tisdag 19 januari 2016

Precis vad jag varit inne på, kärnkraften bär inte sina avvecklingskostnader

Och den kostnaden man smiter undan från är minst lika stor som den s.k effektskatten på 7 öre/kWh.

Dvs man kan ta bort effektskatten men vi måste samtidigt ta tag i att bolagen via de facto subvention låter skattebetalarna plocka upp notan för framtida avveckling av kärnkraften.

Klarar inte existerande kärnkraftverk och dess industri att överleva utan kraftiga subventioner så har vi ett problem som bara har två långsiktiga lösningar:
1. Lägga ner kärnkraften och bråka med bolagen om att de får betala i efterhand då de betalat för lite. Detta kommer ge Sverige problem energimässigt 2020 - 2025. Därav min fundering att vi kanske måste ge alla eller några av de sex sista kärnkraftverken dispens från säkerhetskraven som gäller från 2020. En kalkylerad risk tills annan energi och framförallt bättre exportkapacitet antingen ersätter kärnkraft eller skapar elpriser som gör att det går att driva (gamla) kärnkraftverk i Sverige något årtionde till.
2. Snabbt börja bygga ut ledningarna för elexport. Vi hinner inte med en haveriutredning om varför Svenska Kraftnät inte fullgjort sin uppgift.

http://www.dn.se/debatt/lat-inte-karnkraftsbolagen-betala-for-lite-for-avfallet/
Göran Finnveden, professor KTH, medlem i Kärnavfallsfondens styrelse 2012–2015.

Varför inte påminna om denna artikel:


Svenska storbolag är vindkraftens vinnare

Sverige bygger mest vindkraft i världen per capita. Dessutom har vi en stor men osynlig vindkraftsindustri. Underleverantörer som SKF och ABB tar för sig alltmer på en världsmarknad värd mer än 100 miljarder dollar.

"Vindkraften är SKF:s snabbast växande bransch", säger Stefan Karlsson, marknadschef vid SKF Renewable Energy.
2005 stod den för 1 procent av kullagerkoncernens omsättning, i dag är det 4-5 procent. 
Johan Söderström, vd för ABB Sverige, vill inte ange några siffror, men säger att vindkraften är en "väldigt stor affär" för ABB, som har en global omsättning på 40 miljarder dollar.
Det handlar om komponenter som elektronik, transformatorer och lågspänningsapparater och för havsbaserad vindkraft sjökablar och högspänd likström.
Men det finns större perspektiv. "Vindkraft bidrar till en bättre värld med mer koldioxidfri el. Världen behöver mer sol- och vindkraft och sedan vågkraft", säger Johan Söderström.
"När förnybart byggs ut, samtidigt som en del länder drar ner på kärnkraften, behövs mer överföring och intelligentare nät", säger han.
ABB levererar också mjukvarulösningar för att styra utbud och efterfrågan.
Nätutbyggnad är "en enormt stor affär": stora kablar, ställverk och mycket innovation som ska ge effektivare överföring och bättre el.
"Det är viktigt för Europa och viktigt för världen", säger Johan Söderström och pekar på den väldiga utbyggnaden av 800 kilovoltsledningar i Kina, på senare tid även 1 100 kilovolt.
ABB är med i de flesta projekten, med leveranser både från Ludvika och från produktionsanläggningar i Kina.
--------------
Kärnkraften är under avveckling, min åsikt är att det är säkert som amen i kyrkan. Det som byggs kommande år byggs för att det är projekterat sen tidigare och har redan stora sänkta kostnader i sig samt hiskeliga ledtider på 10 år eller mer. Men när det är sagt så finns det ingen logik i att lägga ner de sista 6 kärnkraftverken redan 2020, istället bör Sverige cementera sin roll som exportör till underskottsländer. El är en produkt som alla andra och vi har bättre förutsättningar att producera den billigt än på kontinenten.

Slänger in något helt annat mycket intressant för egen tolkning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar