tisdag 19 januari 2016

Alternativ åsikt om kärnkraft, vindkraft & problembild

Jag har glädjande nog begåvats med bloggläsare med andra åsikter än mina egna i energifrågan. Skapar typ lite debatt som tvingar mig själv tänka till extra och som säkert gör skrivandet på ämnet mer intressant även för andra läsare. Nedan är Christians svar på min blogg ett par snäpp ned, somliga har kanske redan sett det. Efter Christians fulla text kommer mitt svar. Skulle kunna ha legat kvar därnere men jag vill gärna lyfta fram det för jag uppfattar det som ett stort problem att många, speciellt borgliga väljare inte hängt med i utvecklingen och sitter fast i gammalt ideologiskt tänkande. Vänsterväljare har inte nödvändigtvis hängt med mer men teknikutveckling har ju gjort gamla utopier till dagens "Bästa Val".

Nåväl, Christans inlägg:
Svenska kraftnät har ingen skuld i situationen på elmarknaden, de ansvar för stamnätet och reservkraften och det fungerade utmärkt i 25 år före man stängde ner Barsebäck och började överflöda en redan mättad marknad med onödig intermittent kraft via subventioner.

Stamnät kostar grovt på land 10 miljoner kr och i hav 25 miljoner per km och GW att bygga, ditt förslag handlar om i storleksordningen 10 GW effekt som ska kunna flyttas hit och dit, det kräver nyinvesteringar på 100-tals miljarder kr enbart för stamnät för att möjliggöra det. Till exempel har den nya kabeln mellan Norge och Skottland för 20 miljarder kr en kapacitet på 1.4 GW, bara motsvarande 1 reaktor alltså.

Energimyndigheten är den fula helt politiserade fisken i den grumliga ankdammen, där har varit mycket okunnigt politiskt önsketänkande och lite vetenskap i det de har sysslat med de senaste åren.

Även för vindkraftsbranschen är elmarknaden nu ett haveri med nedskrivningar, noll avkastning på investerat kapital och nära noll nyinvesteringar (förutom Vattenfall då, det är ju bara allmänhetens pengar man "investerar").

Christian, låt oss titta på situationen norsk elexport till England via sjökabel. Dina uppgifter är ungefär korrekta med 2 miljarder euro för att flytta 1400 megawatt. Låt oss börja med att titta lita närmare på vad detta är för pryl:


Vad som är viktigt att förstå för läsarna är att detta ger oss två helt olika vinster:
1. Exportkapacitet av el från vårt elområde (Sverige och Norge sitter ihop elmässigt hyggligt väl och det är också avsikten med dagens elsystem. 
 2. Förmågan att hantera vädermässiga variationer i elproduktionen.

Så låt oss börja med exportbiten och fundera över vad vi får för pengarna när vi ger ABB Karlskrona en order på 2 miljarder Euro snarare än Ryssland en order att bygga ett nytt kärnkraftverk i Sverige.

2011 - 2014 som är den tidsperiod jag hittade (inte valde ut, inkluderar man 2015 lär skillnaden vara ännu större och tiden innan dess är inte så relevant pga att det var före svensk vindkraftsutbyggnad) så hade Nordpol i snitt 30% lägre priser än UK. Denna prisskillnad bekräftas av att UK satsar på och låser in sig med ny kärnkraft för 1 kr 20 öre per kWh i dagens penningvärde under kommande 35 år medans nordiska priser på el ligger runt 25 öre per kWh.  Men låt oss vara försiktiga och anta att skillnaden bara är 10 öre och se vad intäkten är för en operatör som kan ta Nordpol el och sälja till UK. 1400 MW är 1.400.000 kW gånger 10 öre = 140.000 kr eller 15.000 Euro per timme, 8760 timmar per år så har vi 131.4 milj Euro eller nära 6.6% intäkt från investeringen första året.
'"Analysis by DECC suggests that, in spite of the interconnector’s cost, the project could save UK consumers £3bn over 25 years." (dvs 4 miljarder Euro besparing på engelska sidan, källa FT)

Som alla aktieplacerare inser så är överföring av el dag ut och dag in genom en kabel något som till skillnad från kärnkraftsbygge får osubventionerad och marknadsmässigt extremt låg upplåningskostnad och som kan belånas högt av ägaren då risken är så låg. Ofta kombineras det med att man säljer fulla kapaciteten till producent och konsument på respektive sida med s.k take or pay kontrakt. Vidare tror jag de flesta inser att när vi idag har elpriser på 25 öre och England bygger ut och garanterar 1 kr 20 öre för svindyr ny kärnkraft, ja då har jag varit försiktig när jag räknade 10 öre. Man kan också ge sig på mer avancerade beräkningar som inkluderar vinster för engelska hushåll med lägre elpriser samt vinsten för Sverige i att våra sex sista kärnkraftverk skulle kunna vara lönsamma och kunna drivas längre om vi jämnade ut med England och kontinenten och fick priser som inte är konstlat låga genom instängda marknader.

De flesta inser säkert också att med dagens råvarupriser för bl.a koppar så är det ett suveränt tillfälle att investera i kablar liksom att jag inte tagit med effekterna av att ABB skapar jobb. 

Nu kommer vi till punkt 2 som Christian och andra kärnkraftsförespråkare i praktiken försöker vilseleda opinionen med. Man säger att kablarna bara måste finnas för att vindkraft finns... och att vindkraften därför ska bära investeringskostnaden och man uppmanar oss att bygga kärnkraft med statssubvention och totalkostnad långt över 1 kr per kWh istället för vindkraft för 50 öre med hänvisning till detta. Sanningen är att det inte handlar om att överföra några stora mängder el för att hantera vindkraft (men däremot som lönsam export pga länders olika tillverkningsförutsättningar, dvs den typ av handel som byggt allt vårt välstånd där man utnyttjar länders komparativa fördelar enligt Ricardo's lära.), det handlar om att i större utsträckning förvandla länderna till kommunicerande kärl som hanterar svängningar genom att förändra export/importmönster tillfälligt vid extremsituationer. 

Dvs är det torrår och svinkallt och vindstilla ett år (dvs något vi inte sett på länge i Sverige) så kommunicerar vår marknad med både England, Tyskland, Polen Baltikum och Finland utöver naturligtvis Norge och Danmark och via dessa länder ännu längre bort. När vi har det tufft så exporterar vi LITE mindre till Polen som kanske då importerar LITE mer från grannlandet Slovakien t.ex. När vi exporterar mindre till England kan det blåsa utmärkt på Irland etc. Det är inte svårt att förstå att EU har detta som mål. Det kommer, med eller utan Svenska Kraftnäts medverkan... och det är upp till svenska sex kvarvarande kärnkraftverk och dess förespråkare att bestämma sig för om man ska gilla läget och bygga ut kablar eller lägga ner pga för lågt elpris.

Som synes ovan så bygger man kablarna för att det är lönsamma projekt när man har prisskillnader orsakade av olika pris för genererering av el i olika områden/länder.

En bonus när dessa kablar läggs är att elsystemen blir kommunicerande kärl. Dvs när det som de kallaste dagarna januari i Sverige blåste mindre ja då blåste det de facto bra i Skottland (jag kollade) och det blåste utmärkt i Hanöbukten fast det var svinkallt i Stockholm och Kiruna. Kort sagt, med dessa lönsamma överföringskablar så minskar också rent statistiskt svängningarna från Nordeuropas samlade vindkraft.

Det är första steget hur man hanterar vädervariationer. Det andra är precis som vi i Sverige sett under januari att vattenkraftet efter sin sedvanliga påfyllnadsperiod under hösten går från att stå för 30% av elkraften till över 50%. Detta är deras lönsamma period! Den de väntar på hela året... Det är naturligt och perfekt tajmat med vindkraften som visserligen blåser som mest på vinterhalvåret (55%) men som har några få dagar per år då den halkar ner från 10% snitt till 5% av vår elproduktion. Detta är inget problem. Vi hade aldrig någon kris i Sverige under januari och att det överhuvudtaget behövde diskuteras i kristermer var för att kärnkraften IGEN svek i januari... En reaktor står stilla sen länge, mitt när det var som kallast dök två ner igen och kärnkraft tappade från 40% till 30% under perioder. Men vet ni vad... det var lugnt, genom att vattenkfraften körde 53% och genom utjämning med grannländer så lyste kontrollrummet hos Svenska Kraftnät grönt snarare än gult eller rött rakt igenom. Kärnkraften orsakade alltså det största januaritappet i procentenheter räknat vid enkild punkt under januari, inte vindkraften men vattenkraften fixade det enkelt.

Det FINNS inget skäl att bygga ut dubblelt så dyr kärnkraft som måste användas även de 350 dagar då vi inte har kallt svinkallt väder (eller "billig" rysk dito) i Sverige. För varje år som går så blir EU och Sverige bättre på att hantera vädermässiga variationer.

Avslutningsvis, vindkraften är inte den som kommer gå i konkurs om vi låter Svenska Kraftnät blockera utbyggnad av nätet, det är istället de 6 sista kärnkraftverken. Sverige har pga Svenska Kraftnäts misslyckade monopolställning för låga elpriser och det gör att ingen ny elkapacitet kan byggas utan subvention. Inte kärnkraft, inte vindkraft. Lösningen på det är inte 7 öre extra till gammal kärnkraft, då faller priset ännu mer och den slås ut ändå. Lösningen är att ertta Mikael Odenberg och på sikt avreglera den marknaden.

Och kom ihåg... kärnkraft hög ekonomisk risk... elkabel mellan två länder... låg risk...

Hög ekonomisk risk = högt krav på avkastning från investerare
Låg ekonomisk risk = lågt krav på avkastning från investerare

Om man inte gör som England förstås och garanterar ny kärnkrafts elpris i 35 år till kinesiska investerare. Med 35 års garanti att köpa allt så kom man ner något gissar jag men det var ändå skyhög avkastning som krävdes när man jämför med t.ex energiinfrastruktur i USA.

"The NSN interconnector is one of several additional links to neighbouring countries planned by Statnett aimed at exploiting Norway’s ability to smooth the power supplies of other grid systems using its network of reservoirs.
Alan Foster, director of European business development for National Grid, said on Thursday the link would “add to the diversity of energy sources for UK” and could “reduce peak prices”.

Auke Lont, chief executive of Statnett, has previously told the Financial Times that he expects Norway to use the interconnector to import energy from the UK at times of peak supply. This could allow for Norway to temporarily reduce its output of hydroelectricity — which typically covers all of the country’s domestic needs — and shift power output to more lucrative times for domestic consumption or export.
On Thursday Mr Lont said: “Not only is this a technically impressive project where we will set a new world record, it is also an important contribution to the increase of renewable energy production for both sides.”
The 730km link will run between Blyth in Northumberland to Kvilldal in Rogaland on the Norwegian coast.
The Norwegian transmission company is also working on plans to install a 500km subsea cable to Germany."
FT

4 kommentarer:

 1. Varför spekulera i det fria när det finns gott om exempel i verkligheten att studera? Danmark är redan ditt smartframtidsföregångsland med gott om både vindkraft och förbindelser med länderna omkring.

  Danmark 2015:
  "Förra året stod vindkraften för 42 procent av elen i Danmark. Nytt världsrekord, enligt Energinet som driver det danska elnätet." http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3956706.ece

  Danmark idag:
  Total förbrukning 5315 MW
  Värmekraft 4506 MW
  Vindkraft 253 MW
  Importerar 556 M
  http://www.svk.se/stamnatet/kontrollrummet/

  Någon större hjälp från omkringliggande länder kan de inte få för vindkraften ligger långt under medel i hela Norden och Tyskland samt att svensk och norsk vattenkraft producerar sin maximala effekt. Så naturligtvis ligger det på förespråkarna av opålitlig sol- och vindkraft att visa hur reservkabel- och reservkraftsystemet ska fungera tekniskt och ekonomiskt i större skala.

  Den enda jag vet som har gjort ett någorlunda seriöst försök till en plan är den propellervänliga professor Lennart Söder på KTH, i övrigt är där mest bara rena felaktigheter som sprids av folk med lite till ingen kunskap om elkraftsystem.
  http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:657544/FULLTEXT01.pdf

  Det skulle gå att ha andra marknadsmodeller där man beräknar nät- och reservkostnader för varje energislag och böter när effekt inte levereras, så fungerar näringlivet normalt, "just in time".

  "Svenska kraftnät instämmer även i att den nuvarande "energy only" marknaden behö­
  ver justeras för att hantera de förändringar som nu pågår. Marknaden prissätter energi och frågar inte efter effekt, vilket lett till ett energiöverskott som pressar ned elpriset och konkurrerar ut den planerbara produktionen som levererar effekt. Priset är sedan en tid så lågt att ingen ny elproduktion byggs och idag så lågt att befintlig produktion tas ur drift." http://www.svk.se/siteassets/om-oss/remissvar/emg-remissvar-thema-rapport-om-effektproblematiken.pdf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är enkelt att svara på detta och jag har gjort det flera gånger tidigare om du läser mina bloggar resp på Nejdetkanviinte bloggen.

   Vi har under sammanlagt några dagar eller kanske ett par veckor om året kallt i kombination med dålig blåst. Under dessa korta perioder har vattenkraft det de med proppfulla magasin efter höstregnen den gyllene tid man längtar hela året efter.

   Var och en som går in i kontrollrummet och tittar på historiken ser att vattenkraften under höst-vinter varierar i Sverige med över 20 procentenheter av Sveriges totala elproduktion. Vind och vattenkraft är billigast och bäst matchade.

   Kruxet för Sverige som ändå inte blev så allvarligt är att kärnkraften IGEN gick sönder mitt i vintern och istället för normala ca 40% levererat dryga 30%.

   Jo, Danmark, ja, finns land som heter Norge också. 95% vattenkraft, nema problema för Danmark.

   Jag tycker det är obegripligt att det jag nu skrivit är så svårt att ta in bland kärnkraftsförespråkarna :-)

   Intermittensen blir för varje någorlunda statistiskt bevandrad person lägre och nej.. det är inte relevant eller viktigt att plocka en specifik timme som du gör ovan... för vi har vattenkraften som enkelt hanterar de extrema fallen. Dvs dessa få ögonblick rättfärdigar inte kärnkraft som i både fallet gammal med säkerhetsinvesteringar och nyinvestering är för dyr för att överleva.

   Radera
  2. Intermittensen blir för varje någorlunda statistiskt bevandrad person lägre vid hopbyggnad av grannläderna och nej...

   ska det vara..

   Radera
  3. Och skulle det ändå inte räcka under ett torrår som vi ser en gång på ett årtionde så är det mycket billigare att betala någon tung energiintensiv industri 1 kr per kWH för att stå still en vecka än att låsa fast samma industri i kärnkraft för 1 kr och 20 öre i 35 år som England gör med sin nyinvestering.

   Men som sagt, vi går precis genom stillastående kärnkraftverk, köldknäpp och dålig vind och ändå lyser kontrollrummet inte gult, inte rött utan alldeles grönt rakt genom.

   Orsaken är vattenkraftens flexibilitet och kablarna till grannländerna. Inte så komplicerat..

   Radera