onsdag 7 januari 2015

Trycket ökar på flygbolagens ledningar

FN:s flygorgan ICAO tänker föreslå nya regler som kräver att kommersiella flygbolag rapporterar sin position varje kvart. Förslaget kommer efter mysteriet med det försvunna malaysiska passagerarplanet MH370.
Försvinnandet i mars förra året väckte krav på ett system som gör det enklare att spåra passagerarplan i realtid.
En talesman för ICAO säger till Reuters att de nya reglerna kan tas i bruk snabbt, eftersom de inte kräver ny teknik ombord på planen. Många flygbolag följer redan i dag sina plan med satellitsystem. och ICAO menar att plan som inte har nödvändig utrustning kan meddela sin position med röstkommunikation via radio.
ICAO:s 191 medlemsländer ska diskutera förslaget vid en säkerhetskonferens i Montreal i februari. ICAO har visserligen befogenheter att tvinga flygbolagen att följa de nya reglerna, men FN-organet brukar föredra att medlemsländerna enas om förändringar.
Flygbranschens internationella organ IATA har också utrett frågan, i avvaktan på nya direktiv från ICAO. En expertgrupp föreslog i december att flygbolagen inom ett år börjar spåra planen minst var 15:e minut. IATA:s ledning ansåg dock inte att det var praktiskt möjligt med så kort tidsfrist. (Aftonbladet idag)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar