måndag 22 juni 2015

Ironiskt nog mycket goda nyheter för vindkraft

http://www.di.se/artiklar/2015/6/18/sverige-ar-pa-vag-mot-negativa-elpriser/

Vi har två heta processer (Oskarshamn sades ta beslut redan i under sommaren) som pågår där EON och Fortum respektive EON och Vattenkraft ska ta ställning till om Oskarshamn 1-2 samt Ringhals 1-2 och ska läggas ner. Båda dessa case är ungefär lika mycket som dagens svenska vindkraft (som är rätt liten som andel i landet vs t.ex Danmark).

Svaga elpriser stärker kraftigt chansen att dessa gamla reaktorer som står inför stora säkerhetsinvesteringar läggs ner.

Vad gäller vindkraftsbolagen så ska man tänka på att Arise är oerhört drabbat av låga elpriser då man primärt är en elkraftsproducent och snabbt närmar sig tiden när terminsförsäljning sjunker som andel. Dessutom är man hårt belånad till skillnad från t.ex Eolus med sin mkt starka balansräkning.

Eolus är inte heller direkt berört av elprisets kortsiktiga variationer då man inte så mycket är en producent utan projektör för ny vindkraft åt andra ägare. Dvs för bolaget är det viktigast att framtiden ser ljus ut för vindkraft och besked inom kort att Oskarshamn 1-2 läggs ner är en mycket stor trigger för fortsatt utbyggnad av vindkraft i Sverige.

Sen från DI, ny variant av "ren energi"

Foto: Toby Talbot
För alla som gillar alkohol kan denhär nyheten kännas som en lättnad. Kinesiska forskare har nämligen hittat en gen, PPP1r3G, som visat sig ha förmågan omvandla alkoholen och göra den hälsosam.
Genom att experimentera med genen hos råttor upptäckte forskarna att när alkoholen nådde levern så omvandlas den inte till fett utan till glykogen.
Glykogen blir bra energi och den lagras i både muskler och levern.
I framtiden tänker sig forskarna att man ska ta ett piller i samband med att man dricker alkohol och den förvandlar alkoholenergin till just glykogen.
"Vi är på väg mot ett genombrott mot att skifta från smutsig energi till ren energi, säger Chen Yan, forskningsledare till studien i Science and Research.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar