fredag 15 maj 2015

Guld ser lovande ut vad gäller att bryta senaste tidens tradingintervall

och stänga veckan över detta.

Slutsatsen för mig har varit att bita i det sura äpplet och börja köpa tillbaka Endeavour på dyrare kursen 64 cent. Kompletterar mitt större innehav i Semafo taget på ca 3.50 cad och som utvecklats mycket väl efter den fina rapporten.

I övrigt så har Canacol varit svag, jag har ökat. Rapporten som kom var helt normal, inget konstigt eller negativt. Inte bara min åsikt utan även mäklares vad jag kunnat läsa. Aktien har alltid varit volatil och gett bra möjligheter till trading. Mina köp senaste två dagarna har båda varit på nivån 3.13 cad.

En dold vinnare för mig har varit Dream unlimited där jag sålde allt på förra uppgången och köpte tillbaka tungt under 9 cad runt rapporten. För tillfället ligger jag kvar för det antyddes grovt att dolda värden kommer synliggöras kommande 18 månader.

Största innehav förblir Eolus inför kommande jätteutdelning och stämma. Caset är fortsatt oerhört spännande tycker jag, inte minst efter beskedet att kärnkraft motsvarande all dagens vindkraft ska läggas ner. Regering och industri har att välja mellan kraftigt högre elpriser eller utbyggnad av vindkraft kommande år. Det är så jag ser det för t.om Vattenfall har bekräftat att dom hade lagt ner även utan MP's senaste skattehöjning, dvs Ringhals behöver direkta skattelättnader för att bli kvar och M och FP kan skälla hur mycket de vill, Centerpartiet kommer aldrig släppa genom direkt sänkning av nuvarande skatter för att rädda kärnkraften, inte inom DÖ och inte efter ett regeringsskifte.

15 kommentarer:

 1. Nedläggningen av Ringhals leder rimligtvis till högre elpriser, vilket är bra för Vattenfalls övriga verksamhet inkl vindkraften, men är verkligen el från befintlig kärnkraft dyrare än el från nybyggd vindkraft om man inkluderar investeringskostnader och tar hänsyn till subventioner o dyl?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, det är den inte men de står inför stora obligatoriska säkerhetsinvesteringar under början av 2020 talet.

   Kommentaren ovan var krasst som placerare. Jag finner det högst osannolikt att vi får ett regeringsunderlag utan antingen MP eller C och jag finner det då osannolikt att vi kommer få riktade skattesänkningar, eller om du så vill tillbakarullande av redan lagd beskattning på kärnkraften för att rädda den från nedläggning.

   Radera
 2. Så för att vara extra tydlig, ny vindkraft är dyrare än gammal kärnkraft.

  Men vi har ett stort antal äldre kärnkraftverk och är tungt viktade mot dessa i vår produktion av el. Att inte förnya landets kapacitet att generera el gradvis är orimligt och i fallet kärnkraft extra olämpligt. Vi märker hur stoppen pga oväntade händelser kommer allt tätare. Oskarshamnsverken är t.ex 43 år och att vi bara skulle rulla på med alla våra verk och se dom fylla 50, 60, 70, 100 år utan att nyinvestera i ny kapacitet.. för mig känns det som att Moderater och Folkpartister är förblindade av sin ideologi.

  Kort sagt, t.ex offshore vindkraft där en enda park kan matcha två kärnkraftverk, ska helt klart jämföras med ny kärnkraft. Allt annat vore djupt orättvist mot vindkraften. Gammal kärnkraft ska rimligen beskattas för att finansiera förnyande av vår kraftverkspark snarare än att ge oligopolvinster typ som kraftnäten idag missbrukas av Fortum m.fl.

  SvaraRadera
 3. Vad gäller säkerhetsuppgraderingarna så föreslås det väl att aggregat som ska stängas 2020-2025 kan ges dispens att ha mer temporära lösningar.

  De verk som ska stängas 2020-2025 och senare behöver så klart ersättas och som det ser ut idag så blir det inte med kärnkraft, och detta av flera orsaker. Det är dyrt, det finns inga långsiktiga spelregler för den typen av investeringar och så länge C och MP sitter i riksdagen så är det politiskt mycket svårt. Jag tror inte vind/sol kan ersätta kärnkraften utan det blir nog gaskraftverk och vind som ersätter. Tyvärr har andra ideologiska låsningar missgynnat svensk forskning inom området.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, tillfälliga säkerhetslösning nämndes i presentationen jag såg och den var billigare.

   Som placerare tror jag inte på ny kärnkraft i Sverige, eller Tyskland eller i de flesta andra europeiska länder. Du har så rätt, politik och oklara spelregler som fördyrar i kombination med historiska synder/förbud har gjort det helt orealistiskt.

   Skulle vi som det diskuteras nu stänga två Ringhalsverk + två Oskarshamnverk i närtid så får jag inte ihop ekvationen så ärligt talat så misstänker jag vi kommer se tillräckligt höga elpriser kommande år för att hålla två av dessa fyra på banan ett antal år till (dvs göra tillfälliga säkerhetsinvesteringarna). Att skattesänkningar skulle ordna det tror jag inte på så det lämnar marknaden och högre elpriser.

   Så... kraftigt ökat behov av mer vindkraft för att ersätta två kärnkraftverk och ökade priser för att stoppa nedläggningen av två andra. Tja där är ungefär orsaken till att jag har Eolus, vindkraftsprojektör som storinnehav och stärkts i övertygelsen i takt med att jag läst.

   Gas kräver infrastruktur vi inte ens börjat diskutera. Antingen LNG mottagning eller pipelines.

   Radera
 4. Det talas ofta om att kärnkraften måste bära sina egna kostnader, då borde rimligtvis det samma gälla för andra energislag. Dessutom borde det ligga i varje lands egenintresse att ha en stabil energiförsörjning, detta borde ses som en del av ett lands infrastruktur.

  Från DI idag:

  "På senare år har ekonomiska styrmedel använts på ett sätt som starkt har bidragit till den hotande effektbrist som vi nu ser. Elpriset på marknaden är nu runt 25 öre per kilowattimme. Kärnkraften belastas samtidigt med en skatt på 6,9 öre. Konkurrerande förnybar produktion förses i stället med en subvention på 18,1 öre."

  http://www.di.se/artiklar/2015/5/15/debatt-politikerna-riskerar-landets-elforsorjning/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=share_from_di

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som jag ser det är det ett felaktigt tänk. Det handlar inte om att någon ska bära sina egna kostnader utan att gammal kärnkraft inte ska användas till att förhindra förnyande av vår energipark utan tvärtom, om den ska rulla även när den är 45-60 år gammal så ska övervinsterna beskattas och säkerställa att nyinvesteringar blir gjorda.

   Det låter som att du bara (till förmån för gammal kärnkraft) försöker komma runt att det är svårt att få lönsamhet på all form av ny elgenerering (kärnkraft och vind) om man tillåts köra kärnkraft hur länge som helst.

   Om man resonerar så blir resultatet att vi om 20 år har lika många reaktorer kvar men att de då är 20 år äldre och att vi inte börjat den omställning till nya energienheter som logiskt sett måste ske gradvis och löpande.

   Vilken är tidpunkten när vi börjar avveckla 70 tals reaktorerna? 50 år? 60 år? När vi får en första olycka?

   Vi har redan facit av hur det går om vi ställer om och det är inte effektbrist utan det är en oerhört förmånlig utveckling där gammal kärnkraft subventionerat omställning genom elcertifikat och industri och konsumenter åtnjutit väldigt låga elpriser. Varför ändra ett vinnande koncept och förvandla det till nollinvesteringar + åldrande kärnkraft? För mig låter det som sagt som ideologisk blindhet.

   Radera
  2. Tilläggas skall att vinnarna på det konceptet blir ägarna av dagens kärnkraft. Alla pengar som idag går för att förnya svensk energipark skulle istället gå till ökade vinster för ägarna av dessa. Jag köper att man kan vilja ha annat än vindkraft, men jag kan inte förstå kärleken till övervinster för Fortum, EON, Vattenfall, Sydkraft och allt vad de heter. Logik för Sverige??

   Utan utbyggnaden av vindkraft som idag är ca 9% av elen hade hushållen utan tvekan haft högre elpriser och vi hade utan tvekan varit mer sårbara för kärnkraftverkens plötsliga årslånga stillestånd. Logik för Sverige??

   Radera
  3. Så här hanterar dessa företag prissättningen om du stryper det enda klara alternativet, Fortum är storägare i svensk kärnkraft.

   Ur SVD häromdagen:
   Stora prishöjningar på elnätet

   Över 900 000 elkunder hos Fortum får i dagarna ett brev om den andra prishöjningen på kort tid. Samtidigt ingår Fortum just nu i en stor strukturaffär för över 60 miljarder kronor, där totalt 9 procent högre elnätspris för kunderna kan ha varit ett sätt att "klä Fortum till brud".

   Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör vid Energimarknadsinspektionen, utesluter inte att Fortum just nu skruvar upp priserna som en del av den stora strukturaffären som offentliggjordes den 13 mars i år. Då klargjorde den finska energijätten att elnätet i Sverige knoppas av till det nya konsortiet, en jätteaffär som ska vara slutförd nu under andra kvartalet 2015.

   – Fortum tillhör de elbolag som maximerar för sina aktieägare, medan kommunalt ägda elbolag har en annan strategi, säger hon.

   "Skruvar upp priserna" Va fan, jag tillhör en av de som betalar för det. Jag har inget alternativ, jag är tvungen att använda Fortum och dom får göra precis vad dom vill och visar klart att man gör just det.

   Ett av verken som Fortum äger är Oskarshamn (tyska E.ON är andra ägaren). Sänka dagens skatter på det verket från 1972 för att öka deras vinster? Inte om jag får välja.

   Radera
  4. Det är också viktigt att upprepa ett par saker som tidigare berörts:
   - Ett land som Sverige med enorm flexibilitet (ett enda stort flexibelt batteri), är inte drabbat av ett par kalla dagar eller veckor på vintern efter höstar när vattenmagasinen fyllts på.
   - Sverige är ett långt land, flippa över det och toppen träffar Rom. Det är inte samma vind väder i norr och söder, lika lite som det är det i Malmö och Rom.
   - Vad som däremot är kritiskt är att vi har tillräcklig överföringskapacitet mellan norra och södra Sverige, det kan och borde förbättras precis som vi idag bygger ihop oss med EU för att hantera vädersvängningar etc.
   - Viktigaste vindkraft att bygga ut är sådant som Hanöbukten (Eolus som tillsammans med svensk industri bara där ersätter två kärnkraftverk med en vindpark). Det är dags för offshore vindkraft nu i Sverige. Tyskland och England har redan installerat mängder av sådant någon mil utanför kusten.
   - Som jag tidigare sagt så instämmer jag att vi inte bör lägga ner 4 kärnkraftverk kommande 3-4 år. Men artikeln i DI är ologisk... som jag varit inne på. Lägg ner två kärnkraftverk och du kommer skapa lite högre priser som täcker upp dagens förluster. Det krävs också för att stimulera utbyggnad av ny energi där vindkraft är enda alternativet i princip.

   Den enda viktiga frågan som finns är: Ska kärnkraften läggas ner efter 50 år, 60 år eller när vi har ett första tillbud. Svarar man då "gradvis mellan 50 - 70 år" så faller alla andra bitar på plats och under den tiden kommer vindkraft fortsätta dagens utveckling och bli billigare och billigare per energienhet. Ny kärnkraft kommer inte ha en ekonomisk chans.

   Radera
 5. Det finns en myndighet som sköter tillstånden och det säkerhetsmässiga och jag litar på att de gör sitt jobb. Reaktorer (2-4 st) kommer antagligen att stängas ner 2020-2025, främst pga åldersskäl.

  Som du väl beskriver så finns det ett problem för ersättningsenergi att slå sig in och bli lönsam vid låga energipriser, samtidigt så måste det investeras för framtiden men den energin är dyrare, vilket blir ett moment 22. Om man vill subventionera vind med x öre men inte kärnkraft med x öre så är det en ideologisk låsning. Ny kärnkraft är dyr och det finns idag inga förutsättningar för ny kärnkraft i landet så det kan vi glömma. Dock, samma politiker som hatar kärnkraft är dock beroende av den för att få det förnybara på fötter.

  På sikt (10-20 år) så kommer elen att bli dyrare i takt med att kärnkraften avvecklas (O1 och O2 först?), kanske kan då kärnkraften konkurrera både prismässigt och politiskt efter ett par kalla vintrar? Rimligtvis så kan det leda till ökat fossilberoende också.

  Vad jag inte vill se är förtida avveckling av lönsam, billig och säker kärnkraft till förmån för dyrare alternativ.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är där vi skiljer oss åt. Efter att vi redan haft långa stopp pga problem vid diverse verk så tycker inte jag att sista avvecklingsdag för 70 tals verken efter 70 års drift (dvs där vi hamnar om vi börjar nu) är -avveckling i förtid.-

   Jag har undvikit diskussionen för jag litar också hyggligt på inspektörerna men de facto så måste åtminstone ny kärnkraft bära någon form av marknadsmässig försäkringskostnad för olycksrisken som exempelvis inte vindkraft behöver bära då den helt enkelt inte har de riskerna. Dvs det är inte rimligt med samma villkor.

   Man kan argumentera för att dagens få ören i extra skatt på kärnkraft är ersättning för att ägarna slipper handla upp den försäkringen. Att man försäkrar sig hos AB Sverige som använder pengarna till ny infrastruktur.

   Fakta är att gammal kärnkraft har förmågan om vi tillåter det att stoppa all form av investering i ny produktionskapacitet. Då står vi där om 20 år och diskuterar om 90 år är rätt tid.

   Inspektörerna har stoppat svenska verk flera gånger och nu har de meddelat att de tänker hårdbevaka Ringhals för ökade risker pga personalflykt. Jag tycker det väl illustrerar risk dvs motsatsen till "säker".

   Som placerare så konstaterar jag att det känns mycket mer sannolikt att jag får rätt än att du får det.. dvs jag tror inte på riktade skattesänkningar mot kärnkraften kommande år pga Centern och pga MP. Dvs som placerare tror jag på stängning av de två äldre Ringhalsverken enligt besked från Vattenfall 2018-2020 och kanske 5-8 år senare stängning av Oskarshamn.

   Vattenfall var rätt tydlig verken är grundligt olönsamma vid dagens elpriser och utan nedläggning av två verk så tycks det mig idiotsäkert att dagens mycket låga elpriser består = nedläggning. Det enda som kan lösa upp den knuten är riktad skattesänkning och det tror jag inte kommer bli av som sagt. Notera att ökade elcertifikat etc inte känns jätteviktigt. Utvecklingen jag beskriver ovan känns som på räls oavsett sådana.

   Radera
 6. Vad utökade elcertifikat dock kan bidra med är att förebygga lika högt hopp uppåt i priserna 2018 när första Ringhalsverket stänger av, dvs ger man förutsättningar för fortsatt utbyggnad så kan vi låta den pågå även åren före nedläggningen medans om vi inte gör det så måste generella elpriset upp snabbt och högt vid kärnkraftsstängningen för att skapa bonanza inom vindkraftsutbyggnad så jag antar att logiken säger att jämn utbyggnad är bättre, om man inte har ideologiska skygglappar förstås såsom M & FP tyvärr tycks ha.

  Tala gärna om var jag har fel... vad som ska göra att dagens olönsamma Ringhals ska kunna bli kvar (och bidra till dagens överkapacitet på el)? Är det högre priser eller mycket lägre skatter (än vad som Reinfeldt regeringen hade) för Ringhals vi ska tro på?

  Jag får inte ihop det. Det känns klappat och klart för nedläggning av två verk och lika klappat och klart känns det som att inget annat än vindkraft kan täcka upp det som kommer fattas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror nog att du har rätt när det gäller vad som ska hända kommande år. När man väger samman allt (elpris, ålder, driftsinstabilitet, effektskatt och dess höjning) så blir det nog så att reaktorer kommer att stängas. Att sänka/ta bort effektskatten är det väl bara SD som vill så det kan vi glömma och det hade nog inte heller räddat de minst lönsamma reaktorerna. Det blir utbyggnad av vind och ev ökad effekt i kvarvarande reaktorer som täcker upp bortfallet (om det ens finns något med tanke på hur ofta vissa står still/repareras).

   Vad som händer på längre sikt, bortom 2025 är svårare att sia om. Om Europas bilpark ska gå på el 2030-40 så har jag svårt att se att vi klarar detta helt utan kärnkraft givet dagens teknologier, men mycket kan hända inom sol och batteriteknologierna som vi idag inte har en aning om. Men jag vill inte räkna bort ny kärnkraft som baskraft i Sverige ur ekvationen och då gäller det att ha en beredskap och planering för att undvika elbrist i framtiden (bortom ca 2025/30) beroende på hur länge dagens reaktorer anses säkra.

   Radera
 7. Jag gapar mycket om tekniska "gap", vilket vi fick i GDX och GDXJ i veckan. Jag tror att dessa ska täppas innan vi drar vidare uppåt. GDX orkade ej heller stänga över Ma200.

  OB, du jämförde för en tid sedan GDXJ med ett Sprott-derivat som var sämre. Nu har dom kommit med en annan (SGDJ) som baseras på momentumhandel, och den har hittils outperformat GDXJ.

  När det gäller bolag inom hållbara branscher, så tycker jag att man igen ska titta på Sino Agro food (SIAF) som sedan i höstas är ett bolag som lockar allt tyngre finansiärer, analyshus och styrelsefolk. Därmed är listning i Sverige och Oslo snart äntligen verklighet. Väl där, och med dagens tillväxt och utlovad utdelning så borde inte dagens p/e 2-3 räcka. Ekomat i Kina är fortsatt rätt bransch anser jag.
  /S

  SvaraRadera