lördag 10 januari 2015

Bob Hoye fortsatt positiv till PM

15 minuter in på den här inspelningen

Känns ovant att höra den eviga glädjedödaren säga det man vill höra för en gång skull ;-)

Dryga 10% upp i mitt tyngsta PM innehav Endeavour Mining igår. Aktien är upp ca 30% från botten att jämföra med t.ex 90% för First Majestic som varit min stora vinnare sen köpet i december (aktien var ju i princip den sämsta större PM aktie man kunde äga 2014 så potential för studs var uppenbar när taxloss selling var över). Shortsidan täckte 3.9 miljoner aktier i FR per Jan 2. Nu 7.4 milj shortade där. Amerikanska siffrorna för tickern AG där är ännu inte uppdaterade. Ett annat sätt att se detta är att det inte finns speciellt många placerare som kan ta vinst för det är till stor del shortsäljare som handlat när dom märkte vartåt det barkade. Vanliga placerare och främst TA baserade köpare kommer in i ett senare skede gissar jag. På ämnet shorting så är det fascinerande att EDV bara är shortat 50.000 aktier. Är ju ingenting när man pratar ett bolag som omsätter kanske 2 milj aktier om dagen. Kanske är bristen på shortbränsle det som gett bolaget en mer långsam start än t.ex FR trots att det kommit så mkt goda nyheter om bl.a Ebola och olja.

En tanke som jag fick är att i dessa tider så är tidigare favoriterna royalty bolag rimligen helt fel val. Vad Royalty bolagen kännetecknas av är att dom gynnas när det är hög inflation i produktionskostnader dvs man har en fastlåst "produktionskostnad" i USD som inte berörs av produktionsländers fallande valuta eller fallande olja.

När guld stod på toppen var det royaltybolag som var smartast, vad jag kan se nu så är det istället bolag som Endeavour som gynnas enormt mycket av fallande olja och även valutarörelser (jag läste någon gång att Västafrika tenderar följa Euro). 1200 usd guld i högst deflationistisk produktionsmiljö innebär ett väldigt positivt kassaflödesår för Endeavour. Priser utöver det ger ett överflöd och borde ge en väldigt väldigt god kursutveckling är min tanke.

När detta är sagt så konstaterar jag att med mina ytterst amatörmässiga TA kunskaper (men hygglig förmåga att hitta andra människors expertis) att guld har ett par väldigt viktiga nivåer man behöver forcera. Med kinesiska nyåret (som suger upp mkt guld) över en månad bort så känns det som en hygglig chans att man gör det och om det händer så tror jag vi kommer se mycket nya köpare i marknaden. Ni som kan detta får gärna rätta mig men jag ser ca 1229 och ca 1239 som nivåer som skulle betyda väldigt mkt om de forcerades.

ZEAL om PM aktier.

Bill Gross om USA' ekonomi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar