onsdag 19 oktober 2016

Högre risk inom shipping, bulktransporter av järnmalm, kol, grödor etc

Många här är vana vid små juniorer inom mining. De kännetecknas av risk att förlora det mesta eller allt insatt kapital samt möjligheten att snabbt mångdubbla sina pengar, inte bara när det går bra för bolagen utan även när man hamnar i en positiv rörelse på marknaden.

Många här har sina sätt att hantera dessa rörelser, såsom att vid dubbel sälja hälften eller liknande. Jag själv har till hyggligt stor del byggt min portfölj med denna typ av bolag under tiden Kina gav oss makromässig medvind för råvaror 2006-2011.

Så när jag tar upp transporten av torra råvaror så är det åtminstone makro mässigt relaterat till råvarumarknaderna och som bekant har det varit tuffa marknader i rätt många år.

Ni ser likheterna bäst i det s.k Baltic Dry Index för shipping:
Tyvärr följde inte årtalen med, från ej utritad kant till ej utritad kant så är det 2009-2017, dvs utritade streck är 2010-2016

Varje steg är 500 på index så just nu ligger index strax under 1000. Jag hittade tyvärr ingen bra graf men jag tror ni får en ungefärlig bild av att det gått ungefär som för råvarupriserna, kraftigt ned om än ännu mer volatilt.

Vad man behöver förstå om shipping är att ja.. efterfrågan på transporter i form av huvudsakligen matande av den kinesiska ekonomin spelar stor roll MEN, minst lika stor roll spelar ett ytterst volatilt utbud av transportkapacitet också.

För att återgå till gruvorna så funkar det där på liknande sätt fast vid en koppargruva så tar det längre tid att justera utbudet när marknaden t.ex går in i långkonjunktur. Främst därför att gruvor läggs i praktiken inte ner. Dvs utbudet inom gruvor skapas av att det inte byggs en ny gruva och på längre sikt av att man inte letar efter nya fyndigheter. Men shipping svänger fortare därför att när det blir dålig efterfrågan så slutar man inte bara bygga nya fartyg (2 års process) utan man skrotar också fartyg när de inte täcker sina dagliga kostnader och man a) inte ser någon utsikt att de ska göra det eller b) när man pga 5 års inspektioner på varv åker på en större kostnad och nu även c) när man tvingas investera i rengöring/desinfektion av s.k ballast vatten (en lång historia i sig men det är en stor oundviklig kostnad som kommer för fartygen vid nästa 5 års service).

Bulk har haft många år av dålig och fallande marknad men man har också haft ett par "falska starter" där diverse aktörer beställt fartyg på spekulation att botten var nådd och med två års byggnationstid så skulle man få leverans rakt i högkonjunktur vilket var en felaktig spekulation med facit i hand men som har gjort att lågkonjunkturen för bulk branschen blev längre än väntat samtidigt som det nu finns några bolag med väldigt fina flottor. Bolag vars aktieägare senaste åren inte är speciellt lyckliga...

Låt oss titta på historiken


Graferna är från början av året, fraktraterna har sen dess vänt upp i första grafen medans i princip inga nya beställningar gjorts. Vad man också bör veta är att av planerade leveranser så ligger verkliga leveranser på ca 50%, resten stryks eller fördröjs. Skrotning har varit intensiv men kan förväntas falla med högre fraktrater.

Min instinkt är att jag egentligen inte vill betta på koltransporter... järnmalm till Kina.. tja sådär... det med.. :-)  övriga råvaror.. tja liksom vid järnmalm så tror jag ändå världen kommer har tillväxt i konsumtionen. Jag är väl medveten om att råvarorna förutom kol, kraschade pga överutbyggnad snarare än att efterfrågan skulle ha krympt.

Så när prognoserna för kommande års flottutveckling börjar se ut så här samtidigt som raterna vänt upp och inga fartyg beställs och det är 2 års byggnationstid så börjar jag se en möjlig positiv utveckling:


 Poängen är då att shipping är rätt Crazy.. vid bristsituationer så blir priserna rätt tokiga och det är värt att komma ihåg att priserna i sig måste upp en bra bit (typ sådan bit så aktier jag tittar på mångdubblas) för att beställningarna ska komma igång. Eller.. för att vara korrekt, förväntningarna måste upp.. Uppsidan i bolagen jag tittar på är att om dagens fortfarande rätt kraschade fraktrater dubblas vilket historiskt är en högst rimlig rörelse (om något tror jag vändningen, oklart när den kommer... kommer vara kraftfullare än så efter denna väldigt hårda krasch och långa period av obefintliga nybeställningar) så kan bolagen på ett år lätt komma tjäna typ de börsvärderingarna vi idag ser.

Däri ligger uppsidan. Titta t.ex på blåa Panamax kurvan i grafen ovan. Priserna ligger idag runt 7000 usd. Bolaget jag äger gör vid 15.000 usd typ hela dagens börsvärde i fritt kassaflöde och 15.000 usd är nog vad marknaden långsiktigt minst vad marknaden skulle behöva för att motivera att folk ska hålla på och bygga fartyg med rimlig avkastning. Typ bygga och teckna 5 års kontrakt typ som CPLP och OceanYield gör.

Så förstå att den här typen av bolag har en "råvaru-junior-lik" riskprofil med möjligheter att förlora 90-95% av sitt kapital men också lätt att mångdubbla det för 30.000 usd/dag under 1-2 år är ingen omöjlighet om en brist uppstår och ska byggas bort. Själva definitionen av dessa marknader är att de svänger upp och ner våldsamt och sporten är att tajma detta.

Vad kommande bolagsdiskussion kommer handla om är spekulation i nästa uppsväng för bulkfrakterna kommer och ovanstående har varit ett försök att försöka förklara varför den garanterat förr eller senare kommer ÄVEN OM kol (för uppvärmning) som är en tung del knappast är en tillväxtbransch som jag historiskt flera gånger varit inne på.

Det säger förhoppningsvis sig självt att denna typ av investeringar är något man sätter en liten och noga genomtänkt andel av sin portfölj i. Återigen, nyttja att mäklarna tagit ned minimicourtagen (spread kostnaden på växling har ju ingen minimi och drabbar inte småsparare värre än större aktörer).  ATT KÖPA BOLAG SOM SYSSLAR MED SPOT FRAKTER SNARARE ÄN LÅNGA KONTRAKT PÅ DEN KRASCHADE BULK MARKNADEN ÄR M.A.O FÖRENAT MED STOR RISK ATT FÖRLORA MYCKET PENGAR och en viss chans att tjäna mycket pengar vilket är orsaken till att jag placerar i det...


2 kommentarer:

  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

    SvaraRadera
  2. Länk till första grafen med X Y axlar
    https://www.quandl.com/data/LLOYDS/BDI-Baltic-Dry-Index

    SvaraRadera