tisdag 29 november 2016

Funderingar i dessa tider.

Min åsikt är solklart att jag anser att frihandel skapar välstånd och är något man ska uppmuntra genom frihandelsavtal. Det är en balansgång dock att hålla världen i balans och inte skapa en situation där västvärlden bara förlorar jobb och ständigt skuldsätter sig mer för om det är fallet så riskerar vi ticka på mot en stor obehaglig smäll.

Vidare ser jag fördelar och anser att olika kulturer representerade i världens samhällen kan vara något positivt. I Sverige och Tyskland anser jag dock inte det vara fallet då vi har fått en våldsam överdos av en "kultur" som idag inte tillför något nämnvärt positivt men som tillför stora kostnader och hot. Att vara emot massiv bosättarpolitik från den kulturen gör inte mig till nationalist. Jag välkomnar invandring till Sverige men vill inte ha någon ytterligare invandring från de "kulturer" som jag tycker skadat Sverige svårt. Egentligen är det jätte enkelt, när man kommer som gäst så uppför man sig. Allt vi behöver göra är att titta på vilka grupper som uppför sig och stänga dörren permanent för de som inte gör det. Det inkluderar en omfattande och ocensurerad diskussion av vilka grupper som begår brott men samtidigt naturligtvis en förståelse för att även om en viss grupp är överrepresenterad bland vissa brott så betyder det inte att alla de är brottslingar. Men det betyder att vi kan stänga dörren för ytterligare invandring från den gruppen.

Tillbaka till nationalism och Sverige. Jag har sagt det förut.. hur kan man identifiera sig och vara nationalistisk runt ett sånt här självdestruktivt folk.. ett folk där många tar sig rätten att skapa en situation som hotar och skadar sina grannar via våld och extremism. Jag måste erkänna att jag känner en stor dos av förakt för dessa svenskar.

Media: Jag anser att vi har en ohälsosam mediakoncentration i Sverige och att Schibstedt och Bonnierkoncernerna behöver brytas ner så att de ursprungliga koncernerna mer än halveras. Vidare bör någon form av regler införas för att nå en bättre representation för alla svenskars åsikter än vad som är idag då MP, FI och V enligt gjorda opinionsundersökningar så kraftigt är överrepresenterade i journalistkåren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar