måndag 25 januari 2016

Danmarks strategi

Från Ny Teknik

"Vindturbinerna snurrade som aldrig förr i Danmark under förra året. Totalt genererade de el motsvarade 42 procent av den danska förbrukningen.

Eftersom vindkraften varierar med hur mycket det blåser ökar betydelsen av starka elförbindelser med omvärlden.
– Om vi har timmar med överskott på vindkraft säljer producenterna det till Norge, Sverige och Tyskland, omvänt köper vi vattenkraft från Norge, solenergi från Tyskland och el från olika kraftverk i Sverige när det är fördelaktigt för Danmark, säger Carsten Vittrup, energistrateg på Energinet.dk:s analysavdelning.
De danska kolkraftverken spelar fortfarande en viktig roll under perioder med låg vindproduktion.
Danmark har som mål att vindenergin ska motsvara 50 procent av elkonsumtionen till år 2020. Enligt Energinet.dk kommer målet att nås eftersom vindkraften fortfarande byggs ut."

Återigen, vatten och vindkraft är ett gudomligt äktenskap och att låta marknadskrafterna styra ihopbyggnad av ländernas elnät (visst, jag gillar marknadskrafter men även som placerare hårda fakta, och hårda fakta säger  att EU dessutom subventionerar ihopbyggnad av gemensam energimarknad för att t.ex göra oss mindra beroende av Ryssland) knyter kommande årtionde snabbt de facto ihop marknader så långt ifrån varandra som svensk vindkraft med inte bara irländsk, skotsk och fransk vindkraft utan även sydeuropeisk sol-el. Italien har idag ungefär lika mycket andel produktion av el från sol som Sverige av vindkraft. 
Man behöver bara ha grundläggande kunskaper i statistik eller kanske bara logiskt tänkande i kombination med vilja och hygglig förmåga.. för att inse hur viss, och växande överföringsförmåga mellan EU länderna kommande årtionden, dvs tiden det tar att bygga ett nytt kärnkraftverk.. hur det minskar känsligheten för en enskild extrem väderhändelse i någon del av EU. Dvs hur den intermittensen för vindkraft eller för den delen kärnkraften blir allt mindre viktig. (3 kärnkraftverk av 10 nere när det var som kallast är inget nytt men visar att man kan inte lita på denna energikälla som baskraft utan att ha backup.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar