måndag 8 juni 2015

Kärnkraft bär inte sina kostnader, smäll väntar svenska skattebetalare

Det tycks enligt artikel i DI som kärnkraften varit historiskt kraftigt subventionerad gentemot andra engergikällor såsom vind (som sätter av fulla belopp för avveckling) och inte satt av tillräckligt för sin avveckling. Kort sagt kärnkraften verkar inte betala för sina risker och inte fullt ut för sin avveckling på det sätt som t.ex gruvor och vindkraft alltid måste göra. Det kallas för subventionering.

Notan för att avveckla kärnkraftverk och slutförvara kärnavfall har ökat de senaste åren. Det gör Kärnavfallsfonden för liten. Fondens ordförande Daniel Barr är oroad.
Nästan 11 miljarder fattas i den fond som ska stå för notan för Sveriges kärnkraftsavfall.
Kärnavfallsavgifterna kan behöva höjas kraftigt, bedömer han. Görs inget ser han en risk för att skattebetalarna får stå för en "betydande del av notan".

Avgifterna höjs nu på kärnkraften vilket höjer deras rörliga driftkostnader rejält och gör de gamla verken ännu mer olönsamma och cementerar nedläggning. Resultatet av det blir att avgifterna måste höjas ännu mer på kvarvarande effektiva kärnkraftverk.

Kärnkraftens dödsryckningarna pågår för fullt. Tack och lov att vi har nya billiga energialternativ som är perfekt designade för det svenska behovet och som snabbt kan byggas ut.

Den enda frågan är om vi nu vill ha löpande fortsatt utbyggnad eller ett ryckigt system där utbyggnad av ny kraftverk sker först efter domstolarna hinner handlägga nedläggningarna vilket i så fall ger ryckig prisutveckling med låga priser 2 år till och därefter för konsumenten upp från dagens 80 öre till dryga kronan. Vi kan undvika ryckigheten genom att antingen:
a) tillåta snabbavveckling och gamla vrak som Oskarshamn 1
b) lägga ytterligare subventioner på utbyggnad av ny el som gör att det går att bygga trots dagens prisbild där ingen ny el är lönsam.

Efter att ha läst om Oskarshamns syn på säkerhet förespråkar jag alternativ a). De högre priserna som följer med t.ex snabbavveckling av t.ex Oskarshamn 1 &2 gör att vi får lagom högre priser för att stimulera vindkraftsutbyggnad och stoppa omedelbar nedläggning även av Ringhals 1-2 vilket ju bör komma först kanske 3 år efter Oskarshamnsverken för att hinna med omställningen.

Länk till DI

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar