torsdag 4 juni 2015

RIP OKG

Redan tidigare har Vattenfall meddelat att bolaget vill tidigarelägga stängningen av två reaktorer i Ringhals till perioden 2018-2020. Bakgrunden är fallande elpriser och nya kostsamma säkerhetskrav. Men bolaget är också missnöjt med den särskilda kärnkraftsskatt som finns, och som den rödgröna regeringen vill höja ytterligare.

Två reaktorer stängs

Enligt vad SVT erfar överväger nu även Eon att stänga två av sina kärnkraftsreaktorer. Det handlar om två av de tre reaktorerna vid kärnkraftverket i Oskarshamn. Stängningen av den äldsta reaktorn i Oskarshamn har förberetts under en längre tid, men inget slutgiltigt besked har ännu offentliggjorts. Enligt uppgift till SVT diskuteras dessutom en stängning av den andra reaktorn, trots att stora investeringar har gjorts de senaste åren. Eon vill inte kommentera uppgifterna, men kommunikationschefen Roger Strandahl säger att bolaget har problem med lönsamheten för dessa reaktorer.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/tva-karnkraftsreaktorer-stangs


http://originalbraila.blogspot.se/2015/04/eolus-kommentar.html 

Taktiken på bolagen kan vara att tjäna lite pengar genom att åtminstone några år strypa utbudet och får upp elpriset genom massiva kärnkraftsstängningar innan vindkraften hinner byggas ut.

Det är viktigt att förstå att ingen producent får lönsamhet vid dagens elpriser, inte ens gammal kärnkraft och det är INTE den väldigt lilla kärnkraftsskatten som knäcker. Det är de låga elpriserna och enda botemedlet mot dessa är just det vi ser. Som väntat. Vi bör gå in i en era av högre elpriser och en era där det är bra att syssla både med att bygga vindkraft och att producera el.

OCH, kom ihåg, ny vindkraft utklassar ny kärnkraft. Fråga bara stackars engelsk industri och konsumenter som är fastlåsta i 35 år lång subvention av 1 kr garanterade priser/kWh för Tony Blairs (med facit i hand) vansinniga beslut att bygga ut kärnkraft.

 Nu behöver vi nya "maskiner" och game set and match går då till vindkraft.

Läs om de stackars engelsmännen som lever med beslutet att bygga ny kärnkraft:

A decade to build, and six years late
In 2008, when EDF Energy first laid out plans to build reactors in the UK, it said construction of Hinkley would begin in 2013, with first power generated by the end of 2017. The second reactor would start up a year later, with Sizewell’s two reactors starting up in 2021 and 2022.
Now, it doesn’t expect first power from Hinkley until 2023. The start date has been delayed by safety design changes in the wake of the Fukushima disaster, and by the wrangling over commercial terms - which are still not completed.
October 2013: Government announces provisional agreement of deal with EDF Energy over subsidies for the project, the cost of which is revealed to have reached £16 billion.
The Government agrees EDF should receive a guaranteed a price of £92.50 – twice the current market price of electricity - for each megawatt-hour of power that the reactors generate over a 35-year period.
The subsidies, which are heavily criticised by some, will be funded through levies on all consumer energy bills.
Brrr, dubbelt så dyrt som landbaserad vindkraft UTAN SUBVENTIONER. Någon som vill ta över det 35 års kontraktet? Schack matt för vindkraft.

Eller vill någon ta över finnarnas kontrakt på ny kärnkraft? Nedan från början av 2014 sen dess har läget mörknat och är ännu mer oklart vad gäller kostnader och tidpunkter vad jag förstått.
Då reaktorn beställdes antogs priset bli 3 miljarder euro, men har blivit mycket dyrare i och med ett flertal förseningar. Reaktorn planerades ursprungligen att tas i drift omkring 2009–2010 men byggherren TVO antog hösten 2012, trots leverantören Arevas försäkringar, att den inte kan tas i bruk under 2014.  Byggkostnaderna kommer att vara mycket högre än ursprungligen beräknat.
Förra året beräknades kostnaderna motsvara dem för ett liknande verk under byggnad i Flamanville. Där uppgick kostnaderna till ungefär 8,5 miljarder euro. Olkiluoto 3 skulle enligt uppgifter från internationella Atomenergiorganisationen kunna bli en av världens hittills dyraste reaktorer. Orsaken till de dyrbara förseningarna är enligt byggföretaget TVO att reaktorn är ”första i sitt slag”.
Areva och TVO kräver båda den andra parten på ersättningar för förseningarna, för tillfället är tvistesumman 1,9 respektive 1,8 miljarder euro.


Mer bevis?

Dyrköpt kärnkraft

Om ny kärnkraft skulle byggas i Sverige kommer den att kosta minst tre, kanske fyra gånger så mycket som dagens.

Klas tar också upp den där händelsen som jag minns men inte hittade länk till:
Dagens reaktorer är därför säkrare än de gamla. Ändå händer märkliga saker, som för några år sedan då en dammsugare inne i Ringhals brann upp. Saneringen av sotet tog ett år och kostade två miljarder

Men jag säger att den svenska energidebatten bör starta om och utgå från det nya läge som råder – nämligen att kärnkraften av allt att döma håller på att prisa sig själv ur marknaden.

Länk
Aha, 3-4x dyrare än vad som är dramatiskt olönsamt idag... och nej... jag är inte sugen på uranaktier. Studierna senaste månaderna har helt botat det.

1 kommentar:

  1. Det finns en hel del att lära av detta. Jag minns mycket väl analyserna kring kärnkraften och uranet från 2005-6. De självklarheter kring efterfrågan som då gällde som universella sanningar har kraftigt kommit på skam, för att uttrycka sig milt. Ännu en gång blir man brutalt påmind om vikten av insikten att det inte är särskilt mycket beträffande råvaror som är förutsägbart med någon betydande sannolikhet. /GV

    SvaraRadera