torsdag 27 oktober 2016

Capital product partners uppdatering inför rapport på måndag

Aktien har som bekant inte utvecklats enligt plan. En stor del av det den backat har dock motverkats av stark USD för svenska ägare vilket man iofs aldrig vet hur länge det varar.

Vad har då hänt som är negativt? Så här skulle jag i korta drag sammanfatta min syn på det punktvis i ett försök att få med allt jag kan tänka på:
1. Bolaget har ju som alla andra liknande bolag, banklån som finansierar fartygen. Omläggningen av dessa har efter den lyckade HMM avslutningen som gav ca 30 musd cash varit mycket svårare än väntat av döma av den info som läckt ut från bolaget. (I tel samtal etc som folk haft). Ett stort problem är att man har sin huvudrelation med en av de svagaste tyska bankerna som i princip bara förekommer i pressen ur perspektivet att man ska avvecka shippinglån... men alla banker är dystra och rädda för sektorn efter en hel del förluster och det tycks som bolaget inte bara kan gå till annan bank.

2. Indikationer att bankerna inte går med på kombinationen: a) omlagt lån med förlängd löptid b) höjd utdelning c) drop downs av planerade fartyg. Inte utan nytt aktieägarkapital som motkrav sägs det. På det följde en s.k bankomat registrering av bolaget att de hade rätt att när de vill under 3 år sälja egna aktier upp till 50 musd. Ingen vet om de sålt något men marknaden gillar det inte. Inte jag heller måste jag säga. Att göra det när man värderas till ca 60% av NAV är inte alls roligt och inger inte förtroende i management om de har sålt. Faktum är att mitt förtroende är skadat bara att de registrerade detta vilket tryckte kursen, oavsett om de sålt eller ej.

3. Hanjin, den andra koreanska container operatören utöver HMM kom nyss att påverka CPLP och många andra negativt fast de inte hade relationer med dem. Orsaken är att fartygen kommer ut på marknaden och pressar värderingarna. Jag har sett siffror om 30% nedställ i fartygsvärdena ex övervärden i kontrakt (som ju är omfattande för CPLP och andra liknande företag). Man kan tycka att det är ointressant då CPLP t.ex har kontrakt till 2024 typ för de flesta fartygen. MEN problemet är att detta värdet påverkar belåningsutrymmet bankerna ger och då är vi tillbaka vid punkterna 1&2 ovan. Ett mycket aktuellt proffsvärderat substansvärde på CPLP idag är på dryga fem usd inkl övervärden i kontrakten diskonterade.

Jag går in i rapporten på måndag med CPLP som mitt klart största innehav baserat på att jag tror vi framöver har höjd utdelning och krympt avstånd till hårt pressat NAV att vänta. Men när det är sagt så upprepar jag att min målsättning är att i framtiden ha en mer normal vikt på bolaget i portföljen än jag har idag och det kommer kräva gradvisa försäljningar. Fram till nu har jag gjort viss omfördelning pga den extrema vikten och att saker de facto inte gått som jag hoppats till förmån för Scorpio Bulkers som jag vill ha en god vikt mot inför rapporten som också är på måndag. Jag räknar med att återkomma på måndag/tisdag med kommentarer om själva rapporterna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar