fredag 30 december 2016

Börs och högavkastare

Det jag jobbar med dessa aningen mer stillsamma handelsdagar är att försöka trejda för att begränsa skadan på portföljen av den för tillfället lite starkare kronan och med tanke på oljan förvånansvärt svaga kanadensiska dollarn. På det så rekylerar även USD lite grand.

Trejdning sysslar jag som vanligt främst med i bolagen jag är bekväm med Golar LNG, Scorpio Bulkers och Canacol. Samtidigt har jag även höjt vikten i GLNG och CNE på bekostnad av likviditet då jag ser dem som både i nedre-mellan delen av tradingintervall samtidigt som noteringsvalutan svackat. SALT har jag för tillfället lägre vikt mot (ca 5% dock) efter vinsthemtagningar då den för mig ser ut att ligga högt i tradingintervallet.

Det finns egentligen inte så mycket nytt att rapportera om bolagen. Om jag ändå ska anstränga mig så är det att GLNGs dotterbolag GMLP går starkt vilket underlättar för PP och dropdowns där i framtiden vilket stärker även moderbolaget. GMLP tappade ett kontrakt drygt ett år i förtid men fick generös ersättning vilket öppnar för att det nästan skulle kunna bli en plus affär för dem om de inom säg 6 månader lyckas sätta den FSRU i ny tjänst på stark marknad.

För SALT så har Panamax raterna som väntat börjat svacka men jag har ändå känslan att det finns en underliggande styrka i sektorn som imponerar. Slutet av Q1 är dock fortfarande mitt mål vilket gör att jag inte är rädd att trejda för att "tjäna samma pengar flera gånger".

CNE: Har skrivit om dem, vi fick till slut rekylen och trycket ner mot som lägst 4.35 och dessutom i kombination med svaga CADen. Detta är mitt klart tyngsta innehav just nu och jag har förhoppningar om starkt nytt år och starkare CAD för en dubbeleffekt på portföljen.

Jag fick en fråga som i princip var om CPLP är farlig när kontrakt går ut, om utdelningen är hotad. Mitt svar är att det nog är svårt att hitta någon högutdelande aktie vars utdelning har större marginal innan den behöver sänkas. Skulle möjligen vara HMLP i att de långa kontrakten där gör sänkning osannolik. Men det hindrar inte att det finns skäl att jag för tillfället passar på CPLP vid denna kurs. Ett sådant är att jag tycker att bolaget förtjänar rabatt pga tveksamt agerande från ledning och huvudägare. Ett annat jag inte diskuterat här så mycket är osäkerhet hur bolaget kommer påverkas av kommande ballast vattendesinfektionsregler följt av svavelrening/krav på lågsvavligt bränsle. Inte minst om man får ersättning för detta från de som har långtidshyrning av fartygen. Jag vet helt enkelt inte svaret på de frågorna.

Andra högavkastande? Jag har ju varit på en bunt olika under 2016. Många inom LNG och vissa som bara kan handlas via NN och Danske såsom SLTB. SLTB obligationen är fortsatt min favorit åtminstone så länge den ger +10% (jag har inte räknat men det är nog fortfarande bit över 12% skattefritt) och för den delen största högavkastande innehav men Avanza erbjuder som sagt inte köp i den så jag har det via NN och Danske vilket också är skälet att det är dit jag flyttar de sparande jag kan flytta till just NN och Danske.

Avanza erbjuder mig att handla preferensaktier men jag vill för läsarna peka på risken med preferensaktier och varför dessa är mycket mer riskabla än obligationer, eller i varje fall tre tunga skäl:
1. En obligation måste lösas in och betalas och räntorna måste betalas - i båda fallen är alternativet konkurs och aktieägare förlorar allt om obligationsinnehavaren ska kunna förlora något och ledningen förlorar sina jobb. Resultatet är att ledningarna kommer utfärda nya aktier så länge det går för att undvika att obligationsinnehavaren drabbas det minsta.

2. En preferensaktie behöver i nästan alla fall ej lösas in, räntan är fix och bolaget kan välja att sluta betala den med enda straff att man inte får betala utdelning till vanliga aktieägare innan man betalat pref ägaren (oftast gäller det alla missade pref utd).

3. En obligation har ett slutdatum, det har oftast inte en pref aktie. I en miljö där räntor stiger så blir räntan på pref aktien alltmer attraktiv vs annan upplåning och tvärtom för pref ägaren (vilket sänker marknadsvärdet på pref). Det gör att bolaget i stigande räntemiljö allt oftare kommer behålla sin pref aktie i evighet som billig upplåning, dvs en klart sämre situation än en obligation där man vid ett visst datum får tillbaka nominellt värde. Med en pref aktie i stigande räntemiljö så kan man lätt hamna i situation att pref aktien minskar i värde för varje räntehöjning samtidigt som börsen går upp. Inte alls roligt och inte låg risk jämförbar med en börshandlad företagsobligation.

Detta gör att man lättare kan komponera en portfölj med lägre risk i högräntemiljö med mäklare som erbjuder börshandlade obligationer än en som inte gör det. Detta är ett bekymmer för mig som jag intensivt jobbar för att minska skadan av.

Ur DI som i sin tur citerat Länsförsäkringar

Bland personer med en inkomst på mellan 45.001 och 50.000 kronor i månaden är det 17 procent som uppger att de klarar sig maximalt en månad utan inkomst.

Det visar en undersökning som Länsförsäkringar har genomfört.


Vad beror det här på, tror du?
”Det finns inga skatteincitament för att spara, bara för att låna. Det tycker jag är väldigt märkligt. 


Rikard Josefson skulle gärna se att ränteavdraget växlades mot någon form av sparincitament, så att fler skulle få möjlighet att bygga upp en buffert. 

En annan aspekt som han lyfter fram är ett skifte i privatekonomin, framför allt bland yngre, mot ett mer månadsbaserat tänkande.

”Privatleasing av bilar ökar. När man köper bostad tittar man inte längre lika mycket på lånebeloppet utan på kassaflödet per månad. Någonstans ökar risknivån då.”


Vi lär våra barn att undvika denna moderna typ av extraskuldsättning när man leasar pryl efter pryl snarare än att köpa dem för sparade pengar. Jag har ingen aning när nästa smäll kommer för Sverige, jag bara konstaterar att de brukar komma då och då när folk och fä (politiker syftar jag på här) haft tid på sig att glömma tidigare smäll.

onsdag 21 december 2016

Blev ju ingen aktivitet i CNE

Men vart vi ska gå härnäst återstår att se. Här är en färsk rapport jag hittade nyss: Rapport efter borrning

Dagens aktivitet hade jag istället i bl.a SALT igen där jag plussade på lite. Intressant var också kronans rekyl upp mot CAD och USD, gör det billigare att sätta sprätt på likviditet men kommer också kosta dyrt när Avanza räknat om portföljen till nya lägre valutakurserna 06.00 imorgon...

Canacol

Ni ser mig ofta tala om min taktik efter jag genomfört den. Denna gång ska jag nämna och motivera min taktik mitt i genomförandet samt motivera lite varför jag är så trygg att gå tung i bolaget (vilket ju inte är någon garanti för er att hålla er i om något oväntat händer...)

Canacol är sen igår mitt största innehav. Orsaken var att jag tog 2% vinst på de extra GLNG aktier jag köpte medans jag nettoköpte mer CNE på 4.45. Jag säger att jag är mitt i min tradingtaktik för att CNE stängde med tryck på sig, om än under låg volym (viktigt för mig), dvs jag räknar med att aktien kan komma att öppna nedåt.

Vad jag avser göra i dagens handel (med reservation för alla andra möjligheter och marknadernas utveckling, dvs reservation för oförändrat läge från igår kväll/nu) är att dunka in aktier i bolaget ju lägre aktien går. Det är en del av min trading strategi i bolag som jag är trygg med och det har under senaste åren gett mig mycket meravkastning att trejda på det viset, inte minst i CNE.

Varför är jag trygg i bolaget?
Svar: Jag anser att bolaget INTE borde jämföras med övriga oljebolag i Colombia och jag anser att analytikerna undervärderar det.

Orsaken att jag anser det är att jag tycker bolaget borde ha en betydligt lägre diskonteringsränta än t.ex ett oljebolag som Gran Tierra m.fl och detta slår stenhårt på vilken riktkurs som skapas och sanningen är att de flesta placerare klarar inte av att titta på mer än riktkursen.

Så kort om diskontering av framtida kassaflöden. Låt oss anta att bolag A har förväntade kassaflöden på 100 cent/ 1 usd/aktie kommande 10 år via fasta kontrakt med fasta priser för att försörja en storstads el och värmebehov. Kassaflödena är baserade på gasproduktion där källorna tappar mindre än 10% per år. Om vi använder en diskonteringsränta på 10% så är pengarna som kommer in löpande värda så här:
År 1: 90 cent
År 2: 81 cent
År 3: 72.9 cent
År 4: 65.61 cent
År 5: 59.05 cent
År 6: 53.14 cent
År 7: 47.83 cent
År 8: 43.05 cent
År 9: 38,74 cent
År 10: 34,87 cent
Totalt: 5.86 usd

Diskonteringsräntan vi använder för framtida kassaflöden är alltså 10% och jag säger inte att det vore en orimlig nivå för Canacol, vad jag säger är att det är orimligt att sätta samma nivå på ett oljebolag där källor tappar produktion mycket snabbare och där priset man får betalt är extremt osäkert (=hög risk) och gissningarna 5-10 år ut just bara är det, gissningar. Rimlig skillnad i diskonteringsränta är för mig kanske 4 procentenheter, man skulle kunna tänka sig 8% för Canacol och 12% för Gran Tierra m.fl.

Vad skulle 8% istället för 10 göra i vårt högst hypotetiska exempel?
År 1: 92 cent
År 2: 84.64 cent
År 3: 77.87 cent
År 4: 71.64 cent
År 5: 65.91 cent
År 6:  60.64 cent
År 7: 55.78 cent
År 8: 51.32 cent
År 9: 47,22 cent
År 10: 43.44 cent
Totalt: 6.5 usd

Ovanstående var alltså "bara" rättelse med 2% enheter. Dvs att vi bara ger vårt hypotetiska gasbolag med fast prisersättning och fasta kontrakt samt låg årligt minskad produktion (ex nyborrningar) 2% enheter lägre diskonteringsränta än mycket riskabla oljebolag i samma land har. Ett annat sätt att uttrycka det är att jag tycker analytikerna underskattar CNE med 10% och överskattar vanliga oljebolag med 10% när de räknar fram sina riktkurser.

Vad är konsekvensen för oss?
Canacol blir lägre värderat vilket utöver frustration betyder lägre risk i investeringen dvs jag vågar vikta den tyngre än annars. Jag ska tillägga att analytikerna har en parameter till man jobbar med och det är att sätta en multipel på detta framräknade net asset value. I Canacol's fall så noterar jag att TD här ytterligare diskonterar det redan diskonterade värdet mer än man gör för de riskabla oljebolagen... som en sista förolämpning så räknar man med högre oljepriser för oljebolagen än vi idag ser på futures vilket man inte ger CNE någon nytta av då man ännu så länge sätter noll värde på deras omfattande oljedel. Notera att jag när jag skrev detta valde ett lågt värderat "motexempel" i Gran Tierra, jag kunde ha valt Parex som får ytterligare mycket högre värderingar i skojeriet med diskonteringsränta & multiplar.

(Notera att ovanstående är förenklad syn som inte inkluderar värdering av reserver utan enbart kassaflöden vilket jag uppfattar som den tunga delen i analytikernas rekommendationer)

Summan för mig är att jag tycker CNE är för billigt, har för låga riktkurser och att man inte prisar in oljedelen vilket man troligen kommer göra under kommande två år för nu börjar borrningarna där och förutsättningarna ser mycket goda ut för mig som lekman. Lägre värdering ökar också chansen att huvudägarna köper ut bolaget från börsen och helt enkelt bankfinansierar det med bolagets stabila årliga långtida kassaflöden från kontrakten. Ett inte på något sätt otroligt slut för Canacol's börskarriär.

Finns det andra skäl att kursen är svag?
Svar: Ironiskt nog tror jag bolaget är drabbat av att vara "för säkert". Utan utdelning så är inte trygghetsplacerarna där utan kursen styrs av oljeplacerarna och de är med rätt rätt optimistiska just nu (ur ett TA perspektiv vad jag kan läsa) så de viktar troligen bort från bolaget som marknadsför sig med att man till 85% är opåverkat av oljepriserna.. (intäktsmässigt). Ett skäl att jag tog exemplet GTE (Gran Tierra) är att jag ser på en chat jag följer hur intresset totalt skiftat från CNE till GTE där senaste månaderna. Samtidigt blir CNE bara bättre och bättre och därmed säkrare. Pengarna flödar in och går till stor del så här långt att bygga ut gasreserverna och framtida gasintäkter men nästa år även till mycket intressanta oljeborrningar (pågår redan...) som sagt. En (trolig) träff på en sådan och de är alla tillbaka.

Skalan på min trading? Låt oss säga så här: Om kursen backar 3-4% till så kommer jag troligen ha dubbelt så många aktier som jag hade efter försäljningarna på 4.7 - 4.75 nyss och detta är inte första gången detta utspelat sig (fast vid olika kursnivåer då CNE trots allt ligger i en stadig lång uppåttrend)

Disclosure: Varför är jag bekväm i att "avslöja min taktik" innan det är fullt ut genomförd?
Svar: Det är som jag redan, sagt, jag har redan handlat mycket, har jättemycket likviditet kvar, aktien är likvid, spelar ingen roll för mig om vi vänder vid 4.44 eller 4.30 och mina få läsare brukar inte störa mig ändå.

måndag 19 december 2016

Canacol rätar ut frågetecken. Träffar igen.

Mycket stabilt: http://www.canacolenergy.com/i/pdf/nr/PR_12.19.2016.pdf

Ny presentation: http://www.canacolenergy.com/i/pdf/ppt/Investor%20presentation_12.19.2016.pdf

Duktig TA kille i guld

Detta är en vecka gammalt men berör inte så mycket det kortsiktiga utan är mer en fundering om vart vi är på väg närmaste 6-8 månaderna och jag lägger ut det då det influerar mitt tänkande en hel del. Precis som i fallet uran så finns det dock aldrig något som hindrar korta studsar för den som vill spela den vinkeln av marknaden. Värt att säga att jag inte på något sätt kliver av PM. Jag håller det som en viktig portföljkomponent i lagom mängd för att det ska gå att trejda lite och få mindre svängig portföljutveckling men inte så att jag tar stryk på allvar om det går som jag befarar innan nästa höst.

RR om uran

Jag har varit glasklar med min syn på kärnkrafts och urans framtid. Vad vi sett senaste tiden är ett uranpris som rasat samman.... från en nivå som var alldeles för låg för att de flesta nya producenter (dvs hoppfulla juniorer) skulle ha en vettig framtid...

Absolut! Uran kan gå upp från dagens nivåer... och visst, det kan dra upp bolag på hopp... men min åsikt kvarstår, uran och kärnkraft är INTE en framtidsbransch och orsaken är förnyelsebar energi och det borde vi alla JUBLA över.. den logiska konsekvensen av det är att INTE spela (ja rätt ord..) den marknaden... jag har inga som helst svårigheter att hitta spännande marknader med otrolig uppsida (både bulk och FLNG är exempel på sådant jag tagit fram) så varför ska jag hålla på med något jag inte tror har en framtid?

Min erfarenhet är att folk gör vad Rule är inne på lite.. man blir nostalgisk, det är en mänsklig egenskap att fastna och längta tillbaka till det gamla och inte klara av att förnya sig. Det är något jag aktivt försöker bekämpa hos mig själv som investerare.

Djupt problematiskt läge i Indien, mkt intressant intervju

Hela intervjun intressant, för guldinvesterare, speciellt andra delen då Indien står för stor del av världens efterfrågan på det guld som bryts varje år. När det är sagt ska man komma ihåg att guld är annorlunda än andra metaller då i princip allt guld finns kvar, dvs att det årliga tillskottet vs årlig ny efterfrågan inte påverkar på samma sätt som t.ex olja eller zink.

Det verkar som K92 gruvan klarade sig från jordbävningen

7.9 är kraftigt men tydligen låg den djupt ner vilket dämpar. Men det är värt att komma ihåg att en underjordsgruva i dessa trakter medför vissa risker. Bättre vara investerare än gruvarbetare dock.. måste vara fruktansvärt skrämmande om det börjar skaka när man är i de där gångarna...
http://www.abc.net.au/news/2016-12-17/powerful-earthquake-hits-off-coast-of-papua-new-guinea/8129790

http://www.reuters.com/article/us-papua-quake-idUSKBN1460CF

Vore skönt med en pressrelease.

lördag 17 december 2016

Trading funderingar /taktik

Någon nämnde att de inspirerades av sånt här så jag drar vad gårdagens handel handlade om för mig.

Igår rusade SALT som ni såg. Jag missade korta spiken till toppen men sålde mycket på 5.10 och 5.15 så att jag till slut bara hade motsvarande knappt en procent av portföljen i bolaget.  Det säljandet är väldigt mycket tradinghjärnans vinst över hjärtat. SALT är inte högt värderat vid 5.15.. men jag kunde se hur andra bulk aktier som Genco och Star bulk (som iofs dragit hårdare dagen innan) började svänga ner rejält. Det kändes som en tidsfråga innan det skulle drabba SALT med så jag sålde.

Steg två under dagen var rekylen i bolaget. Jag la mitt högsta bud på 4.95 och fick till slut aktier där varpå jag började sälja aktier jag tog på den nivån en bit högre allt eftersom jag fick in dem.

Steg tre på dagen var slutet när aktien bröt nedåt och jag gjorde ett mkt stort inköp på 4.85.

Summa av dagen är att jag sålde nästan exakt samma mängd som jag köpte vilket också var lite över mitt totala innehav vid dagens start. Spreaden mellan köp och sälj för dagen blev drygt 3% vilket bidrog till ännu ett årshögsta och en tja.. för året ny miljongräns bruten. Ca 17% kvar till sommaren 2011 ATH spik med Dacha.. men det är mätt i en alltmer sorglig PK valuta i ett alltmer sammanrasande EU styrt av Angela Merkels känslor. Men vad ska man mäta i? USD? Guld? Jag vet att det är ett lyxproblem men det är inte lätt att välja valuta och det är inte lätt att med stigande priser på fast egendom säga att vi verkligen lever i ett låginflationssamhälle bara för att det är allt lägre priser på vissa saker som finns i ett index.

Vad kan man dra för nytta av ovanstående som mindre placerare? Det kommer kosta ibland men jag skulle i dessa tider öka fokus på:
1. Jobba med de egna känslorna vad gäller att (INTE) förälska sig i aktier, dvs att våga ta vinst när det går upp. Tanken bakom det är att vi gått in i ökad volatilitet. Det inkluderar att klara av att hantera upp till en månad likvid.
2. På samma ämne. Jobba med känslorna att vilja köpa när det jublas på bloggar som denna. Det är inte tidpunkten jag köper, det är tidpunkten jag SKÖRDAR. Dvs vad man kan förvänta sig av mig är att jag ska försöka hitta vettiga bolag. Vad ni behöver hantera själva (i de flesta fallen) är att våga handla när rädslan (googla VIX index) ökar av någon anledning som oftast inte är bolagsspecifik. Om man inte är en så aktiv trader som jag är, vilket få är.. så handlar det om att ta ut svängarna lite mer. Dvs låta det både falla lite längre och stiga lite mer tror jag. Det ställer ännu högre krav på att klara det svåraste nämligen att ligga likvid. Kanske är det lättare när man inte sysslar med aktier mest hela tiden..

Men inget säger ju att ni ska lära eller har något att lära av just mitt sätt att jobba bara för att jag haft ett bra år efter flera dåliga år och är fylld av förtroende på ett sätt som säkert kommer sluta illa förr eller senare... Att skriva en sån här blogg är minst lika mycket att skriva dagbok för att fundera över sitt eget sätt att tänka.

Just nu tänker jag att jag återigen... måste öka den 34%-iga likviditeten för att låsa in att det gått oväntat bra igen.. men medans jag jobbar hårt med det så brukar det förr eller senare komma nästa mini panikfas och köptillfälle, ibland t.om intraday som igår... Kanske är det bästa sättet att förklara min taktik just nu.

Bloggtips från vänstra bloggrullen (jag älskar mina bloggrullar...:-): http://nejdetkanviinte.se/2016/12/17/demokratifetischismen/
Kan inte så mycket om hen som skriver mer än att det är en person som verkar dela mina åsikter om att det är okej att ha olika åsikt (utifrån tidigare diskussioner om kärnkraft). Alltmer sällsynt i breda vänsterns Sverige skulle jag säga.

fredag 16 december 2016

SALT och USD gav nytt årshögsta

Under två dagar var SALT mitt största innehav (på bekostnad av cash) vilket gjorde att jag hade tur att lyfta med USD som gjorde +2.7% igår mot kronan.

SALT är inte typen av aktie man ska som största innehav dock så när aktien rusade tillbaka uppåt igår så var jag snabb att sänka exponeringen till en nivå som är mer lagom, tredje största i portföljen. Det gör också att jag återställt cash till drygt 30% vikt vilket är viktigt för att kunna nyttja kommande möjligheter i denna svängiga börs och då inte minst att kunna snitta ner mitt GAV på ca 4.75 i SALT denna svängen (ej avräknat realiserade vinster).

Köpte även tillbaka en del GLNG och Canacol (en liten varning är på plats över att bolaget borde har redovisat ett "säkert" borrhål men att detta är 1-2 veckor försenat vilket oroar mig lite) billigt så att vikterna där höjdes något efter tidigare skalande. Möjligen kan man argumentera att den vinsten i GLNG begränsas av den dyrare dollarn men jag var stor nettosäljare av USD igår.

För den som glömt det och jobbar med NN och Danske så vill jag påminna om tidigare inlägg om SLTB dvs obligationen i Scorpio Bulkers. Fortfarande slam dunk köp till 5% portföljvikt ca för placeraren som sysslar med rimliga portföljvikter. Jag listar inte alltid dem som stort innehav här men det beror på att när jag pratar portföljvikt här så är det bara stora kontot i Avanza där jag inte tillåts äga den. Det är dock ett stort innehav, större än SALT för mig t.ex.

Kort kommentar om PM är att jag fortfarande äger sådana aktier och tänker fortsätta göra det. Dock finns klar risk att fortsatt USD styrka består som tema i nära framtid så det är inte på något sätt så att jag "lassar in" på dagens lägre nivåer. Tvärtom ser jag här och där folk som gör det vilket brukar vara ett tecken på att vi inte sett kapitulation i aktierna ännu. En joker är att det idag är s.k häxfredag. Kraftiga kursras skulle säkert innebära att jag handlar en del men jag noterar att detta fenomen inte längre är vad det en gång var. Jag har inte heller sett det påverka annat än mining.

En annan sak av intresse utöver häxor och USD är att DOW Jones är nära 20.000 nivån vilket säkert fungerar som en magnet för vanliga aktier vilket shipping kan dra nytta av medans det för PM knappast är något att fira.

onsdag 14 december 2016

Scorpio Bulkers 14e december

Nej... vi är inte i slutet av Q1 2017... och ja, nedgång i bulkfraktraterna är därför inget oväntat och det borde påverka aktiekurserna.

Jag hoppas m.a.o att ingen är överraskad av två svaga dagar för SALT som för första gången på länge bröt under 5 usd. Ett faktum som i sig säkert drev på nedgången.

Låt oss sammanfatta: Kursen sprang tillsammans med fraktraterna från ca 3.60 usd till topp 6.20. Jag själv var med fram till ca 5.30 varefter jag mest trejdade friskt mellan 5.10 - 5.40.

Nu närmar vi oss det fruktade Q1 2017 med stillastående kinesiskt nyår vilket hotar raterna som dock fortfarande är helt okej för den typ av fartyg SALT har, ca Panamax storlekar. För de större båtarna i Cape size så har rekylen däremot varit kraftigare:

Ni har dagliga rater här: http://www.dryships.com/pages/report.php

Vad som vidare har hänt är senaste månaderna är att väldigt många redare försöker positionera sig inför kommande uppgång genom att köpa begagnade skepp vilket höjer begagnade värdena en del.

Jag har redan avslöjat att jag börjat handla SALT aktier och jag tänkte ge skälen här:
1. Övergripande orsaken är min stora rädsla att stå utanför denna marknad när konsekvenserna av ballast vatten desinfektionsreformen börjar slå genom september 2017 med skrotning av fartyg där ägarna inte vill ta investeringen, speciellt så sulfur reglerna väntar runt hörnet.
2. SALT har låst in bra fraktrater på 41% av sin flotta för Q1 2017. Skitbra gjort..
3. SALT är betydligt lägre värderat vs substansvärde än i princip alla andra peers. Det är speciellt orimligt då flottan är yngre och belåningsgraden är lägre. SALT är bolaget jag vill äga kort sagt. Substansvärdet per aktie är enligt oberoende värderare ca 6.60 usd just nu. Betänk då alla som jagar beg bulk båtar till just marknadsvärde så har ni ett starkt skäl att jag inte väntar.
4. Äger jag aktien så kan jag trejda den för bästa slutliga ingångsvärde.

På det hela taget är jag jättenöjd, jag vet att aktien kan ha kanske 10% ytterligare nedsida men det är ingenting vs den uppsida jag ser när det hela tar fart igen och jag avser fortsätta snitta mig in samt trejda. Har mycket torrt krut och låg och väntade på svaghet i favoritaktier som detta.

tisdag 13 december 2016

Scorpio Bulkers, SALT nu från noll till tredje största innehav

Bara FYI. Kommer mer fakta om motiven till detta imorgon.

söndag 11 december 2016

Dagens... kortsiktiga magkänsla om börsen + shipping 2017

Jag tror börserna är farliga nu.

Det gör att jag inte känner mig stressad att handla någonting för tillfället utan tvärtom tänker anstränga mig att "vänta... vänta.." i en ev kommande rekylfas.

Orsaken till att jag känner så här är väl egentligen två saker:
1. Det har malt på uppåt rätt länge nu och VIX index är förskräckligt lågt. Kort sagt gummibandet är draget rätt hårt åt ena hållet.
2. Demokraterna verkar inte ha några planer på att acceptera valförlusten på ett snyggt sätt utan allt jag ser är att de tänker göra allt för att underminera presidenten via sin kontroll över tunga media och värre saker än så känns inte uteslutet. Det är inte en miljö som uppmanar till okontrollerad optimism i mitt tycke.

Är en räntehöjning inprisad? Självklart men framtida agerande från centralbanken under 2017 är inte nödvändigtvis det och dessutom brukar marknaden i mitt tycke "söka en orsak när det är hög tid för rekyl".

På det hela taget är jag mycket väl förberedd på en nedgång med både 45% likviditet och lite mer defensiva innehav förutom mina två större bolag Canacol och Golar LNG så mitt taktiktänk inför veckan handlar mer om att inte dras in för tidigt som sagt om vi ser en nedgång. Kanske skalar lite till här och där om marknaden startar veckan uppåt.

Shipping (minus råoljetankers) fortsätter vara den bransch jag tror mest på kommande år. Orsaken är:
1. En våldsam bear market har uppmuntrat skrotning.
2. Liggande orderböcker på fartyg börjar bli rekordlåga i många subsektorer. Ingen har beställt annat än tankers då raterna varit så låga.
3. Varv läggs ner och kvarvarande varv kommer ha begränsad kapacitet
4. Det tar 18-24 månader att bygga nya fartyg
5. Lagar kräver att ett fartyg år 5, 10 och 15 går in på rätt dyr månadslång dry dock. Efter 15 ökar det till var 2.5 år. Från september 2017 måste ett fartyg vid det tillfället utöver den kostnaden på 0.5-1 musd samtidigt även ta kostnad för s.k ballast vattendesinfektion vilket är ytterligare 0.5-2 musd. 
6. Ägarna kommer då även väga in att senast 1 jan 2020 måste alla fartyg installera scrubbers av avgaser för 3-6 musd ELLER ta risken att köra på lågsvavlig marinolja som kommer bli dramatiskt dyrare än dagens fuel oil med 3% svavel, bristsituation hotar och kanske blir ni lika förvånade som jag när ni hör att fartyg tuggar i sig nära 5% av världens oljeförbrukning, vi pratar gigantisk raff omställning (med rädsla för raffen att fartygen istället installerar scrubbers..). Äldre fartyg drabbas extra hårt då det inte lönar sig investera så stora summor om fartyget är värt sig 5 musd i dagsläget och samtidigt drar de extra mycket bränsle om de ska köra med dyrare bränsle (notera att scrubbers marknadsförs med att de betalar sig för skepparen på 2-3 år).
7. Fraktrater i bristsituation kan i princip springa hur högt som helst. Snarast mer extremt än metaller då substitution är svårt. Om inte varven snart börjar få beställningar så kommer vi få "ett stort hål" på vad som idag i flera fall är 6 månader och växande då i princip inga nya fartyg kommer. Detta hålet växer dag för dag och kommer sammanfalla med unika lagändringar som kommer tvinga fram skrotning (om inte raterna rusar).

Notera att LNG är ett specialfall då man inte berörs av bränslelagarna för 2020 eftersom man kör på.. LNG man transporterar. Dvs branscher jag bevakar inkluderar bulk, container, LPG och clean tankers. Naturligtvis även råolja även om jag kortsiktigt är rejält skeptisk pga stora varvsleveranser 2017. 

Jag har tidigare pekat på Q1 2017 som troligt optimalt tillfälle att titta på bulkfartyg. Möjligen kan man konstatera att det var fel, att det startade tidigare men jag tror vi har en rekyl framför oss men många efterfrågefaktorer spelar in. Att Kina nu följer FN sanktioner mot Nordkorea kol fram till årsskiftet är en av många sådana.

För container och LPG så tror jag man ska vänta minst till hösten pga fundamenta och kommande nya fartyg 2017. Clean tankers, produkttankfartyg m.a.o är kanske den sektor där efterfrågan är svårast att bedöma då det handlar väldigt mycket om arbitrage transporter mellan olika regioner. Skulle jag ändå sätta ett datum så skulle jag välja Augusti 2017.

I alla dessa fall så anser jag att det är mycket viktigt att välja företag med rätt åldersprofil på flottan. Vad man vill är i korta drag att branschen ska blöda och tvingas till skrotning men inte ens eget bolag.. det betyder moderna fartyg...som inte har dry docking tvång 2018. Dvs helt optimalt vore förstås ännu ej leverererade fartyg som kommer med ballastdesinf och scrubber men då det sällan finns i dessa utbombade sektorer så är näst bäst fartyg levererade 2014-2015 vilket betyder nästa dry docking 2019-2020 (för ballast installation) samt att man har ECO drift och därför i lugn och ro kan fundera på om man ska köra scrubber eller lågsvavlig olja (då man ju förbrukar mindre bränsle än äldre konkurrenter).

lördag 10 december 2016

Kanadensisk riktig undersökande journalist

Bob Hoye om bl.a PM

http://www.howestreet.com/audio/Hoye_Bob_2016_12__09.mp3 Helt okej helglyssnande, klart kontroversiellt på slutet om miljön. Min åsikt på det området är att jag inte är övertygad om att CO2 är ett jätteproblem men eftersom det hänger ihop med alla andra eländiga utsläpp som definitivt är ett problem så ser jag det som självklart att fortsätta bekämpa brännandet av saker, inklusive biobränslen. Bara ideologiska idioter är emot sådant som vindkraft och energi från solen är min bestämda åsikt. Jag menar.. hur är man funtad om man aktivt föredrar riskerna & avfallet med kärnkraft, utsläppen från olja, kol, diesel etc om man inte behöver det och det är så uppenbart att de länder som ställer om mest aktivt kommer utveckla framtidens industrier och fordon lättast. Jag som gammal Moderat sen barnsben har många problem med idiotiska ledarskapet vi sett/ser sen länge där, och detta är ett sådant område. Något de delar med de flesta andra borgarpartierna även om övriga partier inkl MP (överraskande!! men helt uppenbart har de prioriterat ensamkommande unga flyktingmän,) inte visat sig vara ett dugg bättre.

På tal om MP politik så är här en video om hur de problem vi har i Sverige med vansinnesattacker från de växande gängen även finns i Tyskland. Som vanligt censureras det i Sverige av MP journalisterna då det kan gynna SD så jag lägger ut det här i mitt lilla bidrag för ett friare media Sverige.

Kort om veckan som varit

Mitt intensiva trejdande rasade samman fullständigt på Avanza pga plötslig låg volatilitet i mina favoritpapper. Det fortsatte dock med ganska bra fart i Danske Bank i ett papper Avanza inte har men som jag gillar. Teekay LNG dvs TGP:US. Ett innehav jag försöker ligga permanent lång i baserat på den väldigt kraftiga tillväxt av utdelning som väntas i takt med att de nya kontrakterade LNG skeppen levereras.

På det hela taget så har jag väldigt blandade känslor mot en börs som sakta glider uppåt under låg volatilitet. Det passar inte min trading och jag oroas helt klart för rekyl när marknaden så fullständigt flippar från hysterisk dominans av vänstermedia att jorden går under med Trump till total börsoptimism att nu kommer marknadsekonomin äntligen bli av med socialismens ok.

Svaret för mig på detta är i skrivande stund 45% likviditet och avvaktande på årshögsta.

Största innehav i mina stora huvudportfölj är:
Cash.
Golar LNG moderbolaget: GLNG:US
Canacol Energy: CNE.CA
Hoegh LNG dotterbolaget: HMLP:US
Slate Office Reit: SOT.UN.CA

Ni kan ju notera att 2 av 4 är s.k högutdelande runt 10% utdelningstakt. Man kan fundera mycket över utdelande bolag så här i tider av att folk säger att USA räntorna ska gå till månen (läs det är fel att äga obligationer och liknande..) och det är något jag funderar över men man kan även lägga argument som att de två bolagen kan komma höja utdelningen av egen kraft eller pga ev kommande inflation i systemet. Sen kan man absolut fundera över om man verkligen tror inflation kommer slå genom och om dagens höjda långa räntor i USA är bestående. Snacka om en trejd där alla är på en sida. Nåväl, jag såg defensivt värde i HMLP på 17.45 vid PP och SOT vid 7.73 som var mina ingångskurser. Jag ser också dessa som en form av "halv cash".

PM? Jag har ytterligare något minskat. Det ser verkligen eländigt ut för guld, främst för att risken för ytterligare dollarstyrka och tekniskt utbrott lär vara stor. Många PM bolag har också hållit sig förvånansvärt väl vilket man kan fundera över om det är positivt eller negativt. Jag tenderar ju att titta på fundamentalt värde så jag ser det som aningen mer anledning att sälja snarare än tankar om "tekniskt hopp". Men PM är en sektor där jag hela tiden prövar och omprövar mina åsikter mkt snabbare än jag hinner eller vill uppdatera här. Kanske får vi lättnadsrekyl efter amerikanska FED räntehöjningen. Omöjligt att veta och var och en får väga uppsida mot nedsida och placera så att man är bekväm med odds och risk/reward.

Det är värt att nämna att vi på fredag har s.k häxdag nästa vecka. Vi har naturligtvis också FED mötet 13-14e vilket alltid kan skapa turbulens. Kort sagt, jag hoppas på mer volatilitet och det blir intressant att se om dollarn sticker kniven i guld på allvar mer kortsiktigt sett eller om FOMC blir slutpunkten på trist tid för guld. Odds? Jag hade nog lutat åt 70-30 mot guld vilket är orsaken till att jag har lite lägre PM portföljvikt än normalt. Återigen känns det som att en sak man måste lägga tid på är ev kommande kapitalbehov i PM bolag (sådant kan bli väldigt negativt för kurserna väldigt snabbt).

Vad jag vill upprepa är att jag äger fysiskt guld och silver och att jag INTE tror skälen att äga detta på något sätt försvunnit (tvärtom anser jag att skälen ökar år för år). Huvudsakligen av skälet att min stora aktieportfölj är låst (Kapitalpension, vilket begränsar mitt fria kapital) så har jag inte senaste åren varit köpare av guld, sist var nog ungefär 800-900 usd/ounce. Men om något så väcks tanken igen att kanske börja titta på att för barnen öka den andelen om vi får våldsamma överdrifter framöver. Ett skäl för mig att öka fysisk metall är fysiska pengars snabba reträtt vilket skapar ett högst obehagligt digitalt beroende av politiker som knappast har högst på agendan att behandla mig eller andra med kapital på ett rimligt sätt. För varje dag som går så blir det bara mer och mer klart att dessa människor som t.ex för tillfället kontrollerar EU inte har några begränsningar i sitt skadliga tänkande. Kanske blir det nu en revolt mot dem, men det är som sagt bara ytterligare ett skäl att äga PM.

Dagens citat om guld, notera att jag inte vet om det är så här illa eller inte men ryktena om myndigheterna & guld är definitivt i full swing i Indien. Min första tanke är att Indien känns alltmer instabilt för t.ex PPM pengar.
India is moving now to confiscate gold after going after the cash. Currently, each married woman is entitled to 500 grams, each unmarried woman 250 grams, and each man 100 grams of gold. Everything that goes beyond is classified as illegal possession and thus will be confiscated. There is no restriction on the possession of the jewelry only if the jewelry was purchased by inheritance. Prime Minister Narendra Modi is giving more power to tax authorities rather than dealing with corruption. They will be shaking people down for money. Unlike FDR who confiscated gold from the banks, Modi is allowing the tax people to go door to door.

Inom politikens område så pratade Obama tidigare om att han skulle överlämna lika professionellt som Bush gjorde till honom och tänka på landets bästa. Nu noterar jag att Obama ändrat sig och det kan skapa oro. Han underblåser helt klart konspirationsteorier i och med saker som: a) "omräkning av röster" (uppenbara målet är att underblåsa misstankar om valfusk) b) nyttja sina sista dagar till att kräva att säkerhetstjänsten "undersöker ryska hackers roll i USA valet och rapportera innan Obama avgår". (Helt klart vill han antyda att Ryssland och Trump konspirerat och att President Trump skulle dölja det). Allt annat än professionellt överlämnande måste jag säga och agerandet kan nog rejält underblåsa konfrontationer och hård samtalston i USA kommande år. Kanske rentutav upplopp och dödsfall vilket bara är ett ytterligare skäl att se upp med överdriven optimism och vänta på rekyl upp i VIX index innan man går fullt in i börsen igen.

http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000574589

onsdag 7 december 2016

Dagens konstaterande

Välutvecklade I-länder behöver inte invandring av lågutbildade personer. Orsaken är att över hela världen sveper och kommer svepa automatisering och robotisering av alltmer varuproduktion och tjänster.

Överskottet på okvalificerad arbetskraft i länder som Sverige kommer bara öka och öka. Invandring av högutbildad spetskompetens som inte kan ersättas av automation och robotisering är däremot fortsatt önskvärd.

lördag 3 december 2016

Mina två största innehav har dolda optioner på +50 resp +60 usd olja

Canacol: Man har prioriterat ner olja för att fokusera på snabb expansion av gas som bekant. Men man har två potentiellt stora delar som marknaden idag har nollvärde på:
1. Omfattande potentiell konventionell egen produktion som man flaggat för blir prio på allvar först vid +50 usd olja. Idag startas ett sådant borrhål om jag minns rätt från senaste pressreleasen.
2. Omfattande "best in class" shale områden i Colombia där supermajors står för kostnaderna mot att de får rätten att förtjäna andel i projekten. Lite tystnad om detta då jänkare som kör fracking i Latinamerika är kontroversiellt.. men det rör sig framåt och borde kunna ha ett antal resultat 2017.

Golar: Om Canacol's olja är nollvärderad och okänd så är Golars det ännu mer. Men den som studerar det första FLNG kontraktet offshore Kamerun upptäcker att det finns flera godsaker i det utöver förväntad produktion. Skeppet för förberett för 4 s.k trains eller LNG tillverkningsenheter men är bara planerat för 2 initialt, i senaste rapporten så var enligt mitt tycke den viktigaste nyheten att Golar jobbar stenhårt för expansionsbeslut från gasproducenten och landet att gå till 3 eller 4. Men kopplingen till oljan är att Golar får fast ersättning (som i sig är helt revolutionerande för Golar) på själva produktionen. Mindre känt är troligen att med start vid 60 usd och topp vid 102 usd Brent olja så får bolaget mer betalt.. närmare bestämt ca 90% mer ersättning vid 102 än sub 60. Jag uppfattar det som ett linjärt avtal så varje dollar över 60 usd borde ge kanske 2% ökning i ersättningen vs planerat. Jag har inte studerat det därefter följande Ophir projekten men oddsen är nog goda att även det har någon form av rörlig del om råvaran stiger. Ska försöka hitta om det är på olja, gas eller LNG priser.

Gratis optioner som inte är inprisade av marknaden är något jag gillar och jag slipper köpa oljebolag och få exponering mot en nedsida som inte är borta.

Bra dag, nytt årshögsta, 107.3% uppgång för året

Det som har ändrats senaste månaden är att jag ökat mitt trejdande dramatiskt. Ett exempel är att jag uppskattar att jag senaste 5 dagarna omsatt 2x portföljvärdet i Nordamerika och Norge vilket är extremt mycket med mina mått men faktum är att hela november gått på det temat, det vore väldigt intressant att höra vad Avanza's kunders totala omsättning i Nordamerika är per år för att kunna se vad jag står för av det. Jag vet inte om den handeln har daytraders hos dem typ som det finns i Sverige. Jag skulle ju dock inte på något sätt karaktärisera mig som daytrader. Handlar mer om att ständigt ta vinst på mina dyrast köpta aktier (i bolag jag oftast ser mig som långsiktig investerare) och sedan handla billigare än jag sålde.. under svaga dagar. I skrivande stund har jag 26% likviditet efter försäljningar igår. En tanke med det är också omröstningen i Italien (där jag är kluven då det är vad som ser ut som en vettig politisk reform i landet men som förvandlats till en omröstning för eller emot dagens EU) Även Österrike röstar imorgon. Man gör om presidentvalet som miljöpartisten vann efter vad som för mig såg ut som valfusk med poströsterna efter räknandet av vanliga rösterna. Högsta domstolen ogiltigförklarade sedan den delen av valet och jag hoppas landet håller vänsteraktivisterna långt från rösträknandet.

Om portföljen:
1. Canacol (jag väntar borresultat nästa vecka vilket bör vara träff då det är i kända marker).
1.5: Likviditet. Alltmer en del av min taktik att snabbt svänga mellan 0 och 50% av detta.
2. Golar LNG (jag är förvånad att aktien inte dragit i samband med en rapport som var svagt positiv utan negativa överraskningar samtidigt som vi rör oss mot ett 2017 som kan ge enorma förändringar i vinstförmåga).
3. Höegh LNG. LNG är ju grejen för mig och Höegh levererade äntligen en ny jättefin 20 års order. Svag dag i Norge gjorde att 10% uppgång i starten krympte till 3.3%, lite märkligt och vi hade högre kurser för drygt en vecka sedan.
4. K92 Mining. Vissa TA källor ökar sannolikheten för studs uppåt i PM aktierna men flaggar för att det är tillfälligt. 5% på guld kan dock snabbt bli 15-30% på PM bolag. Jag behöver PM i portföljen... men jag är allt mindre road av att det är omöjligt att förutspå de kraftiga kasten. Om 10 dagar t.ex räntehöjning i USA. Kommer placerarna då fokusera på att "nu är det över" ELLER "när kommer nästa"... För mig handlar det om att agera iskallt och utan känslomässiga bindningar till bolagen för att få avkastning i portföljen och sänkt portföljrisk.

Jag har stora förhoppningar på fortsatta uppgångar för mina bolag nästa vecka och räknar då med att gradvis fortsätta höja min likviditet.

torsdag 1 december 2016

K92

Detta är ju en aktie jag följer noga (än mer noga än bolagets fundamenta...) och trejdar hårt. Jag tänker inte gå exakt in på taktiken mer än att målet när jag gör den är att under förväntade dålig börsdag för bolaget, att då minska min värdeminskning via trejdning utan att minska storleken på mitt innehav. Kort sagt att förflytta mitt ingångsvärde nedåt. Jag har varit extremt aktiv i aktien med detta syfte senaste veckorna.

Utöver det så har det funnits, troligen EN stor säljare (även om det är vanligaste mäklarsiffran 1 för anonym) som varit rätt angelägen att sälja först vilket mest underlättat min handel som alltså består av två delar - sälja & köpa.

Min gissning... är att kombinationen av oss två större aktörer  i aktien har ökat både volatilitet och spätt på nedgången medans övriga ägare mest kunnat titta på när den backat.

Detta om aktien. Nu lite allmänt om branschen och bolaget.

Det är och kommer alltid vara extremt svårt för alla placerare att förstå exakt vad en junior har i marken. I en etablerad producent som EDV som dessutom har flera producerande gruvor så är det betydligt enklare och mindre farligt för oss investerare. Det finns en skola som säger att man måste vara duktig geolog för att kunna bedöma PM juniorer, den skolan drivs främst av geologen.. Brent Cook som säljer sitt dyra nyhetsbrev på den tesen. Det är mycket möjligt att han har rätt men jag konstaterar att även för dem så är det rimligen rätt mycket av antaganden. Dessutom har jag haft hans brev och jag minns inte det som någon Messias väg till framgång på något sätt. Jag tror att juniorer generellt är lottsedlar för oss alla där vi successivt får mer och mer fakta på vägen mot att förhoppningsvis bli en mer etablerad producent. Den vägen handlar oerhört mycket om tajming och där har geologer knappast någon fördel vilket kanske förklarar att Cook's brev vad jag märkte inte levererade någon överavkastning.

K92 har under sin korta livstid vrålrekats av diverse mer eller mindre seriösa nyhetsbrev.. vilket har drivit kursen extremt högt där det inte kan råda någon tvekan att många av köparna inte hade någon som helst koll på vad de köpte och om man handlat något man inte förstår för 1.50 - 2 cad och kursen sen rasar till 85-90 cent i december efter ett bra börsår.. då ska man förvänta sig förlustavdragsförsäljningar som Amen i kyrkan. Värt att komma ihåg.

K92 är som ni kanske vet inte rakt av en junior. Fyndigheten ägdes av Barrick och har därför mycket borrningar i sig och frågan är inte om det finns mycket höggradigt guld utan mer hur mycket och kommer bolaget klara av att utvinna det utan t.ex utspädning typ att gråberg följer med och ger lägre snittgrades.

Så denna bloggen handlar om att jag äger något riskabelt med många okända faktorer där hopp & tro är en avsevärd del av grunden för mitt ägande i ett bolag som är i en bransch där produkten för tillfället TA mässigt ser uselt ut... så jag försöker inte direkt sälja på er bolaget. Men ni kan ju förstå att jag äger det för att det för mig ser ut att finnas väldigt mycket höggradigt guld som kommer med breda intervall (om ett tag i alla fall) vilket ger väldigt låga produktionskostnader i teorin samt att det inte är ovanligt att när man har så mycket höggradigt guld och stora närliggande oborrade områden så finns det hyggliga odds för att detta skulle kunna bli en större (höggradig) gruva än vad placerarna idag prisar in. OM det händer så kommer detta vara typen av placering där det för mig inte alls är svårt att se 10x pengarna på ett par år från dagens läge. Det är ingen prognos, men man måste förstå både nedsidan/riskerna och uppsidan/chanserna när man placerar i bolag som dessa och när man gör det så måste man förstå att man varken ska eller behöver placera jättetungt. Tanken är istället att t.ex 4% vikt i en portölj inte slår sönder portföljen om kursen halveras medans 10x pengarna får en avsevärd effekt.

Hur går det då för bolaget? Ja det är naturligtvis stora frågan så här under uppstarten och igår fick vi en första ledtråd: http://www.k92mining.com/2016/11/6114/  goda nyheter men ingenting om själva produktionen. Notera hur denna första delen av gruvan har de farligare små intervallen där risken för utspädning vid missar i brytningen är större.

Notera vidare att de nu publicerat fulla 43-101 rapporten på den planerade expansionen som ser väldigt bra ut. Men vi vill som sagt inte att de ska studsa på uppstarten innan den.. det är huvudrisken.