya kärnkraftsprojekt eller större renoveringar är uråldrigt och stendött för alla utom hardcore ideologer eller ekonomiskt illitterata.

RED: Adderar fakta om Kina och kol:
Under its five-year plan for the coal sector, the National Development and Reform Commission (NDRC), the country’s top economic planner, said on Friday it is targeting output of 3.9 billion tonnes of coal in 2020, up from 3.75 billion tonnes in 2015.
Consumption will increase 3.5 percent to 4.1 billion tonnes from 3.96 billion tonnes over the same period, the NDRC said.
Under the strategy, the government aims to close smaller mines in the east and northeastern regions including Beijing, and consolidate production around a cluster of 14 basins, which will produce the majority of the nation’s output, it said.

Coal’s share of total annual primary energy use will be cut to 58 percent by 2020, from 64 percent in 2015.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar