lördag 30 juli 2016

Endeavour Mining

Jag lyssnade på deras conference call och uppdaterade mig lite på detta mitt tyngsta PM innehav.

Ny ledning börjar bli varm i kläderna och bolaget levererar fortsatt mkt väl. Flera gjorda PPs har nu gjort att kassa är lika stor som skulden dvs börsvärde och enterprise value är detsamma runt 1.75 miljarder usd.

Utvecklingen går mot att de nu blir ett top tier bolag i sektorn och värderingen börjar gå åt det hållet men i takt med att kvarvarande sämre gruvor (Tabakoto i Mali och Nzema i Ghana) får allt lägre vikt i bolaget (och så småningom säkert avyttras) så är det befogat med allt högre värdering. Hounde byggs nu och kommer vara mkt mkt stort steg i det arbetet. Karma gruvan som nu sätts i produktion har som antytts haft vissa problem som fördröjer men det verkar lösa sig bra. Ny stor feas kommer i oktober på Ity sulfid del som är stora projektet efter Hounde.

Mycket spännande är borrningarna som man nu i mycket stor skala har råd att initiera för att expandera inte minst redan stora Hounde. Vad man skulle vilja se en lösning på är ökad ägarandel i Ity.

Nytt huvudkontor. "London är det självklara valet i Europa" var intressant kommentar.

Jag kan inte låta bli att tänka på hur attraktivt Hummingbird är när man tittar på värderingarna som större bolag nu börjar få och för den delen hur de borde vara uppköpskandidat. EDV har dock sagt att förvärv inte är prio nu utan det är borrningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar