lördag 30 juli 2016

Inför blogg om CPLP, lite repetition om MLPs

Bolaget är en s.k MLP vilket betyder att man lever i symbios med sin "General Partner" som också kan vara börsnoterad, eller privat. Exempel på andra sådana är GP Höegh LNG noterad i Oslo och HMLP noterad i USA. Detta är en väldigt amerikansk företeelse för att gynna satsningar i infrastruktur såsom pipelines. Moderbolaget (GP) gör en affär vilket för shipping ofta är en beställning av t.ex en oljetanker vilken man i samband med beställningen ofta hyr ut till säg Shell på 5 års avtal till fast pris.

Därefter "droppas" båt och kontrakt ner till dotterbolaget mot ersättning i cash och övertagna lån på båten. Vanligtvis gör dotterbolaget en nyemission (till 5% rabatt) i samband med sådan drop down och typisk belåningsgrad kan vara 50-65%. Dotterbolagets attraktionskraft för investerare är och ska vara höga stabila utdelningar uppbackade av långa stabila kontrakt och man finns för att GP vill kunna göra fler affärer med nya båtar eller pipelines. Management är mer eller mindre gemensamt och olika lösningar finns för att säkerställa att båda moderbolag och dotterbolags aktieägare hanteras etiskt korrekt vid dessa affärer.

Ju längre avtal och ju stabilare motparter desto tryggare känner sig dotterbolagets ägare i att den höga utdelningen går att lita på och ju högre värdering av detta uppnås. Idealet för moderbolaget är en högre värdering än substansvärdet på båtarna så att nyemissioner för att finansiera nya affärer INTE späder ut substansvärdet för dotterbolagets ägare.

Moderbolaget är ofta stor aktieägare i dotterbolaget och det är också viktigt att förstå konceptet IDR som är ett ytterligare incitament avsett för att säkerställa gemensamt intresse av värdeskapande i dotterbolaget. Incentive Distribution Rights på dotterbolaget finns ofta och ägs oftast av dess GP. Det fungerar så här och jag tar HMLP (Höegh dotterbolag) och moderbolaget HLNG som exempel:

HMLP med kurs igår 19 usd delar årligen ut 1.65 usd. Inom några månader förväntas moderbolaget HLNG droppa ner en FSRU som jobbar i Colombia/Cartagena på långtidskontrakt med att förvandla LNG till naturgas. I samband med det så kommer utdelningskraften i dotterbolaget öka och utdelningen kommer höjas. Bolaget kommer säkerligen göra en PP (nyemission) till rabatt för att finansiera. IDR för HMLP ser ut så här:

Utdelning från bolaget på upp till 1.55 usd/unit, aktieägarna (inkl moderbolagets ägarandel förstås) får 100% av avsatta beloppet, GP/Moderbolaget får 0% som bonus.

Mellan 1.55 och 1.69 går 85% av utdelningshöjningar till aktieägarna och 15% i bonus till moderbolaget.

Mellan 1.69 och ca 2.02 går 75% av dessa 33 cent till aktieägarna och 25% som IDR bonus till moderbolaget för att man skapat affär som gör att utd kan höjas i dotterbolaget.

Över 2.02 går alla höjningar 50% rakt i fickan på moderbolaget som IDR bonus och andra halvan fördelas till dotterbolagets ägare. Dvs ett mkt starkt incitament att göra bra drop downs åt dotterbolaget.

De flesta dotterbolag är s.k limited partnership som är skattegynnade i USA och de komplicerade reglerna runt detta gör att t.ex Avanza inte handlar dem och att Nordnet handlar men gör stora skatteavdrag. Det finns dock undantag, främst inom shipping där man valt att hålla dotterbolagen som vanligt bolag (men utanför USA) och där skatteproblematiken inte uppstått. I samband med att jag benade ut detta så kom jag överrens med Avanza om att de åter skulle tillåta handel i dessa bolag och ni såg hur bolag som Dynagas och GMLP blev handlingsbara efter att tidigare inte varit det. Mitt intresse för MLP sektorn gäller främst dessa bolagsklassade dotterbolag men kan även gälla GPs om dessa är klassade och skattade som vanliga bolag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar