lördag 20 februari 2016

Förberedande kommentar LNG Bolagen

Jag har ju utlovat en sammanfattande motivering varför jag valt att gå in i denna bransch och då specifikt Golar LNG partners.

Det är inte helt lätt att fundera ut hur man ska presentera marknaden och bolaget för att läsarna ska få en korrekt bild. Så jag vill upplysa om att detta kan belysas från så många aspekter att jag inte kommer bli komplett... för jag tänker inte skriva en avhandling...

Problemställningar:
- Beskriva LNG utbud och efterfrågan i världen? Nuläget ointressant vs framtiden? Kommer spikat kommande utbud mötas av motsvarande efterfrågan? Prismekanismen? Oljeprisets inflytande, Rysslands betydelse, EU diversifieringsönskan, förnyelsebarts inflytande, death of nuclear, death of coal, aldrig mer elbrist i snabbväxande marknader...Paris ö.k/CO2 utsläppen???
- Diskutera betydelsen av Pris och Volymer och vad som egentligen är viktigt för våra bolag.
- Beskriva tankermarknaden när jag egentligen placerar huvudsakligen i bolag med skepp för återgasifiering?
- Förklara MLP strukturen men samtidigt få fram att dessa Bermuda registrerade bolag INTE är amerikanska MLPs...
- Förklara relationen i MLP strukturerna med Moderbolag som gör affärer och "droppar ner" gjorda affärer med långa kontrakt till dotterbolagen.. IDR strukturer.. vilket ska man välja av de två?
- Titta på bolagens skuldsättning och möjlighet att re-finansiera sig. Aktiemarknad och bank/obligationsmarknad.
- Titta på bolagens kontraktstruktur när båtarna går av kontrakt och relatera det till LNG marknaden och då vilken LNG marknad (se ovan)?
- Vikten av att hålla koll på ekonomin i både moder och dotterbolag.
- Studera hur väl bolagen täcker sin utdelning. Hade det kunat höja sin utdelning om de kunnat göra drop downs? Kan man förvänta sig att just det kommer hända när marknaden vänder och är då PP bra eller dåligt?
- Förmedla känd LNG utbud expansion år för år kommande år.
- Förmedla bilden av vad redan pågående projekt för ny LNG kapacitet kommer ställa för krav på ytterligare båtar.
- Förklara vad kraftigt fördyrad kapitalkostnad för bolagen innebär för viljan att beställa fartyg inför 2018-2020 då underskott väntas utan nya båtar. Hint, Teekay LNG sa nyss på conf call, inte en enda LNG båt har beställts de senaste 6 månaderna. Hint 2: Kolla på LNG fundamenta och fundera över konsekvensen av det 2018-2020... Hint 3: Om man har bundna kontrakt till 2018-2020 som i sig ger skyhög utdelning... ska man då oroa sig över att de kontrakten går ut 2018-2020?
- Kan man verkligen få 15-20% årlig utdelning i ett bolag som är närmare att höja sin utdelning än att sänka den och som låst in kontrakt och alla sina båtar flera år framåt? Vad kan orsaka det? (Se Canacol inlägget nedan)

När jag ändå håller på och planlöst kastar ur mig alla tankar och aspekter så skulle jag vilja avvika lite...
Världen ser just nu en fullständigt otroligt tvärstopp i investeringar i utvinningen av fossila bränslen, minns inte på rak arm siffran på sänkta investeringar men en sak kan jag lova, det komer ett massivt svar med fördröjning på dessa uteblivna investeringar i form av fallande produktion och brist på utrustning. Vi spekulerar om när och hur det ska dra upp oljepriset med kanske 60-70% från idag.-- kanske i slutet på 2016, kanske 2017. När vi tittar på LNG och de brister vi bygger in där så kan jag bara konstatera att utbudsökningarna av LNG kommer samtidigt som bristerna i olja borde ha kommit med god marginal och bristerna i LNG utrustning kommer också i denna period och vi erbjuds bolag som har skyhöga, ofta väl underbyggda utdelningar baserat på långa kontrakt på både båtar och finansiering rakt över perioderna 2016 och 2017 och ofta väl in i 2018-2019.

Min förhoppning är hög, väl underbyggd utdelning hela tiden följt av bull market i själva värderingen & kapitalvinst när oljan vänder uppåt och drar efterfrågan på LNG och därmed utrustning med sig. Detta beskriver grovt själva min tes bakom placeringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar