fredag 5 februari 2016

Som sagt... det finns ingen straffbeskattning av kärnkraften

Som DI idag berättar så krävs det ganska exakt lika stor höjning av avsättningar inför avveckling som det idag tas ut i effektskatt, dvs ca 7 öre per kWh.

Vindkraft bär sina egna avvecklingskostnader, det finns absolut inget skäl att kärnkraft ska slippa det.

Döp om effektskatten till avvecklingsavsättning och låt ny kärnkraft omfattas av samma stöd för CO2 fri nybyggnad av elkapacitet som sol och vind (men då liksom vindkraft fulla avsättningar för avveckling före utbyggnad) och ABSOLUT INGA räntegarantier som ger ny kärnkraft konstlat låg kapitalkostnad... så att alla kan konkurrera på samma villkor.

Vi kommer aldrig se ny kärnkraft för den är så mycket dyrare än ny vindkraft och skillnaden bara ökar år för år.

Sanningen är att inte ens om effektskatten tas bort så överlever den gamla kärnkraften i konkurrensen. Vad som nu krävs är en politisk ö.k att låta de sista 6 kärnkraftverken slippa säkerhetsinvesteringarna tänkta för 2020, dvs 1.5 miljarder per verk.

Smart vore att sätta de kraven för 2+2+2 verk 2023, 2026 resp 2029 (dvs att dessa år i praktiken blir avvecklingsdatumen) istället för att allt avvecklas 2020 av marknadsekonomiska skäl då verken inte orkar hålla säkerheten vid dagens låga elpriser.

MP måste bort från regeringsmakten av många skäl. Ett till är deras aggression mot vattenkraft. Vattenkraft och Vindkraft är som vi varit inne på här perfekt samverkande och tillsammans med ett flexibelt svenskt och europeiskt elnät vår fulla elframtid 2030 och framåt. Sverige bör då också vara en stormakt elmässigt med omfattande el-export till Finland, Polen, Tyskland och England.

RED: Detta var nytt för mig.
http://www.di.se/artiklar/2016/1/29/ringhals-2-fortsatt-stangd/ Oskarshamn 2 hade ju så omfattande problem att den aldrig kommer återstartas, Oskarshamn 1 har jag ju skrivit om, den har så omfattande reaktorproblem att det är den enda som skrämmer mig, nu verkar det som Ringhals 2 har så stora problem att man kan ifrågasätta varför inte låta den vila i frid... ligger alldeles för nära vårt hus i Sverige..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar