fredag 30 januari 2015

Teranga Gold rapporten

Flikar in kort kommentar ur huvudet om bolagets rapport och conf call så här på lunchrasten. Jag kommer säkert återkomma med mycket mer inom kort.

Bolaget redovisade som väntat ett kanonresultat för Q4 med mycket låg cash cost redan före olje och valutaeffekter. Detta resulterade i att bolagets finanser nu är mycket starka och att man i princip är skuldfria förutom en mindre återbetalning till en leverantör av utrustning och åtaganden under 2015-2016 mot staten och invånare i närheten av gruvorna.

Bolaget har relativt nyss bildats i nuvarande form genom sammanslagning och det är lite mer komplext än t.ex Endeavour.

Vad jag börjar inse är att jag i Teranga har ett rätt snabbt växande bolag under kommande två år men att produktionen än så länge varierar en del mellan kvartalen beroende på mängden high grade malm. Prognosen för 2015 är i ett brett intervall för att producera 200-230k ounce vs 212k 2014.

Man anger att bidrag från Gora open pit som är high grade tyvärr fördröjts vilket sänker prognosen för 2015 och även är orsaken till det breda prognosspannet. Man anger att det övre gäller om Gora hinner bidra under Q4. Vad som inte står men man kan lista ut av det är att Gora lär göra 2016 till ett mkt bra år med 4 kvartals drift höggradig malm. Det är viktigt att förstå att det då inte bara blir fler ounce utan även lägre cash cost.

Året därpå, 2017, planerar man att starta heap leach på främst låggradigt oxiderat material vilket bör addera runt 30.000 ounce årligen.

Lite grand kan man säga att det börjar stå klart för mig att Teranga må ha varit duktiga på att skapa fritt kassaflöde men man har också mycket små projekt med högt IRR (avkastning på investeringen) som väntar så bolaget är kanske lite mer ett tillväxtbolag än vad jag tidigare sett det som.

Kostnadsstrukturen är lite stökig. Man verkar lägga in mer kostnader i AISC än vad andra gör dvs man tar utgifter/investeringar som andra kanske hade lagt på avskrivning och lägger fullt ut på total cash cost för att få AISC som då blir högre och dämpar den väldigt fina låga total cash cost. Orsaken kan vara att man har en post till nämligen royalty streamen som alla bör lägga in på AISC med ca 100 usd/ounce. Dessa två bitar kvittar lite ut varandra men komplicerar.

Appropå total cash cost, jag skrev till bolaget och bad dom vara mycket specifika på ett antal områden och det har dom varit :-) föredömligt specifika och vi kan använda detta vid analys av och samtal med andra bolag.

The increase in taxes and duties for consumables of about $5.5 million is expected to be offset by the decline in costs for light fuel oil ("LFO"), heavy fuel oil ("HFO") and weaker local and Euro denominated costs relative to the US dollar. A $0.10 variance from the current HFO/LFO assumptions would result in approximately a $5.0 million change to mine production costs. A 10 percent variance from the current Euro/USD exchange rate assumption would result in approximately a $9.0 million change to mine production costs. 

The Government of Senegal sets the price of petroleum products monthly. In late December 2014, these prices were reduced on average 15 percent, the first reduction in 2014. The Company's 2015 assumptions for LFO and HFO reflect these most recent price reductions and do not reflect any potential further reductions that the Government of Senegal may choose to enact. 

Fritt ur huvudet tyckte jag man nämnde att 40% av kostnaderna var Eurobaserat vilket isåfall är högre än jag antagit. Alla siffror ovan verkar mkt konservativa och det är svårt att se att inte total cash cost och AISC kommer hamna bra bit under prognos även om jag nog skulle anta att Q4 high grade delen kan bli försenad. Dvs ett scenario är att bolaget gör låga delen av prod prognosen, säg 210k ounce men trots det låga delen av AISC pga valuta och olja/diesel lägre än antaget i prognosen dvs 900 usd AISC och 650 usd total cash cost.

Värt att notera är att bolaget är på hugget på ett föredömligt sätt. Utöver att man säkert fått bra betalt i januari så gjorde man så här:

In January 2015, the Company entered into forward gold sales contracts with Macquarie Bank Limited with maturities ending in February and March 2015. In total, 15,000 ounces of gold were sold forward at a gold price of $1,297 per ounce. 

En sak jag tror många missar är att de bästa delarna av Mali fortsätter in i Senegal och där dominerar Teranga med stora områden. Uppsidan är stor vad gäller exploration och organisk tillväxt.

Låt mig avsluta med att upprepa, en del siffror ovan är mkt intressanta för framtida samtal med EDV då jag har anledning att misstänka att dom prognosticerat betydligt högre dieselpriser samt att upprepa att Teranga är lite komplext så jag har mycket arbete kvar innan jag förstår bolaget bättre. Summa: Fortsatt bra andra PM innehav för mig efter Endeavour. 

Teranga är vid 59 cad cent värderat till 208 mcad samtidigt har man idag inga skulder och 45 mcad i kassan och det finns all anledning att tro att den kommer fortsätta öka i rätt bra takt trots bra investeringstempo.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar