onsdag 19 oktober 2016

Utmärkt beskrivning av läget inom shipping

Är min åsikt.
Om något kan sägas ha ändrats där sen april så skulle jag säga att Chem tanker som spelar roll för CPLP (deras viktigaste segment pga antalet skepp + att kontrakt där löpande står inför omläggning kommande år), att vi sett visst bakslag senaste tiden för den sektorn. LPG och container har nog båda rört sig ett snäpp nedåt.

Jag skulle också säga att Bulk sektorn har rört sig ett steg uppåt.

Då det ändå blir mycket ny info när jag skriver om det bulk företag jag köpt/köper så ska jag passa på att nämna att just det jag nu fokuserar på är en subsektor av bulk, om man så vill mellanklassen storleksmässigt.

Jag är mycket nöjd då jag lyckats hitta en graf som beskriver den sektorn, ticker BPI snarare än mer kända BDI.
https://www.quandl.com/data/LLOYDS/BPI-Baltic-Panamax-Index

Ytterligare bra länkar för mer närliggande data för BPI är:
https://www.lloydslist.com/ll/sector/markets/market-data.htm

http://www.dryships.com/pages/report.php (notera att det inte är det företaget jag äger, är dock en bra källa för senaste dagsnoteringar)

Om jag ändå ska samla (för mig) värdefull info i denna blogg kan jag också addera de obligatoriska "service intervall" som fartyg behöver gå genom samt grov uppskattning kostnad:
 Syftet med ovanstående bild är att återigen nämna att när en viss ålder nås främst vid ca 5 års gränser  på ett fartyg så dyker kostnader upp. Det som framöver är unikt är att till den kostnaden ovan så kommer man från september 2017 - 2022 (tills världens fartyg är klara) att även behöva investera samtidigt i desinfektion av s.k ballast vatten. Detta för att världens flotta inte ska flytta runt microorganismer mellan världshaven. Den kostnaden kommer vara mellan 1 och 2.25 musd per fartyg och främst bestå av rejäla filter och UV ljus för mycket stora timflöden.
http://www.maritime-executive.com/article/ballast-water-convention-to-enter-into-force-in-2017

Min beräkning säger att 20% av världsflottan för bulkfrakt kommande 24 månader därför kommer stå inför kostnader på 2+1 musd för att den ska genom antingen 15 års inspektion eller någon av inspektionerna därefter och då måste installera.

Notera då att en s.k bulk Panamax, dvs ca 60-85k dwt som är tillverkad ca 2003, idag skulle omsättas för kanske 4-5 musd. Min fråga är då, tror ni redarna kommer ta denna kostnad efter år av blödande eller kommer man välja skrota 5-10 år tidigare än vanligt. Jag kan i det sammanhanget säga att i containersektorn skrotas nu fartyg så unga som 10 år gamla..

Min poäng är att i relativt välmående sektorer som oljetankers och produkttankers så kommer man bita ihop och investera. I bulk och container så är det inte stråt som knäcker kamelens rygg, det är... :-) något mycket tyngre och resultatet borde bli mycket skrotning med början september 2017 och det på en marknad som redan visar vissa tecken till ljusning efter åratal av elände.

Min spekulation är att skrotningen igen kommer skjuta fart och bli högre än väntat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar