fredag 30 december 2016

Börs och högavkastare

Det jag jobbar med dessa aningen mer stillsamma handelsdagar är att försöka trejda för att begränsa skadan på portföljen av den för tillfället lite starkare kronan och med tanke på oljan förvånansvärt svaga kanadensiska dollarn. På det så rekylerar även USD lite grand.

Trejdning sysslar jag som vanligt främst med i bolagen jag är bekväm med Golar LNG, Scorpio Bulkers och Canacol. Samtidigt har jag även höjt vikten i GLNG och CNE på bekostnad av likviditet då jag ser dem som både i nedre-mellan delen av tradingintervall samtidigt som noteringsvalutan svackat. SALT har jag för tillfället lägre vikt mot (ca 5% dock) efter vinsthemtagningar då den för mig ser ut att ligga högt i tradingintervallet.

Det finns egentligen inte så mycket nytt att rapportera om bolagen. Om jag ändå ska anstränga mig så är det att GLNGs dotterbolag GMLP går starkt vilket underlättar för PP och dropdowns där i framtiden vilket stärker även moderbolaget. GMLP tappade ett kontrakt drygt ett år i förtid men fick generös ersättning vilket öppnar för att det nästan skulle kunna bli en plus affär för dem om de inom säg 6 månader lyckas sätta den FSRU i ny tjänst på stark marknad.

För SALT så har Panamax raterna som väntat börjat svacka men jag har ändå känslan att det finns en underliggande styrka i sektorn som imponerar. Slutet av Q1 är dock fortfarande mitt mål vilket gör att jag inte är rädd att trejda för att "tjäna samma pengar flera gånger".

CNE: Har skrivit om dem, vi fick till slut rekylen och trycket ner mot som lägst 4.35 och dessutom i kombination med svaga CADen. Detta är mitt klart tyngsta innehav just nu och jag har förhoppningar om starkt nytt år och starkare CAD för en dubbeleffekt på portföljen.

Jag fick en fråga som i princip var om CPLP är farlig när kontrakt går ut, om utdelningen är hotad. Mitt svar är att det nog är svårt att hitta någon högutdelande aktie vars utdelning har större marginal innan den behöver sänkas. Skulle möjligen vara HMLP i att de långa kontrakten där gör sänkning osannolik. Men det hindrar inte att det finns skäl att jag för tillfället passar på CPLP vid denna kurs. Ett sådant är att jag tycker att bolaget förtjänar rabatt pga tveksamt agerande från ledning och huvudägare. Ett annat jag inte diskuterat här så mycket är osäkerhet hur bolaget kommer påverkas av kommande ballast vattendesinfektionsregler följt av svavelrening/krav på lågsvavligt bränsle. Inte minst om man får ersättning för detta från de som har långtidshyrning av fartygen. Jag vet helt enkelt inte svaret på de frågorna.

Andra högavkastande? Jag har ju varit på en bunt olika under 2016. Många inom LNG och vissa som bara kan handlas via NN och Danske såsom SLTB. SLTB obligationen är fortsatt min favorit åtminstone så länge den ger +10% (jag har inte räknat men det är nog fortfarande bit över 12% skattefritt) och för den delen största högavkastande innehav men Avanza erbjuder som sagt inte köp i den så jag har det via NN och Danske vilket också är skälet att det är dit jag flyttar de sparande jag kan flytta till just NN och Danske.

Avanza erbjuder mig att handla preferensaktier men jag vill för läsarna peka på risken med preferensaktier och varför dessa är mycket mer riskabla än obligationer, eller i varje fall tre tunga skäl:
1. En obligation måste lösas in och betalas och räntorna måste betalas - i båda fallen är alternativet konkurs och aktieägare förlorar allt om obligationsinnehavaren ska kunna förlora något och ledningen förlorar sina jobb. Resultatet är att ledningarna kommer utfärda nya aktier så länge det går för att undvika att obligationsinnehavaren drabbas det minsta.

2. En preferensaktie behöver i nästan alla fall ej lösas in, räntan är fix och bolaget kan välja att sluta betala den med enda straff att man inte får betala utdelning till vanliga aktieägare innan man betalat pref ägaren (oftast gäller det alla missade pref utd).

3. En obligation har ett slutdatum, det har oftast inte en pref aktie. I en miljö där räntor stiger så blir räntan på pref aktien alltmer attraktiv vs annan upplåning och tvärtom för pref ägaren (vilket sänker marknadsvärdet på pref). Det gör att bolaget i stigande räntemiljö allt oftare kommer behålla sin pref aktie i evighet som billig upplåning, dvs en klart sämre situation än en obligation där man vid ett visst datum får tillbaka nominellt värde. Med en pref aktie i stigande räntemiljö så kan man lätt hamna i situation att pref aktien minskar i värde för varje räntehöjning samtidigt som börsen går upp. Inte alls roligt och inte låg risk jämförbar med en börshandlad företagsobligation.

Detta gör att man lättare kan komponera en portfölj med lägre risk i högräntemiljö med mäklare som erbjuder börshandlade obligationer än en som inte gör det. Detta är ett bekymmer för mig som jag intensivt jobbar för att minska skadan av.

Ur DI som i sin tur citerat Länsförsäkringar

Bland personer med en inkomst på mellan 45.001 och 50.000 kronor i månaden är det 17 procent som uppger att de klarar sig maximalt en månad utan inkomst.

Det visar en undersökning som Länsförsäkringar har genomfört.


Vad beror det här på, tror du?
”Det finns inga skatteincitament för att spara, bara för att låna. Det tycker jag är väldigt märkligt. 


Rikard Josefson skulle gärna se att ränteavdraget växlades mot någon form av sparincitament, så att fler skulle få möjlighet att bygga upp en buffert. 

En annan aspekt som han lyfter fram är ett skifte i privatekonomin, framför allt bland yngre, mot ett mer månadsbaserat tänkande.

”Privatleasing av bilar ökar. När man köper bostad tittar man inte längre lika mycket på lånebeloppet utan på kassaflödet per månad. Någonstans ökar risknivån då.”


Vi lär våra barn att undvika denna moderna typ av extraskuldsättning när man leasar pryl efter pryl snarare än att köpa dem för sparade pengar. Jag har ingen aning när nästa smäll kommer för Sverige, jag bara konstaterar att de brukar komma då och då när folk och fä (politiker syftar jag på här) haft tid på sig att glömma tidigare smäll.

onsdag 21 december 2016

Blev ju ingen aktivitet i CNE

Men vart vi ska gå härnäst återstår att se. Här är en färsk rapport jag hittade nyss: Rapport efter borrning

Dagens aktivitet hade jag istället i bl.a SALT igen där jag plussade på lite. Intressant var också kronans rekyl upp mot CAD och USD, gör det billigare att sätta sprätt på likviditet men kommer också kosta dyrt när Avanza räknat om portföljen till nya lägre valutakurserna 06.00 imorgon...

Canacol

Ni ser mig ofta tala om min taktik efter jag genomfört den. Denna gång ska jag nämna och motivera min taktik mitt i genomförandet samt motivera lite varför jag är så trygg att gå tung i bolaget (vilket ju inte är någon garanti för er att hålla er i om något oväntat händer...)

Canacol är sen igår mitt största innehav. Orsaken var att jag tog 2% vinst på de extra GLNG aktier jag köpte medans jag nettoköpte mer CNE på 4.45. Jag säger att jag är mitt i min tradingtaktik för att CNE stängde med tryck på sig, om än under låg volym (viktigt för mig), dvs jag räknar med att aktien kan komma att öppna nedåt.

Vad jag avser göra i dagens handel (med reservation för alla andra möjligheter och marknadernas utveckling, dvs reservation för oförändrat läge från igår kväll/nu) är att dunka in aktier i bolaget ju lägre aktien går. Det är en del av min trading strategi i bolag som jag är trygg med och det har under senaste åren gett mig mycket meravkastning att trejda på det viset, inte minst i CNE.

Varför är jag trygg i bolaget?
Svar: Jag anser att bolaget INTE borde jämföras med övriga oljebolag i Colombia och jag anser att analytikerna undervärderar det.

Orsaken att jag anser det är att jag tycker bolaget borde ha en betydligt lägre diskonteringsränta än t.ex ett oljebolag som Gran Tierra m.fl och detta slår stenhårt på vilken riktkurs som skapas och sanningen är att de flesta placerare klarar inte av att titta på mer än riktkursen.

Så kort om diskontering av framtida kassaflöden. Låt oss anta att bolag A har förväntade kassaflöden på 100 cent/ 1 usd/aktie kommande 10 år via fasta kontrakt med fasta priser för att försörja en storstads el och värmebehov. Kassaflödena är baserade på gasproduktion där källorna tappar mindre än 10% per år. Om vi använder en diskonteringsränta på 10% så är pengarna som kommer in löpande värda så här:
År 1: 90 cent
År 2: 81 cent
År 3: 72.9 cent
År 4: 65.61 cent
År 5: 59.05 cent
År 6: 53.14 cent
År 7: 47.83 cent
År 8: 43.05 cent
År 9: 38,74 cent
År 10: 34,87 cent
Totalt: 5.86 usd

Diskonteringsräntan vi använder för framtida kassaflöden är alltså 10% och jag säger inte att det vore en orimlig nivå för Canacol, vad jag säger är att det är orimligt att sätta samma nivå på ett oljebolag där källor tappar produktion mycket snabbare och där priset man får betalt är extremt osäkert (=hög risk) och gissningarna 5-10 år ut just bara är det, gissningar. Rimlig skillnad i diskonteringsränta är för mig kanske 4 procentenheter, man skulle kunna tänka sig 8% för Canacol och 12% för Gran Tierra m.fl.

Vad skulle 8% istället för 10 göra i vårt högst hypotetiska exempel?
År 1: 92 cent
År 2: 84.64 cent
År 3: 77.87 cent
År 4: 71.64 cent
År 5: 65.91 cent
År 6:  60.64 cent
År 7: 55.78 cent
År 8: 51.32 cent
År 9: 47,22 cent
År 10: 43.44 cent
Totalt: 6.5 usd

Ovanstående var alltså "bara" rättelse med 2% enheter. Dvs att vi bara ger vårt hypotetiska gasbolag med fast prisersättning och fasta kontrakt samt låg årligt minskad produktion (ex nyborrningar) 2% enheter lägre diskonteringsränta än mycket riskabla oljebolag i samma land har. Ett annat sätt att uttrycka det är att jag tycker analytikerna underskattar CNE med 10% och överskattar vanliga oljebolag med 10% när de räknar fram sina riktkurser.

Vad är konsekvensen för oss?
Canacol blir lägre värderat vilket utöver frustration betyder lägre risk i investeringen dvs jag vågar vikta den tyngre än annars. Jag ska tillägga att analytikerna har en parameter till man jobbar med och det är att sätta en multipel på detta framräknade net asset value. I Canacol's fall så noterar jag att TD här ytterligare diskonterar det redan diskonterade värdet mer än man gör för de riskabla oljebolagen... som en sista förolämpning så räknar man med högre oljepriser för oljebolagen än vi idag ser på futures vilket man inte ger CNE någon nytta av då man ännu så länge sätter noll värde på deras omfattande oljedel. Notera att jag när jag skrev detta valde ett lågt värderat "motexempel" i Gran Tierra, jag kunde ha valt Parex som får ytterligare mycket högre värderingar i skojeriet med diskonteringsränta & multiplar.

(Notera att ovanstående är förenklad syn som inte inkluderar värdering av reserver utan enbart kassaflöden vilket jag uppfattar som den tunga delen i analytikernas rekommendationer)

Summan för mig är att jag tycker CNE är för billigt, har för låga riktkurser och att man inte prisar in oljedelen vilket man troligen kommer göra under kommande två år för nu börjar borrningarna där och förutsättningarna ser mycket goda ut för mig som lekman. Lägre värdering ökar också chansen att huvudägarna köper ut bolaget från börsen och helt enkelt bankfinansierar det med bolagets stabila årliga långtida kassaflöden från kontrakten. Ett inte på något sätt otroligt slut för Canacol's börskarriär.

Finns det andra skäl att kursen är svag?
Svar: Ironiskt nog tror jag bolaget är drabbat av att vara "för säkert". Utan utdelning så är inte trygghetsplacerarna där utan kursen styrs av oljeplacerarna och de är med rätt rätt optimistiska just nu (ur ett TA perspektiv vad jag kan läsa) så de viktar troligen bort från bolaget som marknadsför sig med att man till 85% är opåverkat av oljepriserna.. (intäktsmässigt). Ett skäl att jag tog exemplet GTE (Gran Tierra) är att jag ser på en chat jag följer hur intresset totalt skiftat från CNE till GTE där senaste månaderna. Samtidigt blir CNE bara bättre och bättre och därmed säkrare. Pengarna flödar in och går till stor del så här långt att bygga ut gasreserverna och framtida gasintäkter men nästa år även till mycket intressanta oljeborrningar (pågår redan...) som sagt. En (trolig) träff på en sådan och de är alla tillbaka.

Skalan på min trading? Låt oss säga så här: Om kursen backar 3-4% till så kommer jag troligen ha dubbelt så många aktier som jag hade efter försäljningarna på 4.7 - 4.75 nyss och detta är inte första gången detta utspelat sig (fast vid olika kursnivåer då CNE trots allt ligger i en stadig lång uppåttrend)

Disclosure: Varför är jag bekväm i att "avslöja min taktik" innan det är fullt ut genomförd?
Svar: Det är som jag redan, sagt, jag har redan handlat mycket, har jättemycket likviditet kvar, aktien är likvid, spelar ingen roll för mig om vi vänder vid 4.44 eller 4.30 och mina få läsare brukar inte störa mig ändå.

måndag 19 december 2016

Canacol rätar ut frågetecken. Träffar igen.

Mycket stabilt: http://www.canacolenergy.com/i/pdf/nr/PR_12.19.2016.pdf

Ny presentation: http://www.canacolenergy.com/i/pdf/ppt/Investor%20presentation_12.19.2016.pdf

Duktig TA kille i guld

Detta är en vecka gammalt men berör inte så mycket det kortsiktiga utan är mer en fundering om vart vi är på väg närmaste 6-8 månaderna och jag lägger ut det då det influerar mitt tänkande en hel del. Precis som i fallet uran så finns det dock aldrig något som hindrar korta studsar för den som vill spela den vinkeln av marknaden. Värt att säga att jag inte på något sätt kliver av PM. Jag håller det som en viktig portföljkomponent i lagom mängd för att det ska gå att trejda lite och få mindre svängig portföljutveckling men inte så att jag tar stryk på allvar om det går som jag befarar innan nästa höst.

RR om uran

Jag har varit glasklar med min syn på kärnkrafts och urans framtid. Vad vi sett senaste tiden är ett uranpris som rasat samman.... från en nivå som var alldeles för låg för att de flesta nya producenter (dvs hoppfulla juniorer) skulle ha en vettig framtid...

Absolut! Uran kan gå upp från dagens nivåer... och visst, det kan dra upp bolag på hopp... men min åsikt kvarstår, uran och kärnkraft är INTE en framtidsbransch och orsaken är förnyelsebar energi och det borde vi alla JUBLA över.. den logiska konsekvensen av det är att INTE spela (ja rätt ord..) den marknaden... jag har inga som helst svårigheter att hitta spännande marknader med otrolig uppsida (både bulk och FLNG är exempel på sådant jag tagit fram) så varför ska jag hålla på med något jag inte tror har en framtid?

Min erfarenhet är att folk gör vad Rule är inne på lite.. man blir nostalgisk, det är en mänsklig egenskap att fastna och längta tillbaka till det gamla och inte klara av att förnya sig. Det är något jag aktivt försöker bekämpa hos mig själv som investerare.

Djupt problematiskt läge i Indien, mkt intressant intervju

Hela intervjun intressant, för guldinvesterare, speciellt andra delen då Indien står för stor del av världens efterfrågan på det guld som bryts varje år. När det är sagt ska man komma ihåg att guld är annorlunda än andra metaller då i princip allt guld finns kvar, dvs att det årliga tillskottet vs årlig ny efterfrågan inte påverkar på samma sätt som t.ex olja eller zink.

Det verkar som K92 gruvan klarade sig från jordbävningen

7.9 är kraftigt men tydligen låg den djupt ner vilket dämpar. Men det är värt att komma ihåg att en underjordsgruva i dessa trakter medför vissa risker. Bättre vara investerare än gruvarbetare dock.. måste vara fruktansvärt skrämmande om det börjar skaka när man är i de där gångarna...
http://www.abc.net.au/news/2016-12-17/powerful-earthquake-hits-off-coast-of-papua-new-guinea/8129790

http://www.reuters.com/article/us-papua-quake-idUSKBN1460CF

Vore skönt med en pressrelease.

lördag 17 december 2016

Trading funderingar /taktik

Någon nämnde att de inspirerades av sånt här så jag drar vad gårdagens handel handlade om för mig.

Igår rusade SALT som ni såg. Jag missade korta spiken till toppen men sålde mycket på 5.10 och 5.15 så att jag till slut bara hade motsvarande knappt en procent av portföljen i bolaget.  Det säljandet är väldigt mycket tradinghjärnans vinst över hjärtat. SALT är inte högt värderat vid 5.15.. men jag kunde se hur andra bulk aktier som Genco och Star bulk (som iofs dragit hårdare dagen innan) började svänga ner rejält. Det kändes som en tidsfråga innan det skulle drabba SALT med så jag sålde.

Steg två under dagen var rekylen i bolaget. Jag la mitt högsta bud på 4.95 och fick till slut aktier där varpå jag började sälja aktier jag tog på den nivån en bit högre allt eftersom jag fick in dem.

Steg tre på dagen var slutet när aktien bröt nedåt och jag gjorde ett mkt stort inköp på 4.85.

Summa av dagen är att jag sålde nästan exakt samma mängd som jag köpte vilket också var lite över mitt totala innehav vid dagens start. Spreaden mellan köp och sälj för dagen blev drygt 3% vilket bidrog till ännu ett årshögsta och en tja.. för året ny miljongräns bruten. Ca 17% kvar till sommaren 2011 ATH spik med Dacha.. men det är mätt i en alltmer sorglig PK valuta i ett alltmer sammanrasande EU styrt av Angela Merkels känslor. Men vad ska man mäta i? USD? Guld? Jag vet att det är ett lyxproblem men det är inte lätt att välja valuta och det är inte lätt att med stigande priser på fast egendom säga att vi verkligen lever i ett låginflationssamhälle bara för att det är allt lägre priser på vissa saker som finns i ett index.

Vad kan man dra för nytta av ovanstående som mindre placerare? Det kommer kosta ibland men jag skulle i dessa tider öka fokus på:
1. Jobba med de egna känslorna vad gäller att (INTE) förälska sig i aktier, dvs att våga ta vinst när det går upp. Tanken bakom det är att vi gått in i ökad volatilitet. Det inkluderar att klara av att hantera upp till en månad likvid.
2. På samma ämne. Jobba med känslorna att vilja köpa när det jublas på bloggar som denna. Det är inte tidpunkten jag köper, det är tidpunkten jag SKÖRDAR. Dvs vad man kan förvänta sig av mig är att jag ska försöka hitta vettiga bolag. Vad ni behöver hantera själva (i de flesta fallen) är att våga handla när rädslan (googla VIX index) ökar av någon anledning som oftast inte är bolagsspecifik. Om man inte är en så aktiv trader som jag är, vilket få är.. så handlar det om att ta ut svängarna lite mer. Dvs låta det både falla lite längre och stiga lite mer tror jag. Det ställer ännu högre krav på att klara det svåraste nämligen att ligga likvid. Kanske är det lättare när man inte sysslar med aktier mest hela tiden..

Men inget säger ju att ni ska lära eller har något att lära av just mitt sätt att jobba bara för att jag haft ett bra år efter flera dåliga år och är fylld av förtroende på ett sätt som säkert kommer sluta illa förr eller senare... Att skriva en sån här blogg är minst lika mycket att skriva dagbok för att fundera över sitt eget sätt att tänka.

Just nu tänker jag att jag återigen... måste öka den 34%-iga likviditeten för att låsa in att det gått oväntat bra igen.. men medans jag jobbar hårt med det så brukar det förr eller senare komma nästa mini panikfas och köptillfälle, ibland t.om intraday som igår... Kanske är det bästa sättet att förklara min taktik just nu.

Bloggtips från vänstra bloggrullen (jag älskar mina bloggrullar...:-): http://nejdetkanviinte.se/2016/12/17/demokratifetischismen/
Kan inte så mycket om hen som skriver mer än att det är en person som verkar dela mina åsikter om att det är okej att ha olika åsikt (utifrån tidigare diskussioner om kärnkraft). Alltmer sällsynt i breda vänsterns Sverige skulle jag säga.

fredag 16 december 2016

SALT och USD gav nytt årshögsta

Under två dagar var SALT mitt största innehav (på bekostnad av cash) vilket gjorde att jag hade tur att lyfta med USD som gjorde +2.7% igår mot kronan.

SALT är inte typen av aktie man ska som största innehav dock så när aktien rusade tillbaka uppåt igår så var jag snabb att sänka exponeringen till en nivå som är mer lagom, tredje största i portföljen. Det gör också att jag återställt cash till drygt 30% vikt vilket är viktigt för att kunna nyttja kommande möjligheter i denna svängiga börs och då inte minst att kunna snitta ner mitt GAV på ca 4.75 i SALT denna svängen (ej avräknat realiserade vinster).

Köpte även tillbaka en del GLNG och Canacol (en liten varning är på plats över att bolaget borde har redovisat ett "säkert" borrhål men att detta är 1-2 veckor försenat vilket oroar mig lite) billigt så att vikterna där höjdes något efter tidigare skalande. Möjligen kan man argumentera att den vinsten i GLNG begränsas av den dyrare dollarn men jag var stor nettosäljare av USD igår.

För den som glömt det och jobbar med NN och Danske så vill jag påminna om tidigare inlägg om SLTB dvs obligationen i Scorpio Bulkers. Fortfarande slam dunk köp till 5% portföljvikt ca för placeraren som sysslar med rimliga portföljvikter. Jag listar inte alltid dem som stort innehav här men det beror på att när jag pratar portföljvikt här så är det bara stora kontot i Avanza där jag inte tillåts äga den. Det är dock ett stort innehav, större än SALT för mig t.ex.

Kort kommentar om PM är att jag fortfarande äger sådana aktier och tänker fortsätta göra det. Dock finns klar risk att fortsatt USD styrka består som tema i nära framtid så det är inte på något sätt så att jag "lassar in" på dagens lägre nivåer. Tvärtom ser jag här och där folk som gör det vilket brukar vara ett tecken på att vi inte sett kapitulation i aktierna ännu. En joker är att det idag är s.k häxfredag. Kraftiga kursras skulle säkert innebära att jag handlar en del men jag noterar att detta fenomen inte längre är vad det en gång var. Jag har inte heller sett det påverka annat än mining.

En annan sak av intresse utöver häxor och USD är att DOW Jones är nära 20.000 nivån vilket säkert fungerar som en magnet för vanliga aktier vilket shipping kan dra nytta av medans det för PM knappast är något att fira.

onsdag 14 december 2016

Scorpio Bulkers 14e december

Nej... vi är inte i slutet av Q1 2017... och ja, nedgång i bulkfraktraterna är därför inget oväntat och det borde påverka aktiekurserna.

Jag hoppas m.a.o att ingen är överraskad av två svaga dagar för SALT som för första gången på länge bröt under 5 usd. Ett faktum som i sig säkert drev på nedgången.

Låt oss sammanfatta: Kursen sprang tillsammans med fraktraterna från ca 3.60 usd till topp 6.20. Jag själv var med fram till ca 5.30 varefter jag mest trejdade friskt mellan 5.10 - 5.40.

Nu närmar vi oss det fruktade Q1 2017 med stillastående kinesiskt nyår vilket hotar raterna som dock fortfarande är helt okej för den typ av fartyg SALT har, ca Panamax storlekar. För de större båtarna i Cape size så har rekylen däremot varit kraftigare:

Ni har dagliga rater här: http://www.dryships.com/pages/report.php

Vad som vidare har hänt är senaste månaderna är att väldigt många redare försöker positionera sig inför kommande uppgång genom att köpa begagnade skepp vilket höjer begagnade värdena en del.

Jag har redan avslöjat att jag börjat handla SALT aktier och jag tänkte ge skälen här:
1. Övergripande orsaken är min stora rädsla att stå utanför denna marknad när konsekvenserna av ballast vatten desinfektionsreformen börjar slå genom september 2017 med skrotning av fartyg där ägarna inte vill ta investeringen, speciellt så sulfur reglerna väntar runt hörnet.
2. SALT har låst in bra fraktrater på 41% av sin flotta för Q1 2017. Skitbra gjort..
3. SALT är betydligt lägre värderat vs substansvärde än i princip alla andra peers. Det är speciellt orimligt då flottan är yngre och belåningsgraden är lägre. SALT är bolaget jag vill äga kort sagt. Substansvärdet per aktie är enligt oberoende värderare ca 6.60 usd just nu. Betänk då alla som jagar beg bulk båtar till just marknadsvärde så har ni ett starkt skäl att jag inte väntar.
4. Äger jag aktien så kan jag trejda den för bästa slutliga ingångsvärde.

På det hela taget är jag jättenöjd, jag vet att aktien kan ha kanske 10% ytterligare nedsida men det är ingenting vs den uppsida jag ser när det hela tar fart igen och jag avser fortsätta snitta mig in samt trejda. Har mycket torrt krut och låg och väntade på svaghet i favoritaktier som detta.

tisdag 13 december 2016

Scorpio Bulkers, SALT nu från noll till tredje största innehav

Bara FYI. Kommer mer fakta om motiven till detta imorgon.

söndag 11 december 2016

Dagens... kortsiktiga magkänsla om börsen + shipping 2017

Jag tror börserna är farliga nu.

Det gör att jag inte känner mig stressad att handla någonting för tillfället utan tvärtom tänker anstränga mig att "vänta... vänta.." i en ev kommande rekylfas.

Orsaken till att jag känner så här är väl egentligen två saker:
1. Det har malt på uppåt rätt länge nu och VIX index är förskräckligt lågt. Kort sagt gummibandet är draget rätt hårt åt ena hållet.
2. Demokraterna verkar inte ha några planer på att acceptera valförlusten på ett snyggt sätt utan allt jag ser är att de tänker göra allt för att underminera presidenten via sin kontroll över tunga media och värre saker än så känns inte uteslutet. Det är inte en miljö som uppmanar till okontrollerad optimism i mitt tycke.

Är en räntehöjning inprisad? Självklart men framtida agerande från centralbanken under 2017 är inte nödvändigtvis det och dessutom brukar marknaden i mitt tycke "söka en orsak när det är hög tid för rekyl".

På det hela taget är jag mycket väl förberedd på en nedgång med både 45% likviditet och lite mer defensiva innehav förutom mina två större bolag Canacol och Golar LNG så mitt taktiktänk inför veckan handlar mer om att inte dras in för tidigt som sagt om vi ser en nedgång. Kanske skalar lite till här och där om marknaden startar veckan uppåt.

Shipping (minus råoljetankers) fortsätter vara den bransch jag tror mest på kommande år. Orsaken är:
1. En våldsam bear market har uppmuntrat skrotning.
2. Liggande orderböcker på fartyg börjar bli rekordlåga i många subsektorer. Ingen har beställt annat än tankers då raterna varit så låga.
3. Varv läggs ner och kvarvarande varv kommer ha begränsad kapacitet
4. Det tar 18-24 månader att bygga nya fartyg
5. Lagar kräver att ett fartyg år 5, 10 och 15 går in på rätt dyr månadslång dry dock. Efter 15 ökar det till var 2.5 år. Från september 2017 måste ett fartyg vid det tillfället utöver den kostnaden på 0.5-1 musd samtidigt även ta kostnad för s.k ballast vattendesinfektion vilket är ytterligare 0.5-2 musd. 
6. Ägarna kommer då även väga in att senast 1 jan 2020 måste alla fartyg installera scrubbers av avgaser för 3-6 musd ELLER ta risken att köra på lågsvavlig marinolja som kommer bli dramatiskt dyrare än dagens fuel oil med 3% svavel, bristsituation hotar och kanske blir ni lika förvånade som jag när ni hör att fartyg tuggar i sig nära 5% av världens oljeförbrukning, vi pratar gigantisk raff omställning (med rädsla för raffen att fartygen istället installerar scrubbers..). Äldre fartyg drabbas extra hårt då det inte lönar sig investera så stora summor om fartyget är värt sig 5 musd i dagsläget och samtidigt drar de extra mycket bränsle om de ska köra med dyrare bränsle (notera att scrubbers marknadsförs med att de betalar sig för skepparen på 2-3 år).
7. Fraktrater i bristsituation kan i princip springa hur högt som helst. Snarast mer extremt än metaller då substitution är svårt. Om inte varven snart börjar få beställningar så kommer vi få "ett stort hål" på vad som idag i flera fall är 6 månader och växande då i princip inga nya fartyg kommer. Detta hålet växer dag för dag och kommer sammanfalla med unika lagändringar som kommer tvinga fram skrotning (om inte raterna rusar).

Notera att LNG är ett specialfall då man inte berörs av bränslelagarna för 2020 eftersom man kör på.. LNG man transporterar. Dvs branscher jag bevakar inkluderar bulk, container, LPG och clean tankers. Naturligtvis även råolja även om jag kortsiktigt är rejält skeptisk pga stora varvsleveranser 2017. 

Jag har tidigare pekat på Q1 2017 som troligt optimalt tillfälle att titta på bulkfartyg. Möjligen kan man konstatera att det var fel, att det startade tidigare men jag tror vi har en rekyl framför oss men många efterfrågefaktorer spelar in. Att Kina nu följer FN sanktioner mot Nordkorea kol fram till årsskiftet är en av många sådana.

För container och LPG så tror jag man ska vänta minst till hösten pga fundamenta och kommande nya fartyg 2017. Clean tankers, produkttankfartyg m.a.o är kanske den sektor där efterfrågan är svårast att bedöma då det handlar väldigt mycket om arbitrage transporter mellan olika regioner. Skulle jag ändå sätta ett datum så skulle jag välja Augusti 2017.

I alla dessa fall så anser jag att det är mycket viktigt att välja företag med rätt åldersprofil på flottan. Vad man vill är i korta drag att branschen ska blöda och tvingas till skrotning men inte ens eget bolag.. det betyder moderna fartyg...som inte har dry docking tvång 2018. Dvs helt optimalt vore förstås ännu ej leverererade fartyg som kommer med ballastdesinf och scrubber men då det sällan finns i dessa utbombade sektorer så är näst bäst fartyg levererade 2014-2015 vilket betyder nästa dry docking 2019-2020 (för ballast installation) samt att man har ECO drift och därför i lugn och ro kan fundera på om man ska köra scrubber eller lågsvavlig olja (då man ju förbrukar mindre bränsle än äldre konkurrenter).

lördag 10 december 2016

Kanadensisk riktig undersökande journalist

Bob Hoye om bl.a PM

http://www.howestreet.com/audio/Hoye_Bob_2016_12__09.mp3 Helt okej helglyssnande, klart kontroversiellt på slutet om miljön. Min åsikt på det området är att jag inte är övertygad om att CO2 är ett jätteproblem men eftersom det hänger ihop med alla andra eländiga utsläpp som definitivt är ett problem så ser jag det som självklart att fortsätta bekämpa brännandet av saker, inklusive biobränslen. Bara ideologiska idioter är emot sådant som vindkraft och energi från solen är min bestämda åsikt. Jag menar.. hur är man funtad om man aktivt föredrar riskerna & avfallet med kärnkraft, utsläppen från olja, kol, diesel etc om man inte behöver det och det är så uppenbart att de länder som ställer om mest aktivt kommer utveckla framtidens industrier och fordon lättast. Jag som gammal Moderat sen barnsben har många problem med idiotiska ledarskapet vi sett/ser sen länge där, och detta är ett sådant område. Något de delar med de flesta andra borgarpartierna även om övriga partier inkl MP (överraskande!! men helt uppenbart har de prioriterat ensamkommande unga flyktingmän,) inte visat sig vara ett dugg bättre.

På tal om MP politik så är här en video om hur de problem vi har i Sverige med vansinnesattacker från de växande gängen även finns i Tyskland. Som vanligt censureras det i Sverige av MP journalisterna då det kan gynna SD så jag lägger ut det här i mitt lilla bidrag för ett friare media Sverige.

Kort om veckan som varit

Mitt intensiva trejdande rasade samman fullständigt på Avanza pga plötslig låg volatilitet i mina favoritpapper. Det fortsatte dock med ganska bra fart i Danske Bank i ett papper Avanza inte har men som jag gillar. Teekay LNG dvs TGP:US. Ett innehav jag försöker ligga permanent lång i baserat på den väldigt kraftiga tillväxt av utdelning som väntas i takt med att de nya kontrakterade LNG skeppen levereras.

På det hela taget så har jag väldigt blandade känslor mot en börs som sakta glider uppåt under låg volatilitet. Det passar inte min trading och jag oroas helt klart för rekyl när marknaden så fullständigt flippar från hysterisk dominans av vänstermedia att jorden går under med Trump till total börsoptimism att nu kommer marknadsekonomin äntligen bli av med socialismens ok.

Svaret för mig på detta är i skrivande stund 45% likviditet och avvaktande på årshögsta.

Största innehav i mina stora huvudportfölj är:
Cash.
Golar LNG moderbolaget: GLNG:US
Canacol Energy: CNE.CA
Hoegh LNG dotterbolaget: HMLP:US
Slate Office Reit: SOT.UN.CA

Ni kan ju notera att 2 av 4 är s.k högutdelande runt 10% utdelningstakt. Man kan fundera mycket över utdelande bolag så här i tider av att folk säger att USA räntorna ska gå till månen (läs det är fel att äga obligationer och liknande..) och det är något jag funderar över men man kan även lägga argument som att de två bolagen kan komma höja utdelningen av egen kraft eller pga ev kommande inflation i systemet. Sen kan man absolut fundera över om man verkligen tror inflation kommer slå genom och om dagens höjda långa räntor i USA är bestående. Snacka om en trejd där alla är på en sida. Nåväl, jag såg defensivt värde i HMLP på 17.45 vid PP och SOT vid 7.73 som var mina ingångskurser. Jag ser också dessa som en form av "halv cash".

PM? Jag har ytterligare något minskat. Det ser verkligen eländigt ut för guld, främst för att risken för ytterligare dollarstyrka och tekniskt utbrott lär vara stor. Många PM bolag har också hållit sig förvånansvärt väl vilket man kan fundera över om det är positivt eller negativt. Jag tenderar ju att titta på fundamentalt värde så jag ser det som aningen mer anledning att sälja snarare än tankar om "tekniskt hopp". Men PM är en sektor där jag hela tiden prövar och omprövar mina åsikter mkt snabbare än jag hinner eller vill uppdatera här. Kanske får vi lättnadsrekyl efter amerikanska FED räntehöjningen. Omöjligt att veta och var och en får väga uppsida mot nedsida och placera så att man är bekväm med odds och risk/reward.

Det är värt att nämna att vi på fredag har s.k häxdag nästa vecka. Vi har naturligtvis också FED mötet 13-14e vilket alltid kan skapa turbulens. Kort sagt, jag hoppas på mer volatilitet och det blir intressant att se om dollarn sticker kniven i guld på allvar mer kortsiktigt sett eller om FOMC blir slutpunkten på trist tid för guld. Odds? Jag hade nog lutat åt 70-30 mot guld vilket är orsaken till att jag har lite lägre PM portföljvikt än normalt. Återigen känns det som att en sak man måste lägga tid på är ev kommande kapitalbehov i PM bolag (sådant kan bli väldigt negativt för kurserna väldigt snabbt).

Vad jag vill upprepa är att jag äger fysiskt guld och silver och att jag INTE tror skälen att äga detta på något sätt försvunnit (tvärtom anser jag att skälen ökar år för år). Huvudsakligen av skälet att min stora aktieportfölj är låst (Kapitalpension, vilket begränsar mitt fria kapital) så har jag inte senaste åren varit köpare av guld, sist var nog ungefär 800-900 usd/ounce. Men om något så väcks tanken igen att kanske börja titta på att för barnen öka den andelen om vi får våldsamma överdrifter framöver. Ett skäl för mig att öka fysisk metall är fysiska pengars snabba reträtt vilket skapar ett högst obehagligt digitalt beroende av politiker som knappast har högst på agendan att behandla mig eller andra med kapital på ett rimligt sätt. För varje dag som går så blir det bara mer och mer klart att dessa människor som t.ex för tillfället kontrollerar EU inte har några begränsningar i sitt skadliga tänkande. Kanske blir det nu en revolt mot dem, men det är som sagt bara ytterligare ett skäl att äga PM.

Dagens citat om guld, notera att jag inte vet om det är så här illa eller inte men ryktena om myndigheterna & guld är definitivt i full swing i Indien. Min första tanke är att Indien känns alltmer instabilt för t.ex PPM pengar.
India is moving now to confiscate gold after going after the cash. Currently, each married woman is entitled to 500 grams, each unmarried woman 250 grams, and each man 100 grams of gold. Everything that goes beyond is classified as illegal possession and thus will be confiscated. There is no restriction on the possession of the jewelry only if the jewelry was purchased by inheritance. Prime Minister Narendra Modi is giving more power to tax authorities rather than dealing with corruption. They will be shaking people down for money. Unlike FDR who confiscated gold from the banks, Modi is allowing the tax people to go door to door.

Inom politikens område så pratade Obama tidigare om att han skulle överlämna lika professionellt som Bush gjorde till honom och tänka på landets bästa. Nu noterar jag att Obama ändrat sig och det kan skapa oro. Han underblåser helt klart konspirationsteorier i och med saker som: a) "omräkning av röster" (uppenbara målet är att underblåsa misstankar om valfusk) b) nyttja sina sista dagar till att kräva att säkerhetstjänsten "undersöker ryska hackers roll i USA valet och rapportera innan Obama avgår". (Helt klart vill han antyda att Ryssland och Trump konspirerat och att President Trump skulle dölja det). Allt annat än professionellt överlämnande måste jag säga och agerandet kan nog rejält underblåsa konfrontationer och hård samtalston i USA kommande år. Kanske rentutav upplopp och dödsfall vilket bara är ett ytterligare skäl att se upp med överdriven optimism och vänta på rekyl upp i VIX index innan man går fullt in i börsen igen.

http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000574589

onsdag 7 december 2016

Dagens konstaterande

Välutvecklade I-länder behöver inte invandring av lågutbildade personer. Orsaken är att över hela världen sveper och kommer svepa automatisering och robotisering av alltmer varuproduktion och tjänster.

Överskottet på okvalificerad arbetskraft i länder som Sverige kommer bara öka och öka. Invandring av högutbildad spetskompetens som inte kan ersättas av automation och robotisering är däremot fortsatt önskvärd.

lördag 3 december 2016

Mina två största innehav har dolda optioner på +50 resp +60 usd olja

Canacol: Man har prioriterat ner olja för att fokusera på snabb expansion av gas som bekant. Men man har två potentiellt stora delar som marknaden idag har nollvärde på:
1. Omfattande potentiell konventionell egen produktion som man flaggat för blir prio på allvar först vid +50 usd olja. Idag startas ett sådant borrhål om jag minns rätt från senaste pressreleasen.
2. Omfattande "best in class" shale områden i Colombia där supermajors står för kostnaderna mot att de får rätten att förtjäna andel i projekten. Lite tystnad om detta då jänkare som kör fracking i Latinamerika är kontroversiellt.. men det rör sig framåt och borde kunna ha ett antal resultat 2017.

Golar: Om Canacol's olja är nollvärderad och okänd så är Golars det ännu mer. Men den som studerar det första FLNG kontraktet offshore Kamerun upptäcker att det finns flera godsaker i det utöver förväntad produktion. Skeppet för förberett för 4 s.k trains eller LNG tillverkningsenheter men är bara planerat för 2 initialt, i senaste rapporten så var enligt mitt tycke den viktigaste nyheten att Golar jobbar stenhårt för expansionsbeslut från gasproducenten och landet att gå till 3 eller 4. Men kopplingen till oljan är att Golar får fast ersättning (som i sig är helt revolutionerande för Golar) på själva produktionen. Mindre känt är troligen att med start vid 60 usd och topp vid 102 usd Brent olja så får bolaget mer betalt.. närmare bestämt ca 90% mer ersättning vid 102 än sub 60. Jag uppfattar det som ett linjärt avtal så varje dollar över 60 usd borde ge kanske 2% ökning i ersättningen vs planerat. Jag har inte studerat det därefter följande Ophir projekten men oddsen är nog goda att även det har någon form av rörlig del om råvaran stiger. Ska försöka hitta om det är på olja, gas eller LNG priser.

Gratis optioner som inte är inprisade av marknaden är något jag gillar och jag slipper köpa oljebolag och få exponering mot en nedsida som inte är borta.

Bra dag, nytt årshögsta, 107.3% uppgång för året

Det som har ändrats senaste månaden är att jag ökat mitt trejdande dramatiskt. Ett exempel är att jag uppskattar att jag senaste 5 dagarna omsatt 2x portföljvärdet i Nordamerika och Norge vilket är extremt mycket med mina mått men faktum är att hela november gått på det temat, det vore väldigt intressant att höra vad Avanza's kunders totala omsättning i Nordamerika är per år för att kunna se vad jag står för av det. Jag vet inte om den handeln har daytraders hos dem typ som det finns i Sverige. Jag skulle ju dock inte på något sätt karaktärisera mig som daytrader. Handlar mer om att ständigt ta vinst på mina dyrast köpta aktier (i bolag jag oftast ser mig som långsiktig investerare) och sedan handla billigare än jag sålde.. under svaga dagar. I skrivande stund har jag 26% likviditet efter försäljningar igår. En tanke med det är också omröstningen i Italien (där jag är kluven då det är vad som ser ut som en vettig politisk reform i landet men som förvandlats till en omröstning för eller emot dagens EU) Även Österrike röstar imorgon. Man gör om presidentvalet som miljöpartisten vann efter vad som för mig såg ut som valfusk med poströsterna efter räknandet av vanliga rösterna. Högsta domstolen ogiltigförklarade sedan den delen av valet och jag hoppas landet håller vänsteraktivisterna långt från rösträknandet.

Om portföljen:
1. Canacol (jag väntar borresultat nästa vecka vilket bör vara träff då det är i kända marker).
1.5: Likviditet. Alltmer en del av min taktik att snabbt svänga mellan 0 och 50% av detta.
2. Golar LNG (jag är förvånad att aktien inte dragit i samband med en rapport som var svagt positiv utan negativa överraskningar samtidigt som vi rör oss mot ett 2017 som kan ge enorma förändringar i vinstförmåga).
3. Höegh LNG. LNG är ju grejen för mig och Höegh levererade äntligen en ny jättefin 20 års order. Svag dag i Norge gjorde att 10% uppgång i starten krympte till 3.3%, lite märkligt och vi hade högre kurser för drygt en vecka sedan.
4. K92 Mining. Vissa TA källor ökar sannolikheten för studs uppåt i PM aktierna men flaggar för att det är tillfälligt. 5% på guld kan dock snabbt bli 15-30% på PM bolag. Jag behöver PM i portföljen... men jag är allt mindre road av att det är omöjligt att förutspå de kraftiga kasten. Om 10 dagar t.ex räntehöjning i USA. Kommer placerarna då fokusera på att "nu är det över" ELLER "när kommer nästa"... För mig handlar det om att agera iskallt och utan känslomässiga bindningar till bolagen för att få avkastning i portföljen och sänkt portföljrisk.

Jag har stora förhoppningar på fortsatta uppgångar för mina bolag nästa vecka och räknar då med att gradvis fortsätta höja min likviditet.

torsdag 1 december 2016

K92

Detta är ju en aktie jag följer noga (än mer noga än bolagets fundamenta...) och trejdar hårt. Jag tänker inte gå exakt in på taktiken mer än att målet när jag gör den är att under förväntade dålig börsdag för bolaget, att då minska min värdeminskning via trejdning utan att minska storleken på mitt innehav. Kort sagt att förflytta mitt ingångsvärde nedåt. Jag har varit extremt aktiv i aktien med detta syfte senaste veckorna.

Utöver det så har det funnits, troligen EN stor säljare (även om det är vanligaste mäklarsiffran 1 för anonym) som varit rätt angelägen att sälja först vilket mest underlättat min handel som alltså består av två delar - sälja & köpa.

Min gissning... är att kombinationen av oss två större aktörer  i aktien har ökat både volatilitet och spätt på nedgången medans övriga ägare mest kunnat titta på när den backat.

Detta om aktien. Nu lite allmänt om branschen och bolaget.

Det är och kommer alltid vara extremt svårt för alla placerare att förstå exakt vad en junior har i marken. I en etablerad producent som EDV som dessutom har flera producerande gruvor så är det betydligt enklare och mindre farligt för oss investerare. Det finns en skola som säger att man måste vara duktig geolog för att kunna bedöma PM juniorer, den skolan drivs främst av geologen.. Brent Cook som säljer sitt dyra nyhetsbrev på den tesen. Det är mycket möjligt att han har rätt men jag konstaterar att även för dem så är det rimligen rätt mycket av antaganden. Dessutom har jag haft hans brev och jag minns inte det som någon Messias väg till framgång på något sätt. Jag tror att juniorer generellt är lottsedlar för oss alla där vi successivt får mer och mer fakta på vägen mot att förhoppningsvis bli en mer etablerad producent. Den vägen handlar oerhört mycket om tajming och där har geologer knappast någon fördel vilket kanske förklarar att Cook's brev vad jag märkte inte levererade någon överavkastning.

K92 har under sin korta livstid vrålrekats av diverse mer eller mindre seriösa nyhetsbrev.. vilket har drivit kursen extremt högt där det inte kan råda någon tvekan att många av köparna inte hade någon som helst koll på vad de köpte och om man handlat något man inte förstår för 1.50 - 2 cad och kursen sen rasar till 85-90 cent i december efter ett bra börsår.. då ska man förvänta sig förlustavdragsförsäljningar som Amen i kyrkan. Värt att komma ihåg.

K92 är som ni kanske vet inte rakt av en junior. Fyndigheten ägdes av Barrick och har därför mycket borrningar i sig och frågan är inte om det finns mycket höggradigt guld utan mer hur mycket och kommer bolaget klara av att utvinna det utan t.ex utspädning typ att gråberg följer med och ger lägre snittgrades.

Så denna bloggen handlar om att jag äger något riskabelt med många okända faktorer där hopp & tro är en avsevärd del av grunden för mitt ägande i ett bolag som är i en bransch där produkten för tillfället TA mässigt ser uselt ut... så jag försöker inte direkt sälja på er bolaget. Men ni kan ju förstå att jag äger det för att det för mig ser ut att finnas väldigt mycket höggradigt guld som kommer med breda intervall (om ett tag i alla fall) vilket ger väldigt låga produktionskostnader i teorin samt att det inte är ovanligt att när man har så mycket höggradigt guld och stora närliggande oborrade områden så finns det hyggliga odds för att detta skulle kunna bli en större (höggradig) gruva än vad placerarna idag prisar in. OM det händer så kommer detta vara typen av placering där det för mig inte alls är svårt att se 10x pengarna på ett par år från dagens läge. Det är ingen prognos, men man måste förstå både nedsidan/riskerna och uppsidan/chanserna när man placerar i bolag som dessa och när man gör det så måste man förstå att man varken ska eller behöver placera jättetungt. Tanken är istället att t.ex 4% vikt i en portölj inte slår sönder portföljen om kursen halveras medans 10x pengarna får en avsevärd effekt.

Hur går det då för bolaget? Ja det är naturligtvis stora frågan så här under uppstarten och igår fick vi en första ledtråd: http://www.k92mining.com/2016/11/6114/  goda nyheter men ingenting om själva produktionen. Notera hur denna första delen av gruvan har de farligare små intervallen där risken för utspädning vid missar i brytningen är större.

Notera vidare att de nu publicerat fulla 43-101 rapporten på den planerade expansionen som ser väldigt bra ut. Men vi vill som sagt inte att de ska studsa på uppstarten innan den.. det är huvudrisken.


onsdag 30 november 2016

Börs!

Detta blogginlägg triggades av en vänlig kommentar nedan som bl.a nämnde hur svårt det är att hinna med allting med dessa intressanta marknader..

Sant, de senaste dagarna har varit extremt aktiva börsdagar för mig och jag närmast pustar ut lite för tillfället.

Igår var det, kunde jag vid stängning dystert konstatera, årets hitintills sämsta börsdag för mig och det trots en hel del lyckad intradagstrejdning (bl.a i K92). Det sistnämnda drunknade dock i stora nedgångar för Canacol och Golar. Värt att påminna att den nedgången för Golar var en av flera sådana dagar på raken, det var inte länge sedan jag tog en vinstpost på 25.7 och igår inför rapporten handlade jag på snitt 21.95. Att vräka in aktier i det läget är förenat med viss oro men jag gjorde det ändå för jag anser som jag skrivit att det är ett världens mest spännande bolag.

Några timmar senare och tur med OPEC avtal... samt bra rapport från GLNG så är Golar upp 15% och Canacol upp 7% efter att ha varit högre.

Jag har idag gått från 3% likviditet till 29% likviditet. Portföljen har varit uppe på årshögsta men rekylerat lite med främst CNE. Uppgången idag var kanske 1.5x nedgången igår på toppen.

Tillbaka till kommentaren. Fråga om POE eller Pan Orient Energy. Jag kan svara att jag inte ägt dem på länge men får pressreleaser. Det enda jag kan tillägga är att det som sagt är en high impact borrning efter gas som kommer om 4-6 månader tror jag samt att jag gillar tanken på att hitta gas i Indonesien då det landet är listat som ett av de största länderna för FSRUs, dvs de behöver uppenbarligen mkt gas och är beredda att betala.

tisdag 29 november 2016

Imorgon rapporterar ett av världens mest spännande företag

När en kurs backar inför en rapport så kan det vara ngt negativt, vi vet att det är lite strul med Golar Tundra och Ghana som skulle startat upp men inte gjort det (men enligt kontrakt ska betala ändå). Lyfter man blicken över det ev problemet så är detta ett av världens mest spännande företag och samtidigt som konkursrisk finns om de tekniskt misslyckas med första FLNG projektet så finns också en uppsida från FLNG och Golar Power som är hissnande.

Golar LNG's 3rd Quarter 2016 results will be released before the NASDAQ opens on Wednesday November 30 2016. In connection with this a webcast presentation will be held at 3:00 P.M (London Time) on Wednesday, November 30 2016.

Jag väntar mig inget dramatiskt i denna rapport, men alla rapporter och speciellt conf calls från bolaget är triggers då folk påminns om att vi är ännu ett kvartal närmare ett helt nytt Golar.

Detta är ett företag för drömmare, helt klart. Det är återigen värt att påminna goldbugs om att man kan ha drömmar i andra branscher också och på det sättet nå sänkt total portföljrisk och bättre nattsömn.

Jag upprepar: Risk är något som man i ekonomisk teori kräver ökad avkastning för. Dvs en riskabel låntagare får betala högre ränta.

Att diversifiera inom de gränser man klarar av att researcha och hålla koll på betyder att man sänker risken utan att betala med lägre förväntad avkastning. Det är bra och smart...


fredag 25 november 2016

Dagens handel

Igår köpte jag KNT mellan 85 och 89 cent och jag köpte rätt mkt så att aktien blev lite för tung med tanke på riskerna i sektorn som ändå kvarstår och även bolagsspecifika uppstarten.

Det var därför naturligt att sälja av de aktier som jag tog på 88-89 cent för snitt kanske 93 cent när chansen bjöds. Kvar är nu ett mer lagom antal aktier tagna på 85-87 cent och dessutom kan jag alltid vara aktiv och handla mer om det bli rea igen.

På det hela taget så handlar det om riskhantering.

I övrigt så har jag gjort ett köp i GLNG, dvs Golar vilket kan ses som återköp av en av 2-3 poster sålda dryg dollar högre.

Gratis courtage via Avanza idag i USA gör det på marginalen lite bättre att trejda där så jag får försöka aktivera mig..

Ytterligare en (4e) dag av nedgång för stora bulkfartygen medans mellan och mindre står still eller går upp.

Bra bild om företagsskatterna i EU

Ungern sänker från 19% till 9% från 2017.

Hmm, undrar vad som händer då.. Alla artiklar är Nov 2016.


Dividera med 30 ca för att få SEK belopp på investeringarna. 

Notera att Merkels socialistallierade i både Frankrike och Italien är på fallrepet och att UK också deklarerat att utan EU så blir det igen fokus på att vara konkurrenskraftiga.

EU handlar om att neutralisera all strävan mot att gynna företag och de som arbetar och styra över fokus till annat viktigare typ vänsterfeministisk konst och omklädningsrum för tredje könet etc. Samt förstås upprustning vid Rysslands gränser.

Franska presidentvalet april 2017

Senaste åren har EU i praktiken styrts av socialister. Jag vet att Angela Merkel kallas något annat men allt snack om att hon är så populär i Tyskland handlar bara om att vänster och gröna väljare ger henne höga ratings för att hon i själva verket är en av dem.

EU måste förändras eller brytas ner är min åsikt.

Jag upprepar att jag gärna ser som första alternativ att de konservativa partierna hanterar detta genom att välja vettiga ledare snarare än att vi får oerfarna nya partier. Men också att om de konservativa som i fallet Sverige är oförmögna att reformeras då MÅSTE man signalera sitt missnöje genom att inte ge dem sin röst.

I Frankrike ser det för mig ut som att vi har ett sådant val mellan en bevisat korrupt Juppé med åsikter typ Reinfeldt (dessa s.k konservativa tycks vara en sjukdom över hela västvärlden, vi har ju anklagelserna/fakta mot sådana som både Clinton och Bildt.., Juppe skiljer sig dock genom att han de facto dömdes vilket ju är ovanligt bland politiker som vi också vet i fall som Juholt, Sahlin etc... från 2004: "Alain Juppe was today found guilty of corruption and barred from holding public office for a decade") och ett för mig betydligt attraktivare alternativ i Francois Fillon. Socialisterna anses allmänt vara chanslösa av skäl som borde vara helt uppenbara för den som åtminstone av och till läser vad som händer i världen.

Jag kommer fortsätta följa och lära om Fillon och jag hoppas det är ytterligare en spik i kistan för Merkel att tappa sin främsta allierade, socialisterna i Paris.

Francois Fillon, who polls suggest is the front-runner, wants to end sanctions against Russia over its actions in Ukraine, work alongside Russia against the Islamic State group, and insists "Russia poses no threat to the West."
His rival, Alain Juppe, is sticking close to France's current line: keeping up pressure on Putin to make peace with Ukraine and to stop bombing Syrian opposition groups on behalf of President Bashar Assad.
http://www.foxnews.com/world/2016/11/24/1-big-difference-between-french-primary-candidates-russia.html

The Guardian nedan:
Fillon warned that “the bloody invasion of Islamism into our daily life could herald a third world war”.
In Lyon, he was loudly cheered when he said: “Radical Islam is corrupting some of our Muslim fellow citizens.” He promised administrative controls on Islam in France, including dissolving the Salafi movement and banning preaching in Arabic. This summer he supported a law to ban burkini full-body swimsuits from French beaches.
Foreign policy is also a point of friction between Fillon and Juppé – namely Fillon’s call to mend ties with Russia and work with the Syrian regime of Bashar al-Assad. Fillon, who is on first-name terms with Vladimir Putin after they were prime ministers during the same period, is against the European sanctions against Moscow over the conflict in eastern Ukraine.

He said this week that France’s war against “Islamic totalitarianism” meant “we’ll need lots of allies, among them Russia”. He brushed off Juppé’s attacks that he should “go easy on the vodka”. He said the fight against Islamic State meant France should not rule out cooperating with Assad. On Wednesday Putin told reporters in Moscow Fillon was an “upstanding person.”

Så här kan det gå i Sverige också om ni låter bli att rösta på Moderaterna när de väljer partiledare som mer liknar Juppé. Man måste sända budskapet och inte gå på politikernas fintar om att de ändå ska sätta parlamentariska läget ur spel och att det enda som är viktigt är vilket block som blir störst. Går ni på det så får ni exakt samma politik i viktiga frågor oavsett block.

1171 i natt som lägst

Det betyder att vi varit under alla nivåer som TA tänkare pekat ut som ytterst ohälsosamma men vad jag möjligen kan känna är att det var bra att det inte bröts dramatiskt mitt under en handelsdag med full aktivitet.

Det är värt att begrunda att USD handeln styr mycket just nu, dvs för att spå odds för framtiden så kan man lägga minst lika mycket på TA där som på TA guld gissar jag.

Om man för ett ögonblick tittar bredare än TA och ev kass tajming så har jag ändå känslan av att jag är tryggare med PM aktier i portföljen än utan. Inte minst då jag plussade på ännu en halv procent på årsbästat under handeln igår.

torsdag 24 november 2016

Köper tillbaka K92 aktier

Var nere på 8000 st igår efter försäljningar både just före och efter guld föll. Verkar vara i princip en stor säljare (Anonymous) som tycker det NU är dags att sälja. Kanske har han rätt... isåfall undvek jag i alla fall en del av aktiens nedgång...

NOTERA att jag inte nödvändigtvis tycker det är rätt tillfälle köpa PM aktier..  det är mer att jag gillar bolaget, har en för mig väldigt låg exponering mot PM efter gårdagens dumpande och försäljningarna innan 1200 bröts. Dvs jag normaliserar delvis min portföljvikt för PM som ju jämfört med gamla tider är en inte alltför hög procentsiffra. Jag ser fortfarande klara risker med PM sektorn och t.ex 1180 nivån och vill varna för att låta sig dras in i något man kan komma sova dåligt pga...

RED: Gick som vanligt tillbaka till hemsidan för att läsa presentation och annat material ÄNNU en gång. Hittade en rejält mycket bättre och mer omfattande November presentation:
http://www.k92mining.com/wp-content/uploads/2016/11/K92-Mining-Presentation-November-2016.pdf

Gruvuppstarter är notoriskt stökigt att sätta sitt kapital i. Mycket som kan gå fel som de flesta läsarna säkert upplevt. Men när det är sagt så kan jag bara konstatera att potentialen till något stort finns med de höga halter och för underjordsbrytning breda intervall, åtminstone på steg 2 produktionen i Kora. En fördel med det är i sig lägre risker att få problem med utspädnig av malmen. Låga förväntade AISC runt 600 usd ger också mindre sårbarhet (om det nu blir 600 usd..) vid ett guldpris som t.ex backar till 1100 usd än vad det är för ett bolag med säg iofs goda 900 usd.

Ledning och styrelse har också varit med förut vilket man ju lärt sig uppskatta.

Höegh LNG

Senaste conf call: http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=40094347

Jag vill bara nämna att jag fortsattfölja, äga och trejda dem och tycker det är ett spännande företag för framtiden. Uppenbart har kursen hållits tillbaka av att de inte landat nya kontrakt men min logik är att detta borde hända inom kort utifrån vad bolaget säger och att det borde förändra klimatet för aktien.

I princip tror jag det mesta jag tidigare bloggat gäller fortfarande.

Don Coxe market comment

Länk

Som alltid intressanta tankar och fakta. Ett visst guld bias som är ohälsosamt för den med säg +50% av portföljen där redan men mycket nyttigt för den som inte har guld/guldaktier.

På ämnet PM aktier kan jag mest upprepa att stor skada ser ut att vara gjord i gulds trend men att närtida utveckling för aktierna mycket kommer handla om vi går under 1180 eller inte (vad jag läser.. inte nödvändigtvis själv analyserar...) Kort sagt, att handla aktier just när 1180 bryts och man tittar på säg 1175 för att det ser billigt ut.. är kanske inte vad jag skulle gjort är vad jag försöker berätta.

Är guld och guldaktier slut och över? Knappast.. men om det tar 3 månader, 8 månader eller vad det nu kan ta att reparera skada.. så är det tid jag, utöver grundvikt mot PM aktier kan använda bättre. Dessutom hatar jag att hamna i sits att jag inte vill handla mer för att jag redan har för mycket under dagar då paniken är så mycket större än den vi såg i PM igår, dvs när det även i mellanstora bolag helt enkelt inte finns köpare. Det argumentet är också det jag själv använder för att tvinga mig sälja lite även när jag gillar en aktie som stiger. Är det omöjligt att guldaktierna de facto stannar upp här? Nej, för mig handlar det om odds att 1180 håller och baserat på riskerna om det inte gör det vs uppsidan (skada som mödosamt måste repareras) så gillar jag fortfarande inte riktigt de oddsen måste jag säga.

Investera tungt i offentliga telefonkiosker?

Inte?   Detta då?

UxC estimates that the uranium market is oversupplied by ~20 million pounds per year and that more supply curtailments are needed to better balance the market. But with many producers still protected from current spot prices by higher priced legacy contracts.

UxC also notes that many utilities are well-covered through 2019/20 as a result of heavy contract activity over the period 2005 through 2012. The standoff between producers (higher priced contracts) and utilities (high inventories and strong contract coverage) is best demonstrated by weak spot and contract volumes. UxC expects the uranium market to be in surplus by 24 million pounds in 2017 barring price-related closures.

The Ux Consulting (UxC) spot uranium price was flat last week at $18.50/ lb.  The three-year and five-year price indicators were also unchanged at $22.00/lb and $26.25/lb

 In the very short term, the spot uranium price could see some additional downside as some holders could release material for sale prior to year-end to clear their positions. Uranium buyers remain on the sidelines, based on a price-off strategy. They believe that the current term price remains at too high of a premium to the spot price

UxC expects the uranium market to be in surplus by 24 million pounds in 2017 barring price-related closures.

No signs of a turnaround in the uranium market - We do not expect the uranium market to re-balance before 2020.

Poängen med detta blogginlägget är att påpeka att det är skillnad på "maximum pessimism" och när en sektor helt enkelt håller på att avvecklas för att tekniken lämnat den till historieböckerna. När det är konstaterat så tycker jag vi alla håller en tyst minut för stackars England som kanske trots allt gör en för nationen jätteinvestering i fruktansvärt dyr kärnkraft som i 30 år kommer kosta dem typ 1.30 kr/ kWh vilket är indexerat i fasta statsgaranterade betalningar till kineserna. En nationell tragedi tror jag framtiden, om inte nutiden kommer kalla det. Theresa May och hennes regering har i fall efter fall fått mig att höja på ögonbrynen och konstatera att de verkar vara veliga och inkompetenta både ekonomiskt och i utrikespolitiken. Fel tidpunkt för det landet att ha den typen av ledarskap.

Canacol

TD on CNE - Nov 23


Accelerated Gas Deliveries, Further Infrastructure Announced
Today before market open, Canacol released details regarding a private pipeline, new gas sales contracts, and updated production forecasts that will see the company accelerating the ramp up of its gas deliveries.
Impact: POSITIVE
■ Target gas deliveries of 130mmcf/d by year-end 2017 and 230mmcf/d by year- end 2018 are a positive upwards revision to the prior guidance, which had the company see a step change to ~190mmcf/d in 2018.
■ The company disclosed that an Special Purpose Vehicle (SPV) has been formed in order to develop a private pipeline designed to take 40mmcf/d of Canacol's gas from Jobo to the Promigas line at Sincelejo. Canacol ancitipates a $50 million capital raise (outside Canacol) through a combination of debt and equity.
■ The company highlighted that 100mmcf/d of new take-or-pay contracts have been secured for delivery starting December 2018, resulting in average contract pricing of $5/mcf for the 230mmcf/d of deliveries.
■ We are encouraged to see that the company is taking steps to uncap its ability to
crystallize the value generated through its successful gas drilling campaign, putting its added productive capacity and reserve additions to more immediate use. We await further details regarding plans to take the company's Jobo processing facility capacity from 190mmcf/d today to 230mmcf/d for its deliveries in 2018, although we do not anticipate that it will be a significant outlay (if any) relative to our estimate of the company's cash flow profile by then.
■ We maintain our BUY rating, but have increased our target price to C$6.00 from C$5.50 as a result of our increased NAVPS estimates, and reiterate Canacol as one of our top three BUY recommendations.
TD Investment Conclusion
We are attracted to Canacol for its long-life reserves and its plan to double gas sales volumes in the next few years. Canacol has visibility to substantial cash flow growth from the ramp-up in gas production, which is supported by strong regional market demand. We also highlight that the company retains light oil upside that could be exploited in a sustained oil price recovery environment.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Colombia-focused Canacol Energy Ltd. (CNE) added 30 cents to $4.72 on 1.54 million shares, after setting new and even loftier ambitions for its gas production, while lifting the veil of secrecy off some of its previously announced gas sales contracts. The company had announced on Nov. 10 that it had signed contracts in support of its plan to boost its 90-million-cubic-foot-a-day gas production to 190 million cubic feet a day by the end of 2018. It did not discuss the length or pricing of those contracts at the time, but now it has provided those details: There are four take-or-pay contracts in total, each lasting five to 10 years, with "large, established off-takers" that will pay an average price of $5 (U.S.) per thousand cubic feet. These were more or less the expected terms, but it is good to have them confirmed. More interestingly, Canacol has shifted its 2018 target up to 230 million cubic feet a day from 190 million. It says it has formed a special-purpose vehicle (SPV) to build a private gas pipeline that will carry the additional 40 million cubic feet a day. The first shipment on this private pipeline is expected in December of next year, which means that the next big increase in production is closer than previously thought. If all goes to Canacol's plan, gas production will be 130 million cubic feet a day at year-end 2017 and 230 million by year-end 2018, towering above today's level of 90 million.
This plan has many moving parts, of course, not all of which are under Canacol's control. For example, key pipeline builder Promigas is expected to finish a 100-million-cubic-foot-a-day pipeline expansion by December, 2018, after a construction period of just six months -- an optimistic expectation even if those six months did not include the October-November rainy season. As well, with today's announcement, even more pipeline construction is in the mix, requiring the SPV to raise $50-million (U.S.) before it can even get started. Speaking of money, Canacol will need plenty for the exploration, appraisal and development wells necessary to meet its newly raised commitments. This in turn puts increased pressure on its efforts to refinance its $225-million (U.S.) debt so that it can use its money for extra drilling rather than principal repayments. Otherwise, the debt will start to mature at the end of next year and will require $90-million (U.S.) in repayments in 2018. Negotiations on a refinancing are still in progress.


onsdag 23 november 2016

+100%

Idag bröt jag den fantastiska gränsen. Över 100% avkastning så här långt under 2016 och då det är i en KP så är det som bekant helt utan belåning, optioner och annat "doping".

Inte minst en dag då "min gamla sektor", dvs PM har det tufft så känns det verkligen som jag lyckats återuppfinna mig själv som placerare efter mer eller mindre fyra år av ökenvandring... Eller som Clint Easton sa... Adapt and overcome.

Guldsektorn och gruvor kommer fortsätta att vara ett intressant område för mig men nu tillsammans med shipping och naturligtvis andra typer av råvaror.

Ståendes här... vill jag tacka... Canacol, Dynagas, Scorpio Bulkers, Golar bolagen och naturligtvis Endeavour Mining :-)

Vad jag gör

En del pekar på 1200 guld som väldigt viktigt att inte brytas, andra pekar på området 1180-1200, jag vet inte men av försiktighetesskäl sänkte jag min exponering mot PM i öppningen. Ras genom sådana här nivåer brukar ofta följas av fondförsäljningar etc dagarna efter + att TA folket beskriver nedsidan som rätt stor om ovanstående stöd tas ut. I skrivande stund är vi på 1188 guld. 

CNE, jag köpte mer aktier efter utmärkta nyheter i öppningen på 4.52.

I skrivande stund har två största innehaven CNE och GLNG tagit mig till snyggt årshögsta.Vilseledande vänstermedia, USA versionen

Gissar detta inte riktigt stämmer med bilden ni fått efter att ha följt svenska och amerikanska media under högsäsongen för vinklandet och lögnerna från vänstervriden journalistkår såväl här som där.

Nåväl, fakta:
De 25% av amerikanerna som tjänar bäst betalar 80% av amerikanska hushålls skatteinbetalningar.

De 50% av amerikanerna som tjänar sämst betalar mindre än 5% av amerikanska hushålls skatteinbetalningar.

Vill man analysera omfattningen av lögnerna ännu djupare så kan man ta en tredje siffra från IRS:

De 0.4% som tjänar bäst i USA betalar 27% av de totala amerikanska inkomstskatterna.

Kort

Jag har valt att på styrka sälja av en del bulk. Styrka och vinster är ett skäl, att största delen av bulk, de s.k cape fartygen tappat (från hög nivå) två dagar i rad spelar roll. Att jag tyckte conf callen på Star Bulk gav mig lite dåliga vibbar (ska lyssna om en viss del och återkommer om en detalj).

Läser också mycket om den extremt rörliga bulkmarknaden och man ska vara medveten om att det finns ett visst mått av väderberoende just nu vilket kan slå åt båda håll.
 ---------------------------------------------
RED: Efter dagens läsande av bulk relevanta artiklar och med aktiekurser rätt höga så känns det helt klart som att jag borde vänta in lite mer pessimism innan jag ökar bulkexponering. Hotet om svagt Q1 2017 är i högsta grad intakt när man tittar på forward kurvor.

Detta är en volatil sektor och jag har ingen önskan att se portföljnedställ och ovilja att handla på mig (mer) pga att jag är för tung om sektorn svänger ner.
-----------------------------------------------

Vidare känner jag allmän osäkerhet om börsen.. jag ligger på tangerat årshögsta och har just nu 48% likviditet, det gör att jag säkert kommer trejda en hel del i olika branscher.

Jag avvaktar bl.a också klarhet vad den närtida riktningen blir för USD resp Guld. Riskerna med att guld bryter 1200 beskrivs som mycket stora och jag har försökt under ordnade former trejda ner mina innehav något då det inte ingår i mina planer att smäll för guld ska kunna få större effekter på min portfölj.

Klart största innehav är just nu Canacol, klart näst största innehav är Golar (GLNG), ja borträknat SEK likviditet då.. Skulle jag önska så vore det att PM kom upp på säkrare mark samtidigt som USD fick en rekyl ned och SEK upp.

tisdag 22 november 2016

Lottsedel jag äger 2-3% av portföljen i.

Orsaken att jag äger detta bolaget är i korta drag följande skäl:
1. USA's oljeproduktion har försiktigt vänt med Permian shale i spetsen. Det bör fortsätta nu när Saudi signalerar att man ger upp försöket att dumpa olja för att slå ut USA shale.
2. Research från stora respekterade mäklarfirmor visar klart att mängden sand per frackat borrhål bara ökar och ökar.
3. Detta är en rek från ett nyhetsbrev vars kunskap jag respekterar men där rek effekten nu är helt borta.
4. Bolaget är visserligen inte etablerat men verkar ha både geografiska och typ av sand - fördelar och är försiktigt värderat vs vad uppsidan som borde finnas om de lyckas etablera sig.

PDF presentation.

lördag 19 november 2016

Hummingbird artikel

https://www.miningreview.com/magazine_articles/engineering-excellence-elevates-yanfolila-great-heights/

Naturligtvis tuffa tider för PM i dagsläget. Bolaget ovan mitt näst största innehav efter K92 i dagsläget. Jag skulle gärna se ett uppköp från ett kanadensiskt noterat bolag med bra premie. Borde inte vara omöjligt.

Lite om min syn på fundamenta för världens elförsörjning och LNG resp kol

Lite fritt ur huvudet utifrån vad jag läst/läser: Tillväxten i världens elförbrukning sker utanför de rätt statiska områdena Väst Europa (fler och fler skäl gör att det nog är fel att se på EU som "aktören" och återgå till gamla termen väst och östeuropa i takt med att sista byggstenen, solidariteten mellan EU's länder faller samman i att PK-väst tycker att solidaritet är att ta mer muslimska invandrare och öst tycker att det är att hela EU ska växa) och USA.

Kärnkraft tror jag för varje år som går kommer bli allt mindre attraktivt att börja nyprojektera. Ett antal stora existerande projekt kommer slutföras i Kindia medans äldre verk i väst tas ur drift.

Framtiden som jag ser det utanför EUSSA (dvs det som är dynamiskt och relevant ur detta perspektivet) är snabbt växande från rätt låg andel förnyelsebart vind och sol kombinerat med med minst stillastående (några länder minskar, många ökar) hög andel kol samt stadigt växande LNG. Dvs summan är att världens energiförbrukning ex EUSSA kommer öka i bra takt och att vinnarna på det är förnyelsebart och LNG.

Även om kol kan stå stilla så kan det ändå bli ökade mängder skeppat över världshaven. Detta är komplext och många placerare saknar förståelse tror jag, jag själv var en av dem tills för några månader sedan. Orsaken är att Indien och Kina har jätteproducenter av kol själva och dessa två går idag åt helt olika håll. Indien jobbar på att öka inhemsk produktion av kol medans Kina stänger olönsamma kolproducenter i rask takt vilket får dramatiska effekter på den lilla restdelen som är billigare och miljömässigt bättre importerat kol. Dvs förstå att ev fallande kolkonsumtion i Kina inte på något sätt automatiskt betyder fallande import av kol. De facto så är ett sätt att tackla miljöproblemen att importera ännu mer kol med högre kaloriinnehåll (har jag för mig man kallar det..)

Utöver det är det som jag ser det av yttersta vikt att släppa överdrivet fokus på Kindien på bulkråvaror. Återigen, ja.. dessa länder är enorma på andel av världens förbrukning av dessa men netto så är det väl så viktigt att studera ett Pakistan med obefintlig egen produktion av kol & gas och skenande ökningar i förbrukning. Afrika samma sak, dessa länder kommer (i bästa fall) kombinera förnyelsebart med snabbt uppsmällda nyckelfärdiga "LNG till el" typ Golar Power (eller om de är ointresserade av CO2, bara det..) och dessa länder kommer skapa ständigt växande transportbehov när kluster skapas runt den stabila elförsörjningen. Ni som till äventyrs varit trogna läsare i många år kommer nog väl ihåg hur jag sågat Sydafrikas framtid då man inte får ordning på sin elförsörjning. I den moderna LNG-FSRU världen så blir detta så oerhört mycket enklare att fixa på 2-3 år.

Vad jag försöker säga är att jag har en mycket positiv syn på LNG och infrastrukturen för det kommande årtionde. Jag har en neutral syn på kol baserat på kombinationen av fallande produktion i Kina och ökad konsumtion i länder som Vietnam och Pakistan. Shipping av kol bör klara sig bättre än många tror pga fortsatta nedläggningar av Kinesiska olönsamma och smutsiga/farliga kolgruvor som ersätts av ökad import (samma gäller järnmalm). De facto är det vad vi sett under hösten.. se dock upp med att i en delvis statsstyrd ekonomi som den kinesiska så påverkas man mycket av politiska beslut som man misslyckas med tajmingmässigt. När vinterkylan släpper så kan det råka kombineras med att myndigheternas panikartade uppmaningar till inhemska producenter att göra "full back" på produktionsminskningarna för att få slut på dramatiska prisuppgångar.. det KAN sammanfalla med svagare kinesisk ekonomi och göra att importen av kol och järnmalm plötsligt faller samman.. tillfälligt... Jag säger inte att det kommer hända utan bara att det är ett scenario jag håller koll på som en möjlig kortsiktig mottrend mot den långa positiva jag målar upp. Kom ihåg att jag räknar med att hålla på med bulksjöfart minst 5 år framöver baserat på främst kommande utbudssituation av fartyg pga ballast vatten och svavelregler som träder i kraft under den perioden + uteblivna beställningar pga tidigare svag marknad och obefintliga möjligheter att finansiera nytt. Men glöm aldrig att utbudssidan bara är en sida och att försöka förstå efterfrågesidan net Kindiens egna produktion.. det är i praktiken omöjligt men man kan försöka lite grand i alla fall..

fredag 18 november 2016

Positiva dry bulk artiklar

RED 19 nov: Jag kan gissa det finns folk som med rätta är intresserade av branschen. Några korta taktiska kommentarer om det. 1. Vid stängningskurserna idag så tycker jag Star Bulk är intressantare än SALT men det är en flytande situation och jag kan SALT bättre. Star Bulk har en rapport inom kort, SALT har redan rapporterat 2. Jaga för guds skull inte denna typ av aktier som är extremt volatila. Utöver att vänta till Q1, kanske slutet februari, så kan en taktik vara att vänta på den nog ganska ljudliga smäll det blir den dag som vi istället för stigande fraktrater varje dag.. ser en kraftig rekyl. Den dagen kan komma precis närsomhelst och lika mycket som jag är trygg att handla svaga dagar på övertygelsen om starka långsiktiga fundamenta.. så är jag trygg i att sälja aggressivt på starka dagar (men inte kliva av med allt), i min trejding just därför att jag räknar med att den smällen närmast oundvikligen kommer och alla analytiker och tyckare som missat rallyt kommer skrika i högan sky om att bubblan spricker osv.. för mig är det en trejdningshändelse men man bör vara medveten om att det kan sammanfalla med tjuvstart på Q1 svaghet lite beroende på när det händer, ju senare ju större risk.

För den som tittar på branschen just nu så är mitt främsta budskap att jag tror detta är början av en bull market som kommer pågå till kanske 2021-2022. Det andra budskapet är att risken i de bättre bolagen de facto faller i takt med de har allt längre perioder med god intjäning. Tredje budskapet är att nyttja de kommande kraftiga svängningarna till din fördel dvs handla ALDRIG på starka dagar.. nyttja istället den tid vi har på oss fram till mars 2017 eller så att läsa på.. t.ex här på bloggen utan att för den delen känna dig hetsad att köpa aktier. Det här med Q1 risken är något bra för dig, inte tvärtom..
------------------------

Finns många negativa också... jag brukar dock säga att så låter de alltid från analytikerna som hade fel...
http://splash247.com/dry-bulk-spark/

http://www.hellenicshippingnews.com/dry-bulk-shipping-the-overweight-on-dry-bulk-is-paying-off-handsomely/

Rates for dry bulk carriers are firming, according to Fearnleys, as commodity price increases strengthens demand. The capsize market has seen strongest activity, but supramax and panamax markets are both firming. Capesize rates have made a “big jump” on the back of rising demand, according to Fearnleys. On the C3 iron ore route between Tubarao, Brazil, and Beilun/Baoshan, China, rates are in excess of US$13 per metric tonne (pmt) with round trips approaching US$20 000 daily.“Best of all; there is still potential for future improvement,” Fearnleys said.

The dry bulk market is ready to rebound. “Looking at the historical trend of the asset values and freight rates in the last four decades, I think there will be opportunities arising in the dry bulk market from now onwards,” said Lorenzo Banchero, chairman of the broking house Banchero Costa speaking at a recent conference held in Genoa. Looking at the figures he thinks that the downturn may be at the final stage and therefore this may be the right moment to be in a buying mood.

Analysts continue to advise caution in light of ongoing and substantial vessel oversupply. Stifel analyst Ben Nolan maintained that “the market is beginning to turn, but we are still in the early innings of a cyclical improvement”. Jefferies analyst Doug Mavrinac believes the bulker operating environment could improve in 2017, yet he continues to “question the sustainability of the recent strength”.

Canacol Seeking Alpha PRO artikel

Dvs det är inte självklart att ni som inte är reggade kommer åt den och artikeln kan komma stängas för åtkomst framöver.

Min starka rek är att regelbundna bloggläsare skaffar sig gratis Seeking Alpha konto och där prenumererar på de bolag som följs här och övrigt man tycker är intressant. Notera att de oftast står listade under USA ticker.

http://seekingalpha.com/article/4024121-2-updates-will-change-canacols-future

Kommer ni inte åt hela artikeln så löses det nog genom registrering.

Aktie taktik i nuet

Jag har förstått att sådana här inlägg är populära. Lite grand kan jag ju känna att jag lämnar ut mig själv när jag ger för mycket realtid.. men aktierna jag håller på med är oftast likvida så det stör mig ju knappast om några få läsare agerar i samma aktier av och till.

Jag tror ju också att de som läser min blogg vet att jag ändrar taktik precis hela tiden utifrån nya kortsiktiga fakta, dvs det jag skriver så här kan man ju inte direkt komma och "hänvisa till" om några veckor och oddsen finns att kortsiktiga funderingar framstår som helt idiotiska om en tid. Men då har jag utan tvekan reagerat, justerat och agerat i realtid utan att ha hunnit uppdatera här på bloggen.

Nåväl:
Inför gårdagens handel så kändes det som förhoppningsvis framgick att det absolut inte var rätt att uppmuntra läsare till bulk bolagsköp. Mycket riktigt var jag istället säljare av 1/3 av mitt Star Bulk innehav i starten på 5.80 och jag hade även tagit vinst på 5.60-5.70 kvällen innan. Min försäljning på 5.80 var dock lite under "protest och oro" att det var för liten dagsuppgång.. för återigen steg fraktraterna dramatiskt (den bästa platsen för att följa raterna ca 15.00 sv tid är: http://www.dryships.com/pages/report.php ). Ni ser hur Cape, dvs de i princip största fartygen (Star Bulk är tung mot dessa men inte Scorpio Bulkers) såg sina rater hoppa från 17500 usd/dag till 19500 och ni kan också se hur priserna för ett år sedan var 5280 usd/dag.

Det jag tagit till mig från denna uppgång, förutom vinster som neutraliserat PM och lyft mig till tangerat årshögsta, är att det är en stark signal att fundamenta är bättre än NEJ sägarna säger. Det är intressant och ska adderas till det jag redan skrivit om kommande fundamenta för en summa att läget ljusnat och motiverar högre aktievärderingar i min värld.

MEN, glöm inte att jag nyss handlade SALT för 3.40 - 3.70 och med nyss menar jag typ en vecka sedan.. rekyler oavsett fundamenta är HELT NATURLIGT och rekyler såg vi igår och för mig kom de perfekt och med ångest över rekordlåg exponering mot bulk efter Star Bulk försäljningen på 5.80 så trejdar jag in ökad vikt mycket tidigare och högre än jag skulle rekommendera andra, speciellt andra som inte trejdar och mer gillar att köpa och hålla. Summan för mig blev stora inköp på snitt 5.36 i Star Bulk samt ett köp på Scorpio Bulkers på 5.10. Vikt i portföljen är nu kanske 8% och jag avser fortsätta vara mycket aktiv i marknaden men som ni förstår så har jag ingen aning vad nära framtiden har för aktiekurser eller fraktrater. MEN jag har en långsiktig övertygelse om att Q1 är farligt (högre sannolikhet för rejäla nedställ) och en ännu längre övertygelse om att tiden efter Q1 är fortsättning på en massiv bull market som nog redan börjat.

Ok, nog om bulk, till nästa övertygelse. Mitt största innehav är Canacol och jag tycker det är värt att ta till sig att detta bolaget levererat på massiv skala allt man lovat samtidigt som kursen INTE skenat iväg även om den gått hyggligt. Min förhoppning är att analytikerna kommer sätta in den nya pipelinen (från helåret 2019) i diskonteringsberäkningarna av framtida kassaflöden när pressrelease inom kort kommer om prisstruktur och längd på nya avtalen samt inför analytikernas uppdatering inför 2017 generellt. Min logik/spekulation är att det måste innebära rejält höjd riktkurs även om jag fortsätter konstatera att analytikerna älskar att behandla bolaget konservativt. Det finns en hel bunt ytterligare skäl att kommande månader äga Canacol och jag är jättenöjd med innehavet. När det är sagt så ser aktien ut att vara i en av sina täta rekyler efter ytterligare ett misslyckat försökt runt 4.5 - 4.7 efter ytterligare en utmärkt nyhet. Summan för mig är att riskerna i bolaget vs värdering faller.

Golar: Inte mycket att säga, GLNG har rapport nästa vecka tror jag. Jag drömmer om stordåd kursmässigt fram till 2020 men många milstolpar ska passeras fram till dess. Likheterna med bulk finns i att det finns klara risker men att jag tycker det är mycket mer riskabelt att INTE ha exponering.. pga explosiv möjlig uppsida. Summan är lagom portföljvikt och trejdning.

PM sektorn: Vad ska man säga.. Jo, jag skulle vilja varna för att i detta läge envist (en av mina specialitéer..) öka redan hög exponering. Vi ligger på nivåer där det antingen kan vända och bli jättefina vinster (från dagens nivå...) eller mer eller mindre kajka ur så att det är "dead money" för lite längre tid. Jag har ca 15% portföljexponering med K92 i spetsen. Som det känns nu så önskar jag att det inte var så mycket och jag är absolut inte sugen på att snitta ner någonting. När det är sagt så tror jag K92 på lite längre sikt kan gå mot en negativ marknad (dvs bättre än andra PM bolag allt annat lika) pga mkt låga produktionskostnader förutsatt att de sätter sin pågående uppstart på utlovat sätt. K92 kan också bli en high flyer pga växande mängd och väldigt lönsamt höggradigt guld. Definitivt en aktie att drömma stort om men också komma ihåg hur ofta man blir besviken och därför vikta rimligt i portföljen. Jag hoppas jag inspirerat någon att göra samma resa som jag själv, dvs att ha PM sektorn som ett sätt att sänka risk i portföljen snarare än som ett sätt att bli rik snabbt på. Faktum är att jag (ingen rekommendation...) konstaterar att logiken säger mig att "jag vill bli rik fort människorna" skulle kunna behålla de drömmarna men sänka risken om de jobbade med kombination av "farliga shippingaktier" och farliga "PM aktier", hinner man så skulle man även kunna slänga in bioteknik.. för man får en jättefördel i diversifiering av risk alldeles gratis, möjligen borträknat att man måste lägga tid att läsa in flera sektorer (jag vet att jag på sikt borde läsa bioteknik bolag men också hur oerhört mycket tid det tar att bli duktig på nytt ämne då jag just lagt 12 månader med kanske 3-4 timmar/dag på shipping).

Jag kan nämna att jag klivit av Eagle Energy på besvikelse över att de enligt rapporten inte nyttjade möjligheterna att låsa in WTI olja på 53-55 usd, riktigt klantigt i min värld när man har den affärsmodell de har. Jag fortsätter följa bolaget men det är värt att nämna att jag blivit lite mer skeptisk till 2017 olja än tidigare efter att Trump vann presidentvalet, men olja är inte på något sätt dött för mig. Tesen att om man inte investerar pga låga priser så kommer det en konsekvens gäller fortfarande och jag har främst exponering mot det via Canacol.

På det ämnet så fortsätter jag äga (och trejda så mitt GAV är idag 89 cent) Select Sands corp. I min värld så är det en vinnare på President Trump dvs pressen är inte logisk ur det perspektivet även om den säkert är det ur den stora PPn på 75 cent som stängdes nyss. Detta är ett case som jag "snott" från ett nyhetsbrev https://oilandgas-investments.com/ som jag bara har gott att säga om, inklusive deras gratis brev (även om man alltid ska se upp för "rekar" via gratisbrev... du är knappast först.. så titta på charten hur kurserna gått, ibland ser det ju attraktivare ut såsom för SNS.V även om min syn på "attraktiv" ofta skiljer sig från strikta chartister.. SNS är lottsedel typ av aktie.. dvs portföljvikt 1-3% gäller).

Kanske vill någon jag ska kommentera CPLP. Inte mycket har förändrats, jag gissar innehavet ser lite bättre ut nu för många, speciellt om man inte glömmer räkna in utdelningen som nyss kom och generöst adderar kanske 5% från USD.. faktum kvarstår att jag har en tagg i sidan på management och inte litar på dem. Jag kommer fortsätta följa bolaget, dels för eget ägande och dels för att jag känner det är rätt då säkert många läsare har innehav i det och jag betonar att jag inte tycker det är något farligt innehav vid dagens kurs, tvärtom, stadig men kanske lite tråkig mellan utdelningarna gissar jag.

Avslutningsvis vill jag nämna att jag efter senaste tidens Trump börsuppgång skiftat till högre likviditet, om vilket man kan konstatera två saker: 1. Trots god vilja så brukar jag aldrig kunna hålla det längre tid... 2. När jag är likvid så trejdar jag mycket och tjänar ofta mycket bra på det innan jag till slut inte gör det vilket brukar hänga samman med att det jag köpt inte studsar upp så jag kan sälja det med de där fina enkla vinsterna.. och jag är rätt okej med ovanstående... :-) inte minst då jag startar från ca 2% från årshögsta i skrivande stund och verkligen gillar bolagen jag har och tycker värderingarna är attraktiva.