söndag 1 maj 2016

Lets Stop Pretending Nuclear Power Is Commercially Viable

Jag har inget idelogiskt emot kärnkraft men jag är hygglig på att räkna och dra ut trender. Fler och fler verkar komma till samma slutsats. Kärnkraft är passé för alla skäl ni matats med här senaste året eller så.
http://oilprice.com/Alternative-Energy/Nuclear-Power/Lets-Stop-Pretending-Nuclear-Power-Is-Commercially-Viable.html
"The real point of this story is that nuclear power is not commercially viable but has become a state-sponsored technology. There is nothing wrong with state supported technology. But we could save a lot of time and money by not pretending that it is something else."
 
 Lägg till det den förändrade risken för infiltration av personal som avsiktligt vill göra en mycket större variant av 11e september genom att krascha dem så kan slutsatsen bara vara en, snabbavveckla existerande verk även till priset av att vi kan få stänga ett par elintensiva industrier under 1-2 veckor i januari.

Framtiden och hur vi ska tänka som investerare handlar mycket mer om det här:
http://oilprice.com/Energy/Energy-General/How-Microgrids-May-Transform-The-Future-Of-Energy.html 
Teknikutvecklingen går snabbt och kommer helt förändra våra energinät genom smartgrids, lokal lagring och kraftig decentralisering av elproduktion medans en mindre del längre överföring används för att tippa nationella och regionala system på marginalen samt förstås för export om Sverige är smart och tar till vara på all den vind och vattenresurs som gudarna begåvat oss med.

8 kommentarer:

 1. Att lägga ner fungerande kärnkraft är galenskap. För visst är det det billigaste energislaget, även med effektskatt som måste betalas när verken står still! Ny kärnkraft är dyr jämfört med annat.

  Stabil elförsörjning borde inte vara helt utlämnad åt tillfälliga svängningar i el/olje/kol-pris. Sverige är ett industri- och ingenjörsland och stabil billig elförsörjning borde vara en av statens huvuduppgifter, pss som vattenförsörjningen och vägar/järnvägar.

  Men det kanske behövs elransonering i januari innan svensken vaknar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att lägga ner den gamla kärnkraften borde vara självklart av två skäl:
   1. Marknadsekonomiskt. Existerande verk står inför enorma investeringar som inte är marknadsekonomiskt lönsamma. Vad gäller effektskatten så motsvaras den ganska exakt av de ökade avsättningar existerande kärnkraftverk behöver göra för att betala sin egen avveckling vilket till skillnad från vindkraftverk är svindyrt.
   2. Säkerhetsaspekten jag tog upp i bloggen.

   Det kan omöjligt vara statens uppgift att subventionera ett energialternativ, speciellt inte riskabel kärnkraft.

   Jag vill STARKT ta avstånd från skrämselargument om elransonering i januariveckor. Vi har enorma industriella elkonsumenter som det är jättebilligt (jämfört med t.ex gamla kärnkraftverkens kommande investeringar med tillhörande avskrivningar) att betala för att ta 1-2 veckors semester.

   Avstängd el för hushåll är rent trams.

   Radera
  2. Nej någon avstängd el lär nog dröja, men räkna med kraftigt höjda elpriser framöver när kol och olja blir dyrare och kärnkraft stängs i Tyskland och Sverige. Kanske tillräckligt för att stänga vissa industrier?

   Om inte effektskatten minskas/tas bort så sjunger nog den svenska kärnkraften på sista versen, och jag antar att detta då ersätts med utländsk kolkraft och till en mindre del vindkraft?

   Radera
  3. Jag tror fakta är kärnkraftsförespråkarnas värsta fiende så om 2015:
   1. Sverige konsumerade 136 TWh 2015
   2. Kärnkraft producerade 54 TWh
   3. Sverige exporterade 23 TWh samma år
   4. Ultrareglerbar vattenkraft producerade 75 TWh. Till det kommer att vi sitter ihop med norsk elmarknad som är över 90% extremt reglerbar vattenkraft.
   5. Vindkraft producerade 16.5 TWh

   Jag är säker på att du själv kan dra de uppenbara slutsatserna av detta.

   Jag skulle vilja lägga till att jag garanterar dig att vindkraften skulle kunna dubbla sig till 2020 och fyrdubbla till 2025.

   Avslutningsvis: Det är jätteviktigt tror jag att förstå att svenska elpriser är för låga för att motivera vare sig investeringar i gammal kärnkraft eller ny vindkraft. Marknaden försöker på det viset sortera bort de svagaste som en marknad gör.

   Om man stoppar marknaden så gynnar man INTE svensk ingenjörskonst utan du skapar en planekonomisk katastrof med stora statliga investeringar i en döende industri som ingen kommer vilja köpa av oss. Vindkraft och flexibla elsystem är däremot "ultra framtidsbranscher" vi vill ligga i framkant av och ja... svensk industri är stora delar av t.ex Vestas vindkraftverk främst SKF medans ABB är stora på fysiska kraftnät.

   Radera
  4. Skulle vilja lägga till:
   1. Gammal kärnkraft skulle inte vara olönsam om den inte stod inför de stora investeringarna på om jag minns rätt 1.5 miljarder per verk.. (Ställ det mot att Eolus Hanöbukten offshore vindkraftprojekt motsvarar två kärnkraftverk).
   2. Av det skälet så är jag emot att ha ett hårt datum för tvång av dessa investeringar runt 2020 utan ser det som logiskt att låta bästa verken få den deadlinen först 2022-2025.
   3. De flesta svenskar tycks inte ha klart för sig att en enorm utgiftspost som väntar staten är avvecklingen av kärnkraftverken. Bolagen har inte satt av tillnärmelsevis vad som behövs och skulle gå i konkurs om vi nu tvingade dem betala. Ett annat sätt att uttycka det är att kärnkraften redan varit subventionerad i många år genom orealistiska antaganden om ekonomisk livslängd.

   Radera
  5. Visst, om investeringarna i kylsystem inte är lönsamma så ska/kommer de inte genomföras och det verkar bero på effektskatten. Blir den kvar i nuvarande form så kommer vi få se avveckling i stor skala framöver. Det hårda datumet är väl redan satt till 2020, med undantag för verk som ska stängas fram till 22/24?

   Kärnkraft och forskning har länge varit reglerad i Sverige, av ideologiska orsaker, vilket säger mycket hur infekterad frågan är. T ex forskning på KTH om att använda uttjänt kärnbränsle i nya reaktorer och förkorta ned slutförvaret till 1000 år. Vad händer med den forskningen? Hur kan den vara dåligt för Sverige?

   Ny kärnkraft är dyr och osannolik i Sverige, men att Vattenfall drog tillbaka sin ansökan var inte baserad på ekonomi, utan pga den rödgröna fantastiska regeringen.

   Om inte Energikommissionen får kalla fötter så väntar en storskalig nedläggning av kärnkraft kommande 4-6 år.

   Radera
 2. Det var en intervju på slutet av Vetenskapens värd för nån vecka sedan, och eftersom kolkraften används så mycket just nu så hade vi (europa) klarat sig utan kärnkraften, men om länderna skall följa Parisavtalet och stänga ner kolkraften så var det inte en chans att vi skulle klara oss utan kärnkraften.
  Tyvärr så har jag inte orkat leta upp en länk och jag vet ej om avsnittet ligger kvar på SVTPlay

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som bekant så delar jag uppfattningen att kolkraft i Tyskland ska avvecklas före kärnkraften. Det är också min åsikt att när man enas om att kärnkraften inte klarar av jätteinvesteringarna som ligger 2020 utan subventioner, ja då är det enkelt att diskutera dispens för enskilda "best in class" verk några år så att vi inte skapar onödig stress på systemen. Gör man så tvivlar jag starkt att vi under säg 8 års avvecklingfas ens kommer behöva stänga ner någon industri någon januarivecka.

   Att mot alla ekonomiska kalkyler göra jätteinvesteringar i gamla olönsamma enheter är samhällsekonomiskt vansinne enligt mitt tycke.

   Radera