lördag 23 april 2016

Några noterbara nyckeltal från TD analysen

Nettoskuld dvs efter avdrag vad man har i kassan dec 2015: 187 MUSD

Förväntad nettoskuld dec 2016: 125 MUSD

Förväntad nettoskuld dec 2017: 49 MUSD

Utöver att nettoskulden faller så går pengar till en annan stor sak och det är borrningar efter främst mer gas (men 2017 troligen även olje expansion pga högre oljepris) för att underbygga dryga fördubblingen 2018:

Investeringar 2016: 55 MUSD
Investeringar 2017: 104 MUSD
Dessa investeringar handlar inte på något sätt om att behålla dagens produktion, man har redan nog gas för 10 år, utan handlar om expansionsfasen 2018 samt möjligen expansion av oljeproduktion.

Titta på 2017 specifikt: Skulden förväntas falla med 76 MUSD och man förväntas investera 104 MUSD, summa 180 MUSD.

Bolaget vräker med andra ord in fritt kassaflöde (varav del investeras) nu och det är med fasta kontrakt till indexerade priser. Man behöver inte vara jättekunnig i matte för att inse vad som händer med detta kassaflöde när man 2018 går från 90 MMcf/d till 190 MMcf/d. När detta sker 2018 så är vi (bortsett ev förvärv etc) i princip skuldfria dvs EV=Börsvärde. Fullt utspätt finns det 163 miljoner aktier dvs vid 3.80 cad så är börsvärdet: 619 mcad eller bättre för jämförelse med siffrorna ovan: 489 MUSD.

Är aktien billig eller dyr? Jag tycker den är snorbillig och det är mitt största innehav. Men det betyder inte att det inte kan finnas risker. T.ex kan politiker gå in och ändra priser i deras kontrakt, skada kan göras på deras pipeline och man kan misslyckas med borrningar som behövs för expansionen för att ta några få exempel på allt en aktieägare kan råka ut för. Aktier är riskkapital.

Vad gäller analytikernas riktkurser så måste man förstå att tre saker spelar roll här:
1. Reservernas storlek. Analytikerna går på redovisade fakta. Men vi vet att inom kort kommer reserverna höjas kraftigt när step out borrhålet OBOE1 inkluderas vilket det inte var sist.

2. Analytikerna diskonterar framtida kassaflöde (typ 1 dollar om 1 år är värd 90 cent, om två år 81 cent osv). Dagens värdering byggde och bygger fortfarande på 90 MMcf/d. Men... vi vet ju att någonting dramatiskt är på väg att hända där... Dagens existerande 5 årskontrakt på 90 MMcf/d är på väg att kompletteras med ett nytt på 10 år och ytterligare 100 MMcf/d... När det kommer på pränt i pressrelease (finns ju redan i senaste presentationen sida 6-7 här) så kommer analytikerna börja diskontera detta med.

3. Canacol går från att vara ett tämligen hårt belånat växande bolag till att bli ett kassaflödesflödande "utility" liknande bolag med mycket förutsägbara intäkter. Jag har inte procentsiffran men jag gissar TD m.fl använder minst 10% som diskonteringssiffra (dvs dollar 1 år ut värd 90 cent osv). Utöver det ser jag att man avslutar med att dra av 10% till bara som extra säkerhet. Med lägre risk kommer förändrade modeller och det kommer slå mycket kraftigt på de målkurser man kommer fram till i framtiden, inte minst på det nya 10 års kontraktet.

Avslutningsvis så kvarstår själva stora olje storyn... För mig framstår det som ytterst troligt att fullständig massaker på investeringar inom oljesektorn i världen, gigantiska belopp som strukits under fler år, att det kommer ge oss ett underskott på olja som det kommer ta många år för västvärldens kraftigt försvagade oljebolag att svara upp på prissignalen.

Kruxet är just bara att jag inte vill placera för att dra nytta av detta i västvärldens försvagade oljebolag... Canacol är för mig den perfekta lösningen på den problematiken. Jag hoppas många med mig tjänat bra på Canacol men jag vill betona att enligt min tes så har detta knappt börjat ännu och tåget har vid 3.80 C$ och officiell produktionsstart 90 MMcf/d har inte på något sätt gått.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar