onsdag 29 april 2015

Eolus kommentar och varför kärnkraft är döende

Länk

Relevant citat ur sittande regerings regeringsförklaring:

"Stödet till havsbaserad vindkraft och till solkraft ska stärkas. Kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader. "

Man kan tycka vad man vill om det men faktum är att både "urgamla" Oskarshamn och nu Ringhals sjunger på sista versen... och bygga nytt?... tja...

Citat från DI ledare idag:
På marknadsmässiga grunder går det i dag inte att bygga kärnkraft. De två exempel som finns i EU, Finland och Storbritannien, är båda exempel på hur aktörer kringgår elmarknaden. I Finland bygger basindustrin själv och räknar in kraftproduktionen i den övriga affärsmodellen. I Storbritannien har staten gått in och garanterar elpriset i 25 år och betalar mellanskillnaden.

Och kom inte och säg att svenska elmarknaden är kapsejsad. Barsebäck är nedlagt, övergående (om 5-10 år behövs de inte lite beroende på vad man anser är normalt elpris) elcertifikat stimulerar utbyggnaden av huvudsakligen vindkraft till dagens 9% av elproduktion och vi konsumenter njuter av under 80 öre "all inclusive" elpris. Kostnaden för omställningen är alltså obefintlig. Om något är dagens priser i lägsta laget inte bara för kärnkraft utan det mesta.

Svensk kärnkraft är gammal och produkten är inte riktigt av typen att man kör tills det går sönder och då lägger ner... för mig handlar det mer få ett ordnat skifte där det naturligtvis är onödigt att stänga både Oskarshamn och Ringhalsverk samtidigt.

Återupplivandet av det här projektet är det stora priset för Eolus, jag påminner om regeringsförklaringen och citatet ovan.
Världens största vindkraftspark

Ytterligare ett citat från DI's ledare idag:
Subventioneringen av vindkraft är en anomali, men elcertifikatsystemet skapar inte stora finansiella risker och avvecklar sig självt efter en viss tid. Det bör inte utvidgas, men avtal ska hållas och systemet ligga fast som man sagt.

Småskaliga marknadslösningar passar i själva verket ganska bra för vår tids komplexa och sökande energifråga. Marknadsaktörerna tycks nu mest tro på vindkraftsparker. Vattenfall bygger till exempel havsbaserad vindkraft i Tyskland och Danmark och intresset för att bygga vindkraft ovan skogen i norra Sverige verkar vara stort. Låt dem fortsätta med det. Snart kan solenergin få samma fart som vinden har haft, också det en småskalig revolution baserat på hundratusentals hustak. Geoenergin är väl utbyggd i villaområden men fortfarande svag i städerna.(källa)

Aftonbladet sammanfattar väl vad som händer:
Marschen mot ett kärnkraftsfritt Sverige har inletts. Inom en inte alltför avlägsen tid blir den olönsam.

Vattenfall är delägare i även i Ringhals 3 och 4 och Forsmark 1, 2 och 3. Bolaget uppger att de kommer att vara i drift till 2040.
Men vad talar för det? Just nu inget mer än att de kostar mindre att hålla igång än Ringhals 1 och 2.
De resterande reaktorerna, i kärnkraftverket i Oskarhamn, ägs av Eon och Fortum. Det har gått med 2,5 miljarder i förlust under de senaste två åren och det skulle mycket förvåna om inte de snart kommer fram till samma slutsats som Vattenfall.

På kort sikt betyder Vattenfalls beslut ingenting för Sveriges energiförsörjning. Nio av totalt 451 terrawattimmar produceras i de äldsta delarna av Ringhals och för närvarande exporterar Sverige el.
Men på sikt måste bortfallet från kärnkraften ersättas med el som inte är alltför dyr. Det är en utmaning och arbetet måste sparka igång ganska omgående. (källa)

Den som köper uranaktier spekulerar i att redan projekterade och pågående byggnationer i Indien och Kina ska ge oss ett race till, jag kan inte bedöma om det blir så. Jag utesluter inte det men jag står definitivt över att spekulera i det. Om något skulle jag säga att vi som svenska placerare vet något som de flesta uranbolagsplacerare inte gör, nämligen att symboliska viktiga landet kommer skicka negativa signaler som kan ge en del eko och debatt om kärnkrafts framtid.

I övrigt faller Stockholm på vad som ser ut som mest valutaeffekt när kronan stärks pga utebliven räntesänkning. I skrivande stund kompenseras jag generöst av Canacol och Semafo uppgångar vilket håller portföljen oförändrad jämfört med stängning igår. Men troligen dyker en "valutasmäll" upp på kontot efter Avanza's nattkörning då -2.2% för CAD mot SEK surt ska justeras in på de utländska innehaven.

3 kommentarer:

 1. Du har för inte så länge sedan skrivit en del om Azarga. Hur ser du på de utifrån inlägget ovan?

  SvaraRadera
 2. Vi lever i en föränderlig värld och jag bloggar bara om ett tema som börjat få fäste och verka logiskt utifrån mitt tänkande och letande efter placeringar. Jag har ju skrivit en del om solenergi tidigare och jag har skrivit en del om fallande LNG priser, konkurrensen i Asien mellan LNG och ett Ryssland som snabbt flyttar vikt från EU till Asien osv. Gradvis har en övertygelse vuxit fram att uran inte är något jag tänker spekulera om ett nytt race i... så jag bloggar om det. Jag följer Azarga fortfarande, har google bevakning på dom men jag tvivlar på att jag kommer ta in dom igen. Ägde dom senast för någon vecka sedan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men jag är rätt noga med att reservera mig och konstatera att redan projekterade påbörjade kinesiska och indiska kraftverk kan ge ett sista jubel för branschen, jag kan inte bedöma det för jag har ingen vettig statistik på det och jag vet inte vad Japan innebär, vad jag läst har dom tagit leveranser av uran medans verken var avstängda. Kommer dom ens förbruka det dom har lager på? Jag vet inte. Kommer Kazakhstan kunna fortsätta öka ISL snabbt om uran stiger? Vet inte... USA hade för mig oväntat stora statliga lager (typ halv världs års förbrukning) har jag för mig.

   Indiens avtal med Cameco var positivt... det är så många parametrar som avgör om det blir ett race till men långsiktigt tror jag vad jag bloggar just nu dvs att kärnkraft inte har en strålande framtid...

   Radera