måndag 4 januari 2016

Jo, det finns risk med gammalt skräp


Mitt läsande har lett mig till åsikten att Sveriges i särklass farligaste reaktor är Oskarshamn 1. Den är nedläggningsbeslutad men är ännu igång (till skillnad från Oskarshamn 2 som aldrig kommer återstartas efter senaste problemet och som ändå var en mycket modernare reaktor).

Oskarshamn ligger ju långt ifrån Göteborg.. vi har mer att göra med Ringhals strax söder om oss. 1 och 2an där är ju igång men nedläggningsbeslutade. Även dessa är mycket modernare och har haft mycket färre incidenter än Oskarshamn 1.

Den effektskatt på väldigt måttliga 7 öre/kWh som Sverige har är för att gammalt farligt skräp inte ska drivas med övervinster samtidigt som man inte betalar tillräckligt för att täcka sina egna framtida avvecklingskostnader (se tidigare inlägg om att de avsättningarna skulle behöva ökas med 8 öre/ kWh) eller för den delen betalar någon försäkringskostnad för de risker som de facto finns för olyckor med 40-50 år gamla enheter. De 7 örena används till att förnya Sveriges energipark, väldigt rimligt tänk tycker jag, Om det inte skedde skulle vi om 10 år ha 50-60 år gamla enheter och inget nytt. Om 20 år 60-70 år och inget nytt. Under tiden hade Fortum, EON och Vattenfall gjort enorma oligopolvinster typ vad man gör på distributionsnätet idag. Att göra på det sättet ligger inte i Sveriges intresse.

Det är också värt att notera att det generella stöd som nya energiproducerande vattenkraft, vindkraft, sol och annat förnyelsebart får i Sverige är långt långt under det stöd som ny kärnkraft får i England och Finland. Sverige har också mycket lägre elpriser än dessa länder vilket gynnar svensk industri.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar