onsdag 3 december 2014

Vad talar för PM bolag idag?


Skäl som kan bidra till stark marknad är:
- Sänkta olje/dieselpriser är mycket viktigt, för speciellt dagbrott och anläggningar som inte kommer åt nationella elnät.

- Sänkta råvarupriser rent generellt. T.ex cyanid har fallit 25% på kort tid uppger First Majestic.

- Sänkt lönetryck inom hela gruvsektorn och i många fall förhandlingar om lönesänkningar.

- Många valutor har fallit mot dollarn utan att det är inflationstryck i länderna. Sänker en hel rad kostnader för bolagen.

- Sänkta priser på utrustning. Tuffa tider för bolag som Sandvik och Atlas Copco m.fl. Dessutom en mer aktiv begagnat marknad.

- På metall efterfrågesidan så är det högst troligt att ETF försäljningar i guld kommer vara mycket lägre under 2015 än senaste åren.

Det är också högst troligt att vi tack vare oljeprisfallets effekt på Indiens bytesbalans kommer se fortsättning på senaste månadernas utmärkta efterfrågan och man kan argumentera för ett uppdämt köpbehov.

Rent generellt så får också oljekänsliga ekonomier i Asien stor nytta av sänkt olja på bytesbalans men även inflation. Den oljeprisdopning som USA haft gentemot främst Asien krymper nu.

Vad talar emot?
- Stark USD baserat på tron om att USA ska höja räntorna relativt resten av världen. Men kom ihåg att USD har stigit och att fallande oljepriser sänker inflationstrycket i landet vilket även sänkta importpriser som resultat av redan avklarad dollarförstärkning gör. Avslutningsvis så blir det en positiv effekt för konsumenter på sänkt bensinpris men det blir också en negativ effekt på lägre investeringar i oljesektorn.

Guld har uttryckt på annat sätt vid det här laget redan "klarat av en hel del dollarförstärkning". Frågan är alltså hur mycket mer det kommer eller om det rent av kan bli en rekyl under en tid vilket ju vore mycket bra för PM.

Avslutningsvis så är min teori den jag fört fram tidigare. Många råvaruplacerare har varit väldigt fokuserade på olja senaste åren. Jag tror det trängt ut PM investeringar till viss del och att den nu kan vända. Men kom ihåg att vi har tax loss försäljning i Nordamerika några veckor till vilket tillsammans med oljebaserad råvaru-oro och dollarrörelser kan skapa dramatiska svängningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar