lördag 7 november 2015

Top 3 innehav idag med kommentarer

1. Canacol Energy. Den enda aktien jag trejdar hårt. Egentligen är jag väldigt "rädd för" att trejda ur mig av misstag och nu närmar vi oss de stora kassaflödena från de långa fasta gaskontrakten efter årsskiftet. Samtidigt har aktien gång på gång visat att det lönar sig att köpa vid låga RSI tal (ett tekniskt mått på hur het en aktie är) och sälja vid höga. Nu är vi dock inte bara nära kassaflödena, vi har andra tekniska indikatiorer kortsiktigt, MACD, och även 50 dma som är nära bryta genom 200 dma som motverkar att RSI är 65 (target 70). Summa, jag vill verkligen se siffror över 70 innan jag på sin höjd minskar innehavet med 40% av helheten. Förra gången (nyss) sålde jag tungt på 3.23 bara för att kunna dunka in aktier 20% lägre par veckor senare. Nu är vi på 3.35 cad.

2. American Hotel & Income REIT. Alltså... jag älskar detta innehavet. USA går rätt bra och detsamma gäller landets hotellmarknad. Folk kör bil med billig bensin och det tar in på Holiday Inn och allt vad de där branded hotellen heter som AHIP äger. Utgifterna bolaget har är utdelningarna som ligger i CAD och med cad vs usd på 1.33 så faller deras enda stora utgiftspost snabbt samtidigt som de verkar i en bransch där rumspriserna stiger och beläggningen ökar. Snart kvartalsrapport. Förstå att Q2 och Q3 är säsongsmässigt starkast och Q1 svagast. 9% mkt väl underbyggd utdelning snarare än kursuppgång är vad man ska vänta sig. Stiger kursen mer än 6-7% så ska man förvänta sig smäll i form av att man ger ut nya aktier för att köpa fler hotell. Så bli inte överraskade om jag skriver så här vid 10.15 cad men äger noll om vi närmar oss 11 cad. Den långsiktige kan dock strunta i det och mer fokusera på själva underliggande cykeln för USA's hotell bransch, för ja, liksom mining så går även den genom cykler där man vid goda tider bygger för mkt och får prispress. Långa fasta kontrakt med järnvägsoperatörer (för personalen) ger stabilitet och tillväxt (olyckorna med olja ledde till nya lagar om mer personal på tågen). Notera att det dras 30% källskatt på utdningen mot normala 15%. I KF och KP ska detta komma tillbaka med 18-30 månaders fördröjning för att undvika dubbelbeskattning. Duktiga Avanza fixar sånt automatiskt och säkerligen NN också. Februari är väl nästa tillfälle för utdelningsåterbäring (baserat på något år bakåt) om jag minns rätt.

3. Eolus Vind. Två saker fällde i mitt tycke aktien kortsiktigt. 1. Kortsiktigt låga ersättningsnivåer (elpriser & certifikat) vilket i sin tur berodde på flera skäl, bland annat politiska och bland annat naturens växlingar (mkt vind, mkt vatten) 2.

Tre skäl att jag handlat upp aktien till nuvarande storlek i portföljen är: 1. Alla underliggande skäl med döende kärnkraft ligger kvar och inte bara det utan det är beslutat och bekräftat att 4 av 10 kärnkraftverk läggs ner. 2. De poliska stöd som ALL ny energiframställning behöver (vanligen genom skatt på gammal energi) har utan större uppmärksamhet efter fördröjning lagts på plats och lär leda till högre certifikatspriser. I takt med att kärnkraften stängs så lär vi dessutom få gradvis stigande elpriser också så medans båda gick åt fel håll under sommaren så lär vi framöver se båda gå åt rätt håll. Dessa skäl talar för mig att investeringarna i ny vindkraft kommer skjuta fart igen. Kärnkraft stod för 40% av Sveriges elproduktion, vindkraft 9% och då vindkraft är det billigaste sättet att skapa ny energi (mkt billigare än kärkraft, en skillnad som bara ökar) så kommer såväl Sverige som t.ex Kina (8% av det landets el är vindkraft och snabbt växande) för att ersätta det som blir gammalt (gamla kärnkraftverk i Sverige och gamla kolkraftverk i Kina) och enkelt slå ut kärnkraft om denna inte byggs av ideologiska eller strategiska skäl såsom i Kina. Sverige har förstås fortsatt världens bästa förutsättningar att tackla den enda lilla nackdelen med vindkraft (varierande tillgång) genom att extremt flexibla vattenkraft står för 40% av dagens elproduktion. Skäl 3 är att bolaget de facto har en så god orderstock att 2016 redan är klart som ett rätt hyggligt år. Vilket säkert är skälet till att det är föreslaget 1.50 utdelning till årsstämman i slutet på januari. Till det bidrar också en mycket stark balansräkning till skillnad från rysaren Arise som verkligen är ett dramatiskt play på stigande elpriser kommande 6-12 månader där annars mkt mkt stora avskrivningar är nödvändiga när hedgade elpriser går till spot.

Delad trea är Dream Industrial Reit. Obefintlig oljeexponering och gynnas av när kanadensisk industri gynnas av lägre valuta än USD. Hög väl underbyggd utdelning som liksom AHIP tjänar mig mycket väl när det är snålblåst.

SKA FLIKA in en sak, en aktie som varit stabilt innehav för mig och omskrivet här är Dream Global Reit. Jag vill bara passa på att säga att jag inför onsdagens rapport helt gått ur det innehavet. Mer korrekt är att säga att jag trejdar den i kombination med viss oro över en av deras top 10 hyresgäster som gick i konkurs. Jag tror inte det blir något dramatiskt men jag har varit mer trejdbenägen på små uppstudsar än annars just när vi närmar oss rapporten då detta kan bli uppmärksammat och kanske påverka siffrorna.  Sen en tid äger jag istället ett liknande bolag som heter Inovalis Reit, inköpt på 8.91 cad och en liknande hög utdelning. Mitt mål är att ta in DRG i portföljen igen givet att rapporten ser vettig ut.

Det är skoj med de här högavkastande bolagen och det går inte så dumt. Faktum är att Avanza visar att jag slagit OMX index med rätt bra marginal på min stora portfölj senaste 12 månaderna. Vilket jag är mkt nöjd med då det fortfarande finns en hel del råvaruexponering och då vi under året ju haft dramatisk negativ utveckling inom sådant som olja och basmetaller. Sen början av 2013 har jag ju inte heller haft så mycket att skryta över på den fronten i takt med att bear market för råvaror tog sina tuggor på efter en makalös Kina baserad portföljuppgång.

Bortsett att CAD dragit uppåt till 6.55 så tror jag fortfarande det är ett bra tillfälle att bygga sin utdelande portfölj och jag själv väntar mkt spänt på måndagen (som säkert kan bli en orolig dag pga efterskalv av allt sannolikare dec räntehöjning) då jag lagt mkt tid på en annan högavkastande aktie som jag tänker dra upp till något liknande portföljvikt som AHIP om tillfälle ges vid dagens kursnivå, isåfall återkommer jag med mer fakta inom 1-3 veckor gissar jag. Många av utdelande bolagen jag följer kommer med rapport kommande och veckan därpå.

På många sätt så känns det som att jag fått luft under vingarna igen ekonomiskt. Råvaror är inte helt borta men det handlar då mycket om annorlunda kort såsom Canacol's utbyggnad av ett mer eller mindre känt gasfält åt en marknad med tydligt underskott på produkt. Pan Orient är visserligen på jakt efter fullträff av typen som kan dramatiskt förändra bolaget, men även där handlar det om lokal marknad för gas snarare än världsmarknad på olja och det understöds av att bolaget har en kassa som är ganska rejält över hela börsvärdet och att bolaget har en historik av att vara väldigt aktieägarorienterat. Tyngsta delen är högavkastande REIT's där jag försöker nå en så god diversifiering som möjligt samt få så hög utdelningsandel som möjligt samtidigt som jag försöker undvika bolag i riskzonen för utdelningssänkning.

Det är skoj med aktier igen och jag har lite mer tid. Det borde synas genom högre bloggaktivitet framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar