lördag 4 juni 2016

Canacols investerardag

Vi är ju i Asien några veckor till så jag har liksom många andra väntat på olika former av feedback på vad som kom fram vid mötet. Detta är synpunkter från tre olika källor, jag har ju ingen garanti att dessa är 100% korrekta.

Först lite sammanfattning:
Som de flesta vet så producerar Canacol idag drygt 90 MMcf per dag (ibland räknar man om det i energiinnehåll till knappa 16.000 fat/dag men även om det är vanlig praxis så är det vilseledande). Utöver det producerar man drygt 4000 fat olja per dag.

Gasen säljs på femårskontrakt för 5.60 usd/mscf varav 4.56 usd är kvar när vi dragit av produktionskostnad på ca 1 usd. Detta gör Canacol till ett extremt lönsamt olje gasföretag, något rätt ovanligt i dagens miljö. En siffra är EBITDAX på 1.20 cad per aktie (vid dagens produktionstakt) i  att jämföra med kurs 4 cad. Detta är alltså utgångsläget, nu dags prata framtiden.

Rapporterat från investerardagen:
- Bolaget verkar ha förmedlat huvudbudskapet att man har gott om gas både för 5 årskontraktet om 90 MMcf/d och den nya pipeline för 100 MMcf/d som diskuterats. Problemet för dem är inte att hitta gas, det är att få den till kunder så fort som möjligt.

- Siffran 2018 för ny pipeline har förvånat mig som lång. Det verkar som detta hänger ihop med tillståndsförfarande etc. Arbetet pågår på alla fronter inklusive att teckna försäljningskontrakt typ som det ovan. Inte helt överraskande för mig med kunskap om LNG så diskuteras denna gång lite lägre priser i 10 årskontraktet, 4.50 usd - 5.50 usd vilket vid 1 usd produktionskostnad också är extremt lönsamt naturligtvis. Intresset är mycket stort bland gasköparna i Cartagena att teckna kontrakt.

- Det rapporteras om flera projekt för att kunna öka dagens 90 MMcf/d redan före 2018:
1. Test med högre transport i existerande pipeline kan inom kort höja med 10-15 MMcf/d.
2. Förändringar från pipelineoperatören för att avlägsna en strypning kan höja gasmängden ytterligare 10-15 MMcf/d från kommande årsskifte.
3. Försäljning av gas till CNG dvs den komprimerade typen av gas som bilar kan köra på och som är mycket vanligt i Colombia enligt uppgift. (Krymper volymen mer än 100x) Skulle kunna ge ytterligare 10-15 MMcf/d.
4. Canacol delar också dagens pipeline med ett stort oljeföretag som gått i konkurs. Om det bolaget pga turbulensen framöver inte klarar hela sin kvota i pipelinen så kan Canacol ta över utrymmet. Canacol är också den rimligaste spekulanten att köpa just det producerande fältet i konkursförhandlingarna om chans ges. Detta i sig är något mycket spännande.
5. En möjlighet som finns är också att det byggs en mer lokal elproducent (el från gas) relativt nära Canacol's fält vid Jobo. Det som diskuterats är ett 10-15 års avtal som skulle ta 25-30 MMcf/d men till klart lägre priser om 2.50-3 usd. Återigen, när man producerar för ca 1 usd så är även sådant kontrakt väldigt lönsamt om man inte har bekymmer med brist på gas.

- Det rapporteras att Canacol från sina borrhål bara ser årliga minskningar på 5-10%. Resultatet är att man inte behöver "ersättningsborra" så mycket vilket håller produktionskostnaderna fortsatt låga och gör att man kan fokusera på expansion snarare än att borra för att stå still.

I övrigt är det mest för oss kända fakta:
- Bolaget kommer borra en step out och en kompletterande gasborrning, två hål samt en oljeborrning.
- ConocoPhillips kommer borra en shale/fracking borrhål under 2016 där Canacol har andel men inte behöver betala något.

Vid bättre oljepriser (och troligen inte minst när man har mindre fullt upp med gasexpansionen) så är man klara att snabbt köra igång på allvar igen med oljan och tror att man på ca 12 månader kan nå 10-15 tusen fat olja per dag.

Under nästa vecka får vi förhoppningsvis ytterligare fakta från nyhetsbrevsförfattare och mäklarfirmor.

Jag tycker det ser oerhört lovande ut att man under säg kommande 6-7 månader kanske kan öka produktionen med säg 15% om åtminstone några av idéerna ovan blir verklighet.

Det är bara knappt två månader sedan man nådde sitt mål om 90 MMcf/d och tillhörande stora kassaflöde. Det tar lite tid för marknaden att absorbera förändringen från ett bolag med lite småful ratio på skulder vs EBITDA kassaflöde. Bolaget har ju nu både höjt EBITDA drastiskt och amorterar ner sina nettoskulder. På allvar kommer det svart på vitt först nästa årsskifte.. men jag tror ändå alltfler klarar av att prisa in förändringen. Kanske är denna analytiker träff det som krävdes för att bankanalytikera ska börja tänka lite framåt också när de sätter riktkurser och tittar på nyckeltal.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar