söndag 4 januari 2015

Endeavour, plankat utdrag ur ZeroHedge artikel som berör dom

 Jag har som bekant bloggat om detta tidigare men här sätts det en del intressanta siffror på vad det kan förväntas innebära i besparingar. Utan att ha kontrollräknat så kan vi enligt nedanstående kanske redan i vår i Mali se sänkt AISC på 100 usd eller mer givet 40% lägre oljepris som filtrerar genom. Detta indikerar troligen också att inklusive (mindre) besparingar vid övriga gruvor så kan vi prata om sänkt AISC med 50 usd i företaget bara pga olja, till det kommer valutaförsvagningar. Till det kommer som jag också varit inne på att EDV vid två gruvor just planerar dra igång långa lastbilstransporter av malm (Mali och Burkina) vilket var beräknat rimligt trots +100 usd Brent.

EDV är ett av mina bolag i en hyggligt bred PM portfölj och är med sin profil av mest dagbrott och verksam där det inte alltid finns elnät, en typisk vinnare på sänkta oljepriser.
 "For instance Endeavour Mining’s Tabakoto mine (which will produce 150,000 ounces of gold this year) is fully depending on the electricity generated by diesel fuel. The cost of power is thus relatively high at $0.25/KWh which compares quite bad with for instance Detour Gold which pays $0.055/KWh as the company is operating in Canada and connected to the power grid. The Tabakoto mine plan took a diesel cost of $1.09/l into consideration at a time when the oil price was trading around $100 per barrel. There’s an automatic correction system in place in Mali so the fuel price goes down at a slower rate than the oil price. So if we would now take a 15% lower diesel price into consideration, that would save the company roughly $0.16 per liter.
As that specific operation needs 35-40 million liters of diesel per year, the annual savings because of the lower oil price could easily be $6M. This doesn’t sound like much, but for a relatively low-margin operation, producing 150,000 ounces per year, that’s a saving of roughly $40 per produced ounce. That’s 40 dollars being shaved off the all-in cost per ounce and will directly impact the bottom line as well. "

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar