lördag 19 november 2016

Lite om min syn på fundamenta för världens elförsörjning och LNG resp kol

Lite fritt ur huvudet utifrån vad jag läst/läser: Tillväxten i världens elförbrukning sker utanför de rätt statiska områdena Väst Europa (fler och fler skäl gör att det nog är fel att se på EU som "aktören" och återgå till gamla termen väst och östeuropa i takt med att sista byggstenen, solidariteten mellan EU's länder faller samman i att PK-väst tycker att solidaritet är att ta mer muslimska invandrare och öst tycker att det är att hela EU ska växa) och USA.

Kärnkraft tror jag för varje år som går kommer bli allt mindre attraktivt att börja nyprojektera. Ett antal stora existerande projekt kommer slutföras i Kindia medans äldre verk i väst tas ur drift.

Framtiden som jag ser det utanför EUSSA (dvs det som är dynamiskt och relevant ur detta perspektivet) är snabbt växande från rätt låg andel förnyelsebart vind och sol kombinerat med med minst stillastående (några länder minskar, många ökar) hög andel kol samt stadigt växande LNG. Dvs summan är att världens energiförbrukning ex EUSSA kommer öka i bra takt och att vinnarna på det är förnyelsebart och LNG.

Även om kol kan stå stilla så kan det ändå bli ökade mängder skeppat över världshaven. Detta är komplext och många placerare saknar förståelse tror jag, jag själv var en av dem tills för några månader sedan. Orsaken är att Indien och Kina har jätteproducenter av kol själva och dessa två går idag åt helt olika håll. Indien jobbar på att öka inhemsk produktion av kol medans Kina stänger olönsamma kolproducenter i rask takt vilket får dramatiska effekter på den lilla restdelen som är billigare och miljömässigt bättre importerat kol. Dvs förstå att ev fallande kolkonsumtion i Kina inte på något sätt automatiskt betyder fallande import av kol. De facto så är ett sätt att tackla miljöproblemen att importera ännu mer kol med högre kaloriinnehåll (har jag för mig man kallar det..)

Utöver det är det som jag ser det av yttersta vikt att släppa överdrivet fokus på Kindien på bulkråvaror. Återigen, ja.. dessa länder är enorma på andel av världens förbrukning av dessa men netto så är det väl så viktigt att studera ett Pakistan med obefintlig egen produktion av kol & gas och skenande ökningar i förbrukning. Afrika samma sak, dessa länder kommer (i bästa fall) kombinera förnyelsebart med snabbt uppsmällda nyckelfärdiga "LNG till el" typ Golar Power (eller om de är ointresserade av CO2, bara det..) och dessa länder kommer skapa ständigt växande transportbehov när kluster skapas runt den stabila elförsörjningen. Ni som till äventyrs varit trogna läsare i många år kommer nog väl ihåg hur jag sågat Sydafrikas framtid då man inte får ordning på sin elförsörjning. I den moderna LNG-FSRU världen så blir detta så oerhört mycket enklare att fixa på 2-3 år.

Vad jag försöker säga är att jag har en mycket positiv syn på LNG och infrastrukturen för det kommande årtionde. Jag har en neutral syn på kol baserat på kombinationen av fallande produktion i Kina och ökad konsumtion i länder som Vietnam och Pakistan. Shipping av kol bör klara sig bättre än många tror pga fortsatta nedläggningar av Kinesiska olönsamma och smutsiga/farliga kolgruvor som ersätts av ökad import (samma gäller järnmalm). De facto är det vad vi sett under hösten.. se dock upp med att i en delvis statsstyrd ekonomi som den kinesiska så påverkas man mycket av politiska beslut som man misslyckas med tajmingmässigt. När vinterkylan släpper så kan det råka kombineras med att myndigheternas panikartade uppmaningar till inhemska producenter att göra "full back" på produktionsminskningarna för att få slut på dramatiska prisuppgångar.. det KAN sammanfalla med svagare kinesisk ekonomi och göra att importen av kol och järnmalm plötsligt faller samman.. tillfälligt... Jag säger inte att det kommer hända utan bara att det är ett scenario jag håller koll på som en möjlig kortsiktig mottrend mot den långa positiva jag målar upp. Kom ihåg att jag räknar med att hålla på med bulksjöfart minst 5 år framöver baserat på främst kommande utbudssituation av fartyg pga ballast vatten och svavelregler som träder i kraft under den perioden + uteblivna beställningar pga tidigare svag marknad och obefintliga möjligheter att finansiera nytt. Men glöm aldrig att utbudssidan bara är en sida och att försöka förstå efterfrågesidan net Kindiens egna produktion.. det är i praktiken omöjligt men man kan försöka lite grand i alla fall..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar