torsdag 23 juni 2016

Taiwan avvecklar all kärnkraft

Kärnkraften ska vara avslutad 2025, sa den nya ekonomiministern, och lämnade också beskedet att den omdiskuterade fjärde kärnkraftsanläggningen inte kommer att startas, enligt The China Post.
Kärnkraften står i dag för en femtedel av Taiwans elproduktion. Andelen förnybar energi är kring 10 procent, men ska vara uppe i 20 procent 2025, enligt nya regeringens planer.
Uran fortsätter vara en av de sämsta investeringarna jag kan tänka mig på 10 års sikt. Det är ekonomiskt vansinne och i vissa europeiska länder med förhöjd riskbild för sabotage extra olämpligt. 

onsdag 15 juni 2016

Ambrose Evans-Pritchard: Why I vote Brexit

Stripped of distractions, it comes down to an elemental choice: whether to restore the full self-government of this nation, or to continue living under a higher supranational regime, ruled by a European Council that we do not elect in any meaningful sense, and that the British people can never remove, even when it persists in error.
We are deciding whether to be guided by a Commission with quasi-executive powers that operates more like the priesthood of the 13th Century papacy than a modern civil service; and whether to submit to a European Court of Justice (ECJ) that claims sweeping supremacy, with no right of appeal.

The Project bleeds the lifeblood of the national institutions, but fails to replace them with anything lovable or legitimate at a European level. It draws away charisma, and destroys it. 
This is how democracies die.

tisdag 14 juni 2016

Avanza tappar

Jag är ju väldigt tung i mina innehav hos mäklaren Avanza och har varit det sen 2005. Min rekommendation har varit att välja dem framför Nordnet. Som läget är nu tycker jag Avanza försämras och jag skulle rekommendera split hälften hälften. Kanske även överväga storbanker.

Mina skäl är följande:
1. Avanza har allt oftare tekniska problem med sin plattform. Svårigheter att omedbart få bort lagda order och flikar som låser sig m.m.

2. Avanza vägrar allt oftare att handla värdepapper som finns som standard i bl.a Nordnets utbud, jag tänker speciellt på företagsobligationer. Det värsta är att det inte är tekniska svårigheter utan ett principiellt beslut att inte serva kund.

Min övertygelse efter omfattande resonemang med dem är att det handlar om att man inte vill att kunderna placerar i typ av värdepapper som troligen innebär att kunden inte trejdar så mycket. En komisk kommentar var när man påstod att andra mäklare som erbjuder obligationer tar större risker.. som motivering för att man bara erbjuder aktie men inte obligation i samma bolag.. skolboken som samlar damm i bokhyllan borde kanske plockas fram kan man tycka.

3. Avanza tar längre tid än tidigare på sig att svara på meddelanden, ett exempel för mig nu, över 24 timmar trots att det handlar om påpekande om fel de gjort.

4. Jag kommer på dem lite för ofta med att lägga omotiverade courtage (eller annat fel som orsakar felaktig kostnad som jag måste påpeka)

5. Deras funktion att slå ihop tre köp till en nota blir alltmer värdelöst baserat på att om jag t.ex ser en/köper på en säljare på 3.89 usd i USA så meddelar Avanza att jag köpt på 3.8875, 3,891, 3.8915 och 3.892 och debiterar 2 courtage på ett köp. Jag orkar inte klaga på dem längre...

6. En stor punkt jag skulle vilja addera är också deras "värdering av konton". Någon eller några gånger per dygn, jag är osäker, ju färre desto värre för övrigt så värderas ju kontona till aktuella valutakurser. Dvs denna justering sker INTE i realtid utan "stora hopp" sker. För mig skapar detta stor osäkerhet när jag av och till inte får ihop dessa "hopp" med den valutautveckling som varit. Typ när jag konstaterar att logiskt borde kontot ha backat med säg 1.2% men CAD och USD har gått upp med 0.5% och jag får ett hopp ned över en av deras nattkörningar med säg 1.5%. Noll i transparens och mycket svårt att följa vad de har för sig. Hade de erbjudit valutakonto så hade detta inte problem funnits men det gör det inte då det är Avanza's och NN's favorit "oligopol" dolda kostnad att tvångsväxla ISK och KF. (Rekommendationen är bl.a Danske för den som tröttnar på dessa fula dolda kostnader).

7. Denna problematik i punkt 6 gör också att kunderna riskerar att övertrassera sina konton vid handel. Kort sagt, du vet aldrig vad köpeskillingen blir i SEK förrän nästa dag och trasserar du så får du... just det avgift.

Jag kan inte säga om NN har samma brister, men jag kan säga att mitt intryck är att Avanza senaste året försämrats för mig som kund. Det är skäl nog att officiell rekommendation inte längre är att välja Avanza som självklart första alternativ och att överväga att ha flera mäklare. Har man minsta intresse eller tror att man kan ha det i framtiden av företagsobligationer eller tycker att det är bra om preferensaktier m.m redan är upplagt (utan fördröjning 1-2 dagar i handel) så bör man i första hand välja Nordnet för investeringar i Nordamerika i alla fall är mitt intryck.

Utifrån generella attityden hos dem senaste tiden så blir jag inte förvånad om det "kostar mig" att kritisera offentligt, men punkterna börjar staplas så jag gör det ändå då samtal med dem visat sig vara fel sätt att föra fram åsikter senaste tiden. Surt för mig är att jag med kapitalpension är kedjad till Avanza vilket de naturligtvis vet. Det gör att deras, i mitt tycke, tilltagande brister är ett stort problem. Fallen valutakonto och MLP handel visar också historiskt att man inte ska lägga någon vikt på Avanza's löften att "se över frågor".

Huruvida offentligt tryck från kunder påverkar... jag tvivlar det fungerar bättre och skulle hellre se reformer typ:
- Rätt att byta ut t.ex Avanza även när man har Kapitalpension
- Reform för att förenkla utländska aktörer att använda KF och ISK plattformarna. Dessa må vara utmärkta verktyg men de är konkurrenshinder som gör att NN och Avanza kan fortsätta ha dolda avgifter typ tvångsväxling.

Värt att notera: Ingenting av ovanstående förhindrar att jag tycker det finns individer hos Avanza som gör ett strålande jobb i att vara kundorienterade, för det gör det. Har ingen lust att hänga ut någon ens med förnamn, men det finns både nya och gamla kontakter där som imponerar och alltid imponerat. Vad jag pratar om är nog mer på högre nivå i bolaget... kanske mer typ något en aktieägare i Avanza borde fundera över. Avanza (och NN) lever gott på vår "EU avvikande" ISK/KF lösning, den saken är säker. Det i sig innebär ett visst ansvar att inte bli alltför arrogant när det gäller vad man "hittar på" och hur man avviker från självklara saker hos andra mäklare såsom valutakonton och "generös tillgång" till olika marknader för kunderna med "begränsade mäklaralternativ".

lördag 11 juni 2016

Sverige's energi ö.k i en mening

Hushållens el-skatt höjs för att subventionera olönsam kärnkraft och betala vattenfalls misslyckade Tysklandsaffärer.

tisdag 7 juni 2016

Canacol lyfter portföljen till rejält multi year high

2012 sist jag såg dessa nivåerna i stora Kapitalpensionen.

Analytikerna som besökte bolaget är nu tillbaka och pratar med klienter och förhoppningsvis skriver uppdaterade analyser på bolaget. Samtidigt ska bolaget enligt uppgift vara i New York denna veckan för att berätta sin historia.

En person som var på träffen har sagt att ledningen tror de har nya långa kontrakt på gas (dvs 2018 delen vad jag förstår) på plats redan denna månad, juni.

Stor optimism råder också om bolagets omfattande oljetillgångar, dvs det som hela tiden var en väldigt intressant gratis option kommer allt närmare att förtjäna rejäla värden. Åtminstone lär det vara vad analytikerna tog med sig hem.

lördag 4 juni 2016

Canacols investerardag

Vi är ju i Asien några veckor till så jag har liksom många andra väntat på olika former av feedback på vad som kom fram vid mötet. Detta är synpunkter från tre olika källor, jag har ju ingen garanti att dessa är 100% korrekta.

Först lite sammanfattning:
Som de flesta vet så producerar Canacol idag drygt 90 MMcf per dag (ibland räknar man om det i energiinnehåll till knappa 16.000 fat/dag men även om det är vanlig praxis så är det vilseledande). Utöver det producerar man drygt 4000 fat olja per dag.

Gasen säljs på femårskontrakt för 5.60 usd/mscf varav 4.56 usd är kvar när vi dragit av produktionskostnad på ca 1 usd. Detta gör Canacol till ett extremt lönsamt olje gasföretag, något rätt ovanligt i dagens miljö. En siffra är EBITDAX på 1.20 cad per aktie (vid dagens produktionstakt) i  att jämföra med kurs 4 cad. Detta är alltså utgångsläget, nu dags prata framtiden.

Rapporterat från investerardagen:
- Bolaget verkar ha förmedlat huvudbudskapet att man har gott om gas både för 5 årskontraktet om 90 MMcf/d och den nya pipeline för 100 MMcf/d som diskuterats. Problemet för dem är inte att hitta gas, det är att få den till kunder så fort som möjligt.

- Siffran 2018 för ny pipeline har förvånat mig som lång. Det verkar som detta hänger ihop med tillståndsförfarande etc. Arbetet pågår på alla fronter inklusive att teckna försäljningskontrakt typ som det ovan. Inte helt överraskande för mig med kunskap om LNG så diskuteras denna gång lite lägre priser i 10 årskontraktet, 4.50 usd - 5.50 usd vilket vid 1 usd produktionskostnad också är extremt lönsamt naturligtvis. Intresset är mycket stort bland gasköparna i Cartagena att teckna kontrakt.

- Det rapporteras om flera projekt för att kunna öka dagens 90 MMcf/d redan före 2018:
1. Test med högre transport i existerande pipeline kan inom kort höja med 10-15 MMcf/d.
2. Förändringar från pipelineoperatören för att avlägsna en strypning kan höja gasmängden ytterligare 10-15 MMcf/d från kommande årsskifte.
3. Försäljning av gas till CNG dvs den komprimerade typen av gas som bilar kan köra på och som är mycket vanligt i Colombia enligt uppgift. (Krymper volymen mer än 100x) Skulle kunna ge ytterligare 10-15 MMcf/d.
4. Canacol delar också dagens pipeline med ett stort oljeföretag som gått i konkurs. Om det bolaget pga turbulensen framöver inte klarar hela sin kvota i pipelinen så kan Canacol ta över utrymmet. Canacol är också den rimligaste spekulanten att köpa just det producerande fältet i konkursförhandlingarna om chans ges. Detta i sig är något mycket spännande.
5. En möjlighet som finns är också att det byggs en mer lokal elproducent (el från gas) relativt nära Canacol's fält vid Jobo. Det som diskuterats är ett 10-15 års avtal som skulle ta 25-30 MMcf/d men till klart lägre priser om 2.50-3 usd. Återigen, när man producerar för ca 1 usd så är även sådant kontrakt väldigt lönsamt om man inte har bekymmer med brist på gas.

- Det rapporteras att Canacol från sina borrhål bara ser årliga minskningar på 5-10%. Resultatet är att man inte behöver "ersättningsborra" så mycket vilket håller produktionskostnaderna fortsatt låga och gör att man kan fokusera på expansion snarare än att borra för att stå still.

I övrigt är det mest för oss kända fakta:
- Bolaget kommer borra en step out och en kompletterande gasborrning, två hål samt en oljeborrning.
- ConocoPhillips kommer borra en shale/fracking borrhål under 2016 där Canacol har andel men inte behöver betala något.

Vid bättre oljepriser (och troligen inte minst när man har mindre fullt upp med gasexpansionen) så är man klara att snabbt köra igång på allvar igen med oljan och tror att man på ca 12 månader kan nå 10-15 tusen fat olja per dag.

Under nästa vecka får vi förhoppningsvis ytterligare fakta från nyhetsbrevsförfattare och mäklarfirmor.

Jag tycker det ser oerhört lovande ut att man under säg kommande 6-7 månader kanske kan öka produktionen med säg 15% om åtminstone några av idéerna ovan blir verklighet.

Det är bara knappt två månader sedan man nådde sitt mål om 90 MMcf/d och tillhörande stora kassaflöde. Det tar lite tid för marknaden att absorbera förändringen från ett bolag med lite småful ratio på skulder vs EBITDA kassaflöde. Bolaget har ju nu både höjt EBITDA drastiskt och amorterar ner sina nettoskulder. På allvar kommer det svart på vitt först nästa årsskifte.. men jag tror ändå alltfler klarar av att prisa in förändringen. Kanske är denna analytiker träff det som krävdes för att bankanalytikera ska börja tänka lite framåt också när de sätter riktkurser och tittar på nyckeltal.
torsdag 2 juni 2016

En stelbent industri, kassa myndigheter

Tidigare ägde jag aktier i ett kanadensiskt teknikföretag som kort och gott utvecklat teknik för överföring av information i flygplans svarta boxar kontinuerligt till satellit om vissa villkor uppfylldes, såsom att planet snabbt tappar höjd. Tekniken fungerar alldeles utmärkt, är rimligt billig och används av många flygbolag också för att underlätta exakt planering då man alltid vet var planen exakt finns. Enligt uppgift något man kan spara mkt pengar på.

Nåväl, händelse efter händelse. Ingenting händer och jag har sedan länge bestämt mig för att jag inte ska vänta på myndigheter som inte agerar. Jag och säkert många med mig har läst att det faktum att vi ingen tagit på sig Egyptair katastrofen kan tyda på att nytt hemligt sätt att få ombord sprängmedel kan ha upptäckts av islamister och att man vill spränga fler plan innan man berättar.. vi vet ingenting för vi har inte Svarta boxen flera veckor efter kraschen i Medelhavet...

Detta brevet damp ner från en frustrerad VD.

Dear Shareholders and Interested Parties;

It is not acceptable in this age of ubiquitous connectivity that we remain clueless about the possible sources of problems on EgyptAir 804 that resulted in its loss. Why do we have to wait to recover the wreckage before we can begin to understand what happened on this flight? Apart from seven or so ACARS messages (the Aircraft Communications Addressing and Reporting System), we have precious little information. Was it a bomb? Is there a sequence of problems that caused the aircraft to implode?

At the time of publication of this letter, it will have been fourteen (14) days since EgyptAir Flight 804 disappeared into the Mediterranean Sea, tragically shuttling the 66 people onboard to their untimely end. The reason for the disaster is unknown and may never be fully known. Certainly, key to understanding is now completely linked to finding and securing the flight data (FDR) and cockpit voice recorders (CVR) from the sea floor and reading out the data; provided the data within those recorders is recoverable. To date, the batteries in the beacons on these recorders will have been approximately half spent, assuming they contain the 30-day battery as reported in news sources. Recovery of the “black boxes” becomes significantly more difficult once the underwater locator beacon batteries are discharged; the activity then becomes a blind search in an area reported to be the size of Connecticut at depths of 9,000 to 12,000 feet.

Now the commercial aviation community finds itself in the same situation again for the third time in seven years!

This type of search was successful in 2011; two years after AF447 crashed into the mid-Atlantic and settled into the mid-Atlantic ridge with underwater mountains relatively higher than the Himalayas and 13,000 feet under water. I applaud that effort and the resulting successful recovery of data from the flight recorders that shed light on that particular aircraft system and procedural errors with the flight. The search area was enormous; the time and energy spent was massive and cost was significant. Frankly, I am still amazed that the AF447 aircraft was ever found.

AF447 was followed with the disappearance of MH370; horrific as it was in 2014.  This aircraft disappeared after taking off from Kuala Lumpur International Airport on a flight to Beijing. The aircraft deviated from its flight plan and systems designed to periodically track the aircraft were somehow disabled. The aircraft and the 239 humans on board are missing; we simply do not know what happened to the flight. It is not conceivable to me in these days of connectivity how a wide-body aircraft and its precious cargo can simply vanish.  Not so astonishing is the cost expended looking for the missing aircraft. The NBC news article (Link) published on 30 May indicated that the search costs for MH370 was at $130 million USD!

So, now that we are faced with yet another commercial airliner’s disappearance, what can we say we have changed as an industry to prevent the loss of aircraft, to reduce the incredible confusion involved in these incidents and to provide more clarity for the affected families, the airlines, the air framers and the travelling public?

I say, not much.

We increased the black box’s beacon battery life from 30 days to 90 days as a result of AF447. However, this was done on an attrition basis and there are still many thousands of 30-day batteries flying that will continue to fly until supplies purchased are consumed.

Other discussions and proposals in the wake of AF447 did not find satisfactory support. Low frequency beacons were not added to the aircraft frames in order to allow the aircraft debris field “haystack” to be found so that the “needles” could be found – the CVR/FDR and their beacons.

Also evaluated, but not mandated, was triggered streaming of FDR data. This proposal recommended augmenting existing CVR/FDR devices with satellite enabled streaming of the “essential parameters” from the FDR when certain aircraft alarm conditions, acceleration or unusual aircraft attitude conditions were met. FLYHT successfully demonstrated this capability following AF447 and has commercialized this function, now in service with First Air in Canada.  FLYHT’s AFIRS remains the only system to have automated the streaming of essential parameters from the FDR.

Unfortunately, there have been zero practical commercial aircraft changes that have come about as a result of MH370 to this point. We have goals for 15-minute tracking of aircraft by 2018, established by ICAO to be accomplished in non-prescriptive means. We also have goals for aircraft in distress to be tracked in one minute intervals by 2021. This is also non-prescriptive, meaning that any number of different solutions can be used to accomplish the objective. Neither of these objectives have made their way into law.

Can we really wait until 2021 to know WHERE our commercial aircraft are? Even if we know WHERE they are, is it not equally important to know HOW they are? HOW describes the aircraft status and situation. It’s time for our commercial airliners to operate with 21st century technologies which include real-time tracking and real-time aircraft data access. FLYHT has a commercially available system that will provide these benefits while at the same time saving the aircraft operators money in their operations. We are now formulating a more aggressive strategy to communicate this message.

At FLYHT we sincerely wish peace for all of the families and friends who have had to endure the loss and uncertainty following AF447, MH370, MS804 and other commercial air transport disasters. It is certainly complicated to discuss essential changes that should be pursued at times like this; unfortunately, this appears to be the only window of time when those with the power to promote change are open to considering it.

onsdag 1 juni 2016

Oljans framtid kommande år

http://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/3-Years-Of-Painful-Cuts-Sets-Markets-Up-For-Serious-Supply-Crunch.html

According to data from Rystad Energy, overall global oil output will fall this year as natural depletion overwhelms all new sources of supply. But the deficit will only widen in the years ahead due to the dramatic scaling back in spending on new exploration and development.

Statoil says that global capex is set to fall for two years in a row, and is on track to fall for a third year in 2017 as more spending cuts are likely. “For the first time in history, we’ve seen cutting of capex two years in a row and potentially we risk a third year as well for 2017,” Statoil’s Chief Financial Officer Hans Jakob Hegge told Bloomberg in a recent interview. “It might be that we see quite a dramatic reduction in replacing the capacity and of course that will have an impact, eventually, on price.” Oil companies are making painful cuts to spending, which will translate into much lower production than expected in the years ahead.
According to a separate report from SAFE, a Washington-based think tank, the oil industry has cut somewhere around $225 billion in capex in 2015 and 2016, which will lead to global supplies 4 million barrels per day lower in 2018-2020, compared to what market analysts expected as of 2014.

Ett område där man de facto kan se effekt på högre priser är US shale men studera då detta och förstå att krävt pris varierar kraftigt i landet både pga naturliga förutsättningar och vilka lokala priser man får (baserat på transportförutsättningar).