torsdag 29 september 2016

Något sänkta förväntningar på CPLP

Kort sammanfattning:
CPLP är ju ett s.k MLP eller "utdelningsföretag" skapat för att huvudägaren ska kunna beställa båtar, skaffa långa kontrakt på dem och sälja med vinst till dotterbolaget (CPLP) som finansierar detta med ca 1 del lån och 1 del aktieägarkapital och sedan använder avkastningen från de fasta kontrakten på de utleasade fartygen till att dela en attraktiv och förhoppningsvis stabil utdelning. Ni kan säkert historien vad som hände med HMM och hur den utvecklades rätt okej men att bolaget tills det var klart var tvunget att snabbamortera ner lån.

Tanken var att när bolaget inte förlorade sina HMM kontrakt så skulle man enkelt kunna höja utdelningen och få en högre värdering igen.

Nytt:
Signaler når mig som får mig att vilja flagga för sänkt målkurs till läsarna:

Jag har utgått från att bankerna skulle vara beredda att förlänga lånen när HMM var klart, inga andra villkor. Nya indikationer säger att så INTE per automatik är fallet. Europeiska och andra banker förlorar nu så enorma pengar inom shipping (Hanjin m.fl) att en ny verklighet verkar vara på plats jämfört med 6 månader sen. Bankerna verkar ställa krav på att CPLP antingen ska förnya flottan innan man höjer utdelningen, detta för att gå med på ny attraktiv längre belåning. Detta är förvånande för mig då bolaget har mycket låg belåning relativt andra företag och en hyggligt modern flotta. Jag tolkar det som mest en illustration att läget för shippingbolag att låna pengar helt enkelt är uselt, bankerna vill krympa sina shippingportföljer, inte låna ut mer.

Ovanstående kommer i konflikt med att moderbolaget redan beställt s.k produkttankers (bensin, diesel) etc som man utan tvekan vill droppa ner till dotterbolaget. Samtidigt säger bolaget att de pressas hårt att snarast höja utdelningen kraftigt igen. Enda utvägen på dilemmat som antyds är att använda en s.k ATM dvs funktion för att på börsen sälja sina egna aktier för att uppfylla bankernas krav på ökat eget kapital för att gå med på både förnyade lån och att de höjer utdelningen.

Jag ska inte sticka under stol med att jag är både förvånad och besviken. Det är solklart att jag och andra har missbedömt två saker:
1. Bankernas ovilja att låna ut förmånligt till ett relativt lågbelånat företag har dramatiskt minskat senaste 6-12 månaderna.
2. CPLP's ledning är troligen inte att betrakta som aktieägarvänlig. Man prioriterar troligen moderbolagets önskemål om dropdown av dess redan beställda fartyg.

Summa för mig: Jag har för mig jag tidigare uttryckt förhoppningar om att kursen inkl tagna utdelningar skulle nå 6 usd inom ca 8 månader. Jag skulle pga ovanstående vilja flagga för att mina förhoppningar krympt till 5 usd inkl tagna utd.

Faktum är att jag kunde se bolaget nå högre än 6 usd tidigare, men det byggde på att det tilläts driva upp belåningen på flottan med fasta kontrakt. Om inte till OceanYield nivåer (de har längre kontrakt) så i alla fall högre än idag. Den tesen känns inte längre rätt att spekulera i, i allafall inte i närtid.

Jag har suttit på den info jag har sen kanske en vecka tillbaka (haft mkt att göra) men kan nämna att jag varken köpt eller sålt några aktier sen jag lärde detta. Irritation men min slutsats var i princip att min känsla om affären är att "en extremt bra situation" har förvandlats till "en mycket bra situation" dvs jag är väldigt nöjd om jag får 5 usd också och det kvarstår att jag tycker det är ett företag/case med en ganska låg risk vilket naturligtvis inte är samma som ingen risk och alla tar sina egna risker.

Att bolaget informellt förmedlat information typ ovanstående lär vara orsaken till svagheten vi sett senaste veckorna. Om de verkligen sålt aktier i marknaden själva eller ej, det vet jag inte. Man har bara skaffat sig ett öppet mandat att göra det under kommande tre år.

Det är värt att betona att bolaget verkar ha hög prio på att höja udelningen, mer prio än att undvika utspädning av substansen genom att ge ut nya aktier. På sitt sätt kan man säga att det ju nog är bra för den kortsiktige investeraren för de här bolagen prissätts till stor del utifrån sin synliga utdelning, hur många procent årsavkastning de ger. Men fram till den höjningen och även mer långsiktigt för den mer kvalificerade placeraren så var detta inte ett bra besked som stärker förtroendet för ledningen eller dess framtida agerande gentemot andra ägare än moderbolaget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar