tisdag 10 november 2015

Keystone XL pipeline kommentar av Flexus

Gästblogg mao.

"President Obama har nu sagt No till oljeledningen som var tänkt att gå från Kanada till Mexikanska gulfen. Inte oväntat eftersom han annonserat detta sedan länge. Klimatförändringarna bara ett av alla skäl som anges. Oljeindustrin är förstås upprörd, aktierna faller ännu mer. 

Och nu framförs synpunkterna lite varstans, och alltså inte bara till följd av det här beslutet utan sedan länge, att oljan "måste gå upp" och att det är nu "historiskt köpläge" beträffande energi- och oljeaktier. Det enda skälet till den här hysterin i nuläget torde vara just, hysterin bland newsletter- och investment companys. De historiska oljepriserna talar knappast för något historiskt köpläge, tvärtom. Det var inte så länge sedan oljan kostade 25 USD fatet.

Men mer viktigt får nog antas vara hur det nu de facto ser ut kring en del av det som nu är känt kring oljebolagens agerande. Casey Research upplyste häromdagen om flera viktiga faktorer, som är talande. 

SuperGiants, dvs, (Exxon, Chevron, Shell, BP) de fyra stora oljegiganterna har dragit ner på exploreringskostnaderna med 200 miljarder USD successivt under året. Två skäl, det ena är cash flow, det andra och viktigare, att de gör en tämligen osäker och bekymrad bedömning om de närmaste årens utveckling. För något år sedan var prognosen att oljepriset skulle hamna kring 70 USD till och med 2020, prognosen nu nerskriven till 60 USD tom. 2022. Det här baseras på både sektoranalyser och makroanalyser av utvecklingen. Samtliga av dessa Super Majors har gjort hutlösa förluster de senaste kvartalen och det finns ingen anledning att betvivla prognosernas uppriktighet; det brukar snarast vara tvärtom - de tenderar att skönmåla sina prognoser.

Lägger man till detta också OPECs agerande, med Saudi i spetsen, som har svurit på att slå ut de nya frackingbolagen i USA, så tenderar det till att stödja tesen om att oljepriset förmodligen kan vara mer plågsamt för både oljebolag och oljeserviceföretag de närmaste åren än vad diverse passionerade artiklar om köplägen ger anledning att tro."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar