lördag 24 januari 2015

Smärtsamt

Allt tyder på att kriget i Ukraina trappas upp. Min övertygelse är att detta sker därför att USA (men knappast EU) uppmanade Ukraina att överge alliansfriheten och i omröstning i parlamentet förklara att NATO var målet. I det ögonblicket förseglades att kriget skulle börja igen och det gör för övrigt att Rysslandsfonder inte är en bra idé på ytterligare ett tag som jag ser det. Under 2015 så bidrar naturligtvis oljepriset till det också.

(Den som önskar följa mer korrekt info än DN och Aftonbladet om Ukraina kan med fördel göra det hos bloggaren Mish som ju sedan länge finns i bloggrullen, hans senaste blogg på ämnet, här)

Jag vet inte om det skulle gå att göra en deal där Krim som bevisligen klart vill tillhöra Ryssland med kanske 90% majoritet skulle erkännas som det samt att Ukraina förklarar att man aldrig kommer medverka till NATO's systematiska ÖstExpansion, mot att rysketniskt dominerade Östra Ukraina ingår i Schweizisk lik konfederation med västra Ukraina. Kanske är det för sent efter NATO beskedet och definitivt inte under det ledarskap som finns i Kiev nu. Glöm inte att Ukraina är ett delat land där alltså majoriteten av folket för inte så länge sedan valde en president som ansågs stå ryska åsikter nära. Ingen ifrågasätter att det valet var demokratiskt och jag påminner om att det tydligt bevisar att Ukraina är delat vilket gör besluten från de som idag har majoriteten (när stora delar i öst knappast kunde rösta säkert oavsett vilka dom kontrollerades av) om NATO inte är receptet för fred.

Vad jag läser så tyder mycket på att VästUkraina alltmer faller sönder både militärt och ekonomiskt. Min gissning är att man kommer tappa ett antal ryskdominerade städer till våren. Allt under fortsatt civilt lidande och fortsatta ekonomiska umbäranden även för övriga Europa och Ryssland.

Ryssland har ett antal år av ekonomiska umbäranden framför sig. Landet kommer under ca 3-4 år helt ställa om sin energiexport via pågående jättepipelinebyggen till Kina och EU valde att tacka nej till SouthStream vilket betyder att hela södra Europa kommer få sin gasförsörjning via Turkiet istället för EU landet Bulgarien när ledningen dras rakt genom svarta havet istället för att svänga av västerut.

EU's representant gentemot Turkiet i pipelinebyggnation och förhandlingar heter Grekland för övrigt. Vad som är viktigt att förstå är att LNG är ungefär dubbelt så dyrt som pipelinegas. Det nya läget som håller på att uppstå är alltså att vi går från att Kina (och Japan) tvingats köpa väldigt dyr LNG gas medans EU haft billig rysk gas till att Kina (och troligen även Japan och Indien) kommer få konkurrensfördelen av billig pipeline gas från Ryssland medans EU riskerar kraftigt höja sin andel LNG gas som kommer exporteras från främst USA som bygger flera nya terminaler för detta som är igång ungefär samtidigt som ryssarna sagt att man slutligen stänger av Ukraina linjen helt och att det är Turkiet som gäller.

EU är i en mycket besvärlig sits. Det som skulle kunna ställa allt på sitt huvud är om södra Europa på allvar kommer igång med solenergi. Många hånar detta men tekniken går snabbt framåt och jag skulle inte utesluta att detta är en fullt konkurrenskraftig energikälla som på allvar byggs ut om några år. Tvärtom är detta ett investeringstema som jag räknar att följa allt intensivare. En bonus i detta är att exponentiell tillväxt inom området skulle kunna skicka silverpriset mycket högre trots (men också tack vare!!) att solpanelerna via tekniksprång kan använda allt mindre silver per enhet (vilket ju också gör att dom tål högre priser).

Jag är faktiskt till del redan investerad i solenergi via Crius som använder sitt mycket omfattande nät för el och gasförsäljning mot hushåll att även sälja solpaneler i USA. Ett område man ska följa noga i deras rapporter anser jag.
As our nation’s solar capacity grows exponentially each year, Crius is uniquely positioned to capitalize on this dynamic market.  

http://www.citrasolar.com/ 

Fotnot: Jag sålde mina American Hotel Reit igår med 2-3% vinst samt de generösa utdelningar jag fått. En tanke som svävade i bakhuvudet är att det kan vara dags för en PP i deras fortsatta expansionsarbete. Bra bolag som Avanza inte vill handla så jag återkommer kanske om rätt tillfälle ges, t.ex efter avklarad PP och om vi ser lägre kurser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar