fredag 27 februari 2015

Endeavour's "formella rapport" för 2014

Jag säger formella då företagen generellt släpper mycket av informationen före fulla rapporten och så även i detta fall.
- Utfall/ounce för 2014 var känt
- Prognoser för 2015 var kända
- Reservernas utveckling var kända
- Att det skulle komma en större pappersnedskrivning pga lägre guldpris (dvs inga utbetalningar utan nedskrivning av ett jämfört med dagens börsvärde väldigt högt bokfört substansvärde baserat på tidigare års investeringar). Detta är tämligen ointressant för oss som värderar kommande års kassaflöde med diskonteringsränta för att skapa net asset value.

Nytt i rapporten var som jag kan se baserad på 1h läsning på bussen:
- Bråk med Mali's regering om skatter. Jag hörde om detta från större bolaget Randgold i deras conf call, dom gjorde inga avskrivningar för det men EDV gör det. Snabb läsning säger att konflikten kan ha blivit mer konkret på sistone. I viss mån kan detta ha varit "icke utbetalningar" med då regeringen verkar ha kvittat mot momsskulder man länge släpat med att betala tillbaka. Jag behöver läsa mer om det hela. Mali har sänkt bolagsskatten och detta kan handla om att landet velat neutralisera gamla momsskulder till bolagen. Kompromiss väntas och jag får återkomma till ämnet.
- Mindre viktigt men uppseendeväckande är att bolaget baserat nedskrivningen på Tabakoto inte bara på det lägre guldpriset utan även på en tämligen våldsamt höjd diskonteringsränta av kommande kassaflöden. Jag säger inte att det är fel att gå till 12.5% men det är förvånande och får rimligen mycket stor effekt på att skapa en stor nedskrivning. I övrigt i det sammanhanget ska man komma ihåg att Tabakoto som jag skrev i mycket är på väg att bli en high grade underjordsgruva. Dvs man kommer inte ha långt minelife att diskontera. Inte för att det spelar så stor roll med den diskonteringsräntan.

EDV handlas ju i Australien som EVR, mkt lägre omsättning, tämligen oförändrat mot Kanada igår. Kan detta ovan ha pressat kursen senaste tiden? Absolut, främst oron kring Mali och skatterna kan ha följts av analytiker och ägare som följer Randgold och att man väntade på att se hur EDV skulle hantera det hela. Stora pappersförlusten orsakad av ändrad diskonteringsränta och lägre guldpris borde däremot inte vara kurspåverkande. På det hela taget kvarstår faktum att bolaget är löjligt undervärderat baserat på förväntade fria kassaflöden vid 1200 usd guld. Det vi behöver rota lite i är om Tabakoto kan förväntas få långsiktigt högre reell skattebelastning, det kan isåfall knapra på de 100 musd vi räknat med som fritt kassaflöde vid 1200 usd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar