måndag 14 mars 2016

Smutsiga kolindustrins sista halmstrå

“By the time we get through all of my conditions, I do not think there will be many places in America where fracking will continue to take place,” Hillary Clinton, March 6, 2016

Fantastiskt uttalande. Jag är kluven, jag skulle nog personligen tjäna bra med pengar på att USA dödar sin rena gasindustri och oljan på köpet boom för olja i alla andra länder och ännu något bättre fart för vindkraft. 

Men även jag som verkligen studerat förnyelsebar energi noga inser att om Hillary skulle lyckas med detta så är kol i USA den stora vinnaren. Min prognos att att kol snabbt skulle (fortsätta) falla från dryga 30% andel till närmast noll skulle mosas. Precis som IS har anledning att hoppas på Clinton snarare än Trump pga Clintons aggressiva attityd mot syriska regeringen och Ryssland så har kolindustrin all anledning att också hoppas på Clinton's löfte att slå undan benen på den kraft som tvingar gruvorna slå igen.

En tumregel är att kol släpper ut 3x så mycket växthusgaser som naturgas och naturligtvis (i mitt tycke ännu värre) väldigt mycket skadliga partiklar.

http://www.forbes.com/sites/judeclemente/2016/03/13/hillary-clintons-mistake-on-fracking-for-natural-gas/#2926942b3e55


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar