torsdag 30 april 2015

Zinc nu 1.06

LME lagren faller 0,5% om dagen ca. Är inte hela sanningen om världens zinklager men en av de viktigare parametrarna.

Intressant är att även bly går rätt bra, det är näst viktigaste metall för Trevali. Det är ju alltid det där med att när ett bolag har en biprodukt som man tenderar räkna av från cash cost, ja då blir det lite hävstång på det hela när båda metallerna går åt rätt håll. Uttryckt på ett annat sätt, zinprisuppgång ger större intäkt, blyprisuppgång sänker cashcost allt annat lika.

Guld har en fördröjd svacka för att FED inte kastade in alla handdukar om räntehöjningsplaner och det finns alltid TA nivåer av varierande betydelse. Efter första köp av SMF på ca 3.65 snittade jag ju väldigt kraftigt ner strax över 3.5, sålde sedan typ 70% av stora innehavet på kanske snitt 3.76 och har nu kanske knappa 10% portföljvikt i SMF vilket jag är rätt nöjd med som det känns nu. Börjar inte handla förrän om vi ser de där lägre nivåerna igen men är å andra sidan inte sugen på att sälja bort min exponering som ändå är tagen till bra GAV. EDV försvaras så hårt (800k köp på 60 cent när guld var 1178...) att jag för tillfället skrivit av den, är helt okej med SMF som alternativ vid dagens priser.

RED STÄNGNING:
Bra drag idag genom Canacol (som vanligt) och Trevali som gjorde lite bättre än vanliga knappa procenten med  4.4% upp för dagen. Semafo backade lite med guld. Jag kan nämna och kommer troligen utveckla om att jag valt att ta in ett för mig mycket attraktivt komplement till Semafo med liknande låga produktionskostnader. Ska läsa på mer och göra en blogg i närtid. Jag försöker ha exponering mot de allra bästa mellanstora guldproducenterna. Den typen som klarar 1050 usd guld utan problem och som får en premiumvärdering om guld återigen rycker mot 1300 eller högre på någon av de olika triggers som finns. Faktum kvarstår som jag pratat om sedan början av dec här, tror man på 1200 usd guld så finns det ett antal bolag som har väldigt låg värdering av kommande vinster vid det guldpriset. Det är en helt annan värld än på den gamla goda tiden då 20x EBITDA ursäktades med att man inte köper det utan optionsvärdet på guldet i backen. 1200 usd guld känns inte som ett orimligt snittantagande och därför fortsätter jag titta på den sektorn jag kanske kan bäst och som varit mycket vänlig mot mig senaste 5 månaderna.

Men väldigt spännande nytt tema är som sagt för mig framgångsrika vindkraftsentreprenören Eolus. Jag tror det är helt rätt bransch att vara i kommande år med kärnkraftsnedläggningar, kanske lite rekyl upp i elpriset, lättare att få tillstånd med nuvarande regering, behovet att dom får tillstånd för att vi de facto behöver få mer elproduktion pga kärnkraften borde sätta eld i baken på politikerna.

Eolus är som jag ser det "best in class", har knipit de där spektakulära projekten såsom Google parkerna och stor mängd offentliga upphandlingar. Under småtuffa år där det inte varit medvind så har man avkastat mycket bra till sina aktieägare. Det borde kunna bli spännande i en tid där sannolikheten för medvind ökar. Med en svensk börs som fick årets största rekyl och dämpade Eolus uppgång på goda nyheter så borde det vara ett perfekt läge att läsa på under helgen för den som har tid. Bolagets Youtube sida är bra början, finns ju även på hemsidan.

onsdag 29 april 2015

Eolus kommentar och varför kärnkraft är döende

Länk

Relevant citat ur sittande regerings regeringsförklaring:

"Stödet till havsbaserad vindkraft och till solkraft ska stärkas. Kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader. "

Man kan tycka vad man vill om det men faktum är att både "urgamla" Oskarshamn och nu Ringhals sjunger på sista versen... och bygga nytt?... tja...

Citat från DI ledare idag:
På marknadsmässiga grunder går det i dag inte att bygga kärnkraft. De två exempel som finns i EU, Finland och Storbritannien, är båda exempel på hur aktörer kringgår elmarknaden. I Finland bygger basindustrin själv och räknar in kraftproduktionen i den övriga affärsmodellen. I Storbritannien har staten gått in och garanterar elpriset i 25 år och betalar mellanskillnaden.

Och kom inte och säg att svenska elmarknaden är kapsejsad. Barsebäck är nedlagt, övergående (om 5-10 år behövs de inte lite beroende på vad man anser är normalt elpris) elcertifikat stimulerar utbyggnaden av huvudsakligen vindkraft till dagens 9% av elproduktion och vi konsumenter njuter av under 80 öre "all inclusive" elpris. Kostnaden för omställningen är alltså obefintlig. Om något är dagens priser i lägsta laget inte bara för kärnkraft utan det mesta.

Svensk kärnkraft är gammal och produkten är inte riktigt av typen att man kör tills det går sönder och då lägger ner... för mig handlar det mer få ett ordnat skifte där det naturligtvis är onödigt att stänga både Oskarshamn och Ringhalsverk samtidigt.

Återupplivandet av det här projektet är det stora priset för Eolus, jag påminner om regeringsförklaringen och citatet ovan.
Världens största vindkraftspark

Ytterligare ett citat från DI's ledare idag:
Subventioneringen av vindkraft är en anomali, men elcertifikatsystemet skapar inte stora finansiella risker och avvecklar sig självt efter en viss tid. Det bör inte utvidgas, men avtal ska hållas och systemet ligga fast som man sagt.

Småskaliga marknadslösningar passar i själva verket ganska bra för vår tids komplexa och sökande energifråga. Marknadsaktörerna tycks nu mest tro på vindkraftsparker. Vattenfall bygger till exempel havsbaserad vindkraft i Tyskland och Danmark och intresset för att bygga vindkraft ovan skogen i norra Sverige verkar vara stort. Låt dem fortsätta med det. Snart kan solenergin få samma fart som vinden har haft, också det en småskalig revolution baserat på hundratusentals hustak. Geoenergin är väl utbyggd i villaområden men fortfarande svag i städerna.(källa)

Aftonbladet sammanfattar väl vad som händer:
Marschen mot ett kärnkraftsfritt Sverige har inletts. Inom en inte alltför avlägsen tid blir den olönsam.

Vattenfall är delägare i även i Ringhals 3 och 4 och Forsmark 1, 2 och 3. Bolaget uppger att de kommer att vara i drift till 2040.
Men vad talar för det? Just nu inget mer än att de kostar mindre att hålla igång än Ringhals 1 och 2.
De resterande reaktorerna, i kärnkraftverket i Oskarhamn, ägs av Eon och Fortum. Det har gått med 2,5 miljarder i förlust under de senaste två åren och det skulle mycket förvåna om inte de snart kommer fram till samma slutsats som Vattenfall.

På kort sikt betyder Vattenfalls beslut ingenting för Sveriges energiförsörjning. Nio av totalt 451 terrawattimmar produceras i de äldsta delarna av Ringhals och för närvarande exporterar Sverige el.
Men på sikt måste bortfallet från kärnkraften ersättas med el som inte är alltför dyr. Det är en utmaning och arbetet måste sparka igång ganska omgående. (källa)

Den som köper uranaktier spekulerar i att redan projekterade och pågående byggnationer i Indien och Kina ska ge oss ett race till, jag kan inte bedöma om det blir så. Jag utesluter inte det men jag står definitivt över att spekulera i det. Om något skulle jag säga att vi som svenska placerare vet något som de flesta uranbolagsplacerare inte gör, nämligen att symboliska viktiga landet kommer skicka negativa signaler som kan ge en del eko och debatt om kärnkrafts framtid.

I övrigt faller Stockholm på vad som ser ut som mest valutaeffekt när kronan stärks pga utebliven räntesänkning. I skrivande stund kompenseras jag generöst av Canacol och Semafo uppgångar vilket håller portföljen oförändrad jämfört med stängning igår. Men troligen dyker en "valutasmäll" upp på kontot efter Avanza's nattkörning då -2.2% för CAD mot SEK surt ska justeras in på de utländska innehaven.

tisdag 28 april 2015

Sålde dyrast inköpta i Semafo, ökade i Eolus Vind på bra rapport

Sålde alla mina dyrast inköpta Semafo (3.65) för 3.74 - 3,75. Har kvar de köpta i fredags för snitt ca 3.52 och Semafo har samtidigt lämnat tillbaka posten som största innehav till Trevali. Nu har jag fått ett bra ingångsvärde i SMF och den PM exponering jag saknade samtidigt som jag vid behov kan snitta ner mig igen. Det är underbart med en riktigt likvid aktie, har omsatt rejäla belopp till Avanza's glädje antar jag. JO, tack Avanza för de 200 st Tobii a 25 kr jag tilldelades.... 5000 riksdaler var det facila inköpspriset på jätteposten och de facto beskedet var väl från dom att jag borde varit kund hos Carnegie om jag var intresserad att få tilldelning i relation till hur lönsam mäklarkund jag är... Även solen Avanza har sina fläckar. Eller uttryckt på ett annat sätt: Avanza, jag gillar inte hur ni förhandlar era deals med andra såsom Carnegie när ni ska vara medaktör. Jag tycker vidare att ni måste vara tydligare med vilken typ av tilldelning ni har fullmakt att ge INNAN man som Avanza kund ansöker. Som läget är nu kan man alltså räkna full tilldelning från Avanza när det blir undertecknat och kursen kommer falla. Är det attraktivt så får man symboliskt antal aktier. Slutsats är att aldrig söka mer än symboliskt antal när Avanza håller i det. Min slutsats i alla fall...

Nytt större innehav är Eolus Vind där jag dubblade mitt innehav efter den intressanta rapporten med 10,- utdelning. Köpte idag på snitt ca 41.65 gissar jag. Man ska vara medveten om att det svänger kraftigt mellan kvartalen vinstmässigt. Samtidigt så imponerar förmågan att ta prestigeordrar historiskt och förmågan att hålla balansräkningen mycket stark och generera fritt kassaflöde.

Dagens besked om att stänga Ringhals bör göra det attraktivare att bygga vindkraftverk. Två stora stängda kärnkraftverk i närtid påverkar rimligen forward priserna på el och därmed den avkastningen man kan tänkas få på vindkraft.

Jo, en sak till, gå inte på det där om att man måste ha massa reserv att backa upp förnyelsebar energi. Om något så är det rent logiskt kärnkraft som är den oflexibla elkällan. Kärnkraft snurrar ju lika mycket på natten när elbehovet går ner, som på dagen.

Åtminstone så ligger vind och sol på rätt sida om det. Rent logiskt är detta dessutom en total ickefråga i ett land som Sverige med hälften av vår el från vattenkraft som är som gjort för att hantera svängningar från vindkraft ett par kalla vindfria dagar (eller kärnkraft på natten). Elen ligger ju lagrad i vattenmagasinen och kan skruvas upp och ner via genomströmningen. Minns jag rätt så ligger vindkraft nu på 9% av elförbrukningen i landet och logiken säger att man kommer fortsätta att växa på bekostnad av kärnkraftverken.

En enda projekterad park (med många snurror..) förväntas täcka det vi fick från båda Barsebäck verken är en uppgift jag läste. I denna länk anges det till "ett större verk" eller 1.2 miljoner hushåll. Då ingen ny kärnkraft utvecklas känns det säkerhetsmässigt bra att gamla lappa och laga verk ersätts och om jag lärt mig något senaste årtiondet så är det att teknisk utveckling förändrar energibranschen mycket fort. Dvs även om vi började projektera nya kärnkraftverk nu så är jag inte helt övertygad om att vi skulle bli nöjda med investeringen när dom står klara om 10 år eller så.

Eolus är med där också tillsammans med Boliden, AGA, Billerud Korsnäs, Stora Enso, Cementa, Holmen, Akzo Nobel och helstatliga LKAB

Finns en del bra videos här.

Lokalt svag dag på börsen i Sverige idag tillsammans med vinsthemtagningar från folk som spekulerat i engångsutdelning höll säkert tillbaka kursen idag resonerade jag när jag ökade. Att det också stod klart att ca 25% av kursen kommer tillbaka i form av utdelning om två månader gör också att jag inte är så tung som det ser ut i Eolus. Min tanke är därför att fortsätta snitta in mig (de facto snitta upp...) om kursen backar.

Ringhals är naturligtvis en nyhet för uransektorn också. Jag har sagt det tidigare, jag blir alltmer tveksam och tror den branschen möjligen, möjligen efter ett sista hurra... går samma väg som telefonkioskerna. LNG priserna i Asien har halverats och kommer fortsätta vara svaga kommande år, detta samtidigt som kostnaderna för solenergi och vindkraft bara faller och faller.

En huvudpoäng är också att sol, vind och vatten är tekniskt okomplicerade och naturligvis ofarliga historier vilket ger ger låga räntor och möjlighet att arbeta med hög belåning. Kapitalkostnaderna faller alltså också snabbt pga finansieringsbiten.

Ni som varit här har sett mig skriva på det här temat tidigare. Eolus var dock första investeringen utifrån det tänkandet och jag gillar verkligen att dom lyckats hålla lönsamhet i rätt svåra tider och att dom har en så solid balansräkning. Bl.a dessa bitar skiljer dom från många andra liknande bolag. Att det var just Eolus som Google valde som partner är naturligtvis en väldigt värdefull affär på många plan. Det förstår alla som arbetar med försäljning.

måndag 27 april 2015

Semafo smet upp som största innehav för mig

Jag prickade inte riktigt botten och snittade ner mig med kraftiga köp i fredags.

I övrigt fortsätter Trevali och Canacol att fira nya triumfer (mina innehav 2 o 3).

Väl diversifierad trippel (zink, gas, guld) med tre riktiga kvalitetsbolag med goda och växande kassaflöden. Kort sagt bolag jag känner mig avslappnad med och det även inför sommar när mer obskyra bolag nästan alltid blir illikvida och tar stryk. Kan tillägga som jag antydde att jag inte längre är ägare av NewGold. Jämfört med vad bolag som Semafo och EDV har i pipeline så tycker jag helt enkelt deras pipeline av nya projekt är för oattraktiv och jag gillar inte hur dom antar cad usd kurs på 1.25 + 1300 usd guld. Såg bättre ut i höstas har jag för mig och jag borde ha uppdaterat mig före jag handlade, men ingen skada skedd.


fredag 24 april 2015

Zink lagren fortsätter sjunka, zink segar sig uppåt

och så även Trevali under hög omsättning. I skrivande stund upp 2.75% och glädjeämnet i portföljen.

I övrigt är guld svagt ner dryg procent vilket pressar ner PM aktierna tillsammans med att allmänna börserna är starka. Läst lite Semafo idag och känner att dom är rätt PM aktie för mig medans trejden i NewGold är något som jag kommer avsluta när tillfälle bjuds snarare än att öka ytterligare. Folk är så förtjusta i Kanada som säkert gruvland att man ibland betalar väldigt mycket extra, för mycket enligt min smak. NGD ser rätt bra ut så länge CAD är svag (mot usd) men stark CAD tillsammans med svagt guld och kopparpris är mindre lyckat, speciellt för deras expansionsprojekt.


torsdag 23 april 2015

Nytt storinnehav, Semafo

Efter deras förvärv, avklarad PP och vid dagens kurs så väljer jag Semafo före Endeavour. Semafo är ett företag med klart lägre risk om guld skulle kajka ur och de facto har Endeavour gått väldigt bra sen jag köpte på ca 40 cent och kursen har inte velat rekylera... så då blev det Semafo för mig nu när någon form av magkänsla säger mig att jag behöver äga PM kvalitetsbolag. När jag tittar på bolagens värdering så fortsätter jag med tidigare metod att ta: Börsvärde + skulder -kassa och där är dessa bolagen annorlunda, Semafo är lägre finansiell risk, högre värdering. Man har också en lägre risk vid lägre guldpris pga lägre AISC men man har en högre geografisk risk pga sin koncentration till iofs kanske bästa landet i regionen, Burkina Faso. Det är värt att tillägga att jag fortsätter att hårdfölja Endeavour, ser vi rekyl så lär jag vara där om PM marknaden känns rätt, annars får jag vara glad för vad bolaget gett mig tidigare. Kanske är jag mest envis i oviljan att köpa lite över där jag sålde.... ;-)

Tre största innehav just nu:
1. Trevali Mining
2. Semafo
3. Canacol (Tack Chen Lin för den...)

Tagit lite vinst i PanOrient men ligger kvar med rejäl post

Swiss Trade Data Shows Gold Demand Strong In China, India – UBS

Thursday April 23, 2015 12:30 AM
Physical gold demand saw considerable pick up in March says commodity analysts at UBS, quoting trade statistics from Switzerland. According to the Swiss data, 223.3 tonnes of gold was export out of the country, the highest since November. “This was largely driven by strong growth in flows headed for China and India, which looks broadly consistent with anecdotal evidence.” According to UBS, China imported 46.4 tonnes of gold from Switzerland and India imported 72.5 tonnes. They added that Chinese demand was stronger in March as business restocked their supplies after the Lunar New Year celebrations. At the same time Indian demand was strong in preparation for Akshaya Tritiya festival, which was held Tuesday.
By Neils Christensen of Kitco News

onsdag 22 april 2015

Trading köp i NewGold

Senaste tiden har mest handlat om att ligga och trimma innehaven nedåt. Passerade 50% likviditet igår, ett av skälen är hur sossarnas politik driver ner kronan. 7.12 CAD! känns inte länge sen man grämde sig över kurs som började med 5... Normalt känns någonstans runt 6.40 och jag blir lätt nervöst undrande om en kurs som dagens kan hålla i sig, CAD är ju ändå jättesvag mot USD vilket också är ett skäl att jag tog in NewGold, guld/kopparproducent där mycket av inte minst framtidens produktion ligger viktad i Kanada vilket kompenserar för metallsvaghet.

Mitt mål är att snitta in mig i bolaget och vid tillfälle "sälja mina dyraste". Att jag får ökad vikt mot guld är jag hyggligt okej med pga Grekland och den rent allmänt snurriga värld vi lever i.

Zink är starkt idag lite över 1 usd och det är nog bara svaga råvarubolag allmänt som håller tillbaka Trevali. Även andra tunga innehav som Canacol, PanOrient och Dream Unlimited håller emot utmärkt så här långt.

söndag 19 april 2015

Kommentarer om mitt största innehav, Trevali Mining

Peter Campbell, Mackie Research Capital (4/16/15)
"Trevali Mining Corp. has released drill results today for a 50.9m intersection grading 5.08% Zn, 1.76% Pb, 0.37% Cu, 59.66 g/t Ag and 1.63 g/t Au at its Caribou mine. . .this is a significant intersection that lies approximately 200m outside of the currently defined Measured and Indicated resource and was intersected at a vertical depth of approximately 550m depth. . .while this is only one hole, this appears to be very positive news that could lead to a significant resource expansion at Caribou."

Derek Macpherson, M Partners (4/15/15)
"Trevali Mining Corp. reported Q1/15 production results that were modestly ahead of our estimates, suggesting to us that operations have reached steady state. . .overall, we view the quarter positively as it should provide investors additional confidence in the company's ability to bring Caribou into production. . .we believe that the better-than-expected recoveries seen in Q1/15 are likely to persist."

Mark Turner, Scotia Capital (4/14/15)
"Q1/15 payable zinc production of 12.5 Mlb from Trevali Mining Corp.'s Santander was 3% greater than our estimate, lead of 7.4 Mlb was 27% greater, and silver of 254.8 Koz was 10% greater. . .owing to better-than-expected recovery rates for all three metals, which achieved all-time highs and remain above design, as well as higher lead and silver grades than we had assumed. . .focus for the stock and company remains on the Caribou mine and mill re-start, which is on schedule for a mid-Q2/15 start to commissioning. We continue to model first concentrate production in late Q2/15 with commercial production declared at the start of 2016."

Stefan Ioannou, Haywood Securities (4/14/15)
"Trevali Mining Corp.'s production continues to progress well at the company's 100%-owned Santander zinc-lead-silver mine in Peru. . .Caribou mill commissioning start-up remains scheduled for Q2/15, which we anticipate will be followed by ramp-up to full-scale production (3,000 tpd) by year-end 2015. . .timely execution at Santander and Bathurst will be key to maintaining market confidence. . .that said, with zinc production from two mines expected to ramp up to approximately 190 Mlb per annum by 2017, we believe Trevali is poised to become a (the) marquee mid-tier zinc producer in a market facing a significant medium-term supply issue."

Joseph Gallucci, Dundee Capital Markets (4/14/15)
"Trevali Mining Corp. announced production results from Santander in Q1/15. . .beating our estimates for payable zinc (12.5 Mlb vs. our 12.3 Mlb), lead (7.4 Mlb vs. our 6.2 Mlb) and silver (255 Koz vs. our 237 Koz). . .Santander's solid performance provides a great foundation to focus on Caribou, the company's next mine. We believe Trevali's stock is the best vehicle for zinc leverage on the Toronto Stock Exchange. . .we have a Buy, Top Pick rating with a CA$2.00 target on the stock."

Alex Terentiew, Raymond James (4/14/15)
"Trevali Mining Corp. reported solid production results from its Santander mine in Peru, with mill performance improvements continuing into 2015. While the company's next leg of growth at Caribou is only months away from being realized, bringing with it production diversification and for the first time putting Trevali in a positive free cash flow generating position, Santander's continued improvement has given the company a firm foundation. . .Trevali remains one of our top picks among our covered base-metal producers, and we reiterate our Outperform rating. We raised our target price to CA$1.60 (from CA$1.50) on slightly higher cash flow expectations for 2015."lördag 18 april 2015

Hur man skaffar sig läsning & analyser

Varför inte lämna ut en länk jag hittade och hur jag hittade den.

LÄNK massiv färsk länk på Credit Suisse genomgångar av kanadensisk energi infrastruktur.

Nåväl, ni ser att den kommer från investorvillage där folk laddar upp en hel del.

Så mina steg för att hitta det är:
1. Ta fram google och skriv i sökningen:   investorvillage pdf
2. I sökverktygen på sökningen, ändra till "Senaste veckan" istället för närsomhelst.

Börja skumma genom vad som ser läsvärt ut och notera att många alster också innehåller länkar vidare inom bankernas analyser.

torsdag 16 april 2015

Zink över 1 usd/pound idag

Snart bryter också lagren viktiga nivåer. Trevali lämnade mycket bra rapport från Peru gruvan och snart startar kompisarna hos Xstrata upp deras nya gruva.

Styrkan i CAD ger portföljen underbar medvind.

Canacol exploderar uppåt.

Dream innehavet har startat mkt starkt.

Happy days are here again, dvs jag kämpar för att gradvis bygga mer likviditet varje dag.

Gissar många av läsarna är på gott humör för det är inte bara mina aktier som går strålande. Ett bolag som Endeavour har också gått mycket bra trots svagt guld, det är styrka.

(LÄNK enligt kommentaren nedan)

måndag 13 april 2015

Tillbaka efter semester

Ett par artiklar som stämmer med min ökade säsongsmässiga skepsis mot guld samtidigt som jag fördjupat mig i zink på allvar efter att tidigare nöjt mig med att glatt konstatera att vissa bolag hade det som bi-produkt. Men zink förtjänar i mitt tycke huvudrollen.

Zink:


For the miner, China’s MMG Ltd., it’s a problem because replacing the tapped-out mine -- which is responsible for 4 percent of the world’s zinc output -- with a fresh source of the metal has proven elusive. For commodity investors who have grown accustomed to the emergence of supply gluts sparking selloffs in everything from copper to wheat, it’s a boon.

 Zinc, unlike those other raw materials, is rebounding, having posted an 8 percent gain over the past three weeks that stemmed an eight-month slide. That’s largely because the fate of MMG’s mine highlights a growing new trend in the zinc market. From Africa to Ireland, mines that have produced the metal for decades are now tapped out.

Morgan Stanley estimates that by 2017 more than 1.2 million metric tons of annual mined supply will be taken out of production. That’s more than the U.S. uses in an entire year. “It’s all about supply,” Clive Burstow, a London-based investment manager at Baring Asset Management, which oversees $44 billion, said in a telephone interview. “It’s simply that the big mines are coming off stream this year, and there’s no big supply to replace it. So, we’re naturally moving into an increasing deficit market.”

 Tighter supplies are prompting banks including BNP Paribas SA and Goldman Sachs Group Inc. to forecast higher prices for the metal that’s used in steel auto parts, brass plumbing fixtures and sunscreen. Demand exceeded output by the most in nine years in 2014 and the deficit will almost double next year, according to data from the International Lead & Zinc Study Group and Bloomberg Intelligence. Price Gains The recent rally in zinc left prices up 7.5 percent over the past 12 months on the London Metal Exchange, to $2,174 a ton. That’s the only gain among the six main metals traded on the LME.

The Bloomberg Industrial Metals Subindex slumped 15 percent the nine months through March, and fell 9.3 percent in the past year as the Bloomberg Commodity Index of 22 raw materials tumbled 27 percent. Prices will rise as high as $2,397 by year end, according to the average estimate in a Bloomberg survey of nine traders and analysts.

Goldman forecast $2,500 in 12 months, and BNP Paribas predicted an average of $2,850 in 2016. The world’s refined-zinc supply fell short of demand by 310,000 tons last year, the most since 2005, International Lead & Zinc Study Group data show. The gap could expand to 1.98 million tons by 2017, Bloomberg Intelligence analysts Kenneth Hoffman and Sean Gilmartin said in a report last month.

Fewer Deposits The supply lag comes after a decade-long boom for metals demand in China, the world’s top consumer, spurred miners to dig ore out of the ground as quickly as possible. At the same time, rising costs and a lack of untapped big deposits meant that producers had a hard time bringing on replacement supplies as consumption increased. MMG, the Hong Kong-listed unit of China’s biggest state-owned metals trader, plans to close the Century mine in Australia by midyear and has failed to identify a replacement.

 “We can’t find any more zinc of significance, which tells us even more that it’s going to be tight,” Andrew Michelmore, MMG’s chief executive officer, said in a March 10 interview on Bloomberg Television. “We’re very bullish on zinc.” It’s so hard to find new mines that producers are being driven to increasingly remote locations. Ironbark Zinc Ltd., an Australian explorer backed by Glencore Plc and Nyrstar NV, is exploring a deposit near an inlet on northern Greenland, a coastal area of icebergs and polar bears, that may contain 13 billion pounds (5.9 million tons) of lead and zinc.

China Demand Even as mines shut, slowing growth in China threatens demand and a stronger dollar curbs the appeal of commodities as alternative investments, said Bart Melek, the head of commodity strategy at TD Securities Inc. More than half of global supplies are used to galvanize steel, Morgan Stanley estimates. China accounted for 51 percent of the world’s crude-steel production in February, according to the latest data from the World Steel Association.

China steel producersestimate their output will contract this year after consumption peaked and more mills are shut. “We have some concerns about demand, and we’ve seen a lot less restocking than we’d normally get this time of year,” Melek said by telephone from Toronto. “There’s concern that China’s steel output will be lower because of a glut of steel, and that means you’re going to use less galvanized product, which means less zinc.” Exploration Budgets China’s economy is still growing. The country will use about 6.9 million tons in 2015, Morgan Stanley analysts Tom Price and Joel Crane said in March 24 report. That’s the most since at least 2007.

 Even with the rally in prices over the past year, zinc is more than 50 percent below its record in 2006, which has discouraged spending on new mines. “Current prices don’t allow us to develop the projects that we have,” said David Gleit, head of investor relations for Lima-based Volcan Cia. Minera SAA, the biggest Latin American producer. Stockpiles monitored by the LME tumbled 26 percent in the first quarter, the biggest loss since 2007. In addition to the Century closing, Vedanta Resources Plc plans to shut its Lisheen mine in Ireland, cutting supply by 175,000 tons, Bloomberg Intelligence estimates. “The amount of new mines coming on stream to replace these mines ending their life -- the number and amount produced -- is relatively limited,” Stephen Briggs, a senior strategist at BNP Paribas, said in a telephone interview.

Guld:
Ni vet säkert att jag anser Indien och Kina vara nyckelländer för guldefterfrågan och faktum är att deras efterfrågan nu går in i säsongsmässigt svag period vilket är en orsak att PM bolag och sommar inte brukar fungera så bra.

Men sen är det också viktigt att förstå att skörden är viktig i Indien och den har inte varit helt lyckad. Utöver det nämns nedan regeringens försök och jag har svårt att säga hur framgångsrika dom blir med de senaste försöken att få fram guld från templen. Däremot tror jag att börsuppgångarna i Indien och Kina drar intresse från guld.

SHINGAVE NAIK, India, April 9 (Reuters) - Gold demand in the world's biggest consumerIndia risks falling for a second straight year in 2015, as millions of Indian farmers hit by erratic weather and falling commodity prices trim gold purchases.

Nearly two-thirds of India's gold demand comes from rural areas where jewellery is a traditional store of wealth for millions who have no access to the formal banking system. Full artikel
Now, Prime Minister Narendra Modi wants to get his hands on this temple gold, estimated at 3,000 metric tons — more than two-thirds as much gold as is held in the U.S. bullion depository at Fort Knox, Kentucky — to help tackle India's chronic trade imbalance.
Modi's government is planning to launch a scheme in May that would encourage temples to deposit their gold with banks in return for interest payments. Full artikel
I dagsläget är mitt tyngsta innehav Trevali Mining följt av PanOrient, Canacol, Dream Unlimited. Jag har också ca 35% kassa.

Lite kuriosa är att jag startade min "Kanada karriär" slutet 2005 alltså för nästan 10 år sedan med huvudsakligt fokus på basmetaller. Förhoppningen är alltså att zink är på väg ur en cykelfas och in i nästa uppgång på klassiskt råvaruvis. Om guld så är min förhoppning att under sommaren och/eller hösten på allvar ta nya tag. Betyder inte att jag har rätt... jag bara går på oddsen såsom jag lärt känna dom och då tillsammans med magkänsla om guldet och för den delen dollarn. Samtidigt noterar jag med intresse styrkan i Endeavour Mining. Det är ett bolag som blir bättre och bättre dag för dag och som jag naturligtvis fortsätter följa noga hela tiden även om det för tillfället inte är ett tungt innehav.

onsdag 8 april 2015

Portföljförändringar jag får blogga mer om sen

Är ute och reser men har senaste dagarna gjort ett antal större förändringar.

Först: Trevali Mining; Har trejdat mig in i den tämligen aktivt och lyckosamt, började gå in på 1.01 - 1.02. Sålde allt runt 1.08, läste in mig alltmer på bolaget och zinkmarknaden i samband med senaste uppdateringen och har tagit en position som gör bolaget till top 2-3 i min portfölj. Väldigt kort så konstaterar jag att dom har en lågkostnads zinkgruva i Peru som fungerar jättebra efter uppstart, att en till (väldigt valutagynnad) startas i Kanada inom kort (maj månad) samt att zinkmarknaden stadigt går mot allt lägre lager vilket under Q4 2015 får extra fart genom större gruva som stänger, mer sådant i pipeline men låga zinkpriser håller pipeline om nya gruvor mkt tom. Allt det motverkar "Kina effekten". Jag köpte mer aktier igår på 1.04 och 1.05 och börjar sakteliga känna mig nöjd. Jag hoppas min timing inför gruvstart, zinklager som bryter under "uppseendeväckande nivåer", pris som förhoppningsvis bryter 1 usd och slutligen i höst gruvstängningar, blir bra. Jag noterar att Zink för någon månad sedan hade mycket spekulanter inne vilka nu är borta, dvs spekulativt kapital har lämnat vilket sänkt metallpriserna och med det ett Trevali som bara blivit bättre och ser ut att starta gruva två under budget.

Second and third: Börjat skifta Dream Global aktier mot deras förvaltningsbolag Dream unlimited. Dream Global har gått jättebra för mig kursmässigt samtidigt som man gett en generös utdelning. Jag fortsätter äga aktier men det är inte längre tyngsta innehav. Dream unlimited blir säkert ett lika svårt bolag att förklara som Crius var, värt att nämna är dock att jag tagit in dom med ca vikt 10% av portföljen till kurs 8.65 efter både köp och försäljningar häromdagen.

Avslutningsvis fria tankar om guld och olja:
Guld: Har ingen aning om TA men det känns som om guld inte knäcker 1200 på allvar så kanske det bara hämtar andan och kan dra uppåt. Några dagar singlandes nedåt under 1200 hade känts som natta inför sommaren.
Olja: Överraskande att WTI går så bra och att Iran samtalen inte slog tyngre. Kanske är priserna så låga att efterfrågan stiger och västlig produktion stadigt tar stegen som krävs för att börja lång nedgång. Vi får se.

lördag 4 april 2015

Att hålla ett öga på

Citat från Telegraph och Ambrose Evans-Pritchard:

 The great unknown is whether a protracted Saudi war against Shia forces in Yemen – and possibly a “Vietnam-style” quagmire – might tug at the delicate political fabric within Saudi Arabia itself. The kingdom’s giant Ghawar oil field lies in the Eastern Province, home to an aggrieved Shia minority.
“If the Saudis continue this war – and if they keep killing civilians – this is going to create internal instability in Saudi Arabia itself,” said Ali al-Ahmed, from the Institute for Gulf Affairs in Washington.
Large numbers of Saudi youth are disaffected. An estimated 6,000 have been recruited by al-Qaeda and a further 3,000 have fought for ISIS in Syria and Iraq.

 Ironiskt nog har det nog varit bra för Saudi och USA att Ghawar legat i Shia (dvs religionen Iran leder) område snarare än i Sunniområden (IS, Al Qaida, Saudi och i bakgrunden USA då). Hotet, terrorn, i Mellanöstern kommer inte från Shia och Iran idag utan från de som Iran bekämpar... och USA stödjer... direkt och indirekt. Då jag vet att många har problem att hålla isär det så är det värt att nämna att Irak's regering och Syriens regering är varianter av Shia och alltså naturliga allierade till Iran och naturliga fiender till Islamiska Staten, Saudi och USA. Ryssland är inte så aktiva men finns huvudsakligen på Shia sidan.

Många har svårt att få ihop dagens fakta med att Saddam och Khadaffi båda var sunni dvs det som USA, IS och Al Qaida slåss under med... Men det handlar om att Arabvärldens verkliga vår var den speciella typ av arabiska socialism som tryckte ner religionens förtryck i såväl Syrien, Irak, Egypten och Libyen och några till. Ja man tryckte även ner oppositionen och det är ingen som försvarar det, jag konstaterar bara lakoniskt att det vi fått är sju resor värre och det var enkelt att förutspå, speciellt i Syrien där ryskstödda regeringen är de RELATIVT vettiga och de USA&Saudi&Turkiet stödda är de (enormt) onda.

Arabiska typen av socialism ställde religionen åt sidan så att shia och sunni var mindre viktigt och stod för kvinnlig frihet på ett plan som är helt unik för regionen MEN som USA tillsammans med Al Qaida, Saudi och IS har avskaffat på brutalast möjliga sätt.

Shia dominerade ledarskapet i Syrien kallade t.ex sitt styrande socialistparti Ba'ath partiet precis som systerpartiet i Saddams sunni Irak.

USA lever på er okunskap, utbilda er.

From the founding of the Arab Ba'ath Movement until the mid-1950s in Syria and the early 1960s in Iraq, the ideology of the Ba'ath Party was largely synonymous with that of Aflaq's. Aflaq's view on Arab nationalism is considered by some, such as historian Paul Salem, as romantic and poetic.[10]
In intellectual terms, Aflaq recast the conservative Arab nationalist thoughts and changed them to reflect a strong revolutionary and progressive tendency which developed inharmony alongside the decolonisation and other events which happened in the Arab world at the time of his life. He insisted on the overthrow of the old ruling classes, and supported the creation of a secular society by separating Islam from the state. Not all these ideas were his, but it was Aflaq who succeeded in turning these believes into a transnational movement.[10] The core basis of Ba'athism is Arab socialism, a socialism with Arab characteristics which is not associated with international socialist movement, andpan-Arab ideology.[11]

För tillfället stilla i Ukraina så de värsta amerikanska hökarna är upptagna med att uppmana Israel att atombomba Iran för att stoppa pågående avtal:

McCain Suggests Israel "Go Rogue," Blow Up Iran Negotiations By Starting War

He made the suggestion during a floor speech.
As Iran talks appear to be coming to a close with a successful agreement that would both lead to the lifting of international sanctions and restrictions that would prevent the country from obtaining nuclear weapons, most in the international community are relieved.
Yet Republicans have teamed up with their counterparts in the Israeli political system to do everything they can to obstruct a deal – with tactics such as drafting new sanctions legislation and warning the Iranian leadership that the nuclear agreement will not outlast President Obama.
But this past week Senator John McCain (R-AZ) ratcheted up this sabotage to a new level. During a floor speech he gave on March 24th, the senator suggested that Israel “go rogue” and that if they don't they may not survive the next 22 months of the Obama presidency.

Den som har brist på läsning kanske vill läsa börsanalyser på läget i Asien (för PPM etc), länk till J P Morgan färsk. Kan upprepa att jag dragit ner min mycket tunga vikt mot Indien och Kina (men fortfarande har rejäla positioner) till förmån för Allianz rena Tysklandsfond. Den har också gått hårt men inte mätt i USD dvs största delen av uppgången är bara valutakorrigering medans jag tror QE uppgång och ökade vinster pga nedskrivning av valutan återstår. 

fredag 3 april 2015

Sol vind och vatten (och naturgas men kanske inte kärnkraft och kol...)

Batterier är sista pusselbiten och batterier är teknologi som kommer lösas och bara bli billigare... det är bara en tidsfråga.

As per Benzinga’s report, Global Equities Research analyst Trip Chowdhry said Tesla will announce an in-home battery that can harness solar energy, power the house, and even send energy back to the grid.

The battery has apparently been in testing in 230 houses in California, with 100 more Tesla Stationary Batteries being placed in homes out of the state.

Interestingly, one tester operated such a battery for a year and a half from his garage. According to Chowdry, a 10kWh battery could cost $13,000 with a 50% rebate from PG&E. The buyer who talked to the analyst purchased his unit for $1,500 down, followed by 120 monthly installments (10 years) of $15 each.

The battery has to be installed 1.5 feet above the ground and should have an open space of at least 1 feet around it. Once placed in the house the battery will work without any kind of maintenance, and it shouldn’t make any noise. The battery “is about 3 feet tall and 2.5 feet wide and looks good,” and Tesla might sell it in multiple versions including 10kWh and 15kWh.

The battery can be controlled via smartphone or web apps, and the battery system software is currently receiving over-the-air updates every month. The Tesla battery can be charged from solar, the grid and generators, but it can also feed back electricity to the grid, with the interviewed user saying he’s making between $10 to $12 each month from the extra energy his unit produces.

One of the biggest banks in the Middle East and the oil-rich Gulf countries says that fossil fuels can no longer compete with solar technologies on price, and that the vast bulk of the $US48 trillion needed to meet global power demand over the next two decades will come from renewables. Meanwhile, in Dubai, Saudi Arabia’s ACWA Power, has won the world’s largest ever solar tender with the cheapest ever price: one-third below the cost of gas-fired generation. Without subsidies. Report from Giles Parkinson of Reneweconomy.
The new report from the National Bank of Abu Dhabi, “Financing the Future of Energy”, says that while oil and gas has underpinned almost all energy investments until now, future investment will be almost entirely in renewable energy sources.
The report is important because the Gulf region, the Middle East and north Africa will need to add another 170GW of electricity in the next decade, and the major financiers recognise that the cheapest and most effective way to go is through solar and wind. It also highlights how even the biggest financial institutions in the Gulf are thinking about how to deploy their capital in the future.
Developments in storage technologies are progressing rapidly, and in the next few years utility-scale solutions will be deployed
“Some of the report’s findings may surprise you, as they did me”, writes Alex Thursby, the CEO of NBAD.  “For example, renewable energy technologies are far further advanced than many may believe: solar photovoltaic (PV) and on-shore wind have a track record of successful deployment, and costs have fallen dramatically in the past few years. In many parts  of the world, indeed, they are now competitive with hydrocarbon energy sources. Already, more than half of the investment in new electricity generation worldwide is in renewables. Potentially, the gains to be made from focusing on energy efficiency are as great as the benefits of increasing generation. Together, these help us to reframe how we think about the prospects for energy in the region.” Källa
Förstå mig rätt: Jag dödförklarar inte kärnkraft och uran. Kärnkraftverk är långa beslut var byggnationer/färdigställanden kommer rulla på långt efter dom EVENTUELLT blir ologiska att bygga... och en hel rad med länder, med Kina och Indien i spetsen, har planer som mycket väl kan ge oss en till bullmarket i uran om 1-3 år, men jag gissar det då blir den sista.
Vad jag gissar vidare är att den kan skjutas lite längre på framtiden genom att Japan inte återstartar så många verk. Orsaken är att LNG priserna halverats på rätt kort tid och att utbud vs efterfrågan säger att det kommer förbli så kommande kanske två år minst när Australien och Qatar blir färdiga med stora projekt. Efter det har vi förstås stora ryska pipelines som blir klara mot Kina. Frågan jag börjar ställa mig är varför Japan ska tvinga motsträvig befolkning att återvända till kärnkraft när gaspriserna just halverats för dom?

Personligen tänker jag så här: Kärnkraft är inget självändamål och ja... jag är förbannad på de miljöpartister och socialister som blockerat utveckling av ny säker teknologi inom kärnkraft som kunde varit ett bättre alternativ än t.om naturgas och framförallt förbannad för de onödiga risker det utsatt oss för. Speciellt synd är det för Sverige här uppe i kalla nord.

Men... nu har vi 40 år av teknisk utveckling bakom oss sedan folkomröstningen och det står klart för mig att läget håller på att förändras för världens stora befolkningscentra (men inte nödvändigtvis för Sverige som sagt).

Summerar man borde världen kunna sikta på att använda mindre kärnkraft. Det gör i så fall uran till en på sikt döende råvarusektor där investerarna istället behöver titta på batteriteknikerna och råvarorna där. Solcellstekniker känns också som ett absolut måste att följa. Solenergi är idag smått men står vad jag kan se inför massiva genombrott och investeringarna kommer bli gigantiska. En vinnare på det kommer bli metallen silver. Detta trots att utveckling gjort att allt mindre silver behövs per enhet (tunnare skikt).

Politiskt dyra CO2 beslut lär bli alltmer meningslösa. CO2 utsläppen kommer rasa och det är inte EU eller USA som kommer stå för minskningarna (utöver viss utfasning av kol) utan Kina, Indien, övriga Asien och Arabvärlden där kol och olja kommer ersättas av solenergi och naturgas.

Afrika's invånare kommer bli en stor vinnare när okomplicerad slitstark energi som är extremt flexibel vad gäller både storskalig och småskalig utveckling kan rullas ut till låg kostnad. Logiskt sett blir kommande årtionden tillfället då el kommer till byarna runt hela Afrika, med det datorer, media och internet och allt det småskaligt. Det är mycket roligare att tänka på än vilket nytt krig/katastrof nästa nya USA president ska göra till sitt alldeles eget i enlighet med amerikansk tradition.

Hur länge till har vi piloter på transportflygplan?

och när vi märker att detta fungerar bra, hur länge innan piloter bara ses som ett onödigt riskmoment?

Mish hade ett utmärkt och tankvärt inlägg som jag tycker ni ska läsa (hans blogg finns i bloggrullen och är ofta mkt läsvärd).

Time to Eliminate Pilots in Aircrafts: Post Pilot Era Coming Up


Instead of new rules making sure two people are in the cockpit at all times, how about a rule that says no one at all is allowed in the cockpit? This is precisely how I felt after 911 and even more so after the disappearance of Malaysia Flight 370 on March 8.

The tragedy of Germanwings Flight 9525 in which a mentally ill co-pilot deliberately flew the plane into a mountain killing all 150 on board is icing on the cake.

And it's not just two deliberate crashes either. Please consider The Mystery of Flight 9525: a Locked Door, a Silent Pilot and a Secret History of Illness.

Just under 40 minutes into their journey, the plane’s 27-year-old co-pilot, Andreas Lubitz, turned the Airbus A320 into a missile, guiding it into the southern Alps after locking its captain, Patrick Sonderheimer, out of the cockpit.

In the doomed flight’s final minutes, Sonderheimer attempted to force his way through the security door that separates the passengers from the pilots. At one stage he reportedly tried to use an axe. Recordings obtained by crash investigators capture him attempting to remonstrate with Lubitz – whose breathing, according to the microphones in the cockpit, remained sure and steady as the plane made its rapid descent. It was only in the final seconds that there was the sound of screams. Experts said death would have been instant.

As the New York Times revealed early on Thursday, French time, the voice recorder confirmed that Lubitz had locked the captain out of the flight deck and set the plane on its descent.

In November 2013, a flight between Mozambique and Angola crashed in Namibia, killing 33 people. Initial investigations suggested the accident was deliberately caused by the captain shortly after his co-pilot had left the flight deck.

In October 1999, an EgyptAir Boeing 767 went into a rapid descent 30 minutes after taking off from New York, killing 217 people. An investigation suggested that the crash was caused deliberately by the relief first officer, although the evidence was not conclusive.

And in December 1997, more than 100 people were killed when a Boeing 737 flying from Indonesia to Singapore crashed; the pilot, who was said to be suffering from “multiple work-related difficulties”, was suspected of switching off the flight recorders and intentionally putting the plane into a dive.

In an interview with the bestselling German tabloid Bild, the 26-year-old flight attendant, known only as Maria W, said that they had separated “because it became increasingly clear that he had a problem”. She said that he was plagued by nightmares and would wake up and scream “we’re going down”.

Last year he told her: “One day I’m going to do something that will change the whole system, and everyone will know my name and remember.”

A debate now rages about the extent to which companies and regulators can monitor a person’s mental health, especially if they perform a job that carries responsibility for the lives of others. The UN world aviation body has stressed that all pilots must have regular mental and physical checkups. But psychological assessments can be fallible. “If someone dissimulates – that is, they don’t want other people to notice – it’s very, very difficult,” Reiner Kemmler, a psychologist who specialises in training pilots, told Deutschlandfunk public radio.
Debate over Mental Illness

The debate over mental illness, locked doors, emergency overrides etc., is the wrong debate.

The debate should quickly turn to whether there should be pilots in the plane at all.

Post Pilot-Era

The Globe and Mail hits the nail on the head with its report Aviation is Fast Approaching the Post-Pilot Era.
Every day, dozens of unmanned jet aircraft as big as private business jets take off from airports scattered around the globe. They fly for thousands of kilometres, staying aloft for as long as 36 hours, often changing course to cope with unexpected developments, before returning to land.

To call them drones grossly understates the sophistication, safety and cost-effectiveness of autonomous and remotely piloted aircraft.

Global Hawks, for instance – long-range, sophisticated surveillance jets, controlled from Beale Air Force Base in California but flying from at least six air bases in Japan, Guam and the Middle East – range around the world. They have been flying for 15 years. They have flown to Australia and back from the United States. They fly daily over Afghanistan and Iraq but also over heavily trafficked airspace where they fly high above commercial airliners. They can be programmed to take off, fly a 32-hour mission and land, all without direct human control. Alternatively, pilots half a world away, linked by multiple, secure and redundant satellite data links can “fly” them remotely. And there are thousands of other unmanned aerial vehicles already flying daily – mostly in military service.

Pilotless aircraft aren’t a distant sci-fi concept nor the wishful dreams of bean-counters at big airlines where the nattily-uniformed flight crew is a big cost just waiting to be cut.

And, as many pilots inside cockpits lament, most of the time they do little, if any, “hand flying.” Courses, heights, waypoints, rates of descent are all programmed into flight management computers which then “fly” modern aircraft far more smoothly and achieving far better fuel consumption, than even the most suave of airline captains.

torsdag 2 april 2015

Pan Orient drar igång kraftfulla återköp

Perfekt agerande när man handlas under sin nettokassa. Jag skulle vilja se samma agerande från Minco Silver. Vi pratar ju om absoluta småpengar i relation till kassorna för att räta upp löjligt nedpressade kurser när fina projekt de facto har negativa värden.

Apr 1/15 Mar 31/15 Pan Orient Energy Corp. Direct Ownership Common Shares 10 - Acquisition in the public market 37,800 $1.43
Apr 1/15 Mar 30/15 Pan Orient Energy Corp. Direct Ownership Common Shares 10 - Acquisition in the public market 66,700 $1.42
Apr 1/15 Mar 27/15 Pan Orient Energy Corp. Direct Ownership Common Shares 10 - Acquisition in the public market 37,800 $1.42
Apr 1/15 Mar 26/15 Pan Orient Energy Corp. Direct Ownership Common Shares 10 - Acquisition in the public market

600 $1.42
Färskt från Chen Lin om POE. Chen har ett betalnyhetsbrev som är ett av de mer intressanta i branschen och som jag har och ofta inspireras av, har även viss direktkontakt. Nedanstående är offentligt gratismaterial.

[Chen Lin] The Energy Report with Chen Lin (4/2/15) "Pan Orient Energy Corp. has not been recognized by the market for quite some time. Frankly, I've been holding it for the past three years. Even after the $0.75 dividend, I'm not making any money, but I'm still extremely excited about the East Jabung project with Talisman, which is in the process of being acquired. It's a very good project because it is land-based and shallow. The capital expenditure is only $4–5M/well with something like a billion barrels of oil equivalent. It could be one of the largest oil discoveries in the world. Also, the fiscal terms of that concession are favorable for Pan Orient—about 35% oil, 35%/65%. Usually Indonesia requires 15%, 15%/85%. Talisman awarded the contract to Pan Orient because it has good connections with the government, but there were a lot of suitors for that property. When Pan Orient closes the deal with Talisman, which could be any time now, we should have an update on the drilling schedule. The previous update looked like the end of 2015 or early 2016. That will be the lottery of my lifetime because the upside is so enormous. The downside is limited because Pan Orient is trading at cash or below cash if you calculate the money Talisman is going to pay it to option 50% of this concession. So the downside is very limited. The upside is enormous. That's why I'm very excited. For Pan Orient, these are very good fiscal terms; it has a very good location, is land-based and cheap to drill. None of that is priced into the stock, which has held pretty firm while the rest of the sector dropped 80% or 90% or more, so I'm patiently waiting. I hope that the day will come when I get my reward. But, again, this is high-risk exploration. You don't know if a well will hit or not. But if you hit, the upside is enormous."

[Bill Newman] Bill Newman, Mackie Research Capital (3/25/15) "Pan Orient Energy Corp. released the results of an independent reserve evaluation for its Thailand reserves, effective Dec. 31, 2014. . .Proven and Probable (2P) reserves of 1.2MMbbl gross. . .after-tax net present value (10% discount) of CA$33.1M. . .on Feb. 2, 2015, the company closed the sale of 50% of its interest in block L53/48 concession, which contains its Thailand reserves, for cash proceeds of $42.5M. Taking this into account, Pan Orient has estimated remaining 2P reserves of 583,000 bbl with an after-tax net present value (10%) of CA$17M or CA$0.29 per share. . .the company's stock trades below its cash value."

[Bob Moriarty] Bob Moriarty, 321 Gold (3/9/15) "As of today, Pan Orient Energy Corp. has $1.37M cash, and by the end of March it will have $1.76M in working capital; for a stock selling at $1.50/share, that's like buying dollars for pennies. For any energy company right now, holding a boatload of cash is the next best thing to hitting a big hole; Pan Orient will be drilling another high potential hole in June, so investors get another swing at the ball."

Källa